Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Radera tidigare systemdisk för ny användning


Kalle Dator1
 Share

Go to solution Solved by Mikael63,

Recommended Posts

Hej !

 

Har just bytt ut min C-disk, på 180 GB mot en på 500 GB, båda diskarna av SSD-typ.

Innan dess så klonade jag den större disken från den mindre, så att jag behöll mitt Windows7 med tillhörande kataloger och filer.

 

Eftersom jag tänker använda den mindre disken till annat på samma dator, startade jag först datorn med den klonade disken utan problem. Därefter startade jag upp den ursprungliga disken - som nu blev en E:\ i stället för C:\ - med avsikten att radera den på dess innehåll.

 

Allt fungerade enligt plan tills jag kom till katalogerna Program Files och Program Files (X86), samt själva katalogen Windows.
Där får jag svaret att

för t ex XML-dokumnt: fordras behörighet från TrustedInstaller för att "ändra filen"

För de flesta andra filer fordras behörighet från System för att "ändra filen"

Jag startade ändå Utforskaren som Admin !

 

Hur kan jag lämpligen göra för att helt radera den tidigare systemdisken ?

Funderar på C:\ prompt.... Men det vore ju smidigare i Windows Utforskaren...

 

Med vänlig hälsning

 

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

  • Solution

Om du har för avsikt att radera allt kanske det går snabbare och utan "bråk" om du tar bort partitionen, lägger till en ny, formaterad som NTFS.

Link to comment
Share on other sites

Mikael63, jag var faktiskt inne på att helt enkelt formatera den f d systemdisken, men blev osäker på om man formaterar en SSD-disk, precis som om det var en vanlig hårddisk.

Man kan säkert, men ska man... ?

 

Ja, disken ska tömmas för att användas i andra sammanhang !

Link to comment
Share on other sites

10 timmar sedan, skrev Kalle Dator1:

Man kan säkert, men ska man... ?

Ja, varför inte?

Du kanske tänker på att man inte "ska" defragmentera en SSD?

Link to comment
Share on other sites

14 timmar sedan, skrev Kalle Dator1:

Eftersom jag tänker använda den mindre disken till annat på samma dator, startade jag först datorn med den klonade disken utan problem.

Utan att den gamla SSD var ansluten?

Frågar för säkerhets skull så det är konstaterat att det inte saknas några nödvändiga boot-filer på den nya.

Link to comment
Share on other sites

Hej  Cecilia !

 

Ja - jag ville vara säker på att den startade från rätt disk, så jag hade bara den klonade inkopplad och den andra oansluten.

 

Däremot undrade jag, när jag sedan kopplade in den tidigare systemdisken, som då fortfarande  innehöll komplett Windows och alla programkataloger, varför denna disk blev "E:\" medan en ny disk uppenbarade sig emellan, som hette "D:\" .

Tom, men med anvisningen att en viss del (minns inte hur stor !) var reserverad för systemet.

 

Har inte koll på detta just nu, men jag utgår från att D:\ avdelades från den gamla systemdisken, men får kontrollera nästa gång att det lediga utrymmet i nya disken (C:\) är intakt efter inkopplingen av den gamla.

Vid start med enbart den klonade (nya) disken, kommer ingen D:\-disk upp i utforskaren !

 

Blev den avdelningen gjord för att disken innehåller komplett Windows ?

När jag då formaterar gamla disken - för det ska jag väl antagligen - är det i så fall E:\ som jag formaterar, eller....

 

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

18 minuter sedan, skrev Mikael63:

E & D beror väl på att den "gamla" disken hade (minst) två partitioner.

 

Hur ser det ut i Diskhanteraren?

Inte vad jag vet i alla fall....

Har inte haft anledning dela upp denna disk i några partitioner !

 

Har inte möjlighet just nu kontrollera diskhanteraren, men tar detta senare. I Utforskaren har det i alla fall inte förekommit några multi-partitioner

Link to comment
Share on other sites

När man installerar Windows skapas en eller flera systempartitioner som används vid uppstart, återställning mm. Normalt sett är de dolda utan någon enhetsbokstav men när de inte längre används av Windows, som i ditt fall på gamla SSD:n, kan de nog få en enhetsbokstav och bli synliga. Som Mikael63 skrev så ser man det bra i Diskhantering.

Link to comment
Share on other sites

Cecilia !

 

Så om jag konstaterar att den nya disken är opåverkad vid inkoppling av den gamla, kan jag då utgå ifrån riskfritt formatera den gamla disken och göra det på den s k E:\-disken, d v s bortse från D:\ (som ju är tom i utforskaren !) ?

 

Eller finns risk att skada ev verksam systempartition....

Link to comment
Share on other sites

Om det finns flera partitioner på gamla SSD:n bör du välja att ta bort alla partitionerna och skapa och formatera en ny partition som täcker hela den gamla SSD:n så att du kan utnyttja hela. Allt det gör man enklast från Diskhanteraren och gör man rätt ska man inte skada någon systempartition som behövs.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jari Karivainio

Hej!'

När du klonar från en mindre till en större är det bara befintliga partitioner med originalstorlek som skapas på den större. Överskjutande ledigt utrymme syns i diskhanteraren som "tomt".

 

/ Jari

Link to comment
Share on other sites

Vad jag befarar är att av misstag påverka den klonade disken, alltså den nya, större, när jag formaterar om den mindre.

Men kan det egentligen innebära någon större fara om jag enbart koncentrerar mig på den disk (E:\) som bär de ursprungliga windows- och programkatalogerna och uträttar formateringen på den, alldeles oaktat vilka tomma partitioner som i övrigt råkar dyka upp i diskhanteraren och/eller utforskaren.

Det som då blir formaterat kan väl knappast påverka den större disken. Eventuella den mindre disken tillhörande partitioner lär väl försvinna automatiskt  i och med formateringen....

Link to comment
Share on other sites

Eftersom datorn startar med endast den nya disken inkopplad kan du rensa den gamla disken. Det gör du i Diskhanteraren som Cecilia redan har nämnt. Ta bort alla partitioner på den gamla och formatera den.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, skrev Kalle Dator1:

Eventuella den mindre disken tillhörande partitioner lär väl försvinna automatiskt  i och med formateringen...

Formateringskommandot formaterar en partition och endast en partition, så de små partitionerna påverkas inte av att du formaterar E: utan de måste tas bort.

 

Ta en skärmdump på hur det ser ut i Diskhantering så kan någon ge mer exakta tips.

Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, skrev Kalle Dator1:

Eventuella den mindre disken tillhörande partitioner lär väl försvinna automatiskt  i och med formateringen....

Nej. En formatering görs på varje partition för sig.

Lyd de råd du fått och hantera detta via Diskhanteraren - inte via Utforskaren.

 

Tillägg: vi tänkte rätt lika där ;)

Link to comment
Share on other sites

OK Mikael63, jag brukar lyda goda råd, speciellt från hjärntrusten på Eforum IDG...

 

Nu sitter jag äntligen vid datorn ifråga och har efter starten kopplat in den gamla SSD-disken, samt tagit skärmdumpar, en på Diskhanteringen, och en på ett utsnitt av Utforskaren, spännande över C:\, D:\ och E:\

 

Diskhantering.thumb.jpg.b1c248b335f06ad54d516bb0e8a2919e.jpg

 

2116608046_UtsnittUtforskaren.jpg.04b67d035dfe00c0ef2492921c5ab979.jpg

 

Var och en av diskarna verkar enligt Diskhantering ha en extra partition, i båda fallen står det "Aktiv, Primär partition" ! För den gamla disken tar den extra partitionen upp 100 MB och för den nya hela 477 MB....

 

Jag antar att jag nu, enligt tidigare råd, markera den på 100 MB, tillhörande den gamla disken, högerklicka och välja "Ta bort volym" ! ?, för att ta bort partitionen ! ?

Därefter högerklicka på E:\ och välja "Formatera" ! ?

Edited by Kalle Dator1
Felnumrerad Mikael....
Link to comment
Share on other sites

Väldig knepig konstellation må jag säga.

C på runt 465GB

E på runt 167GB

 

Du har två diskar enligt bild:
enhet 0 (noll) dvs. den första disken i din uppsättning och mest troligtvis där du har Windows på?

enhet 1 dvs. den andra disken i din uppsättning.

Diskarna eller anslutna enheter på moderkortets SATA-anslutningar räknas från 0 och uppåt och där 0 är första enheten.

Obs! detta är ej nödvändigt, det kan lika gärna vara disk 1 som ligger som första boot-prioritet och där Windows startar från.

 

För att krångla till det ytterligare: En disk kan ha Windows installerat på en disk, medan den kräver en annan disk som första boot-prioritet där den faktiska boot partitionen ligger (mycket liten).

Det kan inträffa om man installerar Windows (gäller alla versioner) med två eller flera diskar inkopplade och att systemdisken inte ligger först i moderkortets SATA-ordning tex. disk 0

Det är därför jag alltid rekommenderar att alltid enbart ha en disk inkopplad under Windows installation.

 

Ta inte bort någon av dom små 100-200MB partitionerna, någon av dessa krävs - men tar inte upp något utrymme att bekymra sig om.

Däremot: att en dold systempartition fått en egen enhetsbokstav är märkligt och skall heller inte förekomma.

Du måste hitta ett sätt i Diskhanteraren att ändra enhetsbokstav för dessa systempartitioner till ingen och därefter ändra enhetsbokstav för din andra disk från E till tex. D.

Din huvuddisk skall fortfarande vara C

?
 

 

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman !

 

Om du följt med från början, så har du erfarit att jag klonat den disk som nu heter C:\ från den disk som fick beteckningen E:\, samt startat upp datorn med enbart den klonade disken (C:\) för att därefter koppla in den gamla disken (nu betecknad E:\).

Jag har Windows på båda diskarna, eftersom jag klonat nuvarande C:\ från nuvarande E:\

Märkligare än så är det inte !

 

Jag kan konstatera att D:\ kommer upp samtidigt som jag kopplar in den gamla disken, och D:\ sitter också ihop med E:\ som en extra partition...

 

Nu har jag inte kollat Diskhanteraren innan jag kopplade in den gamla disken (E:\), men jag antar att den vidhängande partitionen på C:\ tillhör den och ska skonas från åtgärd, medan den partition som hänger samman med E:\ ska tas bort innan jag formaterar bort kataloger och filer på E:\ (Den gamla disken...)

 

Är jag rätt ute och överens... ?

Edited by Kalle Dator1
Link to comment
Share on other sites

Javisst, men din bild från Diskhanteraren visar på två installerade enheter (diskar) och inte partitioner.

Dessa är disk 0 och disk 1.

Hur dessa sedan är formaterade eller annat, visas separat.

Och om ev. det handlar om boot-partition på separat disk.

 

Om du säkerställer att tex. disk C (noll eller ett) dvs. din nuvarande systemdisk är din nya och bootar upp och startar datorn som vanligt, så kan du lugnt ta bort startpartition och göra den andra diskens primära partion Ej aktiv.

Alla filer och annat finns fortfarande kvar.

 

Enklaste sättet för att vara säker: koppla ur den andra disken helt och starta om med endast den nya disken - innan du utför något som helst.

Mvh

Link to comment
Share on other sites

3 minuter sedan, skrev Flyfisherman:

Enklaste sättet för att vara säker: koppla ur den andra disken helt och starta om med endast den nya disken - innan du utför något som helst.

Vi pratar förbi varandra !

 

Precis det som du nämner har jag gjort, och därav den nuvarande statusen.

 

Jag avser använda den gamla disken, men inte som systemdisk, och vill därför radera alla kataloger och filer på den, men kan lättast göra det genom att formatera.

 

Fått rådet att innan formateringen avlägsna eventuella partitioner tillhörande den gamla disken, och kan då konstatera att D:\ är en partition tillhörande E:\ (betecckning synlig endast i utforskaren !), varför jag också antar att D först ska avlägsnas innan formatering av E:\

Blir villrådig nu när jag får delvis motsägande uppgifter...

 

Kan någon bekräfta att jag är rätt ute....

Link to comment
Share on other sites

Inget motsägande i detta.

Ja du måste ta bort alla partitioner via Diskhanteraren innan du formaterar och får en helt ren disk med endast en partition.

 

Jag ville bara vara 100% säker att det inte är en dold system-partition på den andra disken som krävs för att Windows på den första skall starta?

Om inte , bara ta bort alla partitioner via Diskhanteraren, sedan skapa en ny partition för hela utrymmet, därefter formatera denna och tilldela en enhetsbokstav. Och ev. namnge disken kan man också göra.

 

Inga problem. :)

Link to comment
Share on other sites

Alla partitioner ?

 

Det gäller väl bara Disk 1 i Diskhanteraren ! ?

Hur skapa en ny partition för hela utrymmet ? Sker inte detta automatiskt när jag tar bort  den på 100 MB ?

Link to comment
Share on other sites

Disk 0 är den nya disken vilket bekräftas av storleken.

Datorn startar upp utan Disk 1 varför någon partition på Disk1 inte behövs, för att kunna starta upp.

Om båda partitioner på Disk 1 tas bort frigörs allt utrymme på Disk 1 och den kan då formateras.

Tillägg: Egentligen skapa en ny partition med ett filsystem.

 

Att det i Utforskaren, enbart, visas en enhetsbokstav för någon av systempartitionerna är en annan sak.

 

Vill man vara 103 % säker på att inte sabba den nya disken kan man plocka bort den och starta upp datorn med någon Linux-dist. på USB eller DVD och hantera den gamla disken därifrån, vilket inte är svårare än att hantera detta i Windowsmiljö.

 

Edited by Mikael63
Link to comment
Share on other sites

Du måste nog(?) börja med att i Dikshanteraren ta bort den sista först, dvs. den partitionen som ligger längst till höger i listan och fortsätta till vänster i listan.

Sedan skapa en helt ny partition för hela enheten som sedan skall formateras..

 

Se detta från HP, dom har bra guider som gäller för dom flesta:
HP: Hur man partitionera en hårddisk i Windows 10?

 

 

Link to comment
Share on other sites

 Share×
×
  • Create New...