Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Uppdaterad Server kan inte skapa Object


KIVA_62
 Share

Recommended Posts

Hej, 

 

En sida  som försöker skapa objekt för att göra krypteringsnyckel fungerar helt plötsligt inte.

Detta verkar bara gälla de sidor med klassisk ASP

 

Jag har inte gjort några ändringar och jag misstänker att någon uppdatering (Patch) har körts på servrarna som bara påverkar klassisk ASP sidor.

Servern hostas extern och tyvärr får jag inte mycket hjälp från dem, då alla som kan lite om detta är på semester.

 

Felmeddelande är: 
Microsoft VBScript runtime error '800a01ad'
ActiveX component can't create object
/filnamn.asp, line 153 

 

(även line 154 när jag testade)

 

Då jag misstänkte att det berodde på att krypterings metoden SHA1 som är rätt föråldrad hade släkts ner på servern, testade jag en sida som är gjort i ASP.NET  (C#) med samma kryptering på samma server.

Men där fungerade det bra.


Googlade på felnumret och får följande resultat från Microsoft; verkar vara någon inställning med rättigheter I IIS ?

https://support.microsoft.com/en-us/help/201740/cannot-create-object-error-when-browsing-asp-pages 

 

Någon som vet hur man åtgärdar det och vad betyder "The IUSR_computer and IWAM_computer account must be granted read permissions to the <drive letter> .... osv"n ???

Ev. Kan jag använda någon annat sätt att skapa en krypteringsnyckel som funkar både i klassisk ASP och i ASP.NET ?

 

Så här ser min kod ut: 

149 Function sha1(instr)
150
151 	Dim asc, enc, bytes, outstr, pos
152 	'Borrow some objects from .NET (supported from 1.1 onwards)  
153 	Set asc = Server.CreateObject("System.Text.UTF8Encoding")
154 	Set enc = Server.CreateObject("System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider")
155
156 	'Convert the string to a byte array and hash it  
157 	bytes = asc.GetBytes_4(instr)
158 	bytes = enc.ComputeHash_2((bytes))
159
160 	outstr = ""
161
162 	'Convert the byte array to a hex string  
163 	For pos = 1 To Lenb(bytes)
164  		outstr = outstr & LCase(Right("0" & Hex(Ascb(Midb(bytes, pos, 1))), 2))
165 	Next
166 	sha1 = outstr
167 	Set enc = Nothing
168 	Set asc = Nothing
169
170 End Function

 


 

Edited by KIVA_62
Link to comment
Share on other sites

I och med att du installerat IIS på servern så borde du ha ett konto som heter IUSR_<Namnet på din server> Till exempel om din server heter Snurrilutt så kommer kontot heta IUSR_Snurrilutt. Och jag misstänker att det eventuellt dyker upp ett till konto som i så fall heter IWAM_Snurrilutt.

 

Och då får du eventuellt via utforskaren bläddra fram katalogen där dina filer ligger, högerklicka och välja egenskaper.  Sen fliken säkerhet och sen knappen Avancerat. Efter det är jag lite osäker på exakt vad man gör, det var länge sedan jag behövde ställa in saker på servrar.

 

Har du för övrigt tittat i Windows loggen om det där står tydligare felmeddelanden?

Link to comment
Share on other sites

Hej, Tack för ett snabbt och tydligt svar. 

Kanske ska nämna att i min lokala IIS så funkar allt bra.  Som jag nämnde så ligger sedan hela siten på webbhotel och jag tvivlar på att jag kan komma åt att ändra inställningar på servern, men jag ska gå in på kontrollpanelen och se om jag kan ändra några rättigheter m.m.

 

Men tror inte jag kommer åt Windowsloggen, men ska kolla även detta.

Link to comment
Share on other sites

 Share×
×
 • Create New...