Har läst igenom tråden och tycker det är förvirrande med detta om SquirrelMail handlar om webbmejl eller om det är en klient. Känner inte igen att man pratar om klienter när det handlar om webbmejl (användning av webbläsare). Eventuellt kan det handla om det som ses som en webbserver (för webbmejlhanteringen) i förhållande till användare av e-post, men klient relativt den server som hanterar all e-post.   För att kunna diskutera problemet bör man skilja på webbmejl och användning av an