Just nu i M3-nätverket
Jump to content

På västfronten intet nytt!


Uno

Recommended Posts

De sociotekniska infrasystem som används för att förse människorna med mat, husrum och alla andra materiella saker är i stort sett uppdateringar och friseringar av det som utvecklades för hundratals år sedan. Trots en omfattande utveckling av tekniska komponenter och nya uppfinningar av olika saker, så är det nästan bara inom kommunikation och informationshantering som det skett någon nämnvärd systemförnyelse.

 

Inom tillverknings-, distributions-, transport-, transaktions- och penningsystemen har det endast skett en långsam och evolutionsartad utveckling i relativt små och ofta mycket små steg. De systemförändringar som skett de senaste femtio åren har snarast varit till nackdel för brukare och konsumenter. De har istället i hög grad gynnat finansmarknaden och ackumulering av kapital och av restprodukter på sophögar.

 

Varför fortsätter man att lämmelaktigt, aningslöst och utan diskussion rusa vidare i samma urgamla spår? Varför verkar det inte finnas något etablerbart intresse för att konkret och detaljerat utveckla nya systemlösningar?

 

Vad anser ni om denna historiebeskrivning? Det vore intressant med konkreta motiveringar och synpunkter från de som tycker att det inte är på detta viset.

Link to comment
Share on other sites

Du får uppfinna en trasporter á la star trek.

 

Seriöst, det är väl därför vi fortsätter "lämmelaktigt" transportera saker, det finns inget annat sätt att fysiskt transportera något.

 

Att småskaligt tillverka allt kvartersvis fungerar ju inte eftersom både tillverknings resurser och kunnandet måste finnas, därmed uppstår behovet av transporter.

 

Angående penningsystemet finns det gott om andra system, allt från bankkort till casch card tyvärr är de inte speciellt populära, förmodligen för att folk gillar att ha sina pengar tryckta på sedlar instoppade i sin plånbok.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Det är naiurligtvis nya systemlösningar som efterlyses. Enskilda företag kan knappast utveckla nya flödesnät utan att det uppstår snålskjutsproblem. Det som då inte är intressant ur militär synpunkt blir då inte tillämpbart.

 

Varför tillämpas t.ex. en sådan enkel naturlag som att "horisontell förflyttning i konstant hastighet kräver ingen energi"?

 

Supertunga lastbilar med jättegummiyta mot asfalt i hastigheter som gör dem brännheta... där lasten läggs på lastpallar och lyfts med supertunga tuckar högt upp och ner i myllrande antal omlastningar för att till slut backas in på trånga stadsgator!?! ... visst går det att ta fram bättre och förarlösa system ... men vem skall göra det?

 

Ingen institution eller organisation eller "strukturarkitekt" får ju någon förfrågan om uppdrag ... och forskarna kan ropa i öknen med texter som de som läser dem säger: "jaså... men detta är ju inte mitt bord..."

 

Link to comment
Share on other sites

 

... Hur tillämpas t.ex. en sådan enkel naturlag som att "horisontell förflyttning i konstant hastighet kräver ingen energi"? ... skulle det naturligtvis vara.

 

 

Link to comment
Share on other sites

... Hur tillämpas t.ex. en sådan enkel naturlag som att "horisontell förflyttning i konstant hastighet kräver ingen energi"? ... skulle det naturligtvis vara.

 

Nja, i teorin är det så att utan friktion så stämmer det att horisontell förflyttning inte kräver någon energi men friktion har du överallt inte bara mot vägbanan.

 

Visst finns det projekt med andra typer av fordon, ta tåget till exempel där det finns flera projekt runt om i världen med magnet förflyttade tåg som går i det närmaste utan friktion.

 

I japan finns dessa tåg till och med i drift, problemet är att sådana lösningar ställer krav på banorna, du flyttar i princip maskinen från tågen och lägger dem i banan, blir mycket effektivt men knappast billigare.

 

Visst kan man göra mycket och jag håller med om att det ibland verkar som att den teknologiska utvecklingen aldrig kommer till praktisk användning men det handlar för det mesta om kostnader.

 

I fallet om system skiften som att börja betala med kort istället för kontanter är det mer en mognads fråga i samhället, folk är inte redo för det verkar det som trots att olika typer av kort funnits i allas vardag under en längre tid.

 

[inlägget ändrat 2002-09-21 10:47:15 av xyzz]

Link to comment
Share on other sites

Friktionen uppstår när de olika materialens molekyler vid rotationen (i lagerna och vid hjulbanekontakten)"häktar i varandra" om de kommer närmare än ca 5 mikrometer och sedan slits loss med df/dt (f=friktion)om jag nu rätt har uppfattat hur det fungerar. Energibehovet vid luftmotståndet ökar visst 27 ggr från 30 km/t till 90 km/t.

 

Både supertunga tåg och lastbilar framförs ju i höga hastigheter och kräver arbetskostnader för förare m.fl. så de är väl inget vidare lämpliga alternativ.

 

Intensiv balktrafik (1,4 s mellan containrarna) i långsam hastighet under de nattimmar då persontrafiken är obehintlig vore ett bättre alternativ.

http://www.swedetrack.com/

 

Det gamla närmast idiotiska penningsystemet med banklånepengar borde naturligtvis ha konkurrens från regionala alternativsystem. T.ex. det som beskrivs på:

http://hem.passagen.se/solidar/

 

mvh Uno

 

 

Link to comment
Share on other sites

Spinoff:

I ett nummer av Illustrerad Vetenskap nyligen finns följande vision beskriven.

Ett stort Europatäckande tunnelbanenät där tågen färdas på magnetskenor i nästan lufttomma tunnlar för att nå ner friktionen till ett minimum.

 

Onekligen en intressant idé.

 

\\Anp

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ett system med leder, noder och depåer för en lagom stor region (1 - 5 miljoner) borde kunna bli självförsörjande på det mest frekventa till över 80 % av sortimentet. För ett kontinuerligt flödet dygnet runt i ca 30 km/t behövs inga magnetsvävare utan lätta små containrar på räls, linbana och via balkfordon. Där containrarna går in i formel 1 liknande depåverkstäder, depåväxthus, depåmatberedning, depåförmontering, sortering adressering osv... och vidare direkt till vars och ens hämtställe...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu vill väl ingen direkt leva i ett samhälle som är byggt som en stor fabrik med transportband per linbanor kors och tvärs.

 

Det är i ärlighetens namn ingen speciellt bra idé, behovet av vägar och samma infrastruktur som finns idag skulle dessutom fortfarande behövas för tex person transporter så det läggs ju bara på en ytterligare struktur som kostar pengar isåfall.

 

Jag måste säga att jag håller inte riktigt med att transport systemet idag skulle vara så osmidigt, det mesta transporteras inte på vägarna utan på tåg, fartyg och flyg över världen.

 

Däremot just lastbilar som du tar upp hela tiden är en väldigt ineffektiv transport metod men lösningen där är nog mer tåg trafik eventuellt med ny teknologi men att det skulle behövas ett ytterligare "nät" av linbanor ..etc för varor tror jag inte på.

 

[inlägget ändrat 2002-09-21 15:19:02 av xyzz]

Link to comment
Share on other sites

Denna "fabrik" kan naturligtvis göras nära nog helt transparant, med sina små depåer. Läggs den delvis i små pipelines och kulvertar under jord så blir den närmast osynlig. I varje fall mycket mindre störande än dagens industrier och anläggningar och skrymmande godståg och lastbilskolonner. Lastbilarna skulle ju nästan försvinna från vägarna; vilken befrielse!

 

Kostnaden blir ju en engångskostnad och kanske utslagen på 30 - 50 år. Då det därefter inte krävs mer än minimal arbetskostnad för övervakning, underhåll, service och vidareutveckling så kan människorna ju nästan enbart syssla med olika upplevelseverksamheter, friskvård, utbildning och socialt umgänge.

 

Med tågtransporter så kan ju inte tillverkningen etc. bedrivas i depåer under transporten. Industrin och handeln bör ju snarast avfolkas i minst samma utsträckning som när jordbruket mekaniserades. Varför springa runt i ekorrhjul när det inte behövs?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Den dagen människan börjar kolonisera Mars är Uno en given deltagare i infrastrukturkommitten.

Den bästa möjligheten att implementera nya idéer är när man inte behöver ta hänsyn till befintlig miljö.

 

\\Anp

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns väl många länder med en raserad eller närmast obefintlig infrastrukur. Under en tioårsperiod borde något tusental intresserade gemensamt kunna simulera fram en virtuell regional infrastruktur via Internet. På kanske motsvarande sätt som Linux utvecklades. Sedan kunde man kanske erbjuda det till Kuba när Castro lämnat in.

 

Blev denna struktur avsevärt bättre än västvärldens system så finns det ju tusentals andra regioner att offerera till.

 

 

Link to comment
Share on other sites

> Varför fortsätter man att

> lämmelaktigt, aningslöst och utan

> diskussion rusa vidare i samma

> urgamla spår?

 

Det kallas för kapitalism & det är det, idag, "effektivaste" systemet som "människan" (företagen) har skapat.

 

Själv är jag inne på Eudaimoni (Se förklaring i spelet "Alpha Centauri"), ett samhälle där alla gör det de tycker om istället för att arbeta på företaget x som kanske ger bra med pengar, men kanske till priset av urusel självkänsla.

 

Om man skulle kunna ta tillvara på folks intressen (inte bara i .SE domänen) så skulle en himmla massa effektivisering ske.

 

Så, om du tycker om Counterstrike och har bra fysik; välkommen till armen; gillar du att köra bil i 240? Välkommen som ambulansförare (osv), jag tror att allt förmånga personer (Inte bara nyutbildade "nätverks tekniker") är på fel ställe i samhället, därav skapas en misär för folk får inte chans att visa sin yrkesstolthet eller få den sunda sociala respekt de vill ha & förtjänar.

 

Tyvärr verkar detta samhälle inte vara möjligt utan att samhället rasar ihop först (typ kärnvapenkrig) eftersom vissa andra inflexibla system (Socialism/Kapitalism) är ivägen + att folk är rädda och trångsynta för förändringar.

 

Att garantera husrum, mat & ett bra liv (a la Startrek) för alla människor på jorden är inte vara högt prioriterat på den här halvdöda klotet vi kallar för jorden, istället är det viktigare att suga ut och slösa med alla resurser, medans halva världen svälter, och miljön lider för att en låssas-demokrati inte har ratificerat kyoto avtalet.

 

Mvh

Glenn

 

 

Link to comment
Share on other sites

Såg att du skrivit tidigare om dessa komplicerade områden:

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=205915#205922

 

Vad kallas den här vetenskapen egentligen?

 

Link to comment
Share on other sites

> Vad kallas den här vetenskapen egentligen?

 

Unoism ? ;-)

 

Att sitta och spåna är inte direkt någon vetenskap även om intressanta idéer kan komma från "spånande" likaväl som något annat.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ur teknisk och logisk synpunkt så är de nuvarande produktions-, distributions- och transaktionssystemen inte alls effektiva. Men den gamla strukturen är ju "gratis" för utbudsaktörerna och det är enbart deras beslut som gäller.

 

Kapitalismen (ej att förväxla med en fri och vidöppen marknadsekonomi) fungerar enbart beroende på att bankerna har monopol på att öka den penningmängd som cirkulerar. Samt att pengarna saknar relation med verkligheten då de pengar som kommit i omlopp inte förbrukas utan har evigt liv precis som cancerceller.

 

Link to comment
Share on other sites

Men fruktansvärt dyrt.

 

och om idén ska förverkligas med hjälp av de supraledande magneter, extremt energikrävande. Även vanliga elektromagneter skulle vara energikrävande men inte i närheten av supraledarna. Med vanliga elektomagneter får man dock nöja sig med lägre hastigheter.

 

MAGLEV-tekniken är extremt intressant men en aspekt som jag tror teknikerna har glömt är folks hälsa. Skaplig strålning man utsätts för.

 

Link to comment
Share on other sites

Angående penningsystemet finns det gott om andra system, allt från bankkort till casch card tyvärr är de inte speciellt populära, förmodligen för att folk gillar att ha sina pengar tryckta på sedlar instoppade i sin plånbok.

 

Jag hade gärna lämnat pengarna hemma, men alla vet vi väl hur det är att handla på kort, dra kortet, om det går knappra in din kod, vänta medans kvittot skrivs, skriv på lappen, vänta på din kopia (ej alla modeller).

 

Jag handlar med pengar oftast, anledningen är simpel, det går fortare!

 

Don't Underestimate The Power Of Esuk ...

 

Link to comment
Share on other sites

Beror väl på vart man handlar? Större köpmarknader har oftast system där man drar kort å bankar kod medan varorna slås in av kassören/kassörskan... allt som återstår är ett tryck på godkänn och en kontroll mot banken, går definitivt snabbare än att fiffla med kontanter ;)

 

Att vissa ställen har problem med kontokort stör mig alltid, exempelvis coop forum. Vet inte om det beror på belastning, men dels måste dom ha kortet i handen, sen får man slå kod.. så tar det typ 15 sekunder eller något innan köpet går igenom då man får stå å vissla eller något. Ytterst enerverande. På Konsum däremot tar det maximalt ett par sekunder, oftast snabbare, att få igenom köpet...

 

--

.Weyland - aldrig kontanter, såvida han inte ska gå och klippa sig hos sina favoritfrisörer som inte 'har råd' att ta kort. Personligen skulle jag gärna betala avgift för att få betala med kort...

 

2. Everything around us can be represented and understood through numbers.

 

Link to comment
Share on other sites

> Ur teknisk och logisk synpunkt så är

> de nuvarande produktions-,

> distributions- och

> transaktionssystemen inte alls

> effektiva.

 

Ja, just det och det är därför jag skrev "effektivaste". (inom citat; det designerar en viss ironi.)

 

Mvh

Glenn

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...