Vad är Windows 7 samlad uppdatering KB3125574, Windows 7 SP1 Convenience roll-up för något?   Var, när och hur används den?   Finns att hämta på Microsoft Update Catalog: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx   Mer information om samlad uppdatering: https://support.microsoft.com/sv-se/kb/824684   Jag hittar på Internet uppgifter om KB3020369 och Explorer 11 när det gäller KB3125574 Windows 7 SP1 Convenience roll-up?   Vet att information om uppdateringen varit up