Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skriva ut från 2 tabeller i samma sql-sträng ?


dAEk^

Recommended Posts

Min SQL-sträng nedan fungerar inte och jag är inte säker på varför.

SQL-strängen skall hämta data från 2 tabeller och sedan skriver jag ut infon på olika ställen mha getRows.

 

Någon som ser något fel sådär direkt ??

"SELECT TOP 3 "&_

"Questions.ID, Questions.Title, Questions.Question, Questions.CategoryID, Questions.DatePosted, "&_

"(SELECT COUNT(Questions.ID) FROM Questions WHERE Questions.published=1) AS QuestionCount, "&_

"Categories.ID, Categories.Category "&_

"FROM Questions, Categories "&_

"WHERE Categories.ID >1 AND Questions.published=1 "&_

"ORDER BY "&_

"Questions.ID DESC, Categories.ID ASC"

 

På ena stället på sidan skall jag göra en dropdown meny där man skall kunna välja bland de olika kategorierna, längre ner på sidan skall de senaste inläggen visas.

Just nu har jag bara testat med de senaste inläggen, men det blir fel, det senaste inlägget skrivs ut alla 3 gånger!

Om jag väljer top 8 eller högre skrivs det senaste inlägget ut 7 gånger, sedan börjas den näst senaste inlägget skrivas ut...

 

Jag har testat med DISTINCT, ingen skillnad.

 

Det finns en lösning, men den är inte speciellt effektiv. Det är att skapa 2 SQL-strängar men det vill jag undvika så mycket som det bara går.

 

Någon som ser något fel ??

 

David

Link to comment
Share on other sites

 

"SELECT TOP 3 "&_

"Questions.ID, Questions.Title, Questions.Question, Questions.CategoryID, Questions.DatePosted, "&_

"(SELECT COUNT(Questions.ID) FROM Questions WHERE Questions.published=1) AS QuestionCount, "&_

"Categories.ID, Categories.Category "&_

"FROM Questions, Categories "&_

"WHERE Categories.ID >1 AND Questions.published=1 "&_

" and questions.categoryid = categories.id " & _

"ORDER BY "&_

"Questions.ID DESC, Categories.ID ASC"

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag stött på ett annat problem, men det är relaterat till min första fråga.

 

I SQL satsen nedan hämtar jag data från 2 olika tabeller men som det är just nu så hämtas inte alla kategorier(Categories) från tabellen, de kategorier som hämtas är de som är synliga på sidan.

Ex)

inlägg 21, kategori 5

inlägg 17, kategori 3

inlägg 11, kategori 2

 

Då hämtas bara kategori 5, 3 och 2, vilket inte är så bra när jag ska lista alla kategorier.

Hur löser jag detta, genom en ny SQL sats, är det det enda sättet ??

 

SQL satsen:

strSQL ="SELECT TOP "& pageSize &" "&_
	"Questions.ID, Questions.Title, Questions.Question, Questions.CategoryID, Questions.DatePosted, "&_
	"(SELECT COUNT(Questions.ID) FROM Questions WHERE Questions.published=1) AS QuestionCount, "&_
	"(SELECT TOP 1 Questions.ID FROM Questions WHERE Questions.published=1 AND Questions.CategoryID >1 ORDER BY Questions.ID ASC) AS firstQuestionID, "&_
	"Categories.ID, Categories.Category "&_
	"FROM Questions, Categories "&_
	"WHERE Categories.ID >1 AND "&_
	"Questions.published=1 AND "&_
	"Questions.CategoryID = Categories.ID "

	IF (offset >=1) THEN
		strSQL = strSQL &"AND Questions.ID <="& offset &" "
	END IF

strSQL = strSQL &"ORDER BY "&_
"Questions.ID DESC, "&_
"Categories.ID ASC"

 

David

 

Link to comment
Share on other sites

"FROM Questions right join Categories "&_
"on Questions.CategoryID = Categories.ID " & _
" and categories.id > 1 " & _
"WHERE Questions.published=1 "

 

så får du fram alla katergorier även om det inte finns någon matchande post i questions

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...