Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Finns något skadligt?


millpark10

Recommended Posts

Hej Cecilia

Ber ödmjukast om hjälp att kolla loggar från mammas dator.

Hon har lyckats dubblera mappar o delar av filsystemet så disken på 80GB var helt full. Jag gjorde en dd-kopia i en linuxdator av disken till en 1TB disk och utökade hennes gamla c: till hela 1TB-disken. Fungerade fantastiskt smidigt.

 

Blev dock fundersam om det finns något som kan ha "hjälpt" henne med att knasa till filsystemet.

Jag avinstallerade alla HPskrivare då de programmen inte riktigt gjorde som de skulle. Ska senare ladda ner ny fil från HP och ominstallera. Ser i FRSTloggarna att det skräpar en del från HP fortfarande.

Mottager tacksamt förslag på åtgärder, om det behövs.

 

Vänligen

//millpark10

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:04-11-2015
Ran by Fanni (administrator) on FANNI-DELL755 (05-11-2015 19:24:23)
Running from C:\Users\Fanni\Downloads\virusrensn
Loaded Profiles: Fanni (Available Profiles: Fanni)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: Svenska (Sverige)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
(PixArt Imaging Incorporation) C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
(Oberon Media ) C:\Program Files (x86)\GamesBar\update\SearchEngineProtection.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudDrive.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [MSC] => c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1337000 2015-04-30] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [Monitor] => C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe [319488 2006-11-03] (PixArt Imaging Incorporation)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [170256 2015-08-13] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [APSDaemon] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [60712 2015-05-15] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49208 2010-06-09] (Hewlett-Packard)
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [sunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [597040 2015-10-06] (Oracle Corporation)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-4122122667-4079330701-2463502631-1000\...\Run: [searchEngineProtection] => C:\Program Files (x86)\GamesBar\update\SearchEngineProtection.exe [620480 2013-11-12] (Oberon Media )
HKU\S-1-5-21-4122122667-4079330701-2463502631-1000\...\Run: [iCloudServices] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [43816 2015-04-26] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-4122122667-4079330701-2463502631-1000\...\Run: [iCloudDrive] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudDrive.exe [43816 2015-04-26] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-4122122667-4079330701-2463502631-1000\...\Run: [ApplePhotoStreams] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe [43816 2015-04-26] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-4122122667-4079330701-2463502631-1000\...\MountPoints2: {a4476c6e-37d5-11e3-8147-0021706ca0f4} - E:\LaunchU3.exe -a

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4
Tcpip\..\Interfaces\{52C5461D-26D9-48FC-B8A0-6964A1929176}: [DhcpNameServer] 172.20.10.1
Tcpip\..\Interfaces\{9272063C-F413-477F-BE01-9A7E07E4A642}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
Tcpip\..\Interfaces\{9272063C-F413-477F-BE01-9A7E07E4A642}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4
Tcpip\..\Interfaces\{A1F0CFF1-4DE1-4A72-9E8E-46BDB9DEA328}: [DhcpNameServer] 172.20.10.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-4122122667-4079330701-2463502631-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://start.casualgames.com/?o=shp
BHO: Java Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\ssv.dll [2015-11-05] (Oracle Corporation)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\jp2ssv.dll [2015-11-05] (Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Fanni\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2g4tcros.default
FF Homepage: www.aftonbladet.se
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_19_0_0_185.dll [2015-10-04] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-11-05] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.65.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-11-05] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_185.dll [2015-10-04] ()
FF Plugin-x32: @Apple.com/iTunes,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll [2015-07-30] ()
FF Plugin-x32: @bankid.com/BankID säkerhetsprogram,version=6.1.0.18 -> C:\Program Files (x86)\BankID\npBispBrowser.dll [No File]
FF Plugin-x32: @bankid.com/BankID säkerhetsprogram,version=6.2.5.1 -> C:\Program Files (x86)\BankID\npBispBrowser.dll [No File]
FF Plugin-x32: @bankid.com/BankID säkerhetsprogram,version=6.3.0.6 -> C:\Program Files (x86)\BankID\npBispBrowser.dll [No File]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @oberon-media.com/ONCAdapter -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Oberon Media\NCAdapter\1.0.0.14\npapicomadapter.dll [2012-05-31] (Oberon-Media )
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.1.0 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-13] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.1.2 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-13] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-13] (VideoLAN)
FF Extension: iCloud Bookmarks - C:\Users\Fanni\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2g4tcros.default\Extensions\firefoxdav@icloud.com [2015-05-29]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Fanni\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2g4tcros.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-09-24]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [77128 2015-05-29] (Apple Inc.)
S2 HP LaserJet Service; C:\Program Files (x86)\HP\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe [145920 2010-10-25] (HP) [File not signed]
R2 MsMpSvc; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [23816 2015-04-30] (Microsoft Corporation)
R2 MSSQL$VISMA; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [62111072 2011-06-17] (Microsoft Corporation)
R2 Net Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZinw12.dll [71680 2010-08-06] (Hewlett-Packard) [File not signed]
R3 NisSrv; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [366544 2015-04-30] (Microsoft Corporation)
R2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZipm12.dll [89600 2010-08-06] (Hewlett-Packard) [File not signed]
S4 SQLAgent$VISMA; c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [431456 2011-06-17] (Microsoft Corporation)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [5702416 2015-09-11] (TeamViewer GmbH)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [280376 2015-03-04] (Microsoft Corporation)
R2 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [124568 2015-03-04] (Microsoft Corporation)
S3 PAC207; C:\Windows\System32\DRIVERS\PFC027.SYS [572416 2006-12-05] (PixArt Imaging Inc.)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2015-11-05 19:24 - 2015-11-05 19:24 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-05 17:04 - 2015-11-05 19:24 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Downloads\virusrensn
2015-11-01 14:53 - 2015-09-18 20:31 - 00391784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-18 19:58 - 00345688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:48 - 25851904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:36 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:36 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:22 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:21 - 02886656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:21 - 00585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:21 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:21 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:21 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:14 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:13 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:10 - 00616960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:09 - 05990912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:08 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:08 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:08 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:08 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 05:01 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:58 - 20357632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:58 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:50 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:46 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:45 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:45 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:43 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:41 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:33 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:33 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:32 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:32 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:31 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:31 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:29 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:29 - 00720896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:28 - 02279936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:28 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:26 - 02126336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:26 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:26 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:24 - 00480256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:23 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:22 - 14458368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:22 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:22 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:15 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:11 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:10 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:07 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:06 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:05 - 04527616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:05 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 04:04 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:59 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:58 - 12853760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:58 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:56 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:55 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:55 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:48 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:37 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:34 - 01311232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-09-16 03:32 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-08-06 19:04 - 14176768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-08-06 19:03 - 01866752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-08-06 18:44 - 12875776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2015-11-01 14:53 - 2015-08-06 18:44 - 01498624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:16 - 05569472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:13 - 01730496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:11 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 01216512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 01164800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00424960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:10 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:09 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:09 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:05 - 03990976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:05 - 03936192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:05 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:05 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:02 - 01311768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 04:01 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:59 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:59 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:59 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:59 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:59 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:59 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:58 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:58 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:58 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:58 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:57 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:57 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:57 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:57 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:53 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:53 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 03:49 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:50 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:49 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:49 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:43 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:43 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:40 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:40 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:40 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-29 02:40 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:17 - 00157016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:17 - 00097112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:11 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:11 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:11 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:11 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:11 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:11 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 19:10 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 18:36 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 18:36 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 18:36 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2015-11-01 14:51 - 2015-09-15 18:35 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 19:06 - 00692672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 19:04 - 00616360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 19:00 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 19:00 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 19:00 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 19:00 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 19:00 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 18:50 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-10-01 18:00 - 00061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2015-11-01 14:46 - 2015-09-18 20:22 - 00025432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2015-11-01 14:46 - 2015-09-18 20:19 - 01291264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-09-18 20:19 - 00766464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-09-18 20:19 - 00700416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-09-18 20:19 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-09-18 20:19 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2015-11-01 14:46 - 2015-09-18 20:09 - 01163776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2015-11-01 14:43 - 2015-11-01 17:14 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Downloads\searchmyfiles-x64
2015-11-01 14:12 - 2015-11-01 14:13 - 00024345 _____ C:\Users\Fanni\Desktop\tree.txt
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:07 - 03168768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:07 - 02607104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:07 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:07 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:07 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:07 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:07 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:06 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:06 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:06 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 19:06 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 18:59 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 18:59 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 18:59 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 18:59 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-10-15 03:29 - 2015-09-25 18:58 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-eventing-provider-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2015-10-15 03:27 - 2015-07-18 14:08 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2015-10-10 22:03 - 2015-10-10 22:03 - 71807792 _____ (Apple Inc.) C:\Users\Fanni\Downloads\iCloudSetup(3).exe

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2015-11-05 19:22 - 2013-10-18 10:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2015-11-05 19:09 - 2009-07-14 05:45 - 00038976 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-05 19:09 - 2009-07-14 05:45 - 00038976 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-05 19:06 - 2015-09-14 19:09 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\.oracle_jre_usage
2015-11-05 19:06 - 2013-10-15 12:20 - 00110176 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
2015-11-05 19:06 - 2013-10-15 12:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2015-11-05 19:05 - 2013-10-15 12:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Java
2015-11-05 18:48 - 2013-10-18 10:01 - 00000868 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-11-05 17:15 - 2013-06-25 11:33 - 00729130 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat
2015-11-05 17:15 - 2013-06-25 11:33 - 00166620 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat
2015-11-05 17:15 - 2013-06-25 01:39 - 02042375 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-11-05 17:15 - 2009-07-14 06:13 - 01763004 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-11-05 17:12 - 2013-10-18 10:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\HP
2015-11-05 17:11 - 2013-10-18 10:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP
2015-11-05 17:09 - 2014-12-25 23:29 - 00000000 ___RD C:\Users\Fanni\iCloudDrive
2015-11-05 17:09 - 2013-09-18 19:50 - 00078208 _____ C:\Users\Fanni\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-11-05 17:09 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-11-05 17:09 - 2009-07-14 05:51 - 00089039 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-11-05 17:09 - 2009-07-14 05:45 - 00353296 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-11-05 17:08 - 2013-10-18 10:09 - 00014651 _____ C:\ProgramData\hpzinstall.log
2015-11-05 17:08 - 2013-10-18 10:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\HP
2015-11-05 16:54 - 2014-05-01 12:26 - 00003944 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{C1DB4E47-6CC6-4CFC-B79F-747B4FE179A0}
2015-11-05 16:47 - 2010-11-21 04:47 - 00142054 _____ C:\Windows\PFRO.log
2015-11-05 16:44 - 2013-10-18 10:22 - 00000121 _____ C:\Windows\SysWOW64\msiexec.log
2015-11-05 16:43 - 2013-10-18 10:46 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\AppData\Local\HP
2015-11-05 16:42 - 2013-10-18 10:10 - 00083210 _____ C:\Windows\DPINST.LOG
2015-11-05 16:40 - 2013-10-15 13:40 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Documents\Hemma
2015-11-05 16:40 - 2013-10-15 13:39 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Documents\Gäster  + fester
2015-11-05 16:40 - 2013-10-15 13:18 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Documents\Kalma
2015-11-05 16:39 - 2013-10-18 10:19 - 00000230 _____ C:\Windows\hpntwksetup.ini
2015-11-03 00:03 - 2014-02-15 10:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-11-02 23:39 - 2013-10-15 12:24 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2015-11-02 16:42 - 2009-07-14 06:08 - 00032514 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2015-11-02 03:27 - 2014-12-11 08:26 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-11-02 03:27 - 2014-05-06 22:41 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2015-11-02 03:11 - 2013-08-14 14:53 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-11-02 03:06 - 2013-08-13 09:31 - 143481208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-10-14 11:23 - 2013-06-25 07:29 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni
2015-10-13 15:04 - 2013-10-15 13:22 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Documents\ÖJF
2015-10-12 21:39 - 2013-10-15 13:23 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Documents\Dafke
2015-10-11 18:08 - 2013-10-15 13:18 - 00000000 ____D C:\Users\Fanni\Documents\MBK
2015-10-09 02:00 - 2015-09-14 19:41 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX
2015-10-09 02:00 - 2015-09-14 19:41 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX
2015-10-07 16:57 - 2014-05-08 10:17 - 00000000 __SHD C:\Users\Fanni\AppData\Roaming\.#

==================== Files in the root of some directories =======

2013-10-15 12:22 - 2015-09-14 19:20 - 0000027 _____ () C:\Program Files\plugins.dat
2013-08-13 09:05 - 2013-08-14 13:48 - 0000600 _____ () C:\Users\Fanni\AppData\Local\PUTTY.RND
2013-10-18 10:09 - 2015-11-05 17:08 - 0014651 _____ () C:\ProgramData\hpzinstall.log

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\Fanni\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmp0zcsxg.dll
C:\Users\Fanni\AppData\Local\Temp\jre-8u65-windows-au.exe
C:\Users\Fanni\AppData\Local\Temp\SpotifyUninstall.exe
C:\Users\Fanni\AppData\Local\Temp\vlc-2.1.5-win32.exe

==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2015-11-01 19:33

==================== End of FRST.txt ============================

Addition.txt

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Finns lite som har med Gamesbar att göra.

Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/

Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.
Klicka på knappen Log file.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Finns lite som har med Gamesbar att göra.

Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/

 

Stäng alla program, inklusive webbläsare.

Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

 

Klicka på Scan-knappen.

Vänta tills sökningen är klar.

Klicka på knappen Log file.

En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.

Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt

 

här kommer adwcleaner log och även en esetonlinelog som jag körde inatt.

**********************************************

# AdwCleaner v5.018 - Logfile created 06/11/2015 at 15:58:54

# Updated 05/11/2015 by Xplode

# Database : 2015-11-03.2 [server]

# Operating system : Windows 7 Professional Service Pack 1 (x64)

# Username : Fanni - FANNI-DELL755

# Running from : C:\Users\Fanni\Downloads\virusrensn\adwcleaner_5.018.exe

# Option : Scan

# Support : http://toolslib.net/forum

***** [ Services ] *****

***** [ Folders ] *****

Folder Found : C:\Program Files (x86)\GamesBar

Folder Found : C:\Users\Fanni\AppData\Roaming\OpenCandy

***** [ Files ] *****

***** [ DLL ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Scheduled tasks ] *****

***** [ Registry ] *****

Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [searchEngineProtection]

***** [ Web browsers ] *****

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s1].txt - [802 bytes] ##########

*********************************************************

Från ESETonlineserarch:

C:\Users\Fanni\AppData\Roaming\OpenCandy\OpenCandy_7EACE2ED194042478D874EB57A263BDA\LatestDLMgr.exe a variant of Win32/OpenCandy.A potentially unsafe application

*********************************************************

//millpark10

Link to comment
Share on other sites

Låt AdwCleaner ta bort det den hittade och då kommer det som Esets skanner hittade också att tas bort.

Tack snälla Cecilia

för att du tar dig tid o ger råd o tips!

Keep up the good work.

//millpark10

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...