Just nu i M3-nätverket
Jump to content

webserver


Wizzard

Recommended Posts

Förmodar att du ska ha den för att testa lokalt med.

 

Från win2000 och senare har du IIS med på skivan, annars är Apache ett lättskött alternativ.

Vad du gör, använd inte PWS (om du inte vill ha problem).

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

ur install.txt som kommer med PHP:

.

.

.

Extract the distribution file to a directory of your choice.

C:\PHP\ is a good start.

 

Copy the file, php.ini-dist to your %WINDOWS% directory on

Windows 95/98 or to your %SYSTEMROOT% directory under Windows NT

or Windows 2000 and rename it to php.ini. Your %WINDOWS% or

%SYSTEMROOT% directory is typically:

c:\windows for Windows 95/98

c:\winnt or c:\winnt40 for NT/2000 servers

.

.

.

Web server configuration

========================

 

Installing PHP on Windows with Apache 1.3.x

.

.

If you unzipped the PHP package to C:\PHP\ as desribed

above, you need to insert these lines to your Apache conf

file to set up the CGI binary:

 

ScriptAlias /php/ "c:/php/"

AddType application/x-httpd-php .php

Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

.

.

If you would like to use PHP as a module in Apache,

you should move php4ts.dll to the windows/system (for Windows 9x/Me)

or winnt/system32 (for Windows NT/2000) directory, overwriting any

older file. Then you should add the following two lines to you Apache

conf file:

 

LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll

AddType application/x-httpd-php .php

.

.

--Slut install.txt

 

Du kan gärna i din httpd.conf (Apache) göra följande ändringar/tillägg:

 

Leta upp raden där det står:

 

DirectoryIndex index.html

 

och lägg till index.php på slutet:

 

DirectoryIndex index.html index.php

 

Detta gör så att om du skriver katalognamn/ i ditt adressfönster så kommer filen med namn index.html eller index.php att laddas.

 

Vill ha en annan webroot så ändrar du i raderna:

 

DocumentRoot "C:/Program/Apache Group/Apache/htdocs"

 

och

 

Directory "C:/Program/Apache Group/Apache/htdocs">

 

till den katalog du vill ha webroot i. Själv har jag valt att lägga webroot i en katalog identisk med den på mitt webbhotell, vilket gör att jag kan använda samma absoluta sökvägar lokalt som på webbhotellet.

Tänk på att när du ändrar i httpd.conf så ska du använda framåtlutat snedstreck '/'.

 

[red]

Rekommenderar att du installerar PHP i Apache som SAPI-modul.

 

 

 

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2002-01-12 18:53:35 av B Wisser]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...