Hej! Iförrigår kväll så slog jag av ljudet på datorn samt drog ur HDMI kabeln ur datorn, för att sedan lägga mig till sängs, dagen därpå skulle jag stoppa i kabeln samt slå på ljudet igen, bild fanns på tvn, men inget ljud längre via tvn. Ljudet på datorn fungerar galant, samt andra högtalare. Någon annan tv att prova är icke något jag kan göra, och för stunden är detta den enda HDMI kabel jag har. Men jag anger Toshiba-tv som standard för ljud men ingen reaktion alls på stapeln eller något