Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kamp med filöppningen


kklllllllkljö2

Recommended Posts

kklllllllkljö2

Halloi!

 

Min stora önskemål:) att öppna all filler i i mappen files.

Och mitt tapra försök(inte fungerande) ser ut på följande sätt:

 

 

<html>

<%@ LANGUAGE="VBScript"%>

<body>

<p><h3><font style = "Verdana">Dina gamla beställningar</font></h3></p>

<%

Dim objFSO, objMinFil

Dim objMinMapp, mapp

path = Server.MapPath("\bonab")

mapp = path & "\files"

 

Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objMinMapp = objFSO.GetFolder(mapp)

 

For each objMinFil in objMinMapp.Files

namn = objMinFil.Name

Set objMinFil = objFSO.OpenTextFile (mapp &amp; "\" &amp; namn)

While Not objMinFil.AtEndOfStream

rad = objMinFil.ReadLine & "<br>"

Wend

MinFil.Close

Next

%>

</body>

</html>

 

Kan ngn med falkögat genomskåda felet?

Tack på förhand

Link to comment
Share on other sites

asp-koden mellan html-taggarna kan bli så här till exempel:

 

<%

Dim objFSO, objMinFil

Dim objMinMapp, mapp

mapp = Server.MapPath("/bonab/files")

 

Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objMinMapp = objFSO.GetFolder(mapp)

 

For each objMinFil in objMinMapp.Files

namn = objMinFil.Name

Set objMinFil = objFSO.OpenTextFile (mapp & "\" & namn)

rad = rad & "Läser från "& namn &":<br>"

Do While Not objMinFil.AtEndOfStream

rad = rad & Replace(objMinFil.ReadLine, "<","&lt;") & "<br>"

Loop

rad = rad & "<hr><br>"

objMinFil.Close

Next

Set objMinFil = Nothing

Set objMinMapp = Nothing

Set objFSO = Nothing

Response.Write rad

%>

 

_______

bassman

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...