Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Prefixet "per" - vad betyder det och var kommer det ifrån?


Flyfisherman
 Share

Recommended Posts

Flyfisherman

T.ex. några ord som börjar med per..

 

Perlator

Perkulator

Perforering
Perfektionist
Periferhet
Period
Perfektum
Perceptionsstörning
Perceptuell
Percipierande
Perestrojka

Etc.

Link to comment
Share on other sites

När det gäller det sista ordet, перестройка, så är det inte "per" utan "pere" (пере) som är prefixet och pere-strojka betyder om-byggnad på ryska.

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman

Ok.

Blev lite fel att blanda in ord som är översatta från främmande språk - fast ändå - är det verkligen någon skillnad där?
Jag menar att tex. ordet Ryss kommer ju ursprungligen från fornnordiska och svenska vikingar från 800-talet och dessa kallades för 'ruser 'och när man  for över och handlade, ibland erövrade och därmed rusernas land= Ryssland'.

T.o.m. ryska rubler är ett derivat från fornnordiska =skinn, handel med bärnsten och annat i Ryssland som användes som betalning.

Link to comment
Share on other sites

Våra ord kommer inte bara från latinet utan en del kommer också från grekiskan: period (som ursprungligen betydde tidevarv, tidrymd men nu även kan översättas med tidsförlopp, tidsskede och tidsavsnitt) har kommit in i svenskan via grekiskans periodos (περίοδος)

Se http://www.wordreference.com/engr/period

 

Den grammatiska termen perfect[um], som är tempus (tidsform) för fullbordad handling är dock helt och hållet latinsk.  Adjektivet perfekt, dvs fullkomlig, fulländad, och även genomarbetad och färdiggjord, heter på latin perfectus i maskulinum, perfecta i femininum och perfectum i neutrum. Verbet är per-facere = genom-föra.

 

Perfektionist är ju en som exempelvis inte vill posta något som inte är genomarbetat. Första delen av ordet kommer från latinet medan ändelsen -ist kommer från tyskan. Exempel: Er ist ein Perfektionist = Han är perfektionist. Sie ist eine Perfektionistin = Hon är perfektionist. (Tyskan, engelskan och svenskan är germanska språk så det är ju inte konstigt att de liknar varandra, speciellt tyskan och svenskan.)

 

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Perforera, göra hål igenom, kommer av latinets verb perforare. Det gör också substantivet perforering men ändelsen -ing är svensk. Det latinska substantivet är perforatio.

 

Här har Catharina Grünbaum skrivit en betraktelse över de produktiva svenska ändelserna -ing och -ning:

http://spraktidningen.se/artiklar/2011/11/andelserna-som-gor-sprakhistorien-levande

 

Adjektivet perifer, betydande utkants-, yttre, i omkretsen, eller i överförd mening, "väsentlig", och substantiven periferi (omkrets, utkant, yttre kant av ett område) och periferhet (status som t ex avkrok eller oväsentlig) kommer från grekiskans "periferi", dvs περεφέρεια perefereia. Ändelsen -het är svensk. Den används ju för att göra ett adjektiv till ett substantiv. Skön blir skönhet, för att ta ett välkänt exempel.

 

Det är inte ofta man ser ordet periferhet. Jag har bara hittat det här: http://franskaromaner.blogspot.se/2008/02/mer-om-vderstreck.html

 

Jag skriver ett nytt inlägg för de resterande orden, eftersom långa inlägg är jobbiga att läsa.

Edited by mbgtmari
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Substantivet perception-s-störning, adjektivet perceptuell och presensparticipet (dvs den adjektiviska verbformen) percipier-ande kommer från samma latinska ord. Percipierande är presensparticip av percipiera, som på svenska brukar översättas med förnimma, varsebli, uppfatta. På latin är infinitivformen percipiere. Man skulle kunna översätta percipiere med uppfatta, (lära) känna genom sina sinnen.

 

Den latinska supinumformen av percipiere, dvs perceptum (percipierad) har gett det latinska substantivet perceptio vilket blivit perception (förnimmelse, varseblivning) på svenska. Adjektivet per-cep-tuell har vi nog fått via engelskan som en direktöversättning av perceptual, vilket förklaras så här i Collin's Cobuild Learner's Dictionary:  per-cep-tual. Your perceptual skills are the mental abilities that you use in order to interpret and understand what you perceive. Exempelmening: Some children come to school with more finely trained perceptual skills than others.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 Share×
×
  • Create New...