Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Stänga av bildskärmen


äppelsaft

Recommended Posts

Hej

 

 

 

Ska man stänga av bildskärmen på on off knappen ifall man lämnar datorn i en timme eller två för att minska slitet på skärmen, blir det skadat om man inte gör det? Ska man bara sätta datorn i viloläge istället.

 

 

Vad gör ni?

Link to comment
Share on other sites

Modärna skärmar går automatiskt in i standby-läge efter några minuter om ingen signal finns. Så avstängning med knappen påverkar inte livslängden men nog strömförbrukningen något. Själv sätter jag datorn i viloläge och stänger av skärmen. Datorn förbrukar ungefär lika mycket ström i vilo- och standby-läge. Viloläget förbrukar något mera men det uppvägs av skillnaden i strömförbrukning vid boot och uppvaknande från viloläge.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom väldigt många elprylar går sönder i samband med av och påsättning så tror jag inte mycket på att stänga av med på och av knapp, bättre att låta den gå ner i viloläge.

Link to comment
Share on other sites

Det är alltid en fördel att bryta spänningen till elektriska apparater när de inte används. Att bryta spänningen (strömmen) med en mekanisk brytare skadar inte apparaten. Det är en myt som lever kvar.

Fördelen med att stänga av en apparat med en mekanisk brytare (så kallad galvanisk avskiljning) innebär att livslängden på apparaten ökar. All elektronisk utrustning som ställs i "Stand-by" drar energi och genererar värme. Värme förkortar livslängden på produkten.
Fördelen med att sätta en elektronisk produkt i "Stand-by" är att den startar upp snabbare.

Spänningsförsörjningen, nätaggregatet (PSU = Power Supply Unit) i dagens produkter är i de flesta fall switchat. Det betyder att man likriktar den inkommande 240V AC-spänningen direkt. Därefter pulskodsmoduleras (även pulsbreddsmodulation) likspänningen till en betydligt högre frekvens som transformeras ner i en liten transformator. Just switchtekniken gör att transformatorn kan göra mycket mindre än om PWM (Pulse With Modulation) - tekniken inte används.
Därefter likriktas denna högfrekventa spänning så den går att använda i elektroniska produkter.

Ett switchat nätaggregat har en strömbegränsare som ser till att det inte blir någon strömrusning i elektronikkomponenterna när de spänningssätts. På så sätt undviker man de, ibland, något "skadliga" strömrusningar som kan ske när elektronikprodukter spänningssätts.

I äldre produkter, som CRT-TV (de gamla "tjock-TV-apparaterna) kan strömrusning ske om de inte är utrustade med ett motstånd med en speciell egenskap.
De gamla TV-apparaterna var, i de flesta fall, utrustade med ett motstånd som ökade motståndsvärdet när de blev varma (vilket de blev när apparaten spänningssattes). På så sätt kunde man undvika skadliga strömrusningar även här.

En produkt som är i "Stand-by" - läge drar energi. En liten del av huvudprocessorns kretslopp drar också lite energi. Det måste den göra för att produkten skall kunna reagerar på fjärrkontrollens signal.
Energiförbrukningen är låg och i dagens produkter i många fall mycket låg. Men det genereras värme och värme förkortar elektronikkomponenters livslängd.

Summering:

Du behöver inte stänga av din skärm med strömbrytaren om du inte vill. Noterbart är att de flesta skärmar idag inte har en mekanisk brytande strömbrytare utan även den är en knapp för att försätta skärmen i "Stand-by". I princip blir det då samma läge som när datorn försätter skärmen i "viloläge".

Det skadar inte skärmen om du bryter spänningen till den! Inte ens om du bryter spänningen med en brytare som avskiljer spänningen till den galvaniskt (som med en grendosa som har en mekanisk brytare). Skärmens nätaggregat mår bra av detta liksom resten av skärmens elektronik då ingen värme längre genereras.
Strömrusning får du inte då det finns strömbegränsare inbyggt i nätaggregatet.
Du förlänger livet på skärmen snarare än förkortar den.

Hur praktiskt det sedan är att stänga av skärmen en stund för att därefter dra igång den, är en helt annan sak.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom väldigt många elprylar går sönder i samband med av och påsättning så tror jag inte mycket på att stänga av med på och av knapp, bättre att låta den gå ner i viloläge.

Det här har jag hört varningar om mest när man läser om detta. Det ska inte vara bra att ta på och av skärmen flera gånger på samma dag.

Link to comment
Share on other sites

Åge N

 

Tack  för utförligt svar .Är on off knappen en mekanisk brytare. Nätaggregatet, hur vet man ifall det är switchat? Även om man drar ut sladden mellan datorn och grenkontakten som försörjer datorn med ström så blir det ingen skada alls på skärmen om det nu är så.

 

Ta på on off knappen skadar inte skärmen alls alltså om nätaggregatet är switchat.

Link to comment
Share on other sites

Åge N

 

Tack  för utförligt svar .Är on off knappen en mekanisk brytare. Nätaggregatet, hur vet man ifall det är switchat? Även om man drar ut sladden mellan datorn och grenkontakten som försörjer datorn med ström så blir det ingen skada alls på skärmen om det nu är så.

 

Ta på on off knappen skadar inte skärmen alls alltså om nätaggregatet är switchat.

"On/Off"-knappen, eller på svenska, strömbrytaren, behöver inte vara mekanisk. Det är enbart en mekanisk brytare som galvaniskt bryter spänningen till apparaten som gör att apparaten inte är i "Stand-by"-läge.

En mekanisk strömbrytare kan mycket väl försätta en apparat i "Stand-by"-läge om den i sin tur styr den elektronik som utför funktionen.

 

För att veta om nätaggregatet i en apparat är switchat eller ej finns det i princip bara två sätt att ta reda på det. Det ena är att kontakta tillverkaren och fråga. Det andra sättet är att öppna apparaten och se efter själv.

Generellt kan man säga att det inte finns några datorskärmar som är platta som inte har ett switchat nätaggregat. Detta gäller även för platta TV-apparater. Ju tunnare de är desto mer sannolikt är det att de har switchat nätaggregat.

 

Ett nätaggregat som inte är switchat har en större transformator. Denna transformator kräver utrymme. Dessutom väger den mer än de små transformatorerna som finns i de switchade nätaggregaten.

Det finns idag CD-spelare, DVD-spelare och BD-spelare som har en större transformator istället för switchat nätaggregat. Utrymmet i lådan rymmer sådan och den är enklare att bygga.

 

Ditt påstående, "Även om man drar ut sladden mellan datorn och grenkontakten som försörjer datorn med ström så blir det ingen skada alls på skärmen om det nu är så." tolkar jag som att du har dator och skärm kopplade till en grendosa. Denna grendosa är i sin tur kopplad till ett vägguttag. Vad du menar är att du kopplar bort grendosan från vägguttaget och därmed inte riskerar att skärmen skadas av detta.

Hoppas tolkningen ovan är korrekt.

 

Mitt svar på detta påstående är att det gör ingen skada på varken dator eller skärm. Om grendosan har en mekanisk strömbrytare kan du använda strömbrytaren istället för att koppla bort grendosan från vägguttaget. Funktionen blir den samma då den mekaniska strömbrytaren på grendosan galvaniskt frånskiljer den från vägguttaget.

Du bör dock stänga av datorn via operativsystemet innan du bryter spänningen till den. Gör du inte det stängs inte operativsystemet av korrekt och du kan behöva reparera operativsystemet nästa gång du startar datorn.

Men själva datorn skall inte ta skada av att spänningen bryts till den.

Självklart skall du inte starta upp datorn och stänga av den stup i kvarten.

 

"Ta på on off knappen skadar inte skärmen alls alltså om nätaggregatet är switchat." Om du med det menar starta upp skärmen och en stund senare stänga av skärmen med strömbrytaren så skadar det inte skärmen. Det spelar ingen roll om nätaggregatet är switchat eller ej.

 

För att tydliggöra det här lite till så är det idag sällsynt att en skärm har en mekanisk brytare som galvaniskt frånskiljer nätaggregatet (om det är inbyggt i skärmen) från vägguttaget. Om skärmen har en mekanisk brytare är det oftast en knapp som återfjädrar och endast ger en kort signal till nätaggregatet. Är skärmen "avstängd" får nätaggregatet information om att starta upp. Är skärmen påslagen får nätaggregatet information om att stänga ned.

I princip är det samma sak som när datorn inaktiverar skärmen efter en viss tid (Energisparfunktion) eller när tidskretsen i skärmen aktiveras p.g.a. inaktivitet. Där fungerar mus eller tangentbordet som "fjärrkontroll" som startar upp skärmen igen.

 

Hoppas ovanstående gör det tydligare att förstå hur det fungerar och hänger ihop.

Link to comment
Share on other sites

Det blir väl tekniskt för mig, men jag förmodar så länge nätagget i skärmen är switchad ska allt vara lugnt oavsett grenuttag.

 

"För att tydliggöra det här lite till så är det idag sällsynt att en skärm har en mekanisk brytare som galvaniskt frånskiljer nätaggregatet (om det är inbyggt i skärmen) från vägguttaget. Om skärmen har en mekanisk brytare är det oftast en knapp som återfjädrar och endast ger en kort signal till nätaggregatet"

 

Men jag tror på att jag kan stänga av skärmen hur många gånger som helst om den är switchad. Den är från 2013 så det är den nog.

 

Tack för utförligt svar

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...