Just nu i M3-nätverket
Jump to content
TomV

Temporärutrymme i Word

Recommended Posts

Någon som vet hur Word fungerar vid sortering av stora tabeller?

Allokeras det temporärutrymme någonstans, t ex i PM eller på disk?

Jag har upptäckt att det finns begränsningar hur stora tabeller man kan sortera och funderar på om man påverka begränsningarna genom att t ex flytta temporärfiler.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Microsoft har skrivit en del om Words användning av tillfälliga filer här: https://support.microsoft.com/en-us/help/211632/description-of-how-word-creates-temporary-files

Med för att just se hur tabellsortering hanteras är det ju bra att ha Aktivitetshanteraren, fliken Prestanda, eller Resursövervakaren uppe för att se vad som händer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det visar sig att maximala antalet rader man kan sortera är 16383 och påverkas inte av om det är en enkel tabell med en enda kolumn eller en mer komplicerad tabell.
Enligt Microsoft finns ingen förändring i sikte.
Gränsen kan vid första påseende verka något märklig men översätter man det binärt blir det 14 ettor eller oktalt 37777.
Verkar vara utvecklat när man hade 16-bitsmaskiner och med dagens 64-bitsmaskiner känns det lite gammaldags.
Jag funderar på att installera LibreOffice och SoftMaker för att se om de beter sig annorlunda. Det kanske finns någon därute som redan testat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det som i mitt fall utesluter Excel är att möjligheterna att styra hur sorteringen skall utföras är för begränsade. 
Det hade varit intressant att veta om t ex LibreOffice har samma begränsning som Word. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

T ex att sortera text så att å, ä, ö kommer i rätt ordning samtidigt som v och w sorteras som separata bokstäver enligt rekommendationen i SAOL 2006.

Microsoft använder fortfarande SIS-standard där v och w betraktas som samma bokstav. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Excel hämtar sorteringsinställningarna från windows. Så om det är ett viktigt (tillfälligt?) jobb så kan du ställa om Windows nationella inställningar till syd-samiska (eller vad det var som fungerade).

win7: Kontrollpanelen->nationella inställningar

Win 10 ???? 

Knö in det här i ett utforskarfönster 

Kontrollpanelen\Klocka, språk och nationella inställningar

Och gå till nationella inställningar

 

Lite trist att få Samisk datum-text men annars är nog de mesta ganska "svenskt"

Om det är ett någorlunda tillfälligt jobb så borde det duga. 

 

***AD**

Kollade lite snabbt i Google Kalkylblad och där sorterar den som du vill

Edited by MH_resurrected

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now×