Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Cdont och formulär


ATX

Recommended Posts

Hur får jag denna koden att bara ta med fälten som är i fyllda ?

Nu skickas alla fält som finns på formuläret med.

Jag är rätt dålig på detta så det vore bra om man fick en lätt förklaring

Tack på Förhand

 

<%

If Request.Form("required") <> "" And Request.Form("missing_fields_redirect") <> "" Then

RequiredFields = Split(Request.Form("required"), ",")

For i=0 To UBound(RequiredFields)

If Request.Form(RequiredFields(i)) = "" Then

Response.Redirect Request.Form("missing_fields_redirect")

Response.End

End If

Next

End If

 

Sub SortKeys()

Dim i,j,x

For i = 0 To UBound(keyArr)-1

For j = 0 To UBound(keyArr)-1 - i

If StrComp(keyArr(j), keyArr(j + 1)) > 0 Then

x = keyArr(j)

keyArr(j) = keyArr(j + 1)

keyArr(j + 1) = x

End If

Next

Next

End Sub

 

fRecip = Request.Form("recipient")

fFrom = Request.Form("email")

If fFrom = "" Then

fFrom = Request.Form("_08EMail")

End If

fSubject = fSubject

fRedirect = Request.Form("redirect")

If fRedirect = "" Then

fRedirect = "http://www.????.com/"

End If

 

Set mailObj = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

mailObj.From = fFrom

mailObj.To = fRecip

mailObj.Subject = "Order Från Hemsidan"

 

strBody = ""

 

i=0

dim keyArr()

For Each Field In Request.Form

ReDim Preserve keyArr(i)

keyArr(i) = Field

i = i + 1

Next

 

SortKeys

 

For i = 0 To UBound(keyArr)

Field = keyArr(i)

If Field <> "subject" And Field <> "recipient" And Field <> "required" And Field <> "redirect" And Field <> "missing_fields_redirect" Then

strBody = strBody & Field & vbCrLf & ": " & Request.Form(Field) & vbcrlf & "<br>"

End If

Next

 

mailObj.Body = strBody

mailObj.BodyFormat = 0

mailObj.MailFormat = 0

mailObj.Send

Response.Redirect fRedirect

%>

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

ett sätt är ju att kolla vid varje ställe ifall just det forumlärfältet är ifyllt.

Blir ju rätt krångligt och det finns säkert smidigare sätt.

 

Tex:

<%

If Not fRecip = "" Then

mailObj.To = fRecip

Else

<!-- VAD SOM SKA HÄMDA OM FÄLTET ÄR TOMT -->

End If

%>

 

// Admin på lunarkonkurrenten

http://nexxuz.jensite.com [inlägget ändrat 2002-09-09 20:25:23 av lordnexxuz]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...