Just nu i M3-nätverket
Jump to content
TomV

Sortering av V & W i Word

Recommended Posts

Upplagan av SAO (Svenska Akademins Ordlista) som utkom 2006 innehöll nyheten att bokstäverna V och W definieras som separata bokstäver som sorteras med V före W.
På tiden kan man tycka eftersom det verkar meningslöst svenskan skall avvika från de flesta andra språk i det avseendet.
Tyvärr kan man inte tillämpa denna förändring i Word eftersom Microsoft fortfarande sorterar V och W som samma bokstav.

Man kan inte heller använda närliggande språk som danska eller norska eftersom Å då placeras efter ÄÖ.

Inte heller finska funkar eftersom Word hanterar detta på samma sätt som svenska.
Frågar man Microsoft varför förändringen inte införs i deras programvara får man följande svar:


Svenska Akademiens ordlista är inte helt och fullt normativt för det svenska språket.
Det är en ganska vanlig missuppfattning beroende på dess starka ställning.
Däremot beskriver det hur det svenska språket kan användas.

Svensk sorteringsordning bestäms av SIS, Svenska Standardiseringsinstitutet och
beskrivs i dokumentet SS 03 81 03 som kom 1982.
Där beskrivs att V sorteras tillsammans med W.
Detta har inte ändrats sedan dess.
 

Det visar sig att SIS inte har något intresse av att ändra standard och därför har Microsoft inte gjort någon förändring.

 

Hur gör man då om man vill sortera som SAO föreslår?

Enda sättet jag kommit på är att använda någon av det flertal samiska varianter som finns i Word.

Någon som har ett bättre förslag?

Möjligen fungerar det annorlunda i LibreOffice, men det är mer än jag vet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Möjligen fungerar det annorlunda i LibreOffice, men det är mer än jag vet.

 

I LibreOffice Writer:

Walter
Adam
Bertil
Viktor
Ärkenöt
Wiktor
Östen
Valter
Åland
 
sorterat:
 
Adam
Bertil
Valter
Viktor
Walter
Wiktor
Åland
Ärkenöt
Östen

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

I LibreOffice Writer:

Walter
Adam
Bertil
Viktor
Ärkenöt
Wiktor
Östen
Valter
Åland
 
sorterat:
 
Adam
Bertil
Valter
Viktor
Walter
Wiktor
Åland
Ärkenöt
Östen

 

 

Intressant. Om detta är gjort med språk = svenska är alltså LibreOffice annorlunda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vilken version av Word har du TomV? Jag testade nämligen Mikael63s exempel i WordXP och fick exakt samma resultat som honom, dvs V före W. Jag markerade alla namn, Tabell > Sortera. Där fick jag fram en ruta där jag valde "sortera efter: fält 1" och "typ: text" samt såg till att "stigande" var markerat. Jag såg även till att "ingen rubrikrad" var vald. OK


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm... Provade i Word 2010 och där blandas v & w, precis som TomV säger. Har mbgtmari någon speciell språkinställning? För mig så står den inställd på Swedish (Sweden).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har svenskt Word XP.

 

LibreOffice och OpenOffice är ju som gamla Wordprogram och har alltså inte infört vissa fåniga saker. Det är väl klart att V och W är två bokstäver. Tyskan, varifrån majoriteten av våra svenska ord kommer, har båda bokstäverna. När jag slår upp Duden, mitt tysk-tyska lexikon, står orden i prydlig alfabetisk ordning, först alla ord på V och därefter alla ord på W.

Edited by mbgtmari

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm... Provade i Word 2010 och där blandas v & w, precis som TomV säger. Har mbgtmari någon speciell språkinställning? För mig så står den inställd på Swedish (Sweden).

Jag använder Word 2013 och att blanda v och w har funnit i Word sedan jag började använda det för drygt 20 år sedan. Sedan är det inte omöjligt att det ändrats i senare versioner av Word än den jag använder. Vad jag kan se är dock SIS-standard inte ändrad så i så fall är det Microsoft som ändrat uppfattning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Möjligheten att sortera v- och w-ord försvann troligtvis i och med version 2007 av Word. En ännu senare version än Word 2013 lär ha den fåniga SIS-standarden inbakad den också.

 

MH_resurrected är en fena på Word. Kanske har han någon idé om hur man kan få tillbaka v w-sorteringen i de nya wordversionerna.

Edited by mbgtmari

Share this post


Link to post
Share on other sites

Möjligheten att sortera v- och w-ord försvann troligtvis i och med version 2007 av Word. En ännu senare version än Word 2013 lär ha den fåniga SIS-standarden inbakad den också.

 

MH_resurrected är en fena på Word. Kanske har han någon idé om hur man kan få tillbaka v w-sorteringen i de nya wordversionerna.

Tills vidare kör jag på med "skoltsamiska" som faktiskt fungerar ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så korrekt alfabetisk sortering av V-namn respektive W-namn fungerar när du har Word inställt på

skoltsamiska? En utmärkt lösning i så fall!

Det finns flera samiska varianter som fungerar enligt SAO, bl a skoltsamiska och nordsamiska. Deras alfabet innehåller ett antal fler tecken, men det är ju inget man använder i svenska språket.

De samiska skriftspråken finns beskrivna i Wikipedia för den som vill studera närmare. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är samma fel i utforskaren, och har varit så i alla fall sen sent 90-tal. Oerhört frusterande när man letar igenom stora filbibliotek tex. vilket gjorde att jag gick över till engelskt Windows.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är samma fel i utforskaren, och har varit så i alla fall sen sent 90-tal. Oerhört frusterande när man letar igenom stora filbibliotek tex. vilket gjorde att jag gick över till engelskt Windows.

 

Hade kanske varit enklare att byta utforskare?

 

TC:

 

post-52940-0-51691500-1505288376_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now×