Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kalender


Magnus Thorén1

Recommended Posts

Magnus Thorén1

Jag håller på att göra en kalender...Har kommit så långt att jag kan bläddra fram och tillbaka i den och markera den dag som man väljer...

 

Jag har också kopplat en databas till kalender och om man har något innlagt på den dag som är markerad så står det under kalendern...

 

Nu till problemt:

Jag skulle villja att man direkt i kalender kan se om det finns nått inskrivet...Tex med en liten bild eller nått...

 

Koden ser ut som följande:

 

<%

If Request("EventDate") <> "" Then

EventDate = DateValue(Request("EventDate"))

Else

EventDate = date

End If

 

CurrentMonth = Month(EventDate)

CurrentMonthName = MonthName(CurrentMonth)

CurrentYear = Year(EventDate)

 

FirstDayDate = DateSerial(CurrentYear, CurrentMonth, 1)

FirstDay = WeekDay(FirstDayDate, 0)

CurrentDay = FirstDayDate

 

%>

 

<html>

<body>

<table>

<tr>

<% If FirstDay <> 1 Then %>

<td colspan="<%=FirstDay -1 %>" bgcolor="lightgreen"></td>

<% End If

DayCounter = FirstDay

CorrectMonth = True

 

Do While CorrectMonth = True

 

If CurrentDay = EventDate Then %>

<td algin="center" bgcolor="red">

<% Else %>

<td align="center" bgcolor="lightblue">

<% End If %>

<a href="test.asp?EventDate=<%= Server.UrlEncode(CurrentDay)%>"><%=Day(CurrentDay)%></a>

</td>

<%

DayCounter = DayCounter + 1

If DayCounter > 7 Then

DayCounter = 1

%>

</tr>

<tr>

<%

End If

CurrentDay = DateAdd("d", 1, CurrentDay)

 

If Month(CurrentDay) <> CurrentMonth Then

CorrectMonth = False

End If

Loop

%>

<% If DayCounter <> 1 Then %>

<td Colspan="<%=8-DayCounter%>" bgcolor="lightgreen"></td>

<% End If %>

</tr>

 

</table>

Link to comment
Share on other sites

Utan att veta hur du har lagrat data i databasen, kan jag säga följande:

 

...
<a href="test.asp?EventDate=<%= Server.UrlEncode(CurrentDay)%>"><%=Day(CurrentDay)%></a>
<%
if (ManHarLagratNagotIDatabasen) then
	 response.write("<br>asdsd")
end if
%>
</td>
...

 

Ciao,

Anders

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...