Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Fel!!


Ronnie Andersson

Recommended Posts

Ronnie Andersson

Hejsan, kan någon säga varför följande kod inte fungerar?

 

Delar av den är tagen från Mikrodatorns ASP-Shop...

<%

Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "

DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & Server.MapPath ("/cgi-bin/John.mdb")

Connection.Open DSNtemp

 

If Request("Id") <> "" Then

SQLStmt = "INSERT INTO KORG"

SQLStmt = SQLStmt & "(AnvId, Id, Antal)"

SQLStmt = SQLStmt & "VALUES(" & Session.SessionId & "," & Request.Form("Id") & ", " & Request.Form("Antal") & ")"

Connection.Execute(SQLStmt)

End If

%>

 

Felmeddelande:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.

 

/Korg.asp, line 11

Link to comment
Share on other sites

Ett tips är att lägga request.form grejer i variabler, t.ex:

 

id = request.form("id")

antal = request.form("antal")

<kod>

SQLStmt = SQLStmt & "VALUES(" & Session.SessionId & ",'" & Id & "', '" & Antal & "')"

 

 

"Too few parameters. Expected 1" är annars ett typiskt felmeddelande om man inte har satt fnuttarna korrekt. Vad som är korrekt vad gäller fnuttar är det nog ingen som vet :), det är ju trots allt en M$ produkt det där asp.. ;)

Link to comment
Share on other sites

Ronnie Andersson

Ok, tack för hjälpen...

 

Jag fick ett nytt meddelande istället när jag använde din kod:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

 

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

 

/Korg.asp, line 13

 

Koden ser nu ut så här:

id = request.form("id")

antal = request.form("antal")

SQLStmt = "INSERT INTO KORG"

SQLStmt = SQLStmt & "(AnvId, Id, Antal)"

SQLStmt = SQLStmt & "VALUES(" & Session.SessionId & ",'" & Id & "', '" & Antal & "')"

Connection.Execute(SQLStmt)

 

Vad kan vara fel?

 

Link to comment
Share on other sites

eftersom id och antal är tal, så kanhända det fungerar bättre med, " & id & " typ.

"must use an updateable query" kommer sig av antingen funtt problem, eller att man har fel behörighet till databasen vanligtvis. Testa dig fram lite...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...