Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vill utöka sökningen


Lisa_K
 Share

Recommended Posts

Jag har ett formulär där jag skall kunna söka efter mina produkter men nu kan jag bara söka från en kolumn och då bara få fram en uppgift.

Jag skulle även vilja kunna söka på produkt numret i samma ruta.

 

Produkt numret finns i kolumn F

 

 

Sub Show_Product()

Dim sh As Worksheet
Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Product Master")

Dim i As Integer

Me.ListBox1.Clear

For i = 2 To Application.WorksheetFunction.CountA(sh.Range("A:A"))
    If Me.TextBox1.Value = "" Then
        Me.ListBox1.AddItem sh.Range("A" & i).Value
    Else
        If VBA.InStr(UCase(sh.Range("A" & i).Value), UCase(Me.TextBox1.Value)) > 0 Then
        Me.ListBox1.AddItem sh.Range("A" & i).Value
        End If
    End If
Next i

End Sub

 

Kanske skall tillägga att det är inte jag som skrivit koden. Hittade den på nätet men ville modifiera den lite kom jag på. 

Edited by Lisa_K
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share×
×
  • Create New...