Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ctrl+Enter i IE6 Sve


henketh

Recommended Posts

Hur kan man ändra suffixet som läggs till när man kör Ctrl+Enter på adressraden? Nu i IE6 Sve så blir suffixet .sv, alltså om man skriver in t ex "microsoft" i adressfönstret och sedan trycker Ctrl+Enter så söker IE6 Sve efter http://www.microsoft.sv, vilket inte är så bra... Jag vill alltså kunna ändra så att suffixet blir .com igen. Hur gör man det? Borde ligga i registret, men var???

Link to comment
Share on other sites

Har exakt samma problem. Jag har letat igenom registret utan att hitta en uppenbar lösning.

Det är en funktion som är svår att vara utan när man väl vant sig vid att trycka Crtl+Enter.

 

Är det verkligen ingen som vet?

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jag har samma problem!!! Har verkligen vant mig vid detta :/

 

Hitta inget i HKLM eller HKCU heller... försökt att ändra Språkinställningarna oxå, ingen tur där.. :/

 

*HILFE*

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hur viktigt är detta? Det borde gå snabbt att fixa genom att patcha IE...

 

Ciao,

Anders

 

----

 

Har nu testat att det fungerar.. var ju piece of kaka att patcha den...

 

Problemet uppstår kanske om man har System File Protection.. men.. hmm.. kan kanske gå att "lura" den ändå...

 

Ciao,

Anders

 

[inlägget ändrat 2001-11-18 14:36:08 av Anders Nilsson]

Link to comment
Share on other sites

Hur viktigt är detta? Det borde gå snabbt att fixa genom att patcha IE...

 

Har nu testat att det fungerar.. var ju piece of kaka att patcha den...

Ursäkta, men vad snackar du om? någon hobbycrackning av IE, eller har du någon vettig lösning?

 

Vänligen speca den i sådana fall.

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hobbycracking? Tja.. varför inte.. :)

 

Det man behöver ändra på ligger i filen "browselc.dll"... Där finns "http://www.%s.sv" (i UNICODE) och för att få det som man vill, (och få plats) ändrade jag det bara till "www.%s.com ". Om filen är skyddad med SFP kanske det räcker med att lägga en ny kopia i C:\Program\Internet Explorer... Jag har inte testat...

 

Vill du ha min fil så kan jag e-posta den till dig... (Jag MÅSTE slänga upp en hemsida snart) recv @ tjohoo.se

 

Jag tar naturligtvis inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador eller förluster som uppstår på grund av eller i samband med användningen av den DLL-filen. :)

 

Ciao,

Anders

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

 

Anders,

vill du va vänlig o skicka dll:en till mej som löser autokompletteringen i IE 6.0?!!

 

M v h

Uffe

 

uffe24@hotmail.com

 

 

Link to comment
Share on other sites

Och även i 5:an, men det är ju inte så intressant, man kan ju inte köra gamla applikationer bara för det, man MÅSTE ju ha det senaste ;-)

sen funkar det ju såklart utmärkt även i IE6 Eng, men frågan är ju VARFÖR det ska suffixas med .sv i den svenska, det är ju helt oanvändbart. det hade ju varit annat om det t ex hade varit .se, det hade man ju förstått logiken bakom...

 

Link to comment
Share on other sites

CJ Björkdahl

 

Jag får bara fram följande i den filen (öppnad i notepad):

 

n s t e r p i l "¡ & F r a m å t A l t + H ö g e r p i l "  & U p p e n n i v å $¡ %¡ € S & t a r t s i d a A l t + H o m e ¢ & U p p d a t e r a ¢ & J a v a - k o n s o l #¡ & M a p p a l t e r n a t i v . . . q¡ € I n t e r n e t - & a l t e r n a t i v . . . P� & G å t i l l !¡ & B a k å t A l t + V ä n s t e r p i l "¡ & F r a m å t A l t + H ö g e r p i l "  & U p p e n n i v å $¡ %¡ S & t a r t s i d a A l t + H o m e (¡ C h a n n e l & G u i d e &¡ & S ö k p å w e b b e n ÿÿÿÿ *¡ & E - p o s t +¡ D i s k u s s i o n s g r u p p e & r 2¡ D e n h & ä r d a t o r n A£ A & d r e s s b o k B£ & K a l e n d e r C£ & A k t i v i t e t e r D£ & J o u r n a l E£ A n t e & c k n i n g a r F£ € S a m t a & l v i a I n t e r n e t p� & F a v o r i t e r s¡ L ä g g t i l l i F a & v o r i t e r . . . r¡ O r d n a & F a v o r i t e r . . . ÿÿÿÿ ~¡ € ( T o m ) À€ & V e r k t y g @� & S ö k ÿÿÿÿ€ 1¡ �  A n s & l u t n ä t v e r k s e n h e t . . . ‚  K o p p l a f r & å n n ä t v e r k s e n h e t . . . v¡ S y & n k r o n i s e r a . . . ÿÿÿÿ #¡ & M a p p a l t e r n a t i v . . . q¡ € I n t e r n e t - & a l t e r n a t i v . . . � � & H j ä l p ¡ € & O m W i n d o w s 9 5 �

¢ & M e n y r a d ¢ & S t a n d a r d k n a p p a r ¢ A d r e s s & f ä l t e t ¢ & L ä n k a r ¢ ¢ & D ö l j a u t o m a t i s k t ¢ & A n p a s s a . . . ¢ & T e x t e t i k e t t e r ¢ € & G å t i l l - k n a p p e n � € S t & ä n g € & A r k i v ÿÿÿÿ &  A r b e t a o & f f l i n e !  € S t & ä n g @€ & R e d i g e r a ÿÿÿÿ€ €€ V i & s a ¢ V e r & k t y g s f ä l t ÿÿÿÿ€ ¢ & S t a t u s f ä l t 0¢ E & x p l o r e r - f ä l t 1¢ & S ö k C t r l + E 2¢ & F a v o r i t e r C t r l + I 3¢ & T i d i g a r e C t r l + H 5¢ & M a p p a r :¢ € �€ P� & G å t i l l !¡ & B a k å t A l t + V ä n s t e r p i l "¡ & F r a m å t A l t + H ö g e r p i l "  & U p p e n n i v å $¡ %¡ € S & t a r t s i d a A l t + H o m e ¢ & U p p d a t e r a ¢ & J a v a - k o n s o l #¡ & M a p p a l t e r n a t i v . . . q¡ € I n t e r n e t - & a l t e r n a t i v . . . P� & G å t i l l !¡ & B a k å t A l t + V ä n s t e r p i l "¡ & F r a m å t A l t + H ö g e r p i l "  & U p p e n n i v å $¡ %¡ S & t a r t s i d a A l t + H o m e (¡ C h a n n e l & G u i d e &¡ & S ö k p å w e b b e n ÿÿÿÿ *¡ & E - p o s t +¡ D i s k u s s i o n s g r u p p e & r 2¡ D e n h & ä r d a t o r n A£ A & d r e s s b o k B£ & K a l e n d e r C£ & A k t i v i t e t e r D£ & J o u r n a l E£ A n t e & c k n i n g a r F£ € S a m t a & l v i a I n t e r n e t p� & F a v o r i t e r s¡ L ä g g t i l l i F a & v o r i t e r . . . r¡ O r d n a & F a v o r i t e r . . . ÿÿÿÿ ~¡ € ( T o m ) À€ & V e r k t y g @� & S ö k ÿÿÿÿ€ 1¡ �  A n s & l u t n ä t v e r k s e n h e t . . . ‚  K o p p l a f r & å n n ä t v e r k s e n h e t . . . v¡ S y & n k r o n i s e r a . . . ÿÿÿÿ #¡ & M a p p a l t e r n a t i v . . . q¡ € I n t e r n e t - & a l t e r n a t i v . . . � � & H j ä l p ¡ € & O m W i n d o w s 9 5 € & A r k i v ‚ & N y t t & F ö n s t e r C t r l + N ÿÿÿÿ & M e d d e l a n d e ƒ M e & d d e l a n d e t i l l d i s k u s s i o n s g r u p p † & K o n t a k t „ A & v t a l a d t i d … M ö t e & s f ö r f r å g a n ‡ & A k t i v i t e t ˆ A k t i v i t & e t s f ö r s l a g ‰ & J o u r n a l Š A n t e & c k n i n g ‹ € S a m t a & l v i a I n t e r n e t & Ö p p n a . . . C t r l + O F  & R e d i g e r a & S p a r a C t r l + S S p a r a s o & m . . . ÿÿÿÿ U t s k r i f t s f & o r m a t . . . S k r i v & u t . . . C t r l + P F ö r & h a n d s g r a n s k a . . . ÿÿÿÿ S & k i c k a & S i d a m e d e - p o s t . . . & L ä n k m e d e - p o s t . . . € & G e n v ä g t i l l s k r i v b o r d e t v & I m p o r t e r a o c h e x p o r t e r a . . . ÿÿÿÿ & E g e n s k a p e r &  A r b e t a o & f f l i n e !  € S t & ä n g @€ & R e d i g e r a A  & K l i p p u t C t r l + X B  K & o p i e r a C t r l + C C  K & l i s t r a i n C t r l + V ÿÿÿÿ D  & M a r k e r a a l l t C t r l + A ÿÿÿÿ C € & S ö k ( p å d e n h ä r s i d a n ) . . . C t r l + F €€ V i & s a ¢ V e r & k t y g s f ä l t ÿÿÿÿ€ ¢ & S t a t u s f ä l t 0¢ E x & p l o r e r - f ä l t 1¢ & S ö k C t r l + E 2¢ & F a v o r i t e r C t r l + I 3¢ & T i d i g a r e C t r l + H 5¢ & M a p p a r :¢ € �€ P� & G å t i l l !¡ & B a k å t A l t + V ä n s t e r p i l "¡ & F r a m å t A l t + H ö g e r p i l "  & U p p e n n i v å $¡ %¡ € S & t a r t s i d a A l t + H o m e ¢ & A v b r y t E s c ¢ & U p p d a t e r a F 5 ÿÿÿÿ ¢ T e & x t s t o r l e k a S t & ö r s t a ` & S t o r _ & M e l l a n ^ & L i t e n ] € M i & n s t a ¢ K & o d n i n g € I n g e t ÿÿÿÿ [ K & ä l l a ¢ & H e l s k ä r m F 1 1 ¢ € & J a v a - k o n s o l p� & F a v o r i t e r s¡ L ä g g t i l l i F a & v o r i t e r . . . r¡ O r d n a & F a v o r i t e r . . . ÿÿÿÿ ~¡ € ( T o m ) À€ & V e r k t y g ’  & E - p o s t o c h d i s k u s s i o n s g r u p p e r *¡ & L ä s e - p o s t -¡ & N y t t m e d d e l a n d e . . . .¡ & S k i c k a e n l ä n k . . . /¡ S & k i c k a s i d a . . . ,¡ +¡ € L ä s & d i s k u s s i o n s g r u p p s m e d d e l a n d e n v¡ & S y n k r o n i s e r a . . . V W i n d o w s & U p d a t e � )¡ Å t e r s t ä l l & w e b b i n s t ä l l n i n g a r . . . #¡ € I n t e r n e t - & a l t e r n a t i v . . . � � & H j ä l p Q & I n n e h å l l o c h i n d e x ¡ & D a g e n s t i p s _ F ö r & N e t s c a p e - a n v ä n d a r e R & G u i d a d v i s n i n g X O n l i n e s & u p p o r t Y S k i & c k a f e e d b a c k � P € & O m I n t e r n e t E x p l o r e r � ÿÿÿÿ� V e r & k t y g s f ä l t & S k r i v b o r d S n a & b b s t a r t ÿÿÿÿ € & N y t t v e r k t y g s f ä l t . . . � € S o r t e r a e f t e r & n a m n � ¢ ¢ € & A n p a s s a . . . � & Ö p p n a Ö & p p n a d e l a d e S t a r t - m e n y n & U t f o r s k a U t f o r s k & a d e l a d e S t a r t - m e n y n ÿÿÿÿ & T a b o r t & B y t n a m n ÿÿÿÿ € & E g e n s k a p e r � !£ & Å n g r a ÿÿÿÿ "£ & K l i p p u t #£ K & o p i e r a $£ K & l i s t r a i n %£ & T a b o r t ÿÿÿÿ &£ € & M a r k e r a a l l t ÿÿ DÀP e! M S S h e l l D l g P 0 ÿÿÿÿÿÿ‚ T e & x t a l t e r n a t i v : !P6 { 9 ÿÿ… P 0 ÿÿÿÿÿÿ‚ I k o n a l t e r n a t i & v : !P6 { 9 ÿÿ… ÿÿ ÄÈ€

( ã U S k a p a n y m a p p M S S h e l l D l g P Õ B ÿÿ‚ F ö l j a n d e m a p p k o m m e r a t t s k a p a s . D u k a n a n v ä n d a m a p p e n f ö r a t t o r d n a g e n v ä g a r p å F a v o r i t e r - m e n y n . P ' ,

ÿÿÿÿÿÿ‚ & M a p p n a m n : € �P8 % £ @ ÿÿ� Pt ? 2 ÿÿ€ O K Pª ? 2 ÿÿ€ A v b r y t ÿÿ ÄÈ€

( ã 7 B y t n a m n M S S h e l l D l g P ,

ÿÿÿÿÿÿ‚ & N y t t n a m n : € �P8 £ @ ÿÿ� Pt ! 2 ÿÿ€ O K Pª ! 2 ÿÿ€ A v b r y t ÿÿ ÀÊ€ ú T M S S h e l l D l g P ì P S y s A n i m a t e 3 2 ‹ P & ì

Q ÿÿ‚ ‹ P 0 ì

R ÿÿ‚ P ? ¾ T m s c t l s _ p r o g r e s s 3 2 ‹ P J À

S ÿÿ‚ PÊ > ( ÿÿ€ A v b r y t 3 P ÿÿÿÿN a t i v e F o n t C t l S l u t f ö r d a PA; I n n e h å l l e r k o m m a n d o n f ö r a t t h a n t e r a d e m a r k e r a d e o b j e k t e n . PA$ I n n e h å l l e r k o m m a n d o n f ö r r e d i g e r i n g . ) I n n e h å l l e r k o m m a n d o n f ö r a t t h a n t e r a v y n . PA! I n n e h å l l e r k o m m a n d o n f ö r v e r k t y g . PA( I n n e h å l l e r k o m m a n d o n f ö r a t t v i s a H j ä l p . 6 I n n e h å l l e r k o m m a n d o n f ö r a t t b l ä d d r a t i l l o l i k a s i d o r . $ V i s a r i n n e h å l l e t i m a p p e n F a v o r i t e r . L i s t a n T i d i g a r e PA S t ä n g e r f ö n s t r e t . G å r u p p e n n i v å . T a r b o r t m a r k e r a d e o b j e k t . B y t e r n a m n p å m a r k e r a t o b j e k t . & V i s a r e g e n s k a p e r f ö r m a r k e r a d e o b j e k t . K G ö r a t t d u k a n v i s a o f f l i n e w e b b s i d o r n ä r d u i n t e ä r a n s l u t e n t i l l I n t e r n e t . ? K l i p p e r u t d e n a k t u e l l a m a r k e r i n g e n o c h p l a c e r a r d e n i U r k l i p p . / K o p i e r a r d e n a k t u e l l a m a r k e r i n g e n t i l l U r k l i p p . : I n f o g a r o b j e k t e n s o m d u s e n a s t k o p i e r a d e e l l e r k l i p p t e u t . # M a r k e r a r a l l t e x t p å d e n h ä r s i d a n . + S k a p a r g e n v ä g a r t i l l d e m a r k e r a d e o b j e k t e n . R e d i g e r a r d e n h ä r s i d a n . A n s l u t e r t i l l e n n ä t v e r k s e n h e t . K o p p l a f r å n e n n ä t v e r k s e n h e t . Z I n n e h å l l e r k o m m a n d o n f ö r p r o g r a m m e n s o m h a n t e r a r e - p o s t o c h l ä s n i n g a v d i s k u s s i o n s g r u p p e r . B V i s a r p r o g r a m i n f o r m a t i o n , v e r s i o n s n u m m e r o c h c o p y r i g h t i n f o r m a t i o n . V i s a r d a g e n s t i p s . G å r t i l l f ö r e g å e n d e s i d a . G å r t i l l n ä s t a s i d a . % G ö r a t t d u k a n ä n d r a i n s t ä l l n i n g a r n a . G å r t i l l d i n h e m s i d a . Ö p p n a r s i d a n m e d p r o d u k t n y h e t e r . # Ö p p n a r w e b b s i d a n f ö r C h a n n e l G u i d e . S Å t e r s t ä l l e r w e b b i n s t ä l l n i n g a r n a t i l l s t a n d a r d i n s t ä l l n i n g a r n a f ö r I n t e r n e t E x p l o r e r . Ö p p n a r e - p o s t p r o g r a m m e t . 4 Ö p p n a r p r o g r a m m e t f ö r l ä s n i n g a v d i s k u s s i o n s g r u p p e r . ! S k a p a r e t t n y t t e - p o s t m e d d e l a n d e . : S k i c k a r e n l ä n k t i l l d e n h ä r s i d a n i e t t e - p o s t m e d d e l a n d e . : S k i c k a r d e n h ä r s i d a n s o m b r ö d t e x t i e t t e - p o s t m e d d e l a n d e . Ö p p n a r D e n h ä r d a t o r n . Ö p p n a r m a p p e n F a v o r i t e r . 2 L ä g g e r t i l l d e n a k t u e l l a s i d a n i l i s t a n F a v o r i t e r . % V i s a r f l e r o b j e k t i m a p p e n F a v o r i t e r . + Ö p p n a r d e t h ä r o b j e k t e t i m a p p e n F a v o r i t e r . U p p d a t e r a r a l l t o f f l i n e i n n e h å l l . V i s a r / d ö l j e r v e r k t y g s f ä l t . V i s a r / d ö l j e r s t a t u s f ä l t e t . V i s a r k n a p p a r i v e r k t y g s f ä l t e t . V i s a r a d r e s s f ä l t e t . V i s a r l ä n k f ä l t e t . 0 L ä g g e r t i l l t e x t u n d e r k n a p p a r i v e r k t y g s f ä l t e t . " D ö l j e r v e r k t y g s f ä l t e t a u t o m a t i s k t . V i s a r m e n y n . PA ? A n g e r d e n r e l a t i v a s t o r l e k e n p å t e x t s o m v i s a s i d e n h ä r s i d a n . ( A v b r y t e r h ä m t n i n g a v d e n a k t u e l l a s i d a n . ! M a x i m e r a r f ö n s t r e t t i l l h e l s k ä r m . A n p a s s a r v e r k t y g s f ä l t e t . O A n g e r v i l k e n t e c k e n u p p s ä t t n i n g s o m s k a a n v ä n d a s f ö r a t t v i s a d e n h ä r w e b b s i d a n . PA, U p p d a t e r a r i n n e h å l l e t p å d e n a k t u e l l a s i d a n . V i s a r / d ö l j e r e t t E x p l o r e r - f ä l t . V i s a r S ö k f ä l t e t . V i s a r F a v o r i t e r f ä l t e t . V i s a r T i d i g a r e f ä l t e t . V i s a r f ä l t e t M a p p a r . Ö p p n a r a d r e s s b o k e n . Ö p p n a r k a l e n d e r n . V i s a r a k t i v a p r o g r a m . Ö p p n a r j o u r n a l e n . Ö p p n a r A n t e c k n i n g a r . 3 Ö p p n a r p r o g r a m m e t f ö r s a m t a l o c h m ö t e n p å I n t e r n e t . PA2 D u h a r v a l t a t t s t ä n g a v e r k t y g s f ä l t e t % 1 ! . 1 0 2 3 l s ! . 0 D u h a r v a l t a t t s t ä n g a e t t v e r k t y g s f ä l t s f ö n s t e r . " B e k r ä f t a s t ä n g n i n g a v v e r k t y g s f ä l t ¤ % 1 ! . 1 0 2 3 l s !

 

O m d u v i l l l ä g g a t i l l e t t v e r k t y g s f ä l t p å d i t t s k r i v b o r d h ö g e r k l i c k a r d u p å e t t b e f i n t l i g t v e r k t y g s f ä l t , p e k a r p å V e r k t y g s f ä l t o c h k l i c k a r p å o b j e k t e t . t D e t f i n n s r e d a n e t t d o l t v e r k t y g s f ä l t p å d e n h ä r k a n t e n a v b i l d s k ä r m e n .

D u k a n b a r a d ö l j a e t t v e r k t y g s f ä l t p e r k a n t . V e r k t y g s f ä l t U t f o r s k a r K o p p l a f r å n n ä t v e r k s e n h e t O N ä t v e r k s - l e v e r a n t ö r e n % 2 ! . 1 0 2 3 l s ! r e t u r n e r a d e f ö l j a n d e f e l : % 3 ! . 1 0 2 3 l s ! ( % 1 ! d ! ) . U t f o r s k a r e n > S ö k v ä g e n % 1 ! . 1 0 2 3 l s ! f i n n s i n t e e l l e r s å ä r d e n i n g e n k a t a l o g . 7 D e t g å r i n t e a t t s k a p a e t t v e r k t y g s f ä l t f ö r % 1 ! . 1 0 2 3 l s !

S m å i k o n e r S t o r a i k o n e r V i s a t e x t e t i k e t t e r PA I n g a t e x t e t i k e t t e r T e x t e t i k e t t e r t i l l h ö g e r V e r k t y g s f ä l t % d m i n u t e r k v a r % d s e k u n d e r k v a r ~ E n å t g ä r d s o m k a n t a l å n g t i d u t f ö r s n u i W i n d o w s .

 

V ä n t a t i l l s å t g ä r d e n a v s l u t a t s e l l e r a v b r y t d e n i n n a n d u a v s l u t a r W i n d o w s . A v b r y t e r . . . ! % 1 ! d ! d a g a r o c h % 2 ! d ! t i m m a r k v a r % 1 ! d ! d a g o c h % 2 ! d ! t i m m a r k v a r % 1 ! d ! d a g a r o c h % 2 ! d ! t i m m e k v a r % 1 ! d ! d a g o c h % 2 ! d ! t i m m e k v a r # % 1 ! d ! t i m m a r o c h % 2 ! d ! m i n u t e r k v a r ! % 1 ! d ! t i m m a r o c h % 2 ! d ! m i n u t k v a r " % 1 ! d ! t i m m e o c h % 2 ! d ! m i n u t e r k v a r % 1 ! d ! t i m m e o c h % 2 ! d ! m i n u t k v a r % d % % h a r s l u t f ö r t s A d r e s s f ä l t e t Œ D e t g i c k i n t e a t t h i t t a % 1 ! . 1 0 2 3 l s ! . K o n t r o l l e r a s t a v n i n g e n o c h f ö r s ö k i g e n e l l e r s ö k e f t e r o b j e k t e t g e n o m a t t k l i c k a p å S ö k p å S t a r t - m e n y n . + Å t k o m s t a v r e s u r s e n % 1 ! . 1 0 2 3 l s ! h a r n e k a t s . PA S t a r t s i d a ! V i l l d u a n v ä n d a % s s o m s t a r t s i d a ? S ö k s i d a V i l l d u a n v ä n d a % s s o m s ö k s i d a ? L ä n k a r ( M i c r o s o f t \ I n t e r n e t E x p l o r e r \ Q u i c k L a u n c h * V ä l j e n m a p p e l l e r a n g e e n I n t e r n e t - a d r e s s N y t t v e r k t y g s f ä l t PA D PA S k r i v b o r d W i n d o w s & O m W i n d o w s M i c r o s o f t I n t e r n e t E x p l o r e r & O m W i n d o w s & O m W i n d o w s N T PA„ | B a k å t | F r a m å t | S t o p p | U p p d a t e r a | S t a r t s i d a | S ö k | F a v o r i t e r | S k r i v u t | S t o r l e k | R e d i g e r a | V e r k t y g | V e r k t y g | T i d i g a r e | E - p o s t | H e l s k ä r m | D i s k u t e r a | | 2 2 4 5 | N & y | N & ä s t a | A n & p a s s a | | Ì| B a k å t | F r a m å t | F a v o r i t e r | L ä g g t i l l i F a v o r i t e r | T r ä d v y | K l i p p u t | K o p i e r a | K l i s t r a i n | Å n g r a | G ö r o m | T a b o r t | N y t t | Ö p p n a | S p a r a | S ö k | E g e n s k a p e r | H j ä l p | Z o o m a | Z o o m a | S k r i v u t | S t o r a i k o n e r | S m å i k o n e r | L i s t a | D e t a l j e r a d l i s t a | E t i k e t t 1 | E t i k e t t 2 | E t i k e t t 3 | E t i k e t t 4 | U p p å t | A n s l u t e n h e t | K o p p l a f r å n | N y m a p p | V i s a | U p p d a t e r a a l l t | U p p d a t e r a m a r k e r i n g | S k a p a | R i n g u p p | S t o r a i k o n e r | L i s t a | L i k h e t | D e t a l j e r a d l i s t a | S y n k r o n i s e r a | S y n k r o n i s e r a a l l t | M a p p a r | F l y t t a t i l l | K o p i e r a t i l l | M a p p a l t e r n a t i v | |

| A l t e r n a t i v | | PA

| G å t i l l | |

G å t i l l % s | D ö l j a u t o m a t i s k t | S t ä n g | | R e & d i g e r a R e & d i g e r a m e d % s q E t t f e l h a r u p p s t å t t i I n t e r n e t E x p l o r e r .

I n t e r n e t E x p l o r e r a v s l u t a s n u .

 

S t a r t a o m d a t o r n o m p r o b l e m e t k v a r s t å r . D e t u p p s t o d e t t i n t e r n t f e l . „ D e t f i n n s i n t e t i l l r ä c k l i g t m e d l e d i g t m i n n e f ö r a t t k u n n a s l u t f ö r a å t g ä r d e n . A v s l u t a e t t e l l e r f l e r a p r o g r a m o c h f ö r s ö k s e d a n i g e n . & R e d i g e r a G å t i l l e n a n n a n m a p p PA Ö p p n a S t ä n g K ö r P r o g r a m M e n y r a d f ö r p r o g r a m

A v g r ä n s a r e V i s a d o l d a o b j e k t A l t + ‰ K l i c k a h ä r o m d u v i l l v i s a f a v o r i t e r s o m d u i n t e h a r a n v ä n t n y l i g e n . A n v ä n d I n t e r n e t - a l t e r n a t i v o m d u v i l l i n a k t i v e r a d e n h ä r f u n k t i o n e n . V a r ä r m i n a F a v o r i t e r ? PA` h t t p : / / w w w . m i c r o s o f t . c o m / i s a p i / r e d i r . d l l ? p r d = { S U B _ P R D } & c l c i d = { S U B _ C L S I D } & p v e r = { S U B _ P V E R } & a r = l o g o ( T o m ) PA A d r e s s S ö k A & d r e s s S D u a r b e t a r o f f l i n e . O m d u v i l l a n s l u t a k l i c k a r d u p å A r b e t a o f f l i n e p å A r k i v - m e n y n . PA [ A r b e t a o f f l i n e ] ` D e t g i c k i n t e a t t h i t t a % 1 ! h s ! . K o n t r o l l e r a a t t d u h a r a n g e t t r ä t t s ö k v ä g e l l e r I n t e r n e t - a d r e s s . I n t e r n e t - a l t e r n a t i & v . . .

( B l a n d a t ) O k ä n d z o n f F ö n s t r e t ä r u p p t a g e t .

O m d u s t ä n g e r d e t h ä r f ö n s t r e t k a n d e t u p p s t å p r o b l e m .

 

V i l l d u s t ä n g a f ö n s t r e t ? M a p p a r e D e t g i c k i n t e a t t h i t t a % 1 ! . 1 0 2 3 l s ! . K o n t r o l l e r a a t t d u h a r a n g e t t r ä t t s ö k v ä g e l l e r I n t e r n e t - a d r e s s . M a p p a l t e r n a t i v . . . S t ä n g M i n i m e r a Å t e r s t ä l l d E n f i l h ä m t n i n g p å g å r . O m d u v ä l j e r A r b e t a o f f l i n e a v b r y t s h ä m t n i n g e n .

V i l l d u a v b r y t a f i l h ä m t n i n g e n ? F i l h ä m t n i n g K a n a l e r ; V i l l d u a t t K a n a l f ä l t e t v i s a s n ä s t a g å n g d u s t a r t a r d a t o r n ? K a n a l f ä l t e t < K l i c k a p å d e n m a p p d u v i l l f l y t t a d e m a r k e r a d e f i l e r n a t i l l . & M a p p : œ E n g e n v ä g t i l l d e n h ä r s i d a n k o m m e r a t t s k a p a s p å F a v o r i t e r - m e n y n o c h s ä k e r h e t s i n s t ä l l n i n g a r n a s o m a n g e t t s f ö r d e n l o k a l a i n t r a n ä t z o n e n k o m m e r a t t a n v ä n d a s . N y & m a p p . . . & N a m n : & S k a p a i > > L ä g g t i l l i F a v o r i t e r S & k a p a i : O r d n a F a v o r i t e r X N ä r d u p r e n u m e r e r a r p å p l a t s e n f å r d u i n f o r m a t i o n o m ä n d r i n g a r o c h k a n h ä m t a i n n e h å l l e t . & P r e n u m e r e r a E E t t f i l n a m n f å r i n t e i n n e h å l l a f ö l j a n d e t e c k e n :

\ / : * ? " < > | 5 N a m n e t s o m d u a n g a v f ö r f a v o r i t o b j e k t e t ä r f ö r l å n g t . & F l e r F a v o r i t e r . . . Z N a m n e t s o m d u h a r a n g e t t f ö r g e n v ä g e n f i n n s r e d a n p å F a v o r i t e r - m e n y n . V i l l d u e r s ä t t a d e t ? PA O k ä n t b N a m n e t s o m d u a n g a v f ö r k a n a l e n f i n n s r e d a n i K a n a l f ä l t e t . V i l l d u e r s ä t t a d e n b e f i n t l i g a k a n a l e n ? PA S ö k a s s i s t e n t e n Ö p p n a r S ö k a s s i s t e n t e n A n p a s s a s ö k n i n g A n p a s s a d i n a s ö k i n s t ä l l n i n g a r PAg O m d u ä n d r a r d e n h ä r m a p p e n p å v e r k a s a l l a a n v ä n d a r e s o m l o g g a r i n p å d e n h ä r d a t o r n . V i l l d u f o r t s ä t t a ? V a r n i n g ! & F o r t e z z a L o g g a & i n L o g g a & u t & Ä n d r a p e r s o n l i g i n f o r m a t i o n . . . S ö k e f t e r % s S ö k % s PA & N y t t f ö n s t e r C t r l + N & A d r e s s & L ä n k a r 1 D e t g i c k i n t e a t t s k a p a % 1 ! . 1 0 2 3 l s ! :

 

% 2 ! . 1 0 2 3 l s ! AD e n h ä r k a n a l e n ä r l ö s e n o r d s s k y d d a d . D u k a n i n t e u p p d a t e r a e n p r e n u m e r a t i o n p å d e n h ä r k a n a l e n u t a n e t t a n v ä n d a r n a m n o c h e t t l ö s e n o r d . O m d u k ä n n e r t i l l d i t t a n v ä n d a r n a m n o c h l ö s e n o r d k l i c k a r d u p å A n p a s s a o c h a n v ä n d e r g u i d e n f ö r a t t a n g e d e m . K l i c k a p å I n g e n p r e n u m e r a t i o n o m d u i n t e v i l l p r e n u m e r e r a p å d e n h ä r k a n a l e n . ( Ö p p n a r f e l s ö k n i n g s p r o g r a m m e t f ö r s k r i p t . S S t a r t a r f e l s ö k n i n g s p r o g r a m m e t f ö r s k r i p t i n n a n n ä s t a i n s t r u k t i o n i s k r i p t e t u t f ö r s . PA U p p PA B a k å t F r a m å t PA F a v o r i t e r PA V i s a / d ö l j m a p p a r u 0  F …  r …  t ¢ t ¢ R ¢ 0  0  0  0  % !¡ ' "¡ 2  D !¢ B r¡ D s¡ W !  ¢ z ¢ H 3¢ I 2¢ E 1¢ $ %¡ ‹ q 4¡ X A  C B  V C  q $  - B  - C  . #  . #  D #  “

%  ¬4 V S _ V E R S I O N _ I N F O ½ïþ 2 üÇ2 üÇ? S t r i n g F i l e I n f o è 0 4 1 D 0 4 B 0 L C o m p a n y N a m e M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n h F i l e D e s c r i p t i o n B i b l i o t e k f ö r g r ä n s s n i t t s l ä s a r e > F i l e V e r s i o n 5 . 5 0 . 4 8 0 7 . 2 3 0 0 :

I n t e r n a l N a m e B R O W S E U I . D L L t ( L e g a l C o p y r i g h t C o p y r i g h t ( C ) M i c r o s o f t C o r p . 1 9 8 1 - 2 0 0 1 B

O r i g i n a l F i l e n a m e B R O W S E U I . D L L z - P r o d u c t N a m e M i c r o s o f t ( R ) W i n d o w s ( R ) 2 0 0 0 o p e r a t i v s y s t e m B P r o d u c t V e r s i o n 5 . 5 0 . 4 8 0 7 . 2 3 0 0 ( O l e S e l f R e g i s t e r D V a r F i l e I n f o $ T r a n s l a t i o n °PADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADDINGXXPADDINGPADD "

 

Vad är PADDINGXX till för?

För att filen skall vara "lika stor" oavsett "vettigt" innehåll ?

 

MVH

pedagogen

 

Link to comment
Share on other sites

 

För att redigera filen "måste" du använda en hex-editor eller en resource editor.

 

Den padding som är där är nog för att PE-sektionen i DLL-filen skall ha en storlek som är jämnt delbar på 512.

 

Ciao,

Anders

 

 

Link to comment
Share on other sites

Thomas Tydal

Det stod längre upp att http://www.%s.sv är i Unicode. Det innebär, enkelt förklarat, att varje tecken består av två tecken :-)

 

Sök istället efter 68 00 74 00 74 00 70 00 3A 00 2F 00 2F 00 77 00 77 00 77 00 2E 00 25 00 73 00 2E 00 73 00 76 (hex alltså) så borde du hitta det.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det räcker att söka på w?w?w och bocka i Find ASCII samt Regular expressions.

Andra träffen bör vara rätt.

 

/A

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack, nu hittade jag det, MEN nu är problemet istället att försöka komma runt Windows File Protection, vilket kräver "a kernel debugger to be hooked up " (enligt Knowledge Base: Registry Settings for Windows File Protection (Q222473)), och det låter jobbigt så nu ger jag mig! Det är faktiskt enklare att installera IE6 Eng ...:-) Tack ändå!

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...