Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Listbox som kräver aktivt val


Tommy H
 Share

Recommended Posts

 • Hej igen!

Det går framåt ?

Nu har jag bara ett problem kvar som ligger en bit ner i koden!

Hur löser man det att man måste göra ett aktivt val i Litboxen?

Dvs. koden ska ej gå vidare innan det finns ett val!

 

Private Sub CommandButton1_Click()
'Kör
  Dim stPrefix As String
  Dim stÅr As String
  Dim stMånad As String
  Dim targetcell, target As String
  Dim stLöpnummer As String
  Dim stAntal As Integer
  Dim WsTarget As Worksheet
  Dim i, j, k As Integer
  Dim ValdaBlad As String
  
      Set WsTarget = ActiveSheet
    'Inmatning av målcell
      targetcell = Application.InputBox("Målcellen:", _
      "t.ex D6", Type:=2)
      TextBox1 = targetcell
    
    'Inmatning av inledande sträng
      stPrefix = Application.InputBox("Ange Prefix:", _
      "Inledande text/nummer", Type:=2)
      TextBox2 = stPrefix
    
    'Inmatning av årtal
      stÅr = Application.InputBox("Ange Årtalet:", _
      "Årtal 2st siffror", Type:=1)
      TextBox2 = stPrefix & stÅr
    
    'Inmatning av månad
      stMånad = Application.InputBox("Ange Månaden:", _
      "Månaden med siffror", Type:=1)
    'Om månaden endast innehåller en siffra, så lägg en nolla framför
    If Len(stMånad) < 2 Then
      stMånad = "0" & stMånad
    End If
      TextBox2 = stPrefix & stÅr & stMånad
    
    'Inmatning av första löpnumret
      stLöpnummer = Application.InputBox("Första löpnumret:", _
      "Första Löpnummer", Type:=1)
    
    If Len(stLöpnummer) < 10 Then
        stLöpnummer = "0" & "0" & stLöpnummer
    ElseIf stLöpnummer < 100 Then
        stLöpnummer = "0" & stLöpnummer
    End If
      TextBox2 = stPrefix & stÅr & stMånad & stLöpnummer
    
    'Inmatning av antal löpnummer
      stAntal = Application.InputBox("Hur många Löpnummer:", _
      "Antal Löpnummer", Type:=1)
      TextBox3 = stAntal
    
    'Listar upp alla bladflikar i Excelfilen
    With ListBox1
      .Clear
      For j = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
        .AddItem ActiveWorkbook.Sheets(j).Name
      Next j
    End With
  


  
 Här måste användaren göra ett val i Listbox1!

Jag får inte riktigt till det, för koden bara passerar utan att man har gjort ett aktivt val!
  
  
 

 

  For k = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    If ListBox1.Selected(k) Then
      ValdaBlad = ListBox1.List(k) & "," & ValdaBlad
    End If
  Next k
    If ValdaBlad = "" Then
        MsgBox "Inget blad är markerat, avslutar!"
        ListBox1.Clear
        UserForm2.Hide
        Exit Sub
    End If
    
        ValdaBlad = Left(ValdaBlad, Len(ValdaBlad) - 1)
        Sheets(Split(ValdaBlad, ",")).Select
        WsTarget.Activate
        WsTarget.Range(targetcell).NumberFormat = "@"
    
  Do Until i = stAntal
         i = i + 1
      
        WsTarget.Range(targetcell).NumberFormat = "@"
        WsTarget.Range(targetcell).Value = (stPrefix & stÅr & stMånad & CStr(stLöpnummer))
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
  Loop

ListBox1.Clear
UserForm2.Hide

End Sub

 

Link to comment
Share on other sites

Tycker det ser ut som att du behöver en IF-sats som kontrollerar om val gjort och om det inte är sant ta fram en msgbox, meddela fel och göra en exit sub efter detta för att avsluta körningen.

 

Känner inte till någon kod där man på enkelt sätt kan pausa kod i väntan på aktion i en listbox utan du får gå ur din kod och låta dem välja för att sedan starta om koden via knappen du nu startar den. Kanske bäst att göra alla dessa kontroller det första du gör i koden? Vet ej det senare för har inte tittat på hela koden i detalj.

Link to comment
Share on other sites

Ok!

jag har dock för dålig koll på Lisbox funktionerna. För försöka stuva om lite.

egentligen så handlar det ju om att det måste finnas ett valt värde ut Listboxen för att komma vidare....

Tack för svaret.

Link to comment
Share on other sites

Jo, vi har varit inne på det. Jag förstår inte riktigt hur det fungerar med Listboxarna men det har du visat här!

Ett stort tack!

Link to comment
Share on other sites

 Share×
×
 • Create New...