Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
speedy1

Excel 2010, radera utvalda kolumner med vba

Rekommendera Poster

Hej,

 

Jag vill markera 1 eller flera celler (oavsett rader), i en eller flera olika kolumner, och sedan via vba radera just de kolumner som innehåller markerade cell/er.

Hur får jag koden att känna av att det är minst 1 cell markerad i en kolumn?

 

Problemet är att jag måste ju börja med att ta bort kolumnen med högsta kolumnsiffran och gå neråt, annars tas inte alla "cellmarkerade" kolumner bort (eftersom de flyttas åt vänster för varje som raderas).

 

 

Hur skriver jag detta i vba?

 

 

/speedy1

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Varför VBA?

Klicka cell 1

håll nere ctrl

klicka cell 2, 3, 4, 5 osv

högerklicka, välja ta bort, hela kolumnen. 

 

Klart och kräver inte fler klick än vad ett makro skulle kräva.

 

Om du vill göra det via VBA får du, som du märker, stega från yttersta kolumn och inåt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag vill göra det med VBA bara "för att" (man säkert kan göra det). :)

 

Som sagt, det knepiga är att definiera kolumner med en cell/flera celler markerade och att kunna börja radera den kolumn med högst kolumnnummer och fortsätta neråt.

 

Någon som vet hur jag skriver det i kod?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du behöver kika lite på mängdobjektet Areas och dess egenskaper för Areas.Count resp. Areas.Item. Lite exempelkod som ger dig en hint om vägen fram:

Sub VisaAreaEgenskaper()
  
  Dim iAreaCount As Integer
  Dim i As Integer

  Worksheets("Blad1").Activate
  iAreaCount = Selection.Areas.Count

  If iAreaCount <= 1 Then
    
    MsgBox "Markerat område innehåller " & Selection.Columns.Count & " kolumner."
  
  Else
    
    For i = 1 To iAreaCount
      
      MsgBox "Område " & i & " i markeringen innehåller " & _
       Selection.Areas(i).Columns.Count & " kolumner."
      
      MsgBox "Första cellens position i markerat område " & i & _
       " Rad: " & Selection.Areas.Item(i).Row & " -- Kolumn: " & _
       Selection.Areas.Item(i).Column
      
    Next i
  
  End If

End Sub

Jag kan tänka mig följande arbetsgång;  att du läser av markerade områden och sparar positionerna i en matris och därifrån tar ut kolumner "längs till höger" först för radering och jobbar dig mot "vänster".

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)
Sub raderaKolumnerMedMarkeradCell()
  
'radera resp kolumner som har minst 1 cell markerad
  
  Dim iAreaCount As Integer
  Dim i As Integer

Application.ScreenUpdating = False


  Worksheets("Blad1").Activate
  iAreaCount = Selection.Areas.Count
  
    If iAreaCount <= 1 Then
      ActiveCell.EntireColumn.Delete
    
    Else
      For i = iAreaCount To 1 Step -1
        Selection.Areas.Item(i).EntireColumn.Delete
      Next i
      
    End If


  ActiveCell.Select

Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Tack Ove, för hjälpen. Det här är vad jag åstadkommit, som verkar fungera - raderar från sista till första kolumnen.

(Koden fungerar om jag markera från LÄGSTA kolumn till HÖGSTA, inte om jag markerar i annan ordning, hm)

Läsa in i matris har jag lite svårt att förstå ...

 

Areas, Areas.Count resp Areas.Item har ag nog aldrig använt tidigare, men det var ett smart sätt.

Finns det övrig info jag klan få om detta?

 

 

(Koden fick jag in till slut men det fungerar inte att klistra in kopierad text i denna svarsruta, vad gör jag för fel?!)

Redigerad av speedy1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

1. När det gäller referensinformation om t.ex. syntax, objekt, metoder osv så är VBA hjälpen första stället att leta i - VBA-editorn - Hjälp - Hjälp om Microsoft Visual Basic for Applications (Excel 2010 i mitt fall). Det finns även bra resurser online, t.ex. Welcome to the Excel 2010 Developer Reference (MSDN / microsoft.com). För info om just Areas: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff821504(v=office.14).aspx .

 

2. När jag klistrar in kod så klickar jag först på knappen <> i inläggseditorns verktygsrad. Du får upp en ny dialogruta, välj först "Typ av kod" till None och klistra därefter in Excelkoden.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tolkar det som att mitt förslag på kod var ok ... :)

 

1. Tack för länkar med info. De ska jag kolla på.

 

2. Koden fick jag in på det sätt du beskriver, men vanlig text som jag skrivit i annat program klistras inte in med knapparna som finns här, och inte heller med högerklick Klistra In. Fattar inte varför.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Använd gärna Testhörnan i subforat Eforum för att testa dig fram till rätt handhavande. Återkoppla i Buggrapporter och önskemål om Eforum om du upptäcker något fel alternativt PM:ar någon av moderatorerna.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu • Liknande Innehåll

  • Av DanneK
   Jag är säker på att detta är möjligt, bara det att jag inte är kapabel att förstå…
   Skall se om jag kan beskriva vad jag är ute efter ordentligt.
   Jag önskar presentera data från ett exeldokument och har en massa härliga formler som gör merparten jobbet åt mig efter att importen från den externa datan i sin tur gjorts.
   Nu till problemet.
   Jag skulle under summeringar och liknade i ”Presentation” vilja loopa ut resultaten som uppfyller ett visst antal villkor och lägga till det som nya rader. Det är okänt antal rader var gång, från 0-ca 150st. Antalet kolumner är kända.
   Datan är samlade i en flik ”Data”
   Dvs…
    
   Jag skulle vilja få fram följande:
    
   Rubrik | Summering1 | Summering2| Summering3| - Löst del.
   Data!Dx | Data!Ex| Data!Fx| Data!Kx
   Data!Dx | Data!Ex| Data!Fx| Data!Kx
   Data!Dx | Data!Ex| Data!Fx| Data!Kx
    
   x för okänd rad som uppfyller tre villkor, Datum from, Datum tom, samt ett fritextvärde, där dessa rader enl. ovan är okänt antal.
   Hitintills har alla försök slutat med kaos, likt de flesta VBA försök jag gör, varvid jag inte ens har någon vettig kod att börja med. Alla tips är välkomna, och det behöver inte vara en VBA-lösning, bara jag som misstänker att det är dit jag skall vända mig.
  • Av MvS
   Hallå i forumet!
   Har tidigare adresserat detta forum angående problem med kopplad utskrift av db till Word och trodde först jag hittat svaret. Men efter månader av petande och sökande i så gott som det mesta som skrivits om mailmerge har jag fortfarande problem, om än ett par nivåer upp i kunskapshierarkin!
    
   Har samplat ihop ett VBA-skript från olika källor och som jag har modellerat om lite efter egna behov (Se bifogad fil "MailMerge.txt") och använder tillsammans med den databas jag skapat i Excel med relativt stort omfång (ca 8100 poster). Med denna vill jag via VBA koppla en etikettutskrift-funktion där ett av tre för-preppade Worddokument (Etiketter1, 2, 3.docm) öppnas med uppdaterad etikett-data beroende på mellan vilka årtal posterna har. Jag har tre perioder där villkoren är: (Före 1994), (Efter 1993 och Före 2013) samt (Efter 2012) som jag har angett två konstanter som får agera brytpunkter (1994 och 2012).
   Har som sagt prövat det mesta men har problem med kopplingen som genererar fel svar (se bif. bild "Dialog1.jpg")!
   Någon som kan se var felet ligger i bifogad kopia av VBA?

    

   MailMergeVBA.txt
  • Av MvS
   Jag har gjort en databas i Excel 2013 åt en kompis för hans stora skivsamling. Jag försöker att skapa ett automatiserat flöde där det enkelt ska gå att skriva ut etiketter ur samlingen att fästa på hyllor och lådor där skivorna förvaras. För detta ändamål har jag skapat tre etikettmallar i Word för olika tidsperioder (Mall 1 = 1950 - 1970. mall 2 = 1970 - 1990, mall 3 = Från 1990) som kan användas att märka upp de många lådor som skivsamlingen finns i.
   Jag har försökt hitta VBA-kod som kan bistå med detta så att man bara behöver klicka på en knapp i Excel-databasen för att automatiskt skapa en etikettserie  i Word (mailmerge). Det verkar funka så långt att Word öppnar och påbörjar mailmerge med sen hänger sig programmet i flera minuter och Word kraschar. 
   Så här ser min kod ut för första tidspannet (1950-1970):
   Private Sub Document_Open() Dim wd As Object Dim wDocSource As Object, wDocPath As String Dim strWorkbookName As String Set wDocSource = ThisDocument wDocPath = ThisDocument.Path strWorkbookName = wDocPath & "\Etiketter+Db.xlsm" On Error Resume Next Set wd = GetObject(, "Word.Application") If wd Is Nothing Then Set wd = CreateObject("Word.Application") End If On Error GoTo 0 wDocSource.MailMerge.OpenDataSource Name:= _ strWorkbookName, _ Connection:="Data Source=" & strWorkbookName & ";Mode=Read", _ SQLStatement:="SELECT * FROM `Db$`" With wDocSource.MailMerge .Destination = wdSendToNewDocument .SuppressBlankLines = True With .DataSource .FirstRecord = wdDefaultFirstRecord .LastRecord = wdDefaultLastRecord End With .Execute Pause:=False End With ActiveDocument.SaveAs2 FileName:= _ wDocPath & "\Etiketter_Pre-1970.docx", _ FileFormat:=wdFormatXMLDocument ChangeFileOpenDirectory _ wDocPath ActiveDocument.SaveAs2 FileName:= _ wDocPath & "\Etiketter_Pre-1970.docx", _ FileFormat:=wdFormatXMLDocument, LockComments:=False, Password:="", _ AddToRecentFiles:=True, WritePassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ EmbedTrueTypeFonts:=False, SaveNativePictureFormat:=False, SaveFormsData _ :=False, SaveAsAOCELetter:=False, CompatibilityMode:=15 End Sub Då jag kapar sekvensen efter SQLStatement  (i.e. INNAN begäran om att fullfölja mailmerge) så verkar det gå bra, men då måste man "manuellt" välja "Slutför och koppla" för att etikettserien ska genereras och jag vill att hela processen ska funka automatiskt så att det bara är för användaren att skriva ut! Grunddelen av VBA-koden ovan har jag fått genom en makroinspelning och sedan har jag lagt till delar jag hittat på nätet. En märklig sak dock är att själva filtreringen jag gör underinspelningen i "Redigera mottagarlista" kommer av någon anledning inte med i koden - varför då?
   Jag har också prövat att lägga in "WHERE" argument i SQL-statement efter tips när jag Googlat runt men då hittar inte Word sökvägen till Excel-filen och dokumentet kan inte öppna!
   Känner spontant att detta bara måste funka men antagligen är det något knas med kodningen som ställer till det. Om det finns någon i forumet som har råkat ut för motsvarande och till äventyrs hittat en bra lösning vore jag stort tacksam för hjälp!
    
    
  • Av MvS
   Hej alla Excelkunniga!
   Har ett problem jag inte kan förstå hur det ska lösas. Har gjort en inventeringslista i Excel som jag vill kunna skriva ut etiketter på olika poster. Etiketterna kan ha tre olika symboler (bilder) i sig beroende på om posten skapades före ett visst årtal, mellan två år eller efter ett tredje årtal. Så jag har skapat tre wordmallar som jag vill anropa vid etikettutskrift från min Excelfil. Har snokat runt webben och landat i ett VBA-skript som verkade kunna göra jobbet. Jag har med mina något rudimentära kunskaper i VBA försökt anpassa skriptet att öppna beroende på vad man anger via en  combobox: Före 1994, mellan 1994-2011 samt efter 2011.
   Jag har använt case-anrop för kommandona (se skript nedan) men när jag försöker köra det så öppnar Excel visserligen rätt Worddokument men skriptet stannar sedan och felmeddelande visas:

    
   Har prövat att modda skriptet på olika sätt, googlat efter lösning på problemet men inte lyckats finna vad som fattas. Nu står mitt sista hopp till om någon VBA-kunnig på Eforum kan hjälpa mig.
   Sub Etiketter() Call TaBortSkydd Dim ws As Worksheet Dim Opt As Integer, Result As Action Dim objWord As Object Set ws = ActiveSheet Opt = ws.Range("$O$1").Value Set objWord = CreateObject("Word.Application") objWord.Visible = True Select Case Opt Case Is = 1 Result = objWord.Documents.Open(Application.ActiveWorkbook.Path & "\Etiketter_1.docx") Case Is = 2 Result = objWord.Documents.Open(Application.ActiveWorkbook.Path & "\Etiketter_2.docx") Case Is = 3 Result = objWord.Documents.Open(Application.ActiveWorkbook.Path & "\Etiketter_3.docx") End Select ws.Range("$O$1").ClearContents Call Workbook_RefreshAll Call SkyddaBlad End Sub Med hopp om räddning...
  • Av MvS
   Jag har en matrikel där jag har infogat en tidstämpelfunktion som har funkat hyggligt men nu krånglar. 
   Har prövat lite olika varianter men får vid varje uppdatering upp en dialogruta med "Ogiltigt proceduranrop eller argument". (Se bifogad bild.)
   Det är ett enkelt skript men jag blir inte klok på vad som felas - någon som vet bättre än mig? 
   Bifogar skriptet som txt-fil!
    

   VBA Timestamp.txt
    
   Infogar texten direkt, förenklar kanske lite:
   Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Call Modul1.TaBortSkydd Application.EnableEvents = False ActiveSheet.ListObjects("Tabell2").Range.Select With Selection If Target.Column <= 13 Or Target.Column >= 15 Then Range("N" & Target.row).Value = Date End If End With Application.EnableEvents = True Call Modul1.Skydd End Sub /Mikael63, moderator
 • Senaste som Tittar

  Inga registrerade medlemmar är inne på denna sida.

 • Obesvarade ämnen

 • Nya ämnen

 • Aktuella jobb

  Alla lediga jobb
×
×
 • Skapa nytt...