Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Excel till Powerpoint


DanneK
 Share

Recommended Posts

Hej,

får inte följande att fungera, tänkte att jag säkert gjort ett enkelt fel varvid jag ställer frågan här.
Använder följande kod (eller, ja, det var ursprungligen en del av en större loop, men jag har försökt få det att fungera och har minskat ned så långt som möjligt) för att exportera givna diagram till en ppt.
Någonstans på vägen har jag lyckats snurra till det varvid allt fallerar numera.

 

Microsoft Powerpoint Libary är aktivt :)

 

Sub ToMonthly()
  
  Dim PP As PowerPoint.Application
  Dim PPPres As PowerPoint.Presentation
  Dim PPSlide As PowerPoint.Slide
  Dim SlideTitle As String
  Dim shp As Object
  Dim strPP As String
  
  
  strPP = ThisWorkbook.Path & "\" & "2020board.pptx"
  
  Set PP = New PowerPoint.Application
  Set PPPres = PP.Presentations.Open(strPP)
  PP.Visible = True
  
  Sheets("Utfall").Chart("Diagram 3").CopyPicture _
    Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture

  PPSlide.Shapes.Paste.Select
  Set shp = PP.ActiveWindow.Selection.ShapeRange
  shp.Height = 600
  shp.Width = 600
  
  With PPPres.PageSetup
    shp.Left = (.SlideWidth / 2) - (shp.Width / 2)
    shp.Top = (.SlideHeight / 2) - (shp.Height / 2)
  End With
  
  PP.Activate
  Set PPSlide = Nothing
End Sub

 

Link to comment
Share on other sites

Sub ToMonthly()
  
  Dim PP As PowerPoint.Application
  Dim PPPres As PowerPoint.Presentation
  Dim PPSlide As PowerPoint.Slide
  Dim SlideTitle As String
  Dim shp As Object
  Dim strPP As String
  
  
  strPP = ThisWorkbook.Path & "\" & "2020Board.pptx"
  
  Set PP = New PowerPoint.Application
  Set PPPres = PP.Presentations.Open(strPP)
  PP.Visible = True
  
    
' Här hade jag visst strulat till det.
' Detta fungerar om någon annan hittar denna tråd
  Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(2, ppLayoutTitleOnly)
  PPSlide.Select
  
  Sheets("Utfall").ChartObjects("Diagram 3").CopyPicture _
    Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture

  PPSlide.Shapes.Paste.Select
  Set shp = PP.ActiveWindow.Selection.ShapeRange
  shp.Height = 600
  shp.Width = 600
  
  With PPPres.PageSetup
    shp.Left = (.SlideWidth / 2) - (shp.Width / 2)
    shp.Top = (.SlideHeight / 2) - (shp.Height / 2)
  End With
  
  PP.Activate
  Set PPSlide = Nothing
End Sub

 

Link to comment
Share on other sites

 Share×
×
 • Create New...