Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Popup?


Tony Hansen

Recommended Posts

Jag får inte detta till att fungera, vad gör jag för fel?

Problemet är att jag inte får upp en Ny sida.

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>fullscreen</TITLE>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--

function openNySida()

{

window.open("nysida.htm","NySida","toolbar=no,location=no,directories=no,

status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=400,height=300");

}

//-->

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY bgcolor="#FFFFFF">

<!-- URL's used in the movie-->

<A HREF=JavaScipt:openNysida()></A> <!-- text used in the movie-->

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"

ID=fullscreen WIDTH=550 HEIGHT=400>

<PARAM NAME=movie VALUE="fullscreen.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="fullscreen.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH=550 HEIGHT=400 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED>

</OBJECT>

</BODY>

</HTML>

 

Sen har jag skapat en sida som heter Nysida.htm men det blir bara fuckup.

Den vill inte ta upp den nya sidan.

På knappen i Flashfilmen i denna sida står det JavaScript:opennysida()

Sökvägar och så är ok.

 

Tack för alla möjliga svar.

Link to comment
Share on other sites

Koden är känslig för stora och små bokstäver.

 

På HTML-sidan har du skrivet openNySida

medan du i flashfilmen använder openNysida

 

-Kjell

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...