Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Den korrekta koden för CDONTS


peppelorum

Recommended Posts

Hej!

 

Undrar om det är någon som har en korrekt kod för att skicka mail med cdonts, min verkar inte funka riktigt.

 

Så här ser koden ut:

 

<%

Dim MyBody

Dim MyCDONTSMail

%>

 

<%

Set MyCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")

MyCDONTSMail.From= "blat@peppesbodega.nu"

MyCDONTSMail.To= "hoj@peppesbodega.nu"

MyCDONTSMail.Subject="This is a Test"

MyBody = "Thank you for ordering that stuff" & vbCrLf

MyBody = MyBody & "We appretiate your business" & vbCrLf

MyBody = MyBody & "Your stuff will arrive within 7 business days"

MyCDONTSMail.Body= MyBody

MyCDONTSMail.Send

set MyCDONTSMail=nothing

%>

men det vill sig inte riktigt som jag vill, nån som vet en lösning?

//Peppe

Link to comment
Share on other sites

Benni Svensson

Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

HTML="<!DOCTYPE HTML PUBLIC""-//IETF//DTD HTML//EN"">"

HTML = HTML & "<html>"

HTML = HTML & "<head>"

HTML = HTML & "<TITLE>Någonting trevligt</TITLE>"

HTML = HTML & "</head>"

HTML = HTML & "<body bgcolor=""FFFFFF"">"

HTML = HTML & "<P><font size=""4"" face=""Arial""><strong>"

HTML = HTML & "<center>"

HTML = HTML & "Information ifrån <BR> Mig"

HTML = HTML & "</center>"

HTML = HTML & "<P><font size=""2"" face=""Arial"">"

HTML = HTML & "<hr>"

HTML = HTML & Request.Form("Meddelande")

HTML = HTML & "<BR><HR>"

HTML = HTML & "<center><font color=red>Hälsningar från<BR> Mig</font></center>"

HTML = HTML & "</body>"

HTML = HTML & "</html>"

objMail.BodyFormat=0

objMail.MailFormat=0

objMail.Body = HTML

objMail.From= "din_mail_server.com"

objMail.To="till@någon.com"

objMail.Subject = Request.Form("Rubrik")

objMail.Bcc=sBccList

'objMail.Cc=sCCList

objMail.Send

Set objMail = nothing

 

%>

 

Bcc E-mail has been sent to <%=sBccList%>

<p>

Denna fungerar kanon, som du ser så har den en sBccList (även sCCList), mendessa koder är inte med här. Vill du ha dom så maila mig.

Benni

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...