Just nu i M3-nätverket
Jump to content

JSON Framework 4.0


tonlof
 Share

Go to solution Solved by .M,

Recommended Posts

Hej, försöker få till en funktion i Visual Basic .Net som läser ut info och timestamp på enklaste sätt utan separat dll för json.

Löste det först med newtonsoft men en extra dll är inte ett alternativ i detta fall.

Det viktiga är att framework inte är högre än 4.0

Det är endast ett resultat i json result.

Vet inte om JavaScriptSerializer är rätt väg att gå?

Tacksam för all hjälp och synpunkter.

 

{
	"data": {
		"result": {
			"info": "Sample Data",
			"filename": "Sample File.jpg",
			"timestamp": "September 03 2021, 10:47:45 CEST"
		}
	}
}

 

Link to comment
Share on other sites

Enligt denna länk så kan du inte göra det hur som helst i VB.NET, dom föreslår att du gör en extra assembly i C# som du anropar från VB.

 

How to serialize and deserialize JSON using C# - .NET | Microsoft Docs

Citat

 this limitation means you can't use Visual Basic to write custom converters. A workaround for this is to implement custom converters in a C# library assembly, and reference that assembly from your VB project. 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Solution

Du skulle kunna lösa det med regex antar jag. Men det är lite jobbigare att underhålla regex än kod som läser från ett bra json-bibliotek.

 

Sub Main
	Dim re As New Regex("timestamp"": ""([A-Za-z0-9 ,:]+)""")
	Dim match As Match = re.Match(str)
	If match.Success Then
		match.Groups(1).Value.Dump()
	End If
End Sub

' Define other methods and classes here
Dim str As String = "{
	""data"": {
		""result"": {
			""info"": ""Sample Data"",
			""filename"": ""Sample File.jpg"",
			""timestamp"": ""September 03 2021, 10:47:45 CEST""
		}
	}
}

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share×
×
  • Create New...