Efter uppgradering av Windows 7 Home Premium till Windows 10 har jag kvar dubbla E:-diskar i Utforskaren vilket irriterar mig. En rest av det gamla Biblioteket..? Kan jag helt resolut bara kasta en av dom och i så fall vilken..? (se bilaga).När jag kopplar in en extern disk eller ett USB-minne som hamnar emellan E:-diskarna blir det ett fasligt scrollande upp och ner och jag tappar lätt bort mig. Vad göra..???