Just nu i M3-nätverket
Jump to content

INSERT snutt


Mattias Mattsson

Recommended Posts

Mattias Mattsson

Vadför tycker ha inte om denna INSERT snutt??<

<%

 

 

Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "

DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & Server.MapPath ("../data/medlemmar.mdb")

Connection.Open DSNtemp

 

SQLStmt = "Insert Into medlemmar "

SQLStmt = SQLStmt & "(Namn, ICQ, Nick, mer, Email) "

SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & FixaTecken(Request.Form("Namn")) & "', '" & FixaTecken(Request.Form("ICQ")) & "', '" & FixaTecken(Request.Form("Nick")) & "')"

 

Connection.Execute(SQLStmt)

 

 

%>

Link to comment
Share on other sites

I raden nedan anger du

 

SQLStmt = SQLStmt & "(Namn, ICQ, Nick, mer, Email) "

 

och sedan ger du värden åt tre av fäleten(Namn, ICQ, Nick)

 

Antingen får du ge värden till "mer" och "email" eller så får du ta bort dessa från första raden.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...