Just nu i M3-nätverket
Jump to content

öppna binärt


erre

Recommended Posts

Tjena!

En liten fråga: Hur öppnar med en fil binärt?

 

Det jag vill göra är använda ett aspskript som en referens till en bild, ex:

<img src="bild.asp">

 

Tackar!!

/Ernst

Link to comment
Share on other sites

Christoffer Eklund

här är bild.asp

 

<%

strDSN = "DSN=minDB;UID=min;PWD=DB"

set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

objConn.Open(strDSN)

 

set rs = objConn.Execute("SELECT * FROM files")

response.contenttype = "image/gif"

response.binarywrite rs("file_data")

%>

 

files är databasen och file_data 'r kolummen där du sparat bilden.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har inte filerna i en databas, kanske senare.

Följande kod fungerar inte för mig:

<%

 

Set FileStreamObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set Readstream = FileStreamObject.OpenTextFile (Server.MapPath("./images/error.gif"), 1)

Response.ContentType ="image/gif"

While Not Readstream.AtEndOfStream

Response.BinaryWrite Readstream.Readline

Wend

Set ReadStream=Nothing

%>

 

Om jag nu ska ha filen i databas, hur fungerar det då? Vilken typ ska fältet vara ? Hur sparar jag ned filen i databasen ??

 

Tackar !!!!!!!

/erre

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...