Just nu i M3-nätverket
Jump to content

MySQL procedur från Access


Miky

Recommended Posts

Mitt mål är att köra en SQL-sats som finns i en procedur på min mySQL från min Access och visa resultatet i en Access-rapport.
 
Har mySQL som en backend och Access som frontend.
I mySQL så har jag en tabell där en massa info om körpass lagras. (Proceduren finns längre ner.) Då den innehåller variabler så kunde jag inte lagra den som en View i mySQL. Men Access kan enbart se Tables och Views, inte Procedures.

 

Med macro så har jag lyckats att komma åt så pass att jag kan köra en Procedure. Men hur ska jag kunna komma åt resultatet som den lämnar och presentera detta i en Access-rapport?

För att köra en procedur med macro från Access:  
  Dim objRec
  Dim objConn
  Dim cmdString
  
  Set objRec = CreateObject("ADODB.Recordset")
  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
  
  objConn.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver}; SERVER=127.0.0.1; DATABASE=db;UID=[user];PASSWORD=[pwd]; OPTION=3"
  objConn.Open
  
  cmdString = "CALL generateKörpassen()"
  Set objRec = objConn.Execute(cmdString)
  
  objConn.Close
Min Procedur i mySQL som jag vill köra från Access och presentera resultatet
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `p_korpass`()
BEGIN
SELECT	K.korpass_ID,
  K.korpass_bilID,
  K.korpass_lopnummer,
	K.korpass_datum,
  K.korpass_arbStart,

  if(k.korpass_bilID=@lastBilID,Cast((K.korpass_lopnummer - @lastLopnummer) as unsigned integer),0) as check_lopnummer, 
  
	@lastLopnummer := K.korpass_lopnummer,
  @lastBilID := CAST(K.korpass_bilID as unsigned integer)
  
FROM db.körpassen K,
	(select @lastLopnummer := 0, @lastBilID := 0) SQLVars
order by K.korpass_bilID,K.korpass_arbStart;
END
Link to comment
Share on other sites

Resultatet blir väl ett recordset (i objektet objRec) som du kan använda på lämpligt sätt?

Dim objRec
Dim objConn
Dim cmdString

Set objRec = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")

objConn.ConnectionString = "DRIVER={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver}; SERVER=127.0.0.1; DATABASE=db;UID=[user];PASSWORD=[pwd]; OPTION=3"
objConn.Open

cmdString = "CALL generateKörpassen()"
Set objRec = objConn.Execute(cmdString)

If Not objRec.EOF Then
  Do Until objRec.EOF
   ' Här loopas recordset igenom och du borde kunna göra vad du vill med resultatet
  Loop
End If

Set objRec = Nothing
Set objConn = Nothing

objConn.Close
Link to comment
Share on other sites

Har problem med att få objRec till rapportens recordset så att den visar det jag vill.

Har försökt med kommandon liknande

Set Reports("Check_report").Recordset = rstCheck

Men får hela tiden ett felmeddelande:

Körfel nr '32585'.:
Den här funktionen är endast tillgänglig i en ADP.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...