Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kopiera celler till sammanställning med makro


balnoj
 Share

Go to solution Solved by balnoj,

Recommended Posts

Har ett enkelt makrot som kan kopiera ett antal utspridda celler till annat kalkylblad, då i tabell.

Men när jag kör makrot följande gånger "hoppar den över" ett antal rader som verkar motsvara:

Range("B14:I33").Select.

 

Vad jag önskar är att data klistras in på första tomma rad.

 

Makrot ser ut som följer:

 

Sub Makro2()

 

    Range("H4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -10).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False

   

    Sheets("Försäljning").Select
    Range("B7").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -9).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False

   

    Sheets("Försäljning").Select
    Range("A10").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -9).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    
    Sheets("Försäljning").Select
    Range("B14:I33").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -7).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False

 

End Sub

 

Med vänlig hälsning

 

Jonny

Excelklipp.png

Link to comment
Share on other sites

  • Solution

Lyckades till slut hitta lösningen genom att lägga till följande:

 

Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select

 

Så makrot ser nu ut som följer:

 

Sub Makro2()
'Hämta FakturaNr
    Range("H4").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -10).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Hämta Säljare
    Sheets("Försäljning").Select
    Range("B7").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -9).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Hämta Betaltyp
    Sheets("Försäljning").Select
    Range("A10").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -8).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Hämta Transaktioner
    Sheets("Försäljning").Select
    Range("B14").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Sheets("Transaktioner").Select
    Range("K1").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, -7).Range("A1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False

End Sub

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share×
×
  • Create New...