Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Elektronisk tidskrets


Kalle Dator1

Recommended Posts

Hej !

Är det någon som kan tipsa om en kretslösning för start och reversering av en liten DC-motor (typ 1,5 V).

Motorn behöver bara få en startimpuls att börja snurra åt ena hållet, för att sedan - på inställbar tid - polvända och göra samma sak åt motsatt håll...

Jag håller på att bygga om en klocka med roterande kulor över bottenplattan (säkert bekant för de flesta !), som ska snurra åt ena eller andra hållet med bestämda intervaller, då jag tycker att den befintliga mekaniska lösningen är tekniskt miserabel, med vek konstruktion av begränsad hållbarhet.

Tacksam för förslag och gärna kopplingsschema !

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

Är du emot att använda en Arduino? Det är en integrerad programmerbar krets som är monterad på ett kretskort med x-antal in och utgångar. Och den är väldigt lämplig att styra bland annat motorer då den används i robotar och liknande.

 

Här är ett exempel på när man styr en DC-Motor, båda riktningarna från en mobiltelefon. Det du kan göra är att använda kopplingen för arduino och motorn sen modifiera programkoden att använda en timer istället för bluetooth.

http://www.instructables.com/id/Arduino-Control-DC-Motor-via-Bluetooth/?ALLSTEPS

 

Här är ett litet exempel på hur man använder en enkel timer.

http://playground.arduino.cc/Code/Timer

 

Arduino finns att köpa på Kjell o Co för övrigt. Jag köpte ett startpaket där det ingick Arduino, kopplingsplatta, kablar och en massa andra komponenter. Bland annat en DC-motor om jag minns rätt.

Link to comment
Share on other sites

Har du redan motorn? Exakt vilken i så fall?

Vill du kunna köra allt på ett 1,5 V batteri eller kan du tänka dig en "laddare" på ex. 5 eller 12 V?

Motorn finns !

Den är demonterad ur en begagnad eltandborste och drivs med vanligt 1,5V batteri. Den snurrar bra i båda riktningarna vid koll !

Tänkt att byggas in i själva klockhuset och medelst en vire el dyl hålla upp karusellen med de fyra kloten som ska snurra växelvis åt ena och andra hållet i inställda perioder, avstämt mot trögheten i rotationen, om jag kan uttrycka mig så... (Bör inte vända rotationen medan den fortfarande pågår !).

 

Motorn ska i princip bara ge en puff och sedan kopplas ifrån, så att kulorna småningom saktar in och stannar av. Då ska motorn ge en likadan puff åt andra hållet...

 

Så har jag tänkt mig !

 

Ett alternativ är att trådar tvinnas upp vid driften åt det ena hållet, vilka snurrar tillbaka när motorn är avslagen, då det hela ska upprepas igen. Då ska en kontakt slutas så att motorn får spänning igen. Alltså mera mekanik än elektronik...

 

Det elektriska uret drivs med samma batteri, men jag har planerat att ersätta det med en betterieliminator, så att man inte behöver meka med att byta batteri !

 

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

Ett paus/gångtidrelä med olika inställbara tider:

https://www.elfa.se/sv/60-timer-puls-paus-velleman-vm188/p/18586886?q=timer&sort=Title:asc&page=1&origPos=46&origPageSize=50&simi=98.44

 

Då är den för 12-24 V.

Tillkommer ett bistabilt relä.

Och en spänningsregulator till motorn.

 

Men då är det kanske enklare att använda en byggsats som den i inlägg #2.

Eller en Raspberry Pi med reläkort.

Går ju då att göra ett varierat schema.

Link to comment
Share on other sites

Ett paus/gångtidrelä med olika inställbara tider:

https://www.elfa.se/sv/60-timer-puls-paus-velleman-vm188/p/18586886?q=timer&sort=Title:asc&page=1&origPos=46&origPageSize=50&simi=98.44

 

Då är den för 12-24 V.

Tillkommer ett bistabilt relä.

Och en spänningsregulator till motorn.

 

Men då är det kanske enklare att använda en byggsats som den i inlägg #2.

Eller en Raspberry Pi med reläkort.

Går ju då att göra ett varierat schema.

Finns dessvärre bara ett ytterst avgränsat utrymme !

 

Hade tänkt mig ett litet kretskort med några få komponenter !

 

Två galvaniskt skilda kretsar med olika polaritet och 4 backströmsdioder i utmatningen !

I vardera kretsen en kondensator som laddas upp på inställd tid, utlöses och avlämnar sin laddning till motorn och töms, motorn blir strömlös tills nästa uppladdning/urladdning åt motsatt håll.... 

Räknar med spänningsfall i kretsen, men motorn behöver inte få full spänning, eftersom den bara behöver en puff !

(Nu spånar jag bara vilt, utan att säkert veta hur en sådan koppling skulle se ut !)

 

Vill inte gärna ha någon apparatur utanför själva föremålet....

Link to comment
Share on other sites

En gammal hederlig bistabil vippa? 2st bc 547 några motstånd och två kondensatorer ska rymmas på ca 2*2 cm. Sitter med ipad nu så lite krångligt med länkar och sånt.

Nyfiken på en sådan krets !

Link to comment
Share on other sites

Här finns en variant av den.

http://i966.photobucket.com/albums/ae149/Lindgren_49/LED-blinker.jpg

Det som kan vara lite si och så är hur den klarar den låga spänningen.

 

Principen är att motstånd och kondensator bildar en RC brygga där spänningen byggs upp till 0,6-0,7 V på transistorns bas som då "öppnar" och nollställer den andra RC bryggan-transistorn som då i sin tur börjar laddas tills transistorn öppnar.

Jag borde söka i mina gamla skolpapper från 80 talet.

 

EDIT: kan hända att den heter astabil istället för bistabil

Link to comment
Share on other sites

Här finns en variant av den.

http://i966.photobucket.com/albums/ae149/Lindgren_49/LED-blinker.jpg

Det som kan vara lite si och så är hur den klarar den låga spänningen.

 

Principen är att motstånd och kondensator bildar en RC brygga där spänningen byggs upp till 0,6-0,7 V på transistorns bas som då "öppnar" och nollställer den andra RC bryggan-transistorn som då i sin tur börjar laddas tills transistorn öppnar.

Jag borde söka i mina gamla skolpapper från 80 talet.

 

EDIT: kan hända att den heter astabil istället för bistabil

Problemet kvarstår dock att polvända och få motorn att reversera, vilket betyder att både plus- och minuspol på motorn måste matas med omvänd polaritet varannan gång.

 

Beträffande spänningen; Man kan ju alltid lägga motordriften över en spänningsdelare, alternativt förkopplingsmotstånd, så att den får sin nominella matningsspänning, 1,5 V. Men då måste man "bränna bort" 7,5 V till ingen nytta....

 

Kan lösningen vara en kombination, inkluderande ett 2-poligt 2-vägs relä, som drar när spänningen har nått en viss nivå, då motorn får "positiv" matningsspänning. När reläet sedan släpper vid låg  spänning över spolen, får dess båda kontakttungor till motorn kontakt med motsatt polaritet, och motorn reverserar.

Tiden borde kunna ställas in via uppladdningskretsen....

 

Låter väl bra i teorin, men.....

Link to comment
Share on other sites

Du kan ta ut en styrspänning på transistorns kollektor. Där finns ca 0,7V när den leder och nära matningsspänning när den är stängd. Tiden justeras mycket riktigt med valet av motstånd och kondensator.

Link to comment
Share on other sites

Skulle egentligen räcka med en enda tidskrets som enbart sköter reläet, skickar spänning till spolen när kretsen har laddat upp.

Reläet ligger i till-läge så länge spolen har tillräcklig spänning.

Man får balansera upp tidskretsen med hålltiden för reläet, så att till- och frånslag ligger på samma varaktighet...

 

Det bygger på att spänningen över spolen inte sjunker till noll momentant !

Link to comment
Share on other sites

Kalle Dator1

Har fått tips på byggsats till astabil vippa:

 

http://www.alega.se/alegadownload/pdf/EKB31.pdf

 

som jag då tänker låta sköta ett 2-vägs två-poligt relä, vars spole jag kopplar in i stället för den ena lysdioden / resistansen.

 

I frånläget förmedlar reäet en positiv spänning till motorns +pol och nollan till minuspolen. I draget läge kopplar reläet i stället nollan till +polen och positiv spänning till minuspolen, vilket får motorn att skifta riktning enligt vippans läge, vars frekvens kan regleras med potentiometern.

 

Min undran med denna lösning är vilka komponenter som jag måste ändra värdet på om jag i stället vill arbeta med 5 V.

(Kretslösningen i exemplet är dimensionerad för 9 V !)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Hej igen !

Jobbar nu med en kretslösning för att få ett relä att slå till och från med inställbara intervaller.

Bilden visar en variant som egentligen är avsedd för 9V drift, medan jag har tillgång till en batterieliminator och ett relä, som båda arbetar med 5 V...

Vilka komponenter behöver jag ändra för att anpassa kretsen till att fungera vid 5V, så att jag inte ska behöva skaffa såväl nytt relä som batterieliminator ?

Transistorerna är BC 547 !

Tacksam för svar med enklast möjliga lösning !

Vänligen

/Kalle

post-4543-0-61064000-1454501419.jpg

Link to comment
Share on other sites

Du skriver att motorn enbart behöver en "puff" för att snurra.

Motorn måste också få polvänd spänning för att snurra åt motsatt håll.

Jag har svårt att se att den koppling du gjort, mot ett relä, får den funktion du önskar, även med anpassning till 5V.

Reläet får spänning hela tiden när vippan ligger i läget när den högra transistorn är öppen.

När den vänstra transistorn är öppen får reläet ingen spänning och "släpper" sitt läge.

 

Även om du använder ett bistabilt relä ser jag inte hur du tänkt dig polvändningen till motorn.

Utöver detta måste du ha en diod över transistorn eller reläspolen för att inte backspänningen (Mot-EMK) från reläspolen skall knäcka transistorn.

 

Kan du förklara hur du tänkt dig polvändningen och "puffen" till motorn med din koppling?

Link to comment
Share on other sites

Hej Åge N !

 

På din fråga blir svaret att motorn startar i och med att spänningen läggs till när det 2-vägs 2-poliga reläet ligger i dödläge och levererar positiv spänning till motorn, men så snart vippan slår om och drar reläet skiftas polariteten i och med att reläkontakterna ansluter den omvända polariteten. Sedan upprepas det hela när vippan går tillbaka i ursprungsläget igen.....

 

"Puffen" får givetvis regleras så att inte motorn hinner få upp någon större fart innan polvändningen, vilket inte heller är meningen. Den ska bara s a s göra en sväng, som inte får bli för "häftig" !

 

Helst skulle jag vilja ha ett viloläge mellan "puffarna" i vardera riktningen, så att ev. fart hinner sakta in innan vändningen !

 

Den presenterade skissen är bara en del av en större, där också motorn och reläet ingår, och där finns också dioden över spolen, motriktad spänningen !

 

Men nu handlade min fråga om anpassningen av komponenter till 5V från nominerade 9 V !

 

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr !

Som jag befarade har den använda motorn alldeles för högt startmoment, eftersom den är ganska högvarvig.

 

Den har alltså tidigare suttit i en eltandborste och ska väl nominellt dra upp rotationen till ett par, eller några tusen,  r p m i normal drift, med matning från ett 1,5V batteri.

Få denna motor starta på en lägre spänning för att därigenom enbart snurra några varv åt ena eller andra hållet, ter sig svårt, då den under en viss spänningsnivå helt enkelt inte startar alls !

Jag skulle behöva en mycket lågvarvig liten motor, alternativt någon annan teknisk lösning som skapar en rotation, inbyggd i ett tämligen litet utrymme.

Kanske ett par små elektromagneter som ömsesidigt attraherar ett upphängt järnföremål, eller något liknande.... (Är väl lite skeptisk till att applicera magnetfält i anslutning till den elektriska klockan, som går på just magnetiska impulser !)

Tar gärna emot förslag !

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

Om man spånar vidare med tanken på elektromagnet - räcker det då inte med EN magnet?

Typ från en vanlig dörrklocka, "ding-dong".

Där är det en spole som rycker iväg en järnkärna när man trycker in knappen.

Järnkärnan krockar med en plåt - "ding".

När man släpper knappen upphör magnetfältet och en fjäder rycker tillbaka järnkärnan som då få sådan fart att den liksom går förbi sitt hemmaläge och krockar med den andra plåten - "dong".

 

Polvändning behövs således inte.

Link to comment
Share on other sites

Om man spånar vidare med tanken på elektromagnet - räcker det då inte med EN magnet?

Typ från en vanlig dörrklocka, "ding-dong".

Där är det en spole som rycker iväg en järnkärna när man trycker in knappen.

Järnkärnan krockar med en plåt - "ding".

När man släpper knappen upphör magnetfältet och en fjäder rycker tillbaka järnkärnan som då få sådan fart att den liksom går förbi sitt hemmaläge och krockar med den andra plåten - "dong".

 

Polvändning behövs således inte.

Är väl någon form av solenoid du menar, tänker jag...

 

Skulle, med lämplig mekanisk anslutning till "hänget", kunna sätta fart på karusellen, som återtar viloläge tills nästa impuls kommer !

Nej, det skulle ju räcka med direkt koppling till den ena av transistorerna, utan mellanliggande relä !

 

Men det får ju inte bli något vare sig "ding" eller "dong" åt någondera hållet... Är ju det här med bara synas och inte höras...

 

Har också spånat om en liten fläkt, intermittent blåsande på hängande kupade skovlar. Tyvärr är utrymmet alltför minimalt för några utsvävningar....

Link to comment
Share on other sites

Har hittat en liten DC-motor för 6 V, som levererar 60 varv per minut, utväxlat på drivaxeln - alltså försedd med kuggväxel.

Med 5 V bör det bli mindre än 10 varv på 10 sekunder, ett lagom antal varv per svängning. Enligt uppgifter hos ElektroKit har den också så pass små mått att den går att bygga in i befintligt utrymme...

 

Jag chansar på den så visar det sig väl vilka andra problem som den kan medföra - hoppas givetvis på inga !

 

Återstår sedan om det går att få någon assist med dimensioneringen av kretskortskomponenterna enligt förfrågan ovan - om det finns någon smartskalle på elektronik i församlingen....

 

/Kalle

Link to comment
Share on other sites

Är väl någon form av solenoid du menar, tänker jag...

Ja.

 

 

Men det får ju inte bli något vare sig "ding" eller "dong" åt någondera hållet... Är ju det här med bara synas och inte höras...

Ja, jag hade ju inte tänkt att du skulle montera in hela dörrklockan ^_^

Link to comment
Share on other sites

Har hittat en liten DC-motor för 6 V, som levererar 60 varv per minut, utväxlat på drivaxeln - alltså försedd med kuggväxel.

Med 5 V bör det bli mindre än 10 varv på 10 sekunder, ett lagom antal varv per svängning. Enligt uppgifter hos ElektroKit har den också så pass små mått att den går att bygga in i befintligt utrymme...

 

Jag chansar på den så visar det sig väl vilka andra problem som den kan medföra - hoppas givetvis på inga !

 

Återstår sedan om det går att få någon assist med dimensioneringen av kretskortskomponenterna enligt förfrågan ovan - om det finns någon smartskalle på elektronik i församlingen....

 

/Kalle

Jag är inte så förtjust i ordet "smartskalle" eftersom det klingar väldigt negativt i mina öron. Ordet används ofta som en nedsättande kommentar från en person till en annan och åsyftar det egentliga ordet, "idiot".

Nu utgår jag från att det inte är ditt syfte med kommentaren.

 

Tyvärr förstår jag fortfarande inte hur motorn skall få en "puff" men du kanske har ändrat dig till att det nya motorvalet skall "snurra" hela tiden åt samma håll tills dess att dina "kulor" skall reversera. Då skall motorn också reversera.

 

Nåja, för att ändå bemöta dig med önskemål om ändringar i komponentvalet kommer här nya val.

 

För att bibehålla samma strömstyrka i de olika kretsarna byter du motståndet på 1k till ett motstånd på 560 Ohm. 560 Ohm är närmaste standardvärde till det uträknade motståndsvärdet, som blir 555 Ohm.

 

Motstånden på 10k byter du till 5,6k, som är närmaste standardvärde till det uträknade 5555 Ohm.

Trim/vridmotståndet på 250k kan du behålla men också byta till 200k om du vill. Det förändrar i princip inte något eftersom det är till för att justera tidsintervallet för vippan att växla läge. Det finns en liten möjlighet att 200k ger dig ett något mindre spann i tidsintervallen.

200k gör dock att det blir lättare att hitta "rätt" tidsintervall för vippan eftersom skillnaden i motståndsvärdet vid vridning blir mindre per "vridenhet".

 

Kondensatorerna kan du byta ut mot 10V-varianter eftersom du använder spänningen 5V.

Spänningsvärdet för dem är inte angivet i din ritning men jag utgår från att man valt kondensatorer som klarar mer än 10V i en krets som matas med 9V.

Kondensatorernas värde behöver du inte heller ändra på utan behåller dem på 10uF.

 

Du bör också säkerställa att reläspolens resistans inte understiger 50 Ohm. Reläspolens resistans måste vara minst 50 Ohm eller högre för att transistorn till höger inte skall bränna sönder.

BC547 klarar som mest 100mA genom kollektor-emitter-kretsen.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...