Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Samma sökväg i makro


Mikael63
 Share

Go to solution Solved by Ove Söderlund,

Recommended Posts

Luddig titel..

Har spelat in ett makro:

 

Sub PubMark()
'
' PubMark Makro
' Publicera markerade celler som en PDF
'
'
  Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    "G:\Nätverkssökväg\mappnamn\filnamn.pdf" _
    , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
    :=False, OpenAfterPublish:=False
End Sub

där Nätverkssökväg\mappnamn\filnamn är ändrat här i kodrutan.

 

Jag vill alltså ha ett makro som skapar en PDF med samma filnamn (fast med filtillägget PDF då) i samma mapp som originalet.

Hur ska koden se ut då?

Alltså om jag kör makrot från filen c:\temp\bok1.xlsx så ska det skapas en c:\temp\bok1.pdf, gärna med en fråga om att skriva över befintlig fil.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Solution
Ove Söderlund

Lite fulkod som funkar som du önskar;

 

Sub SaveSelectionAsPDF()

Dim saveLocation As String
Dim Msg

  saveLocation = Left(ActiveWorkbook.FullName, (Len(ActiveWorkbook.FullName) - 4)) & "pdf"

  If Dir(saveLocation) <> "" Then Msg = MsgBox("Fil finns, skriva över?", vbOKCancel)

  If Msg = vbCancel Then Exit Sub
  
  Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=saveLocation

End Sub

 

 

Link to comment
Share on other sites

 Share×
×
 • Create New...