Det finns ju vissa problem med att ta ställning till, när man skall köpa ett lämpligt antivirusprogram, bl.a. utbudet av sådana program. Och kostnaden för  programmen varierar. När jag för många år sedan beslutade att välja Pandas antivirusprogram, var det efter flera överväganden, bl.a. den goda funktionen av programmet och delvis också priset. Jag har dock vissa bekymmer med mitt ativirusprogram. Det som dock varit ett visst problem är att Panda inte har tillgång till "Svenska"