Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Rekommendera Poster

Hej!
 
Jag har skrivit ett makro som tar data från ett "uträkningsdata blad" flyttar och tar bort värdena i en kolumn där och lägger dem i ett "beräknings blad" och skulle vilja att de upprepades tills kolumnen i bladet "uträkningsdata" är tom på data. då vill jag att upprepningen avslutas.

 

sen undrar jag även om de går att städa något i makrot. jag är självlärd på detta och vill gärna lära mig mer!

Sub område13()
'
' område13 Makro
'

'
    Range("C1").Select
    Sheets("13").Select
    
    Columns("E:E").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    
    Range("E1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[1]C[-3]"
    Range("E89").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-87]C[13]"
    Range("E90").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-87]C[13]"
    Range("E94").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-83]C[6]"
    Range("E96").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-85]C[8]"
    Range("E98").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-87]C[10]"
    Range("E101").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-78]C[3]"
    Range("E110").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-86]C[3]"
    Range("E111").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-86]C[3]"
    Range("E112").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-92]C[3]"
    Range("E115").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Range("E116").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Range("E117").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Range("E120").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-110]C[10]"
    Range("E127").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-119]C[3]"
    Range("E129").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-117]C[6]"
    Range("E131").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-123]C[8]"
    Range("E134").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-126]C[10]"
    Range("E138").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-125]C[3]"
    Range("E141").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-128]C[6]"
    Range("E145").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-132]C[8]"
    Range("E148").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-135]C[10]"
    Range("E151").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-137]C[3]"
    Range("E152").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-137]C[3]"
    Range("E155").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-141]C[6]"
    Range("E163").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-136]C[3]"
    Range("E167").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-151]C[3]"
    Range("E170").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-153]C[3]"
    Range("E172").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-144]C[3]"
    Range("E175").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-144]C[3]"
    Range("E176").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-144]C[3]"
    Range("E189").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E190").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E191").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E192").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E193").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E194").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E195").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E196").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E199").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Range("E200").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Range("E201").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Range("E203").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-175]C[6]"
    Range("E206").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-187]C[8]"
    Range("E227").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-182]C[3]"
    Range("E229").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-183]C[3]"
    Range("E235").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-186]C[3]"
    Range("E236").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-186]C[3]"
    Range("E237").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-186]C[3]"
    Range("E238").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-186]C[3]"
    Range("E239").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-186]C[3]"
    Range("E241").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-188]C[3]"
    Range("E249").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-232]C[10]"
    Range("E252").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-234]C[10]"
    Range("E255").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E256").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E257").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E258").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E264").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-247]C[10]"
    
    Columns("e:e").Select
    Selection.Copy
    Columns("f:f").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Columns("e:e").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.ClearContents
    
    Columns("C:C").Select
    Selection.Copy
    Columns("E:E").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    
    Range("C88").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[620])"
    Range("C88").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C88:C177"), Type:=xlFillDefault
    Range("C88:C177").Select
    
    Range("C187").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[620])"
    Range("C187").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C187:C299"), Type:=xlFillDefault
    Range("C187:C299").Select
    Range("C1").Select
    
    Sheets("Beräkning").Select
    Range("C1").Select
    
    Sheets("Uträkningsdata").Select
    Range("D1:D49").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Beräkning").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
        
    Sheets("Uträkningsdata").Select
    Columns("C:C").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Sheets("Beräkning").Select
    Range("C1").Select

End Sub
Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Sub område13()
'
' område13 Makro
'

'
    Range("C1").Select
    Sheets("13").Select
    
        Columns("E:E").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    
    Range("E1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[1]C[-3]"
    Range("E89").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-79]C[3]"
    Range("E90").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-79]C[3]"
    Range("E94").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-83]C[6]"
    Range("E98").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-87]C[8]"
    Range("E106").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-46]C[3]"
    Range("E110").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-86]C[3]"
    Range("E111").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-86]C[3]"
    Range("E112").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-92]C[3]"
    Range("E115").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Range("E116").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Range("E117").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Range("E120").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-109]C[10]"
    Range("E127").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-119]C[3]"
    Range("E129").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-117]C[6]"
    Range("E131").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-123]C[8]"
    Range("E134").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-126]C[10]"
    Range("E136").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-127]C[3]"
    Range("E138").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-125]C[3]"
    Range("E141").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-128]C[6]"
    Range("E145").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-132]C[8]"
    Range("E148").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-135]C[10]"
    Range("E151").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-137]C[3]"
    Range("E152").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-137]C[3]"
    Range("E155").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-141]C[6]"
    Range("E163").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-136]C[13]"
    Range("E167").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-151]C[3]"
    Range("E170").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-153]C[3]"
    Range("E172").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-144]C[3]"
    Range("E175").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-145]C[13]"
    Range("E176").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-145]C[13]"
    Range("E182").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=(Formler!R[-136]C[3]+Formler!R[-135]C[3]+Formler!R[-134]C[3]+Formler!R[-133]C[3])*2"
    Range("E185").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-151]C[13]"
    Range("E187").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-151]C[13]"
    Range("E189").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E190").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E191").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E192").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E193").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E194").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E195").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E196").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Range("E199").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Range("E200").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Range("E201").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Range("E203").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-175]C[6]"
    Range("E206").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-187]C[8]"
    Range("E227").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-182]C[3]"
    Range("E229").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-183]C[3]"
    Range("E231").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Range("E233").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-188]C[3]"
    Range("E235").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Range("E236").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Range("E237").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Range("E238").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Range("E239").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Range("E241").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Range("E249").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-232]C[10]"
    Range("E252").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-234]C[10]"
    Range("E255").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E256").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E257").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E258").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Range("E264").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Formler!R[-247]C[10]"
    Range("E281").Select
    
    Columns("C:C").Copy
    Columns("E:E").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Columns("E:E").Copy
    Columns("F:F").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Columns("E:E").ClearContents
    
    Range("C89").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[800])"
    Range("C89").AutoFill Destination:=Range("C89:C180"), Type:=xlFillDefault
    Range("C189").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[800])"
    Range("C189").AutoFill Destination:=Range("C189:C264"), Type:=xlFillDefault
    
    
  
    Sheets("Uträkningsdata").Range("C:C").Copy
    Sheets("Beräkning").Range("C1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("Uträkningsdata").Range("C:C").Delete Shift:=xlToLeft
    
    Sheets("Beräkning").Select
    
    

End SubHär kommer min rensade kod :)

Redigerad av VSI7

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Många select kvar...

Jag tycker personligen att det är lättare att felsöka om man refererer med bostav/siffra istället för att referera relativt till formelcellen 

 

Dvs

=Formler!B2

istället för

"=Formler!R[1]C[-3]"

Dessutom, om du inte skall ha kvar formlerna i E-kolumnen så kan du lika gärna tilldela dom värdet från det andra bladet. 

Sheets("13").Range("E1").value=Formler!B2.value

Osv. Men det orkar jag inte översätta.

 

 

Här är de värsta Selectandet bortrensat, men dina relativa referenser ligger kvar.

'
' område13 Makro
'

'
    Sheets("13").Select
    
        Columns("E:E").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    
    Sheets("13").Range("E1").FormulaR1C1 = "=Formler!R[1]C[-3]"
    Sheets("13").Range("E89").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-79]C[3]"
    Sheets("13").Range("E90").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-79]C[3]"
    Sheets("13").Range("E94").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-83]C[6]"
    Sheets("13").Range("E98").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-87]C[8]"
    Sheets("13").Range("E106").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-46]C[3]"
    Sheets("13").Range("E110").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-86]C[3]"
    Sheets("13").Range("E111").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-86]C[3]"
    Sheets("13").Range("E112").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-92]C[3]"
    Sheets("13").Range("E115").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Sheets("13").Range("E116").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Sheets("13").Range("E117").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-91]C[6]"
    Sheets("13").Range("E120").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-109]C[10]"
    Sheets("13").Range("E127").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-119]C[3]"
    Sheets("13").Range("E129").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-117]C[6]"
    Sheets("13").Range("E131").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-123]C[8]"
    Sheets("13").Range("E134").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-126]C[10]"
    Sheets("13").Range("E136").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-127]C[3]"
    Sheets("13").Range("E138").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-125]C[3]"
    Sheets("13").Range("E141").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-128]C[6]"
    Sheets("13").Range("E145").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-132]C[8]"
    Sheets("13").Range("E148").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-135]C[10]"
    Sheets("13").Range("E151").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-137]C[3]"
    Sheets("13").Range("E152").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-137]C[3]"
    Sheets("13").Range("E155").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-141]C[6]"
    Sheets("13").Range("E163").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-136]C[13]"
    Sheets("13").Range("E167").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-151]C[3]"
    Sheets("13").Range("E170").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-153]C[3]"
    Sheets("13").Range("E172").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-144]C[3]"
    Sheets("13").Range("E175").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-145]C[13]"
    Sheets("13").Range("E176").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-145]C[13]"
    Sheets("13").Range("E182").FormulaR1C1 = "=(Formler!R[-136]C[3]+Formler!R[-135]C[3]+Formler!R[-134]C[3]+Formler!R[-133]C[3])*2"
    Sheets("13").Range("E185").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-151]C[13]"
    Sheets("13").Range("E187").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-151]C[13]"
    Sheets("13").Range("E189").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E190").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E191").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E192").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E193").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E194").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E195").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E196").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-156]C[3]"
    Sheets("13").Range("E199").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Sheets("13").Range("E200").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Sheets("13").Range("E201").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-158]C[3]"
    Sheets("13").Range("E203").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-175]C[6]"
    Sheets("13").Range("E206").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-187]C[8]"
    Sheets("13").Range("E227").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-182]C[3]"
    Sheets("13").Range("E229").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-183]C[3]"
    Sheets("13").Range("E231").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Sheets("13").Range("E233").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-188]C[3]"
    Sheets("13").Range("E235").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Sheets("13").Range("E236").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Sheets("13").Range("E237").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Sheets("13").Range("E238").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Sheets("13").Range("E239").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Sheets("13").Range("E241").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-184]C[3]"
    Sheets("13").Range("E249").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-232]C[10]"
    Sheets("13").Range("E252").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-234]C[10]"
    Sheets("13").Range("E255").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Sheets("13").Range("E256").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Sheets("13").Range("E257").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Sheets("13").Range("E258").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-236]C[10]"
    Sheets("13").Range("E264").FormulaR1C1 = "=Formler!R[-247]C[10]"

    Columns("F:F").Value = Columns("E:E").Value
    
    Columns("C:C").Copy
    Columns("E:E").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ' vill du inte kopiera formatet till F här?
    Application.CutCopyMode = False

    Columns("E:E").ClearContents
    
    Sheets("13").Range("C89").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[800])"
    Sheets("13").Range("C89").AutoFill Destination:=Sheets("13").Range("C89:C180"), Type:=xlFillDefault
    Sheets("13").Range("C189").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[800])"
    Sheets("13").Range("C189").AutoFill Destination:=Sheets("13").Range("C189:C264"), Type:=xlFillDefault
    
    
    Sheets("Beräkning").Range("C:C").Value = Sheets("Uträkningsdata").Range("C:C").Value
    Sheets("Beräkning").Sheets("13").Range("C1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("Uträkningsdata").Range("C:C").Delete Shift:=xlToLeft
    
    Sheets("Beräkning").Select
    
    

End Sub

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack jag fixar de och skicar om, Hade rensat lika mycket som du men tyvärr råkar skicka fel modul :blush:

Tack för hjälpen!

Oavsett rensning finns de något sätt jag kan få koden att upprepas tills datan i uträkningsbladet är slut?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Eftersom jag skrev fel i mitt  exempel så får du en liten utökad rens här. intressant om du kommer fram till samma.

 

Eftersom jag inte riktigt begriper hur dina data ser ut så är det svårt att veta hur du menar. Står det saker till höger om c kolumnen? och du vill mata vidare (kan man ana en liten monte carlo kanske3) 

 

Sub område13()

'
' område13 Makro
'

'
    Sheets("13").Select
    
        Columns("E:E").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    
Sheets("13").Range("E1").Value = Sheets("Formler").Range("B2").Value
Sheets("13").Range("E89").Value = Sheets("Formler").Range("H10").Value
Sheets("13").Range("E90").Value = Sheets("Formler").Range("H11").Value
Sheets("13").Range("E94").Value = Sheets("Formler").Range("K11").Value
Sheets("13").Range("E98").Value = Sheets("Formler").Range("M11").Value
Sheets("13").Range("E106").Value = Sheets("Formler").Range("H60").Value
Sheets("13").Range("E110").Value = Sheets("Formler").Range("H24").Value
Sheets("13").Range("E111").Value = Sheets("Formler").Range("H25").Value
Sheets("13").Range("E112").Value = Sheets("Formler").Range("H20").Value
Sheets("13").Range("E115").Value = Sheets("Formler").Range("K24").Value
Sheets("13").Range("E116").Value = Sheets("Formler").Range("K25").Value
Sheets("13").Range("E117").Value = Sheets("Formler").Range("K26").Value
Sheets("13").Range("E120").Value = Sheets("Formler").Range("O11").Value
Sheets("13").Range("E127").Value = Sheets("Formler").Range("H8").Value
Sheets("13").Range("E129").Value = Sheets("Formler").Range("K12").Value
Sheets("13").Range("E131").Value = Sheets("Formler").Range("M8").Value
Sheets("13").Range("E134").Value = Sheets("Formler").Range("O8").Value
Sheets("13").Range("E136").Value = Sheets("Formler").Range("H9").Value
Sheets("13").Range("E138").Value = Sheets("Formler").Range("H13").Value
Sheets("13").Range("E141").Value = Sheets("Formler").Range("K13").Value
Sheets("13").Range("E145").Value = Sheets("Formler").Range("M13").Value
Sheets("13").Range("E148").Value = Sheets("Formler").Range("O13").Value
Sheets("13").Range("E151").Value = Sheets("Formler").Range("H14").Value
Sheets("13").Range("E152").Value = Sheets("Formler").Range("H15").Value
Sheets("13").Range("E155").Value = Sheets("Formler").Range("K14").Value
Sheets("13").Range("E163").Value = Sheets("Formler").Range("R27").Value
Sheets("13").Range("E167").Value = Sheets("Formler").Range("H16").Value
Sheets("13").Range("E170").Value = Sheets("Formler").Range("H17").Value
Sheets("13").Range("E172").Value = Sheets("Formler").Range("H28").Value
Sheets("13").Range("E175").Value = Sheets("Formler").Range("R30").Value
Sheets("13").Range("E176").Value = Sheets("Formler").Range("R31").Value

    Sheets("13").Range("E182").FormulaR1C1 = "=(Formler!R[-136]C[3]+Formler!R[-135]C[3]+Formler!R[-134]C[3]+Formler!R[-133]C[3])*2"
    
    
Sheets("13").Range("E185").Value = Sheets("Formler").Range("R34").Value
Sheets("13").Range("E187").Value = Sheets("Formler").Range("R36").Value
Sheets("13").Range("E189").Value = Sheets("Formler").Range("H33").Value
Sheets("13").Range("E190").Value = Sheets("Formler").Range("H34").Value
Sheets("13").Range("E191").Value = Sheets("Formler").Range("H35").Value
Sheets("13").Range("E192").Value = Sheets("Formler").Range("H36").Value
Sheets("13").Range("E193").Value = Sheets("Formler").Range("H37").Value
Sheets("13").Range("E194").Value = Sheets("Formler").Range("H38").Value
Sheets("13").Range("E195").Value = Sheets("Formler").Range("H39").Value
Sheets("13").Range("E196").Value = Sheets("Formler").Range("H40").Value
Sheets("13").Range("E199").Value = Sheets("Formler").Range("H41").Value
Sheets("13").Range("E200").Value = Sheets("Formler").Range("H42").Value
Sheets("13").Range("E201").Value = Sheets("Formler").Range("H43").Value
Sheets("13").Range("E203").Value = Sheets("Formler").Range("K28").Value
Sheets("13").Range("E206").Value = Sheets("Formler").Range("M19").Value
Sheets("13").Range("E227").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
Sheets("13").Range("E229").Value = Sheets("Formler").Range("H46").Value
Sheets("13").Range("E231").Value = Sheets("Formler").Range("H47").Value
Sheets("13").Range("E233").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
Sheets("13").Range("E235").Value = Sheets("Formler").Range("H51").Value
Sheets("13").Range("E236").Value = Sheets("Formler").Range("H52").Value
Sheets("13").Range("E237").Value = Sheets("Formler").Range("H53").Value
Sheets("13").Range("E238").Value = Sheets("Formler").Range("H54").Value
Sheets("13").Range("E239").Value = Sheets("Formler").Range("H55").Value
Sheets("13").Range("E241").Value = Sheets("Formler").Range("H57").Value
Sheets("13").Range("E249").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value
Sheets("13").Range("E252").Value = Sheets("Formler").Range("O18").Value
Sheets("13").Range("E255").Value = Sheets("Formler").Range("O19").Value
Sheets("13").Range("E256").Value = Sheets("Formler").Range("O20").Value
Sheets("13").Range("E257").Value = Sheets("Formler").Range("O21").Value
Sheets("13").Range("E258").Value = Sheets("Formler").Range("O22").Value
Sheets("13").Range("E264").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value

    Columns("F:F").Value = Columns("E:E").Value
    
    Columns("C:C").Copy
    Columns("E:E").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ' vill du inte kopiera formatet till F här?
    Application.CutCopyMode = False

    Columns("E:E").ClearContents
    
    Sheets("13").Range("C89").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[800])"
    Sheets("13").Range("C89").AutoFill Destination:=Sheets("13").Range("C89:C180"), Type:=xlFillDefault
    Sheets("13").Range("C189").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[3]:RC[800])"
    Sheets("13").Range("C189").AutoFill Destination:=Sheets("13").Range("C189:C264"), Type:=xlFillDefault
    
    
    Sheets("Beräkning").Range("C:C").Value = Sheets("Uträkningsdata").Range("C:C").Value
    Sheets("Beräkning").Sheets("13").Range("C1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("Uträkningsdata").Range("C:C").Delete Shift:=xlToLeft
    
    Sheets("Beräkning").Select
    
    

End Sub

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Sub område13()
'
'
' område13 Makro
'

'
    Sheets("13").Select
    
        Columns("E:E").Insert Shift:=xlToRight
    
    Range("E1").Value = Sheets("Formler").Range("B2").Value
    Range("E89").Value = Sheets("Formler").Range("H10").Value
    Range("E90").Value = Sheets("Formler").Range("H11").Value
    Range("E94").Value = Sheets("Formler").Range("K11").Value
    Range("E98").Value = Sheets("Formler").Range("M11").Value
    Range("E106").Value = Sheets("Formler").Range("H60").Value
    Range("E110").Value = Sheets("Formler").Range("H24").Value
    Range("E111").Value = Sheets("Formler").Range("H25").Value
    Range("E112").Value = Sheets("Formler").Range("H20").Value
    Range("E115").Value = Sheets("Formler").Range("K24").Value
    Range("E116").Value = Sheets("Formler").Range("K25").Value
    Range("E117").Value = Sheets("Formler").Range("K26").Value
    Range("E120").Value = Sheets("Formler").Range("O11").Value
    Range("E127").Value = Sheets("Formler").Range("H8").Value
    Range("E129").Value = Sheets("Formler").Range("K12").Value
    Range("E131").Value = Sheets("Formler").Range("M8").Value
    Range("E134").Value = Sheets("Formler").Range("O8").Value
    Range("E136").Value = Sheets("Formler").Range("H9").Value
    Range("E138").Value = Sheets("Formler").Range("H13").Value
    Range("E141").Value = Sheets("Formler").Range("K13").Value
    Range("E145").Value = Sheets("Formler").Range("M13").Value
    Range("E148").Value = Sheets("Formler").Range("O13").Value
    Range("E151").Value = Sheets("Formler").Range("H14").Value
    Range("E152").Value = Sheets("Formler").Range("H15").Value
    Range("E155").Value = Sheets("Formler").Range("K14").Value
    Range("E163").Value = Sheets("Formler").Range("R27").Value
    Range("E167").Value = Sheets("Formler").Range("H16").Value
    Range("E170").Value = Sheets("Formler").Range("H17").Value
    Range("E172").Value = Sheets("Formler").Range("H28").Value
    Range("E175").Value = Sheets("Formler").Range("R30").Value
    Range("E176").Value = Sheets("Formler").Range("R31").Value
    Range("E182").Value = Sheets("Formler").Range("H61").Value
    Range("E185").Value = Sheets("Formler").Range("R34").Value
    Range("E187").Value = Sheets("Formler").Range("R36").Value
    Range("E189").Value = Sheets("Formler").Range("H33").Value
    Range("E190").Value = Sheets("Formler").Range("H34").Value
    Range("E191").Value = Sheets("Formler").Range("H35").Value
    Range("E192").Value = Sheets("Formler").Range("H36").Value
    Range("E193").Value = Sheets("Formler").Range("H37").Value
    Range("E194").Value = Sheets("Formler").Range("H38").Value
    Range("E195").Value = Sheets("Formler").Range("H39").Value
    Range("E196").Value = Sheets("Formler").Range("H40").Value
    Range("E199").Value = Sheets("Formler").Range("H41").Value
    Range("E200").Value = Sheets("Formler").Range("H42").Value
    Range("E201").Value = Sheets("Formler").Range("H43").Value
    Range("E203").Value = Sheets("Formler").Range("K28").Value
    Range("E206").Value = Sheets("Formler").Range("M19").Value
    Range("E227").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
    Range("E229").Value = Sheets("Formler").Range("H46").Value
    Range("E231").Value = Sheets("Formler").Range("H47").Value
    Range("E233").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
    Range("E235").Value = Sheets("Formler").Range("H51").Value
    Range("E236").Value = Sheets("Formler").Range("H52").Value
    Range("E237").Value = Sheets("Formler").Range("H53").Value
    Range("E238").Value = Sheets("Formler").Range("H54").Value
    Range("E239").Value = Sheets("Formler").Range("H55").Value
    Range("E241").Value = Sheets("Formler").Range("H57").Value
    Range("E249").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value
    Range("E252").Value = Sheets("Formler").Range("O18").Value
    Range("E255").Value = Sheets("Formler").Range("O19").Value
    Range("E256").Value = Sheets("Formler").Range("O20").Value
    Range("E257").Value = Sheets("Formler").Range("O21").Value
    Range("E258").Value = Sheets("Formler").Range("O22").Value
    Range("E264").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value

Columns("F:F").Value = Columns("E:E").Value
    
    Columns("C:C").Copy
    Columns("E:E").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False

    Columns("E:E").ClearContents
    
   
    
   Columns("c:c").Value = Sheets("Uträkningsdata").Columns("d:d").Value
    Sheets("Uträkningsdata").Range("C:C").Delete Shift:=xlToLeft
   
    
    
End Sub

Så här ser mitt makro ut nu, men nu går de as trögt och excell hänger sig varje gång jag kör det....

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Stega makrot med F8 för att se var det går trögt

 

 

Behåll gärna fliknamnet. det blir lite mer skriva men det är lätt att tänka fel när man förutsätter vilken flik det handlar om.

 

Tror att det här är en rest, ta bort om du inte gör något smart..
Application.CutCopyMode = False
 
Här kopierar du formatet till en kolumn som du sedan rensar. är det meningen?
Columns("C:C").Copy
Columns("E:E").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
 

Det stora Trögheten kommer när man tilldelar hela kolumner värdet från en annan kolumn (Din ursprungliga klipp/klistra var nog snabbare...).

 

Kan du tänka dig att begränsa dig till de 300 översta raderna (det som passar dina data)?

 

Sen kan du kanske slå ihop en del tilldelningar, det lär inte spela någon större roll för hastigheten, men det blir lättare att se vad som hör ihop - exempel:

Sub område13()
'
'
' område13 Makro
'

'
    Sheets("13").Select
    
    Sheets("13").Columns("E:E").Insert Shift:=xlToRight
    
    Sheets("13").Range("E1").Value = Sheets("Formler").Range("B2").Value
    Sheets("13").Range("E89:E90").Value = Sheets("Formler").Range("H10:H11").Value
    Sheets("13").Range("E98").Value = Sheets("Formler").Range("M11").Value
    Sheets("13").Range("E106").Value = Sheets("Formler").Range("H60").Value
    Sheets("13").Range("E110:E117").Value = Sheets("Formler").Range("H24:K26").Value
    Sheets("13").Range("E120").Value = Sheets("Formler").Range("O11").Value
    Sheets("13").Range("E127").Value = Sheets("Formler").Range("H8").Value
    Sheets("13").Range("E129").Value = Sheets("Formler").Range("K12").Value
    Sheets("13").Range("E131").Value = Sheets("Formler").Range("M8").Value
    Sheets("13").Range("E134").Value = Sheets("Formler").Range("O8").Value
    Sheets("13").Range("E136").Value = Sheets("Formler").Range("H9").Value
    Sheets("13").Range("E138").Value = Sheets("Formler").Range("H13").Value
    Sheets("13").Range("E141").Value = Sheets("Formler").Range("K13").Value
    Sheets("13").Range("E145").Value = Sheets("Formler").Range("M13").Value
    Sheets("13").Range("E148").Value = Sheets("Formler").Range("O13").Value
    Sheets("13").Range("E151:E152").Value = Sheets("Formler").Range("H14:H15").Value
    Sheets("13").Range("E155").Value = Sheets("Formler").Range("K14").Value
    Sheets("13").Range("E163").Value = Sheets("Formler").Range("R27").Value
    Sheets("13").Range("E167").Value = Sheets("Formler").Range("H16").Value
    Sheets("13").Range("E170").Value = Sheets("Formler").Range("H17").Value
    Sheets("13").Range("E172").Value = Sheets("Formler").Range("H28").Value
    Sheets("13").Range("E175:E176").Value = Sheets("Formler").Range("R30:R31").Value
    Sheets("13").Range("E182").Value = Sheets("Formler").Range("H61").Value
    Sheets("13").Range("E185").Value = Sheets("Formler").Range("R34").Value
    Sheets("13").Range("E187").Value = Sheets("Formler").Range("R36").Value
    Sheets("13").Range("E189:E196").Value = Sheets("Formler").Range("H33:H40").Value
    Sheets("13").Range("E199:E201").Value = Sheets("Formler").Range("H41:H43").Value
    Sheets("13").Range("E203").Value = Sheets("Formler").Range("K28").Value
    Sheets("13").Range("E206").Value = Sheets("Formler").Range("M19").Value
    Sheets("13").Range("E227").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
    Sheets("13").Range("E229").Value = Sheets("Formler").Range("H46").Value
    Sheets("13").Range("E231").Value = Sheets("Formler").Range("H47").Value
    Sheets("13").Range("E233").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
    Sheets("13").Range("E235").Value = Sheets("Formler").Range("H51").Value
    Sheets("13").Range("E236").Value = Sheets("Formler").Range("H52").Value
    Sheets("13").Range("E237").Value = Sheets("Formler").Range("H53").Value
    Sheets("13").Range("E238").Value = Sheets("Formler").Range("H54").Value
    Sheets("13").Range("E239").Value = Sheets("Formler").Range("H55").Value
    Sheets("13").Range("E241").Value = Sheets("Formler").Range("H57").Value
    Sheets("13").Range("E249").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value
    Sheets("13").Range("E252").Value = Sheets("Formler").Range("O18").Value
    Sheets("13").Range("E255").Value = Sheets("Formler").Range("O19").Value
    Sheets("13").Range("E256").Value = Sheets("Formler").Range("O20").Value
    Sheets("13").Range("E257").Value = Sheets("Formler").Range("O21").Value
    Sheets("13").Range("E258").Value = Sheets("Formler").Range("O22").Value
    Sheets("13").Range("E264").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value

    Sheets("13").Range("F1:F300").Value = Sheets("13").Range("E1:E300").Value
   
    Columns("C:C").Copy
    Columns("E:E").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Application.CutCopyMode = False

    Sheets("13").Columns("E:E").ClearContents
    
   
    
    Sheets("13").Range("C1:C300").Value = Sheets("Uträkningsdata").Range("D1:D300").Value
    Sheets("Uträkningsdata").Columns("C").Delete Shift:=xlToLeft
   
    
End Sub

 
 

egentligen kan du skippa det mesta på slutet:  

Sheets("13").Range("F1:F300").Value = Sheets("13").Range("E1:E300").Value

....
Sheets("13").Columns("E:E").ClearContents

 

Eftersom E-kolumnen inte har formler utan låsta värden så kan du nöja dig med att knuffa data åt höger, precis som du gör i början av makrot

    Sheets("13").Columns("E:E").Insert Shift:=xlToRight

Då slipper du den jobbiga kopieringen av E-kolumnen

Redigerad av MH_resurrected

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Och jag infogar att lägg in en With-sats

With Sheets("13")
   .Range("A1") = .Range("A2")
End With

eller kanske definierade variabler för bladen, då blir koden enklare att återanvända

Dim shSource as Worksheet
Dim shTarget as Worksheet
set shSource = Worksheets("Formler")
set shTarget  = Worksheets("13")

Om man vill snabba upp det två knep.

Istället för att kopiera cell för cell, se om du inte kan kopiera större områden i ett svep,

 

Du kan även lägga till

Application.Screenupdating = false

i början av koden

och Application.Calculation kan du testa men där måste du se till att slå på beräkning igen när du är klar. Även om det går fel.

men i grunden kanske fundera på om inte detta kan göras på bättre sätt. Oftast når man bäst resultat om man låter formler göra hästjobbet och VBA-koden putsa på det som annars inte går.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu fungerar formeln så som jag vill tillslut :)

Anledningen till att jag inte har med fliknamn

överallt är att jag ska använda ett likadant makro till flera flikar.

Monshi, jag är inte tillräckligt bra på detta för att förstå hur jag ska använda de du skriver :blush: men fick nytta av Application.Screenupdating=false

 

så här blev koden nu:

Sub område15()
'
'
' område15 Makro
'
'
   Application.ScreenUpdating = False
   Sheets("15").Select
    
    Range("F1:F300").Insert Shift:=xlToRight
    
    Range("F1").Value = Sheets("Formler").Range("B2").Value
    Range("F23").Value = Sheets("Formler").Range("B23").Value
    Range("F89").Value = Sheets("Formler").Range("H10").Value
    Range("F90").Value = Sheets("Formler").Range("H11").Value
    Range("F94").Value = Sheets("Formler").Range("K11").Value
    Range("F98").Value = Sheets("Formler").Range("M11").Value
    Range("F106").Value = Sheets("Formler").Range("H60").Value
    Range("F110").Value = Sheets("Formler").Range("H24").Value
    Range("F111").Value = Sheets("Formler").Range("H25").Value
    Range("F112").Value = Sheets("Formler").Range("H20").Value
    Range("F115").Value = Sheets("Formler").Range("K24").Value
    Range("F116").Value = Sheets("Formler").Range("K25").Value
    Range("F117").Value = Sheets("Formler").Range("K26").Value
    Range("F120").Value = Sheets("Formler").Range("O11").Value
    Range("F127").Value = Sheets("Formler").Range("H8").Value
    Range("F129").Value = Sheets("Formler").Range("K12").Value
    Range("F131").Value = Sheets("Formler").Range("M8").Value
    Range("F134").Value = Sheets("Formler").Range("O8").Value
    Range("F136").Value = Sheets("Formler").Range("H9").Value
    Range("F138").Value = Sheets("Formler").Range("H13").Value
    Range("F141").Value = Sheets("Formler").Range("K13").Value
    Range("F145").Value = Sheets("Formler").Range("M13").Value
    Range("F148").Value = Sheets("Formler").Range("O13").Value
    Range("F151").Value = Sheets("Formler").Range("H14").Value
    Range("F152").Value = Sheets("Formler").Range("H15").Value
    Range("F155").Value = Sheets("Formler").Range("K14").Value
    Range("F163").Value = Sheets("Formler").Range("R27").Value
    Range("F167").Value = Sheets("Formler").Range("H16").Value
    Range("F170").Value = Sheets("Formler").Range("H17").Value
    Range("F172").Value = Sheets("Formler").Range("H28").Value
    Range("F175").Value = Sheets("Formler").Range("R30").Value
    Range("F176").Value = Sheets("Formler").Range("R31").Value
    Range("F182").Value = Sheets("Formler").Range("H61").Value
    Range("F185").Value = Sheets("Formler").Range("R34").Value
    Range("F187").Value = Sheets("Formler").Range("R36").Value
    Range("F189").Value = Sheets("Formler").Range("H33").Value
    Range("F190").Value = Sheets("Formler").Range("H34").Value
    Range("F191").Value = Sheets("Formler").Range("H35").Value
    Range("F192").Value = Sheets("Formler").Range("H36").Value
    Range("F193").Value = Sheets("Formler").Range("H37").Value
    Range("F194").Value = Sheets("Formler").Range("H38").Value
    Range("F195").Value = Sheets("Formler").Range("H39").Value
    Range("F196").Value = Sheets("Formler").Range("H40").Value
    Range("F199").Value = Sheets("Formler").Range("H41").Value
    Range("F200").Value = Sheets("Formler").Range("H42").Value
    Range("F201").Value = Sheets("Formler").Range("H43").Value
    Range("F203").Value = Sheets("Formler").Range("K28").Value
    Range("F206").Value = Sheets("Formler").Range("M19").Value
    Range("F227").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
    Range("F229").Value = Sheets("Formler").Range("H46").Value
    Range("F231").Value = Sheets("Formler").Range("H47").Value
    Range("F233").Value = Sheets("Formler").Range("H45").Value
    Range("F235").Value = Sheets("Formler").Range("H51").Value
    Range("F236").Value = Sheets("Formler").Range("H52").Value
    Range("F237").Value = Sheets("Formler").Range("H53").Value
    Range("F238").Value = Sheets("Formler").Range("H54").Value
    Range("F239").Value = Sheets("Formler").Range("H55").Value
    Range("F241").Value = Sheets("Formler").Range("H57").Value
    Range("F249").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value
    Range("F252").Value = Sheets("Formler").Range("O18").Value
    Range("F255").Value = Sheets("Formler").Range("O19").Value
    Range("F256").Value = Sheets("Formler").Range("O20").Value
    Range("F257").Value = Sheets("Formler").Range("O21").Value
    Range("F258").Value = Sheets("Formler").Range("O22").Value
    Range("F264").Value = Sheets("Formler").Range("O17").Value
    Range("C23").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C89").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C90").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C94").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C98").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C106").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C110").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C111").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C112").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C115").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C116").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C117").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C120").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C127").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C129").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C131").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C134").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C136").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C138").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C141").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C145").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C148").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C151").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C152").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C155").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C163").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C167").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C170").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C172").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C175").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C176").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C182").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C185").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C187").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C189").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C190").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C191").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C192").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C193").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C194").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C195").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C196").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C199").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C200").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C201").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C203").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C206").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C227").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C229").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C231").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C233").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C235").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C236").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C237").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C238").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C239").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C241").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C249").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C252").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C255").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C256").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C257").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C258").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C264").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    
    Sheets("Beräkning").Range("c1:c50").Value = Sheets("Uträkningsdata").Range("d1:d50").Value
    Sheets("Uträkningsdata").Range("C1:C50").Delete Shift:=xlToLeft
    
Sheets("Beräkning").Select

Application.ScreenUpdating = True
    
    
End Sub

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om du ska använda på olika blad:

Sub MyTask( wsSource as Worksheet, wsTarget as Worksheet)
 'do something smart
End Sub

det ovan i en modul och det nedan på ett blad eller var du vill ha det

Sub MyTaskStarter()
  modul1.MyTask Worksheets("dummy"), Worksheets("dummier")
End Sub

eller heller

Sub MyTaskStarter()
  modul1.MyTask Me, Blad1
End Sub

som exempel där Me är referens till bladet koden körs på (om koden på ett blads VBA-sida) och blad1 det namn som bladet har VBA-projektet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tror att jag förstått hur de fungerar, får den att räkna rätt men den  "droppar" datan på fel blad... 

jag vill kunna ha blad1 uppe men plasera datan på worksheets("13") blad6... hur fixar jag till de?

Sub MyTaskStarter()

  Modul6.MyTask Worksheets("Formler"), Worksheets("13")
End Sub
Redigerad av VSI7

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ja du ger som argument två det blad den ska skriva på och på det skriver det.

Vill du att den ska kopiera till aktivt blad (lite farligt) skriver du

Modul6.MyTask Worksheets("Formler"), Activesheet

Men bättre då att poppa upp dialog och be användaren markera det blad som ska vara källa resp. mål.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu fungerar formlerna som jag vill, så här ser de ut: 

Sub MyTask1(wsSource As Worksheet, wsTarget As Worksheet)

  Application.ScreenUpdating = False
    Range("F1:F300").Insert Shift:=xlToRight
    Range("F1").Value = Blad2.Range("B2").Value
    Range("F13").Value = Blad2.Range("M26").Value
    Range("F23").Value = Blad2.Range("B23").Value
    Range("F89").Value = Blad2.Range("H10").Value
    Range("F90").Value = Blad2.Range("H11").Value
    Range("F94").Value = Blad2.Range("K11").Value
    Range("F96").Value = Blad2.Range("M11").Value
    Range("F98").Value = Blad2.Range("O11").Value
    Range("F101").Value = Blad2.Range("R22").Value
    Range("F105").Value = Blad2.Range("H59").Value
    Range("F106").Value = Blad2.Range("H60").Value
    Range("F110").Value = Blad2.Range("H24").Value
    Range("F111").Value = Blad2.Range("H25").Value
    Range("F112").Value = Blad2.Range("H20").Value
    Range("F115").Value = Blad2.Range("K24").Value
    Range("F116").Value = Blad2.Range("K25").Value
    Range("F117").Value = Blad2.Range("K26").Value
    Range("F120").Value = Blad2.Range("O11").Value
    Range("F127").Value = Blad2.Range("H8").Value
    Range("F129").Value = Blad2.Range("K12").Value
    Range("F131").Value = Blad2.Range("M8").Value
    Range("F134").Value = Blad2.Range("O8").Value
    Range("F136").Value = Blad2.Range("H9").Value
    Range("F138").Value = Blad2.Range("H13").Value
    Range("F141").Value = Blad2.Range("K13").Value
    Range("F145").Value = Blad2.Range("M13").Value
    Range("F148").Value = Blad2.Range("O13").Value
    Range("F151").Value = Blad2.Range("H14").Value
    Range("F152").Value = Blad2.Range("H15").Value
    Range("F155").Value = Blad2.Range("K14").Value
    Range("F163").Value = Blad2.Range("R27").Value
    Range("F167").Value = Blad2.Range("H16").Value
    Range("F170").Value = Blad2.Range("H17").Value
    Range("F172").Value = Blad2.Range("H28").Value
    Range("F175").Value = Blad2.Range("R30").Value
    Range("F176").Value = Blad2.Range("R31").Value
    Range("F182").Value = Blad2.Range("H61").Value
    Range("F183").Value = Blad2.Range("R33").Value
    Range("F185").Value = Blad2.Range("R34").Value
    Range("F187").Value = Blad2.Range("R35").Value
    Range("F189").Value = Blad2.Range("H33").Value
    Range("F190").Value = Blad2.Range("H34").Value
    Range("F191").Value = Blad2.Range("H35").Value
    Range("F192").Value = Blad2.Range("H36").Value
    Range("F193").Value = Blad2.Range("H37").Value
    Range("F194").Value = Blad2.Range("H38").Value
    Range("F195").Value = Blad2.Range("H39").Value
    Range("F196").Value = Blad2.Range("H40").Value
    Range("F199").Value = Blad2.Range("H41").Value
    Range("F200").Value = Blad2.Range("H42").Value
    Range("F201").Value = Blad2.Range("H43").Value
    Range("F203").Value = Blad2.Range("K28").Value
    Range("F206").Value = Blad2.Range("M19").Value
    Range("F227").Value = Blad2.Range("H45").Value
    Range("F229").Value = Blad2.Range("H46").Value
    Range("F231").Value = Blad2.Range("H47").Value
    Range("F233").Value = Blad2.Range("H45").Value
    Range("F235").Value = Blad2.Range("H51").Value
    Range("F236").Value = Blad2.Range("H52").Value
    Range("F237").Value = Blad2.Range("H53").Value
    Range("F238").Value = Blad2.Range("H54").Value
    Range("F239").Value = Blad2.Range("H55").Value
    Range("F241").Value = Blad2.Range("H57").Value
    Range("F247").Value = Blad2.Range("H57").Value
    Range("F249").Value = Blad2.Range("O17").Value
    Range("F252").Value = Blad2.Range("O18").Value
    Range("F255").Value = Blad2.Range("O19").Value
    Range("F256").Value = Blad2.Range("O20").Value
    Range("F257").Value = Blad2.Range("O21").Value
    Range("F258").Value = Blad2.Range("O22").Value
    Range("F264").Value = Blad2.Range("O17").Value
    Range("F13").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C23").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C89").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C90").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C94").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C96").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C98").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C101").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C105").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C106").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C110").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C111").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C112").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C115").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C116").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C117").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C120").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C127").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C129").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C131").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C134").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C136").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C138").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C141").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C145").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C148").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C151").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C152").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C155").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C163").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C167").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C170").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C172").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C175").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C176").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C182").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C183").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C185").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C187").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C189").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C190").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C191").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C192").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C193").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C194").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C195").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C196").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C199").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C200").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C201").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C203").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C206").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C227").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C229").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C231").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C233").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C235").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C236").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C237").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C238").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C239").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C241").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("F247").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C249").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C252").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C255").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C256").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C257").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C258").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C264").Value = "=SUM(RC[2]:RC[196])"
    Range("C1").Select
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Sub MyTask2(wsSource As Worksheet, wsTarget As Worksheet)

Blad1.Range("c1:c50").Value = Blad3.Range("d1:d50").Value
    Blad3.Range("C1:C50").Delete Shift:=xlToLeft
    Cells.Select
Blad1.Select

Application.ScreenUpdating = True

End Sub


Sub MyTaskStarter15()

  Blad4.Select
  Modul1.MyTask1 Blad2, Blad4
  Modul2.MyTask2 Blad2, ActiveSheet
End Sub
De jag funderar på nu är fortfarande om de går att fixa så makrot körs tills datan på blad3 är slut. med bara ett klick, den sak alltså upprepa macrot 10-100 gånger beroenda av hur mycket data de är i blad3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag bara ser att du använder inte referenserna du sänder in i funktionerna.

 

Nja, du kan inte anropa en modul i koden. Det går att skapa funktioner i moduler, funktioner du kan anropa iofs. Kan ha sin plats ibland.

Definiera i en modul som

Function myfunction(rn As Range)
     myfunction = rn.Value + 1
End Function

exempelvis.

det finns dock begränsningar i vad en funktion kan göra. Den kan självklart inte påverka värdena i andra celler.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...