Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Tysk ordlista i Libre Office Writer


DePhaz
 Share

Go to solution Solved by mbgtmari,

Recommended Posts

Det är inte ofta det händer men ibland behöver jag kommunicera på "utrikiska". Köper ibland saker i Tyskland och har en (ytligt) bekant i Bayern och då är känns det ju bättre om språket är det rätta. Men då visar sig problemet med att inte kunna skriva (läs stava) ordentligt. Jag lägger skulden på min tyska lärare som under tre år inte velat lära oss något annat än grammatik (för att vi skulle klara proven och få gymnasiebehörighet) . Att tala har jag lärt mig själv, jag kan läsa och förstå språket men ska något skrivas är jag hänvisad till Google Translate. Detta fungerar men G.T. är ett härke att använda för att översätta svenska till tyska. Att översätta från engelska fungerar bra (då blir ordföljden rätt) men det känns ändå inte som någon permanent lösning.

 

Så hur jag jag för att installera en tysk ordlista i Libre Office Writer? Jag har version 5 av programmet installerat (äldre Linux) men jag har inte hittat något i programmet om hur jag lägger till en tysk ordlista. Har sökt på nätet men hittar ingen bra (läs: enkel) hjälp. Några förslag?

Edited by DePhaz
Link to comment
Share on other sites

  • Solution

Fungerar inte Välja dokumentspråk-instruktionerna? De gäller tydligen för äldre versioner (före version 6.0)
https://help.libreoffice.org/Common/Selecting_the_Document_Language/sv

Lägg till fler textspråk
1. Ordlistor tillhandahålls och installeras som paket. Välj Verktyg - Språk - Fler ordlistor online för att öppna sidan med ordlistor i din standardwebbläsare.
2. Välj en ordlista i listan med beskrivningar. Klicka på beskrivningens överskrift för den ordlista du vill hämta.
3. Klicka på ikonen Hämta på nästa sida för att hämta ordlistepaketet. Notera till vilken mapp webbläsaren hämtar filen. Hämta ytterligare ordlistor om du vill.
4. I LibreOffice installerar du de hämtade paketen genom att välja Verktyg - Pakethanteraren och klicka på Lägg till.
5. När du har installerat paketen bör du stänga LibreOffice (inklusive Snabbstart) och starta om.

und auf Deutsch;)
Weitere Sprachen hinzufügen
1. Wörterbücher werden als Extensions bereitgestellt und mitgeliefert. Wählen Sie Extras - Sprache - Weitere Wörterbücher im Internet, um die Wörterbuchseite in Ihrem Standardbrowser zu öffnen.
2. Wählen Sie ein Wörterbuch aus der Liste der Beschreibungen. Klicken Sie auf die Überschrift des Wörterbuchs, das Sie benutzen möchten.
3. Auf der nächsten Seite klicken Sie auf das Symbol "Get It", um die Extension herunterzuladen. Notieren Sie sich den Namen des Verzeichnisses, in das Sie die Extension speichern. Wenn Sie möchten, können Sie auch zusätzliche Wörterbücher herunterladen.
4. Wählen Sie Extras - Extension Manager in LibreOffice und klicken dann auf Hinzufügen, um die heruntergeladene Erweiterung zu installieren.
5. Nachdem Sie die Extensions installiert haben, sollten Sie LibreOffice (auch den Quickstarter) beenden und neu starten.

Edited by mbgtmari
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share×
×
  • Create New...