Ovanstående bygge, som efter några mindre buggrättningar, nu heter 18362.30 har nu släppts till alla. Versionsnumret är 1903.   Det innebär inte att Windows 10 May 2019 omedelbart kommer att dyka upp i Windows Update hos alla eftersom Microsoft sen flera år släpper ut uppdateringen i omgångar under några månader för att kunna upptäcka allvarliga problem innan allt för många har drabbats av dem.   Eftersom Windows 10 April 2018 Update (version 1803) slutas få uppdateringar i n