Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vad e det för fel!!!


Muffin2

Recommended Posts

JAg går igenom kurserna i asp på www.idg.com och jag har kommit till delen om databaser.. Men när jag ska öppna en databas så blir det bara file not found.. här e koden jag andvänder..

 

 

<html>

 

<!-- #include file="adovbs.inc" -->

 

<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq= & server.mappath("adressbok.mdb")"

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Addera = "SELECT * FROM adressbok"

 

RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

RecSet.AddNew

 

RecSet("Fornamn") = Request.Form("fornamn")

RecSet("Efternamn") = Request.Form("efternamn")

RecSet("Adress") = Request.Form("adress")

 

RecSet.Update

RecSet.Close

Connect.Close %>

 

Följande uppgifter har nu lagts till i databasen:<p>

 

Förnamn:<br><b><% =Request.Form("fornamn") %></b><p>

Efternamn:<br><b><% =Request.Form("efternamn") %></b><p>

Adress:<br><b><% =Request.Form("adress") %></b><p>

 

Lägg till <a href="default.asp">fler poster i adressboken</a>.

 

</html>

 

Jag såg att någon hadde lagt till server.mappath eller nåt framför filen men jag vet inte om jag skrev dit det rätt!!!

Link to comment
Share on other sites

Prova att skriv hela sökvägen till databasen istället för:

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq= & server.mappath("adressbok.mdb")"

 

tex

Connect.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\webbsida\adressbok.mdb"

men använd din sökväg!!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...