Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Fel när jag ska posta till databasen


Nisse13

Recommended Posts

När jag försöker posta data till en access-databas får jag följande felmeddelande.

Felet blir på raden där "rs.Update" finns. Är det fel i koden eller är det något med rättigheterna på databasfilen tro?

 

--------------

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e2f'

 

[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Fel i rad

 

/millan/new-db.asp, rad 36

 

--------------

 

 

 

<!-- #include virtual="../adovbs.inc" -->

 

<%

Dim rs

Dim str

Dim Con

 

 

DBPATH = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.mappath("\database\") & "\worklist.mdb"

 

 

Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Con.Open DBPATH

 

str = "SELECT * FROM worklist"

rs.Open str, Con, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

rs.AddNew

rs("ProjectName") = ProjectName

rs("ArrivingDate") = ArrivingDate

rs("WebDirector") = WebDirector

rs("ProjectManager") = ProjectManager

rs("PartDelivery") = PartDelivery

rs("Deadline") = Deadline

 

rs.Update

rs.Close

 

Con.Close

Set rs = Nothing

Set Con = Nothing

 

 

%>

Link to comment
Share on other sites

Den där konstanten adOpenStatic ser ju ut att göra det ganska statiskt. Vet faktisk inte riktig vad alla konstnter står för men testa med adOpenKeyset istället... Det kan ju gå.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...