Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Optimera SQL, matcha datum mha MAX


sundberg76

Recommended Posts

Jag hoppas att det finns någon som vet ett sätt att få fram den här informationen snabbare. 

Beskrivningen är något förenklad, men kärnfrågan är kvar; Hur kan jag optimera SQL-syntaxen så att frågan körs snabbare. Jag antar att det framförallt är kruxet med att det bara finns ett startdatum i tabellen Categories som gör att det tar tid.

Idag körs frågorna i Access, men möjlighet finns att helt eller delvis ta Oracle-db till hjälp (t.ex. exportera data nattetid till en tabell.. kanske Categories med från- och tilldatum om det skulle underlätta).

 

Jag har en databas med tre tabeller
UserData
UserHistory
Categories
 
UserData finns följande kolumner:
UserName UserID
ex:
John, 12345
Billy, 54321 

Categories finns följande kolumner

UserIDCategoryAsOfData
ex:
12345, color, 1000, blue
12345, color, 1500, white
12345, height, 1200, 60
54321, color, 600, red
54321, height, 800, 18
AsOf är antalet dagar från 1990-01-01 (1000 är alltså: 1992-09-27)
 
UserHistory finns följande kolumner
UserNameUHDate,  & Color(som skall uppdateras/populeras).
ex:
John, 2015-10-01,
John, 2015-10-02,
John, 2015-10-03,
För varje datum vill jag veta vilket värde personen har (i det här fallet i kategorin "color"). I ovanstående exempel blir det
12345, 2015-10-01, white
12345, 2015-10-02, white
12345, 2015-10-03, white

eftersom det värde som gäller för dessa datum i tabellen Categories för 12345, John är white. 

 
Syntaxen som den ser ut idag är som följer:
UPDATE UserData AS UD, UserHistory AS UH, Categories AS CAT SET UH.Color = CAT.Data
WHERE CAT.UserID = UD.UserID AND
UD.UserName = UH.UserName AND CAT.Category = "Color" AND
CAT.AsOf = (SELECT MAX(CAT2.AsOf) FROM Categories AS CAT2 WHERE CAT.UserID = CAT2.UserID AND CAT2.AsOf <= DateDiff('d', #1/1/1990#,UH.UHDate) AND CAT2.Category = "Color");
Den här SQL'en ingår tillsammans med 9 st liknande i en rapport och den tar 8-10 timmar att ta fram. Ovanstående exempel går relativt snabbt - 8 minuter Baserat på 738 records i UserData, 46633 records i Category och 22333 records i UserHistory.
 
Vore ytterst tacksam om någon kunde bistå med hjälp eller med något förslag om var man kan vända sig.
 
Hälsningar
Joel
Link to comment
Share on other sites

Det första jag ska göra är att kyssa dina fötter!

Från 2½ timme till <1 minut på en av frågorna!

Ett herrejistanes stort tack till dig, Mr Andersson! =))

 

Nu skall jag bara komma på hur jag får till indexering per automagik;

Somliga tabeller skapas via länkade tabeller från Oracle. ex:

SELECT lnk_UserContracts.* INTO UserContractsFROM lnk_UserContracts; 

Andra tabeller finns redan i Access-databasen men är tomma (en default-databas kopieras vid start av rapport-programmet) - där borde jag kunna ange indexering.

 

Hälsningar

Joel

Link to comment
Share on other sites

Och de var ju busenkelt att applicera index på tabellerna genom "CREATE INDEX". Nu tar rapporten c:a 5 minuter att köra. Helt galet!

Ett superduperstort tack Mr Andersson!

 

Hälsningar

Joel

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...