Jag har en annan sak du kan testa på windows 10 datorn. 1. Högerklicka på startknappen. 2. Välj "Windows Powershell (administratör) 3. Kopiera in exakt "Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol" utan  accenttecknen. 4. Tryck på enterknappen 5. Låt datorn jobba och sedan frågar den om du vill starta om den. Välj Y som i yes och låt den starta om. 6. Se om det blivit någon skillnad i nätverksmappen.