Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Elektronisk tidskrets


Kalle Dator1

Recommended Posts

Jag är inte så förtjust i ordet "smartskalle" eftersom det klingar väldigt negativt i mina öron. Ordet används ofta som en nedsättande kommentar från en person till en annan och åsyftar det egentliga ordet, "idiot".

Nu utgår jag från att det inte är ditt syfte med kommentaren.

 

Tyvärr förstår jag fortfarande inte hur motorn skall få en "puff" men du kanske har ändrat dig till att det nya motorvalet skall "snurra" hela tiden åt samma håll tills dess att dina "kulor" skall reversera. Då skall motorn också reversera.

 

Nåja, för att ändå bemöta dig med önskemål om ändringar i komponentvalet kommer här nya val.

 

För att bibehålla samma strömstyrka i de olika kretsarna byter du motståndet på 1k till ett motstånd på 560 Ohm. 560 Ohm är närmaste standardvärde till det uträknade motståndsvärdet, som blir 555 Ohm.

 

Motstånden på 10k byter du till 5,6k, som är närmaste standardvärde till det uträknade 5555 Ohm.

Trim/vridmotståndet på 250k kan du behålla men också byta till 200k om du vill. Det förändrar i princip inte något eftersom det är till för att justera tidsintervallet för vippan att växla läge. Det finns en liten möjlighet att 200k ger dig ett något mindre spann i tidsintervallen.

200k gör dock att det blir lättare att hitta "rätt" tidsintervall för vippan eftersom skillnaden i motståndsvärdet vid vridning blir mindre per "vridenhet".

 

Kondensatorerna kan du byta ut mot 10V-varianter eftersom du använder spänningen 5V.

Spänningsvärdet för dem är inte angivet i din ritning men jag utgår från att man valt kondensatorer som klarar mer än 10V i en krets som matas med 9V.

Kondensatorernas värde behöver du inte heller ändra på utan behåller dem på 10uF.

 

Du bör också säkerställa att reläspolens resistans inte understiger 50 Ohm. Reläspolens resistans måste vara minst 50 Ohm eller högre för att transistorn till höger inte skall bränna sönder.

BC547 klarar som mest 100mA genom kollektor-emitter-kretsen.

Åge N !

 

Jag känner mig föranlåten be om ursäkt för ett uttryck som tydligen kan missuppfattas så diametralt motsatt till vad det avsåg.

För mig är det bara en positiv benämning, som jag även brukade använda till min dotter, när hon visade på talang, kunskap och kvicktänkthet..

Vi har tydligen haft bekanta med olika värdegrund....

 

Så härmed ett stort tack för dina anvisningar beträffande komponentändringarna. Det blir ändå ganska små ingrepp på kretskortet !

 

Reläspolens resistans ligger på 178 Ohm !

Kondensatorernas spänning är 35 V.

(Behöver jag köpa nya kondingar för spänningens skull, om det inte är någon olägenhet att köra med de befintliga ?)

 

 

Detta med en "puff" hade enbart varit möjligt, om ytterligare en tidskrets hade lagts över själva motorspänningen, som kort efter start hade brutit spänningen så att kulorna fått varva ned innan polaritetsbytet.

Nu blev detta onödigt komplicerat i och med att motorn var så pass högvarvig, samt fordrade en viss minimispänning för att ens starta.

Jag hade nog förberett mig dåligt beträffande motorns kapacitet att fungera vid lägre spänningar och önskvärt lägre varvtal, innan jag kastade mig över kretslösningen !

 

Med den nu beställda motorn kan det vara fullt acceptabelt låta den snurra åt vardera hållet under c:a 10 sekunder, med lite knappt ett varv per sekund, vilket inte medför några våldsamma kast vid pol.byte. Möjligen drar jag ned matningsspänningen ytterligare - om motorn ändå klarar av belastningen.

 

Nu tas nya tag, med nya förutsättningar !

 

Tack !

 

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

Du behöver inte be om ursäkt eftersom jag misstänkte att du inte var ute efter att säga något nedsättande.

Det finns flera olika sätt att säga nedsättande kommentarer till någon.

En av dem, som jag kommer på i hastigheten, är när någon gör något som inte blev särskilt bra:

 

"Bra jobbat!"

 

Kommentaren kan uppfattas som nedsättande istället för uppskattande i vissa situationer.

Fler liknande kommentarer, där även "smartskalle" ingår, kan användas nedsättande istället för uppskattande.

Eftersom orden inte sägs utan skrivs, märks inte tonläget, vilket ofta avslöjar huruvida det är uppskattande eller nedsättande.

 

Hoppas du förstår min tankegång.

 

Åter till ämnet!

 

Beträffande komponenterna i kretsen så behöver du inte byta ut några av dem, trots sänkningen av spänningen från 9V till 5V.

Vad som egentligen sker, om du inte ändrar värdena på motstånden, är att du inte kan få samma tidsintervall mellan skiftningarna i vippan. Med de befintliga komponenterna blir tidslängden längre med 5V än med 9V då strömmen genom motstånden blir lägre vid 5V. Det tar således längre tid att ladda kondensatorerna med 5V än med 9V.

 

För att bibehålla tidsintervallet (längsta och kortaste tid) med 5V, precis som jag skrev i mitt tidigare inlägg, valde jag att ändra motståndsvärden för att det skall motsvara det du får med 9V-matningen.

 

För att kondensatorerna skall laddas lika snabbt vid 9V som vid 5V matning måste resistanserna minskas vid 5V matning.

Vill du ha möjlighet till noggrannare justering av tidsintervallet kan du byta ut vridmotståndet på 250k Ohm till två stycken på 500k Ohm och lägga dem parallellt, eller till två stycken 150k Ohm och lägga dem i serie med varandra.

Det gör att du får lättare att finjustera tiden som vippan skall skifta.

 

Vi kommer osökt till din fråga om kondensatorerna. Nej, du behöver inte byta ut kondensatorerna från 35V till 10V. Den enda skillnaden är den fysiska storleken på kondensatorerna. Med högre matningsspänning blir kondensatorerna fysiskt större. Det är den enda skillnaden.

Har du plats för 35V-varianten behåller du den.

 

Vänligast

Link to comment
Share on other sites

En liten varning ang. relä och polvändning.

Reläkontakterna brukar få rätt mycket stryk när man skiftar på det sätt som du (nog) tänkt.

För att motverka skador på reläkontakterna, koppla en keramisk kondensator på 0,1uF parallellt med kontakterna.

Det gäller såväl de normalt brytande som normalt slutande kontakterna.

 

Kondensatorn fungerar som en "spikätare" och förlänger livslängden på kontakterna.

Link to comment
Share on other sites

För att motverka skador på reläkontakterna, koppla en keramisk kondensator på 0,1uF parallellt med kontakterna.

Det gäller såväl de normalt brytande som normalt slutande kontakterna.

 

Kondensatorn fungerar som en "spikätare" och förlänger livslängden på kontakterna.

Ska försöka applicera också dessa kondingar !

 

Men...

 

Efter några dagars avbrott, tar jag återigen upp mitt projekt.

 

Jag har nu fått hemsänt en pytteliten motor, som utväxlad ska rotera c:a 60 r p m, och som verkar fungera som utlovat !

 

Frestad av påpekandet, att jag egentligen inte ska behöva byta ut någon komponent, beslutar jag först kolla av kretsen innan jag ändrar något och upptäcker då att funktionen är nada !

Det händer alltså ingenting !

 

Reläet verkar klicka till, men utspänningen från detta är som i grundläge, d v s positiv - som att det inte är draget... (Kanske drar och släpper omedelbart igen ?)

 

Skickar med en ny skiss, med angivna komponenter utmarkerade.

 

Uppmätta spänningar på komponenterna med potentiometer i ~ mittenläge:

 

Inspänning:    5,1 V

 

C1    4,8 V

 

T1 c-e    5,08 V    T1 c-b    4,5 V    T1 b-e     0,57 V

 

C2    4,5 V

 

T2 c-e    5,1 V    T2 c-b    4,5 V    T2 b-e    0,57 V

 

Variation mellan pot. i ytterlägen:

 

T1 b-e    0,57 - 0,54 V

 

T2 b-e    0,54 - 0,67 V

 

Har för mig att transistorn ska tända vid uppnådda 0,7 V, dit jag alltså inte når - men nästan - med nuvarande komponentuppsättning....

 

Behöver kanske modifiera ytterligare ! ?

 

/Kalle

post-4543-0-47411700-1454931847.jpg

Link to comment
Share on other sites

Om jag förstår dig rätt har du inte ändrat några värden i ritningen utan använder de som är angivna.

De spänningsvärden du anger uppvisar att vippan inte "vippar" utan hamnar i ett stabilt läge där ingen transistor leder.

 

Du får ett högre strömflöde med de komponentvärden jag givit dig tidigare. De stämmer överens med de strömvärden som kretsen får med angivna värden vid 9V.

Sannolikt tar det längre tid för transistorerna att nå den spänningsnivå som behövs för att de skall öppna var för sig än vad som önskas. Det gör att ingen av dem kommer till öppningspunkten utan hamnar i ett "status quo" - läge.

 

Det kan också hänga ihop med HFE-faktorn hos transistorerna, som sannolikt inte är så hög. HFE-faktorn är förstärkningsfaktorn hos transistorn.

 

Om du inte bytt ut komponentvärdena till de av mig föreslagna föreslår jag att du gör det.

Innan du ändrar komponentvärdena kan du prova vippan med ett 9V-batteri. Du kan koppla en lampa med mycket låg effekt där reläet skall kopplas in och som är gjord för 9V om du har en sådan.

Har du en lysdiod (LED) kan du använda den. Du behöver koppla ett motstånd i serie med lysdioden för att begränsa strömflödet igenom den.

En lysdiod har normalt ett spänningsfall på ca. 1,5 - 1,8V. De flesta lysdioder lyser starkt med en strömstyrka på 20mA.

 

Med 9V som matning, 1,5V spänningsfall har du 7,5V kvar över motståndet.

Med maximalt 20mA genom motståndet skall det ha värdet 7/0,02 = 350 Ohm.

Närmaste standardvärde är 390 Ohm. Välj ett motstånd som är mellan 390 - 1k Ohm.

Det i sin tur innebär att du i princip kan bryta upp kretsen med motståndet 1k och koppla in en lysdiod i serie för att testa att vippan verkligen fungerar med 9V.

 

Genom att testa vippan med 9V, om du inte ändrat komponentvärdena, är för att testa att vippan verkligen fungerar och att du inte gjort något fel när du monterat den.

 

Link to comment
Share on other sites

Om jag förstår dig rätt har du inte ändrat några värden i ritningen utan använder de som är angivna.

De spänningsvärden du anger uppvisar att vippan inte "vippar" utan hamnar i ett stabilt läge där ingen transistor leder.

 

Du får ett högre strömflöde med de komponentvärden jag givit dig tidigare. De stämmer överens med de strömvärden som kretsen får med angivna värden vid 9V.

Sannolikt tar det längre tid för transistorerna att nå den spänningsnivå som behövs för att de skall öppna var för sig än vad som önskas. Det gör att ingen av dem kommer till öppningspunkten utan hamnar i ett "status quo" - läge.

 

Det kan också hänga ihop med HFE-faktorn hos transistorerna, som sannolikt inte är så hög. HFE-faktorn är förstärkningsfaktorn hos transistorn.

 

Om du inte bytt ut komponentvärdena till de av mig föreslagna föreslår jag att du gör det.

Innan du ändrar komponentvärdena kan du prova vippan med ett 9V-batteri. Du kan koppla en lampa med mycket låg effekt där reläet skall kopplas in och som är gjord för 9V om du har en sådan.

Har du en lysdiod (LED) kan du använda den. Du behöver koppla ett motstånd i serie med lysdioden för att begränsa strömflödet igenom den.

En lysdiod har normalt ett spänningsfall på ca. 1,5 - 1,8V. De flesta lysdioder lyser starkt med en strömstyrka på 20mA.

 

Med 9V som matning, 1,5V spänningsfall har du 7,5V kvar över motståndet.

Med maximalt 20mA genom motståndet skall det ha värdet 7/0,02 = 350 Ohm.

Närmaste standardvärde är 390 Ohm. Välj ett motstånd som är mellan 390 - 1k Ohm.

Det i sin tur innebär att du i princip kan bryta upp kretsen med motståndet 1k och koppla in en lysdiod i serie för att testa att vippan verkligen fungerar med 9V.

 

Genom att testa vippan med 9V, om du inte ändrat komponentvärdena, är för att testa att vippan verkligen fungerar och att du inte gjort något fel när du monterat den.

OK !

 

Ska testa detta innan jag ger mig på att byta angivna motstånd !

 

Var själv nyfiken på nivåerna när jag åter tog itu med kretsen, och dina kommentarer stämmer bra med vad jag själv anade, nämligen att värdena inte nådde upp till vipp-nivå.

Bra att försäkra sig om funktionen innan modifiering !

 

Återkommer med info om utfallet !

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...