Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Läsa in bilder i Excel


Dennis_chnou

Recommended Posts

Hej,

 

Jag har använder denna kod: från http://excel-macro.tutorialhorizon.com/excel-vba-insert-multiple-images-from-a-folder-to-excel-cells/#pinglist-container

 

Sub AddOlEObject()

Dim mainWorkBook As Workbook

Set mainWorkBook = ActiveWorkbook
Sheets("Object").Activate
Folderpath = "C:\Users\Sumit Jain\Pictures"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
NoOfFiles = fso.GetFolder(Folderpath).Files.Count
Set listfiles = fso.GetFolder(Folderpath).Files
For Each fls In listfiles
strCompFilePath = Folderpath & "\" & Trim(fls.Name)
If strCompFilePath <> "" Then
If (InStr(1, strCompFilePath, "jpg", vbTextCompare) > 1 _
Or InStr(1, strCompFilePath, "jpeg", vbTextCompare) > 1 _
Or InStr(1, strCompFilePath, "png", vbTextCompare) > 1) Then
counter = counter + 1
Sheets("Object").Range("A" & counter).Value = fls.Name
Sheets("Object").Range("B" & counter).ColumnWidth = 25
Sheets("Object").Range("B" & counter).RowHeight = 100
Sheets("Object").Range("B" & counter).Activate
Call insert(strCompFilePath, counter)
Sheets("Object").Activate
End If
End If
Next
mainWorkBook.Save
End Sub

Function insert(PicPath, counter)
'MsgBox PicPath
With ActiveSheet.Pictures.insert(PicPath)
With .ShapeRange
.LockAspectRatio = msoTrue
.Width = 50
.Height = 70
End With
.Left = ActiveSheet.Range("B" & counter).Left
.Top = ActiveSheet.Range("B" & counter).Top
.Placement = 1
.PrintObject = True
End With
End Function

 

 

från hemsidan, excel-macro för att läsa in bilder ur en mapp och föra in dom till ett excel dokument. Koden läser in filer i vertikal-led, men jag önskar att få in bilderna, horisontellt.

Har försökt modifiera sista delen i koden (Function insert(PicPath, counter)) men får det inte att funka.

 

Kan någon duktig person se hur man löser detta?

Tack på förhand!!

 

Mvh,

Dennis Noubarpour

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...