Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorn stänger av sig och startar om


Graylingman

Recommended Posts

Graylingman

Hej!

 

De senaste veckorna har jag haft problem med att min stationära dator stänger av sig utan att jag bett den om det. Den startar sedan av sig själv. Problemen började för ca en månad sedan och har blivit allt mer frekventa. Idag t ex har den stängt av sig 6 gånger, i går 3 gånger, och dessförinnan mer sällan.

 

Det är inte så länge sedan jag gjorde ren den från damm invändigt, så jag tycker inte att det borde vara problemet. Dessutom tänker jag att den i så fall (väl?) borde vara lika varm direkt den startats om?

 

64 bitars Windows 7 Home Premium, Intel Core i5, 760 @ 2.80 GHz

 

I loggboken ser det ut som nedan. Någon som har tips?

 

Loggnamn:      System
Källa:         Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum:         2016-07-29 19:02:34
Händelse-ID:   41
Aktivitetskategori:(63)
Nivå:          Kritisk
Nyckelord:     (2)
Användare:     SYSTEM
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Datorn har startats om utan att ha stängts av ordentligt först. Det här felet kan orsakas om datorn har slutat svara, om den har crashat eller om strömförsörjningen oväntat bryts.
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
    <EventID>41</EventID>
    <Version>2</Version>
    <Level>1</Level>
    <Task>63</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-29T17:02:34.195608300Z" />
    <EventRecordID>3019108</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
    <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
    <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
    <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
</Event>
Link to comment
Share on other sites

Det enda som framgår i Loggboken är att Windows har stängts av.

 

Se om BlueScreenView kan få ut något av de dump-filer som bör ha skapats om problemet beror på en drivrutin har kraschat.

http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html

Välj "Zip file" och packa upp filen till en ny mapp för då är det bara att ta bort den mappen när du är klar med programmet.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Enda jag fick ut var detta, men den är ju jättegammal. Sen mars...

 

==================================================
Dump File         : 032816-12823-01.dmp
Crash Time        : 2016-03-28 10:34:38
Bug Check String  : BAD_POOL_HEADER
Bug Check Code    : 0x00000019
Parameter 1       : 00000000`00000021
Parameter 2       : fffffa80`0f54c000
Parameter 3       : 00000000`0000ef90
Parameter 4       : 00000000`00000000
Caused By Driver  : nsiproxy.sys
Caused By Address : nsiproxy.sys+2f9b
File Description  : 
Product Name      : 
Company           : 
File Version      : 
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+74080
Stack Address 1   : 
Stack Address 2   : 
Stack Address 3   : 
Computer Name     : 
Full Path         : C:\Windows\Minidump\032816-12823-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 275 664
Dump File Time    : 2016-03-28 10:38:44
==================================================
Link to comment
Share on other sites

Graylingman

För övrigt har datorn stängt av och startat om ytterligare 4 gånger sedan jag ställde frågan :(

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman
Bug Check String  : BAD_POOL_HEADER
Bug Check Code    : 0x00000019
 
The BAD_POOL_HEADER bug check has a value of 0x00000019. This indicates that a pool header is corrupt.
Parameter 1       : 00000000`00000021
The data following the pool block being freed is corrupt. Typically this means the consumer (call stack) has overrun the block.
 

Cause:

The pool is already corrupted at the time of the current request.

This may or may not be due to the caller.

 

If you're getting a BAD_POOL_HEADER bugcheck, you're experiencing a crash due to memory corruption. This could be due to faulty hardware such as RAM, or due to a buggy or incompatible driver.  In this case, check the items below for running chkdsk, sfc, and driver verifier.  Driver Verifier is the proper thing to turn to for memory corruption issues such as this, and chkdsk and sfc can turn up disk or file corruption.

General guidance for dealing with memory corruption:

 Consider running chkdsk on all partitions.  Let chkdsk complete on each partition and see if that helps.

For memory corruption cases such as you seem to be experiencing, it can be helpful to use Driver Verifier.  To enable Driver Verifier... start->verifier.exe->OK->Create standard settings- >Next->select driver names from a list->Next->sort by Provider->select all non-Microsoft drivers->Finish, and OK your way out  of the dialog.

Then, reboot and use the system as you normally would, and wait for a problem.  In the event that the system does not boot  completely after enabling driver verifier, boot into Safe Mode and run driver verifier, and tell it to delete the changes.

 
En dålig hårddisk kan orsaka detta fenomen - har du backup på allt viktigt?
Ett dåligt minne kan orsaka detta. se Guide - Minnestest
 
Inbyggda Windows Driver Verifier-- tracking down a mis-behaving driver.
Microsoft Wiki article: Driver Verifier-  tracking down a mis-behaving driver.
 
Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Tack för input. Disken är för övrigt en SSD-disk på 225 GB.

 

De råd jag fått verkar vara ganska komplicerade, men jag får väl göra ett försök.

 

Börjar med chkdsk och sfc. Det verkar enklast :) Återkommer!

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Kört chkdsk och sfc utan att något hittats.

 

Förutom de kritiska händelserna jag postade loggen från i trådstarten finns i loggboken mängder av händelser i stil med detta:

 

Loggnamn:      Application
Källa:         VSS
Datum:         2016-07-30 11:05:09
Händelse-ID:   12294
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Fel uppstod när en rutin i skuggkopieprovidern {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5} anropades. Rutinen returnerade E_INVALIDARG. Information om rutinen. GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000435E58). 
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="VSS" />
    <EventID Qualifiers="0">12294</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:09.000000000Z" />
    <EventRecordID>208637</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}</Data>
    <Data>GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000435E58)</Data>
    <Data>
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator</Data>
    <Binary>2D20436F64653A20434F52434F4F524330303030303835302D2043616C6C3A20434F52434F4F524330303030303739372D205049443A202030303030363033322D205449443A202030303030353132342D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C76737376632E6578652020202D20557365723A204E616D653A204E5420696E7374616E735C53595354454D2C205349443A532D312D352D3138202020</Binary>
  </EventData>
</Event>
 
 
Loggnamn:      Application
Källa:         VSS
Datum:         2016-07-30 11:05:09
Händelse-ID:   12294
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Fel uppstod när en rutin i skuggkopieprovidern {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5} anropades. Rutinen returnerade E_INVALIDARG. Information om rutinen. GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000435E58). 
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="VSS" />
    <EventID Qualifiers="0">12294</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:09.000000000Z" />
    <EventRecordID>208637</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}</Data>
    <Data>GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000435E58)</Data>
    <Data>
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator</Data>
    <Binary>2D20436F64653A20434F52434F4F524330303030303835302D2043616C6C3A20434F52434F4F524330303030303739372D205049443A202030303030363033322D205449443A202030303030353132342D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C76737376632E6578652020202D20557365723A204E616D653A204E5420696E7374616E735C53595354454D2C205349443A532D312D352D3138202020</Binary>
  </EventData>
</Event>
 
Loggnamn:      Application
Källa:         VSS
Datum:         2016-07-30 11:05:09
Händelse-ID:   8194
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Oväntat fel när gränssnittet IVssWriterCallback skulle erhållas.  hr = 0x80070005, Åtkomst nekad.
. Det orsakas ofta av inkorrekta säkerhetsinställningar i processen för antingen skrivaren eller beställaren. 
 
Åtgärd:
   Samlar in skrivardata
 
Kontext:
   Skrivarklass-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Skrivarnamn: System Writer
   Skrivarinstans-ID: {bece6089-535a-4ebd-b1aa-6a15f59200f3}
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="VSS" />
    <EventID Qualifiers="0">8194</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:09.000000000Z" />
    <EventRecordID>208636</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>0x80070005, Åtkomst nekad.
</Data>
    <Data>
 
Åtgärd:
   Samlar in skrivardata
 
Kontext:
   Skrivarklass-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Skrivarnamn: System Writer
   Skrivarinstans-ID: {bece6089-535a-4ebd-b1aa-6a15f59200f3}</Data>
    <Binary>2D20436F64653A20575254575254494330303030313236302D2043616C6C3A20575254575254494330303030313231342D205049443A202030303030313238382D205449443A202030303030313333362D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B204E6574776F726B53657276696365202020202020202D20557365723A204E616D653A204E5420696E7374616E735C4EE4747665726B73746AE46E73742C205349443A532D312D352D3230202020</Binary>
  </EventData>
</Event>
 
Loggnamn:      Application
Källa:         VSS
Datum:         2016-07-30 11:05:09
Händelse-ID:   12294
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Fel uppstod när en rutin i skuggkopieprovidern {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5} anropades. Rutinen returnerade E_INVALIDARG. Information om rutinen. GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000435E58). 
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="VSS" />
    <EventID Qualifiers="0">12294</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:09.000000000Z" />
    <EventRecordID>208635</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}</Data>
    <Data>GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000435E58)</Data>
    <Data>
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator</Data>
    <Binary>2D20436F64653A20434F52434F4F524330303030303835302D2043616C6C3A20434F52434F4F524330303030303739372D205049443A202030303030363033322D205449443A202030303030363538342D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C76737376632E6578652020202D20557365723A204E616D653A204E5420696E7374616E735C53595354454D2C205349443A532D312D352D3138202020</Binary>
  </EventData>
</Event>
 
Loggnamn:      Application
Källa:         VSS
Datum:         2016-07-30 11:05:09
Händelse-ID:   8194
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Oväntat fel när gränssnittet IVssWriterCallback skulle erhållas.  hr = 0x80070005, Åtkomst nekad.
. Det orsakas ofta av inkorrekta säkerhetsinställningar i processen för antingen skrivaren eller beställaren. 
 
Åtgärd:
   Samlar in skrivardata
 
Kontext:
   Skrivarklass-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Skrivarnamn: System Writer
   Skrivarinstans-ID: {bece6089-535a-4ebd-b1aa-6a15f59200f3}
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="VSS" />
    <EventID Qualifiers="0">8194</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:09.000000000Z" />
    <EventRecordID>208634</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>0x80070005, Åtkomst nekad.
</Data>
    <Data>
 
Åtgärd:
   Samlar in skrivardata
 
Kontext:
   Skrivarklass-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Skrivarnamn: System Writer
   Skrivarinstans-ID: {bece6089-535a-4ebd-b1aa-6a15f59200f3}</Data>
    <Binary>2D20436F64653A20575254575254494330303030313236302D2043616C6C3A20575254575254494330303030313231342D205049443A202030303030313238382D205449443A202030303030333132382D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B204E6574776F726B53657276696365202020202020202D20557365723A204E616D653A204E5420696E7374616E735C4EE4747665726B73746AE46E73742C205349443A532D312D352D3230202020</Binary>
  </EventData>
</Event>
 
Loggnamn:      Application
Källa:         VSS
Datum:         2016-07-30 11:05:08
Händelse-ID:   12294
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Fel uppstod när en rutin i skuggkopieprovidern {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5} anropades. Rutinen returnerade E_INVALIDARG. Information om rutinen. GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000436248). 
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="VSS" />
    <EventID Qualifiers="0">12294</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:08.000000000Z" />
    <EventRecordID>208633</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}</Data>
    <Data>GetSnapshot({00000000-0000-0000-0000-000000000000},0000000000436248)</Data>
    <Data>
 
Åtgärd:
   Hämta egenskaper för skuggkopior
   Ta bort skuggkopior
 
Kontext:
   Körningskontext: Coordinator
   Körningskontext: Coordinator</Data>
    <Binary>2D20436F64653A20434F52434F4F524330303030303835302D2043616C6C3A20434F52434F4F524330303030303739372D205049443A202030303030363033322D205449443A202030303030353231322D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C76737376632E6578652020202D20557365723A204E616D653A204E5420696E7374616E735C53595354454D2C205349443A532D312D352D3138202020</Binary>
  </EventData>
</Event>
 
Loggnamn:      Application
Källa:         VSS
Datum:         2016-07-30 11:05:08
Händelse-ID:   8194
Aktivitetskategori:Ingen
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Klassiskt
Användare:     Saknas
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Fel i tjänsten Volume Shadow Copy: Oväntat fel när gränssnittet IVssWriterCallback skulle erhållas.  hr = 0x80070005, Åtkomst nekad.
. Det orsakas ofta av inkorrekta säkerhetsinställningar i processen för antingen skrivaren eller beställaren. 
 
Åtgärd:
   Samlar in skrivardata
 
Kontext:
   Skrivarklass-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Skrivarnamn: System Writer
   Skrivarinstans-ID: {bece6089-535a-4ebd-b1aa-6a15f59200f3}
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="VSS" />
    <EventID Qualifiers="0">8194</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:08.000000000Z" />
    <EventRecordID>208629</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>0x80070005, Åtkomst nekad.
</Data>
    <Data>
 
Åtgärd:
   Samlar in skrivardata
 
Kontext:
   Skrivarklass-ID: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Skrivarnamn: System Writer
   Skrivarinstans-ID: {bece6089-535a-4ebd-b1aa-6a15f59200f3}</Data>
    <Binary>2D20436F64653A20575254575254494330303030313236302D2043616C6C3A20575254575254494330303030313231342D205049443A202030303030313238382D205449443A202030303030313333362D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C73797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B204E6574776F726B53657276696365202020202020202D20557365723A204E616D653A204E5420696E7374616E735C4EE4747665726B73746AE46E73742C205349443A532D312D352D3230202020</Binary>
  </EventData>
</Event>
 
Loggnamn:      Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin
Källa:         Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing
Datum:         2016-07-30 11:05:07
Händelse-ID:   2
Aktivitetskategori:Session
Nivå:          Fel
Nyckelord:     Session
Användare:     SYSTEM
Dator:         Ägaren-Dator
Beskrivning:
Sessionen "Homegroup Log" kunde inte startas med följande fel: 0xC0000035
Händelsens XML-data:
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing" Guid="{B675EC37-BDB6-4648-BC92-F3FDC74D3CA2}" />
    <EventID>2</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>2</Level>
    <Task>2</Task>
    <Opcode>12</Opcode>
    <Keywords>0x8000000000000010</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2016-07-30T09:05:07.234858300Z" />
    <EventRecordID>1336</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="452" ThreadID="7216" />
    <Channel>Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin</Channel>
    <Computer>Ägaren-Dator</Computer>
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="SessionName">Homegroup Log</Data>
    <Data Name="FileName">
    </Data>
    <Data Name="ErrorCode">3221225525</Data>
    <Data Name="LoggingMode">285212677</Data>
  </EventData>
</Event>
Link to comment
Share on other sites

Kolla vad du har för inställning för vad som ska hända vid ett systemfel.

Kontrollpanelen - System - Avancerade systeminställningar

Fliken Avancerat - Inställningar för Start och återställning

Ta bort bocken för Starta om automatiskt vid systemfel.

Välj Liten minnesdumpning.

I rutan Målkatalog ska det stå: %SystemRoot%\Minidump

 

Om datorn fortsätter att starta om beror det inte på ett systemfel och då bör du kolla upp temperaturerna med ett temperaturvisningsprogram, helst ett från moderkorts- eller datortillverkaren.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Ställde in enligt dina anvisningar.

 

Datorn har skött sig idag. Den har stått på sedan i morse och hittills inte startats om en enda gång. Avvaktar utvecklingen.

Link to comment
Share on other sites

Har det varit svalare i rummet sen du ändrade inställningarna?

För inställningarna i sig påverkar inte om datorn stänger av sig eller inte.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Tror inte det varit svalare. Lät datorn stå på medan jag var borta några timmar i kväll, och medan jag var borta hade den startat om 2 gånger :(

 

Kör just nu CPUID Hardware monitor och maxtempen på processorn är efter kanske en halvtimmes övervakning 50 grader. Samma temp på grafikkortet.

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman

Bra, men se till att du har backup (säkerhetskopior) av alla viktiga filer såsom; bilder, filmer, dokument och annat egenproducerat material.

Denna sk. backup skall bör vara på annan disk än den som sitter i datorn.

 

Du kan nu kontrollera integriteten hos systemfilerna och detta bör/skall göras i Windows reparationsläget.

Även om du redan kört sfc så bör du köra sfc /scannow

Se Guide - SystemFileChecker (SFC) i felsäkert läge på Windows

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Jag har inga viktiga filer på c: utan på andra diskar som dessutom är backuppade.

 

Nu har jag kört sfc /scannow i felsäkert läge.

 

Inga identitetsbrott hittades

 

Bifogar loggen i alla fall.

 

sfcdetails.txt

Link to comment
Share on other sites

Tror inte det varit svalare. Lät datorn stå på medan jag var borta några timmar i kväll, och medan jag var borta hade den startat om 2 gånger :(

 

Kör just nu CPUID Hardware monitor och maxtempen på processorn är efter kanske en halvtimmes övervakning 50 grader. Samma temp på grafikkortet.

Håll koll under längre tid.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Datorn dog nu igen alldeles nyss. Startar tempkoll så får vi se vad som händer.

 

Är det minnestest som är nästa steg, annars?

Link to comment
Share on other sites

Datorn dog nu igen alldeles nyss. Startar tempkoll så får vi se vad som händer.

 

Är det minnestest som är nästa steg, annars?

Ja du kan köra minnes test. Tex

http://memtest86.com/

En annan möjlighet är för att avgöra om du har ett hårdvarufel #

eller ett internt problem i Windows

 

är att bränna en DVD med nån Linuxrelease, starta från DVDn och se om datorn stänger av sig lika ofta när den kör ett programm som är oberoende av hårddisk och Windows.

Tex Linux Mint . Jag skulle välja KDE 64-bit mer avancerat grafiskt gränssnitt, kör jag själv.

eller Xfce-64 bit enklare grafiskt gränssnitt "windows style"

 

https://linuxmint.com/release.php?id=26

 

När man startar datorn från Mint DVD finns möjlighet välja minneskontroll som ett av alternativen.

 

Till sist (ursäkta om du redan skrivit detta i tråden, i så fall har jag missat det.

Datorfabrikat?

Datormodell?

Från vilket år är datorn/hur gammal är den?

Operativsystem? Såg det var W7 Home Premium.

 

Är den svenskbyggd

Fabrikat och modell för

Nätaggregat

Moderkort

RAM-minne

Grafikkort

Hårddisk (hårddiskar)

(för genom att söka på komponenterna på webben efter fabrikat och modell  går det ibland hitta komponenter som många andra haft strul med)

 

 

 

# (tex minneskador, åldriga kondensatorer på moderkortet eller ett nätaggregat som håller på att ge upp)

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Nu har den tuffat och gått i 1 tim 45 min Processorns maxtemp är 52 grader, grafikkortets maxtemp 62.

 

Datorfabrikat: Ett bygge från INET

Från vilket år är datorn/hur gammal är den: 5 år kanske?

Operativsystem: Windows 7 Home Premium

Nätaggregat: Vet inte :)

Moderkort MSI P55A-G55(MS-7668)

RAM-minne: 8 GB OCZ DDR3 (4x2 GB)

Grafikkort ATI Radeon HD 5400

Hårddisk: C-disken är en SSD-disk på 225 GB, minns inte fabrikat eller typ

Intel Core i5, 760 @ 2.80 GHz

Link to comment
Share on other sites

Trasigt RAM-minne brukar orsaka systemfel, inte att datorn stänger av sig.

 

Visas ingen annan temperatur än processor och grafikkort?

Har du på MSI:s webbsidor för ditt moderkort kollat om de har något eget program som bland annat visar temperaturer?

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Jag håller på att köra memtest86 nu. Startade det kl 00.30 och när jag gick till jobbet i morse jobbade det fortfarande. Tydligen hittar det nåt enstaka fel. Jag får se vad som hänt när jag kommer hem i kväll.

 

Vilka andra temperaturer kan vara intressanta?

 

Det enda jag hittar på MSI:s hemsida är detta

 

https://www.msi.com/Motherboard/support/P55AG55.html#down-utility&Win7 64

 

Men det verkar inte vara vad jag i så fall behöver.

 

 

Edit: Äsch, länken funkar inte ända fram...

Link to comment
Share on other sites

Om något fel hittas under en minnestest behöver man troligen byta ut det trasiga minnet.

 

Även chipset-temperatur är bra att ha koll på. MSI Control Center kanske kan vara något.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Om något fel hittas under en minnestest behöver man troligen byta ut det trasiga minnet.

 

Även chipset-temperatur är bra att ha koll på. MSI Control Center kanske kan vara något.

 

Nu har minnestestet gått i 25 timmar och hittills har 10 fel hittats :(

Att byta minnen kan alltså vara en bra idé, eller hur?

Finns det nån anledning att låta testet fortsätta?

Link to comment
Share on other sites

Du kan stänga av testet och det är en bra idé att byta minnet, ja. Om det finns flera minnesstickor i datorn behöver du ta reda på vilken som är trasig, t ex genom att köra minnestest med en i taget.

Link to comment
Share on other sites

Ser ut som fel på minnet ja, ofta köper man minnen i par så enklast byt ut alla nuvarande kretsar med två likadana av den storlek du önskar.

Primärt kan du dock testa att köra datorn/testa den med bara en minnessticka i. Kontrollera att den är utan fel och att datorn då är stabil.

 

En annan sak du kan titta efter när du ändå öppnar datorn är dåliga kondensatorer, titta på alla  kondensatorer för att se om någon ser avvikande ut, är bullig eller kanske rent av läcker.

Link to comment
Share on other sites

Graylingman

Det får nog bli nya minnen. Jag har ändå funderat på att uppgradera till mera RAM för att få Lightroom och Photoshop att bli lite rappare.

 

Tack för all hjälp!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...