Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Forumstrul :-(


KlasO

Recommended Posts

Hej!

Tack för svaret i min förra postning. Håller som sagt på med ett forum, blir fel för

 

RecSet("SvarsID") = Request.QueryString("idnummer")

 

Hur jag än provar blir det "mismatch", kanske försöker jag jämföra två olika datortyper? Måste jag deklarera någon av dessa för att det ska fungera?

Även:

RecSet("SvarsID") = CLng(Trim(Request.QueryString("idnummer")))

Ger:

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'CLng'

SAmt, detta

RecSet("SvarsID") = Request.QueryString("idnummer")

Ger:

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch.

 

Så här ser den omgivande koden ut. De andra värdena åker smidigt in i databasen.

 

Mvh Klas

 

<%

Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Databas.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("\receptsidan\db\prat.mdb")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>

 

<% Laggtill = "SELECT * FROM inlagg"

RecSet.Open Laggtill, Databas, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

RecSet.AddNew

RecSet("Namn") = Request.Form("namn")

RecSet("Datum") = Request.Form("datum")

RecSet("Inlagg") = (Replace(Request.Form("text") , vbCrLf, "<br>"))

RecSet("SvarsID") = Request.QueryString("idnummer")

RecSet.Update

RecSet.Close %>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...