Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
MvS

Etiketter med mailmerge från Excel-Db strular...

Rekommendera Poster

Jag har gjort en databas i Excel 2013 åt en kompis för hans stora skivsamling. Jag försöker att skapa ett automatiserat flöde där det enkelt ska gå att skriva ut etiketter ur samlingen att fästa på hyllor och lådor där skivorna förvaras. För detta ändamål har jag skapat tre etikettmallar i Word för olika tidsperioder (Mall 1 = 1950 - 1970. mall 2 = 1970 - 1990, mall 3 = Från 1990) som kan användas att märka upp de många lådor som skivsamlingen finns i.

Jag har försökt hitta VBA-kod som kan bistå med detta så att man bara behöver klicka på en knapp i Excel-databasen för att automatiskt skapa en etikettserie  i Word (mailmerge). Det verkar funka så långt att Word öppnar och påbörjar mailmerge med sen hänger sig programmet i flera minuter och Word kraschar. 

Så här ser min kod ut för första tidspannet (1950-1970):

Private Sub Document_Open()

  Dim wd As Object
  Dim wDocSource As Object, wDocPath As String
  Dim strWorkbookName As String
  Set wDocSource = ThisDocument
  wDocPath = ThisDocument.Path
  strWorkbookName = wDocPath & "\Etiketter+Db.xlsm"
  On Error Resume Next
  Set wd = GetObject(, "Word.Application")
  If wd Is Nothing Then
  Set wd = CreateObject("Word.Application")
  End If
  On Error GoTo 0
  wDocSource.MailMerge.OpenDataSource Name:= _
    strWorkbookName, _
    Connection:="Data Source=" & strWorkbookName & ";Mode=Read", _
    SQLStatement:="SELECT * FROM `Db$`"

  With wDocSource.MailMerge
    .Destination = wdSendToNewDocument
    .SuppressBlankLines = True
    With .DataSource
      .FirstRecord = wdDefaultFirstRecord
      .LastRecord = wdDefaultLastRecord
    End With
    .Execute Pause:=False
  End With
  ActiveDocument.SaveAs2 FileName:= _
        wDocPath & "\Etiketter_Pre-1970.docx", _
        FileFormat:=wdFormatXMLDocument
  ChangeFileOpenDirectory _
    wDocPath
  ActiveDocument.SaveAs2 FileName:= _
    wDocPath & "\Etiketter_Pre-1970.docx", _
    FileFormat:=wdFormatXMLDocument, LockComments:=False, Password:="", _
    AddToRecentFiles:=True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
    EmbedTrueTypeFonts:=False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData _
    :=False, SaveAsAOCELetter:=False, CompatibilityMode:=15

End Sub

Då jag kapar sekvensen efter SQLStatement  (i.e. INNAN begäran om att fullfölja mailmerge) så verkar det gå bra, men då måste man "manuellt" välja "Slutför och koppla" för att etikettserien ska genereras och jag vill att hela processen ska funka automatiskt så att det bara är för användaren att skriva ut! Grunddelen av VBA-koden ovan har jag fått genom en makroinspelning och sedan har jag lagt till delar jag hittat på nätet. En märklig sak dock är att själva filtreringen jag gör underinspelningen i "Redigera mottagarlista" kommer av någon anledning inte med i koden - varför då?

Jag har också prövat att lägga in "WHERE" argument i SQL-statement efter tips när jag Googlat runt men då hittar inte Word sökvägen till Excel-filen och dokumentet kan inte öppna!

Känner spontant att detta bara måste funka men antagligen är det något knas med kodningen som ställer till det. Om det finns någon i forumet som har råkat ut för motsvarande och till äventyrs hittat en bra lösning vore jag stort tacksam för hjälp!

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×