Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Returnera rader från annat arbetsblad om en cell matchar


Areskans

Recommended Posts

Jag har ett blad "inmatning" där jag tidrapporterar. Kolumn B i blad "inmatning" är en rullista med namn på samtliga blad i huvudboken.

Det jag vill är att när ett blad är valt från listan i kolumn B skall hela raden kopieras/visas på bladet som är angivet. I korta drag vill jag kopiera tidrapporter (rader) till respektive klient(blad) för att där kunna få ut en sammanställning. Hoppas jag någorlunda lyckats förklara vad jag vill åstakomma. 

Väldigt tacksam för svar!

Philip

Link to comment
Share on other sites

Det du måste göra är att bygga upp en referens med hjälp av formeln INDIREKT.

Med denna kan du skapa referens till cell från en textsträng.

Om exempelvis texten Blad2 står i cell A1 och du vill hämta cell A1 från blad2

=INDIREKT("'" & A1 &"'!A1)

 

exempelvis. Fnuttarna (´) är med för att hantera om du har bladnamn med mellanslag i.

Det är grunden.

Börja där, se hur långt du kommer.

Link to comment
Share on other sites

Det du måste göra är att bygga upp en referens med hjälp av formeln INDIREKT.

Med denna kan du skapa referens till cell från en textsträng.

Om exempelvis texten Blad2 står i cell A1 och du vill hämta cell A1 från blad2

=INDIREKT("'" & A1 &"'!A1)

 

exempelvis. Fnuttarna (´) är med för att hantera om du har bladnamn med mellanslag i.

Det är grunden.

Börja där, se hur långt du kommer.

Jag får det inte att fungera. Du har inget exempel på hur en formel skall se ut om en hel rad skall kopieras in i ett arbetsblad där arbetsbladet är angivet i raden som skall kopieras.

 

Tack för hjälpen

P

Link to comment
Share on other sites

Det du måste göra är att bygga upp en referens med hjälp av formeln INDIREKT.

Med denna kan du skapa referens till cell från en textsträng.

Om exempelvis texten Blad2 står i cell A1 och du vill hämta cell A1 från blad2

=INDIREKT("'" & A1 &"'!A1)

 

exempelvis. Fnuttarna (´) är med för att hantera om du har bladnamn med mellanslag i.

Det är grunden.

Börja där, se hur långt du kommer.

 

Jag får det inte att fungera. Du har inget exempel på hur en formel skall se ut om en hel rad skall kopieras in i ett arbetsblad där arbetsbladet är angivet i raden som skall kopieras.

 

Tack för hjälpen

P

Om du har tid att titta på det, laddar jag gärna upp filen så förstår du bättre vad jag vill åstakomma.   P

tidrapportering.xls

Link to comment
Share on other sites

Gör gärna det, exempel säger mer än ord.

 

Går bra med "dummy"-data och gärna ett litet exempel där du har både vad du har och vad du vill ha.

Link to comment
Share on other sites

Se bifogad fil

Tack för hjälpen, det funkar bra att hämta värden från respektive klient blad till rader på bladet"lista". Däremot får jag det inte att fungera att hämta värden från rader i bladet "tidrapportering" till respektive klient blad. Går detta att lösa?

Link to comment
Share on other sites

Vad menar du med att det inte fungerar?

 

Anpassa indirekt-formeln så den hämtar från rätt cell, det är nog där felet du ser finns.

 

Indirekt tar alltså de argument den får och bygga upp/tolkar dem som en referens.

Typ

=Blad1!A6

 

Testa, förstå, ändra.

Link to comment
Share on other sites

Vad menar du med att det inte fungerar?

 

Anpassa indirekt-formeln så den hämtar från rätt cell, det är nog där felet du ser finns.

 

Indirekt tar alltså de argument den får och bygga upp/tolkar dem som en referens.

Typ

=Blad1!A6

 

Testa, förstå, ändra.

Som sagt var fungerade det bra att hämta värden från respektive klientblad till bladet "lista". Men jag får det inte att fungera att på respektive klientblad hämta rader från bladet tidrapportering. Jag antar att jag även här skall använda indirekt-formeln?

 

I respektive klientblad skall det från rad 22 och neråt listas klientens tidrapporter från bladet "tidrapporter". Är väldigt tacksam om du har något exempel på hur en sådan formel/referens kan se ut. 

Link to comment
Share on other sites

Mmh.

 

Om jag ska vara ärlig är detta inte sättet jag skulle ställa upp en bok som detta på. Du har så att säga byggt den genom att tänka vad du behöver mata in, inte hur det ska sparas.

 

Det går givetvis att bygga vidare på denna bok men det blir ju problem som detta, med att sammanställa data från olika blad.

Enklaste, bästa analysen av dina data kan ske om du konsoliderar alla klient-tabeller i en tabell.

 

men annars blir det att du med handpåläggning får fylla i data på bladet tidrapport som hjälper formler att hitta de data du vill ha från klientbladen.

 

 

Som jag brukar säga, Excel mår bäst när data ställs upp som i en databas. Tabeller och rapporter.

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaret. Har funderat en del på hur jag skulle strukturera databasen för att underlätta rapportering och analys. Det jag skulle kunna göra är att skapa två databaser, en med klient information och en med tidrapportering och att sedan tidrapporteringar och klientinformationen sammanställs i klientrapporter, där varje klientrapport är ett eget blad.

 

Men om jag nu ändå skall försöka använda nuvarande arbetsbok så vet jag fortfarande inte hur jag skall få tidrapporteringarna att visas i respektive klientblad. 

 

Jag lånade böcker igår och söker info på nätet men excel är inte helt enkelt för en nybörjare. 

Link to comment
Share on other sites

Låter som en vettigare uppställning, som i en databas.

Tabeller med unika värden du med formler eller med Pivottabell kan analysera.

 

 

Ska jag hjälpa dig vidare med det blad du postat här? Det går kanske att knåpa ihop eller ska vi redan nu ta steget mot ett med bättre upplägg?

 

I sig inte fel att ta in rapporterna på olika blad/på ett annat blad och sedan kopiera in/flytta dem till en tabell. Manuellt eller med kod.

Link to comment
Share on other sites

Du får gärna visa mig hur jag i bifogad arbetsbok får till det med att hämta tidrapporter till respektive klient blad. Bladet tidrapporter är det som jag primärt kommer att använda för att mata in en åtgärd. Jag väljer klient, anger datum, åtgärd, tid och kommentar. Klientbladen sammanställer tidrapporteringar för klienten och utför sedan underlag för fakturering. Så i den bifogade arbetsboken är klientbladen både rapporter och innehåller unika värden såsom målnummer, motpartsombud, o.s.v. Lite rörigt kanske men kan jag få till det med att få tidrapporterna till respektive klient är jag väldigt nöjd.  

Link to comment
Share on other sites

Jag har testat under helgen med flera olika formler för att hämta klientdata från bladet tidrapportering till rätt blad för respektive klient. Men jag får det inte att fungera. Är det så att man måste använda ett macro för att få in rätt referensdata på klientbladen? Eller kan det fungera med en formel? Jag försökte även att använda den indirekt formeln som jag fick i exemplet men det resulterar bara i referensfel. Men när det gäller att hämta klientdata till bladet lista fungerar formeln klockrent. Jag tror inte att jag löser detta själv och är väldigt tacksam för hjälp. 

Link to comment
Share on other sites

Jag behöver nog få en lite bättre bild av vad som sker och vad som önskas ärligt talat.

 

men kanske jag kan ta mig tid lite senare idag och bygga ett, från ditt blad, oberoende exempel på hur du skulle kunna göra..

Link to comment
Share on other sites

Som sagt var är jag väldigt tacksam för hjälp. Kan jag bara få in tidrapporterna på respektive klientblad så är det fullt tillräckligt för att jag kan börja använda dokumentet och mata in data. Har du tid att göra förbättringar på strukturen i arbetsboken så är jag förstås även tacksam för detta. 

Link to comment
Share on other sites

Tittar lite snabbt på det.

Stämmer dessa påståenden?

 

man kan dela upp data i tre tabeller

1: Klienter. Kontaktinfo, namn osv. Data om klienterna

2: Mål, intern numrering, beslut, datum för start/slut osv

3: Tidrapporter, händelser ett visst datum kopplat till klient och mål.

 

en till kanske, fakturor. FakturaID, datum, klient osv.

 

Risk finns att jag skjuter över ditt mål med min tanke.

Tanken är som du kanske förstå att

1: Skapa de tabeller som behövs enligt ovan

2: Rapportformulär där data fylls i vilket resulterar i poster som kan läggas till i tidrapporter.

Denna innehåller då det som anges på klientbladet, datum och så, plus data som kopplas varje händelse mot en klient och mål.

 

Men kanske inte detta är vad du behöver?

 

Som du förstår, jag röstar alltid för att behandla Excel som en databas när det går.

Link to comment
Share on other sites

Det stämmer det du skriver, det är nog 4 tabeller med fakturorna

 

1.     Klienter, kontaktinfo, namn, status

2.     Mål, Internnummer, målnummer, typ av mål, motpartsombud, datum för beslut

3.     Tidrapportering, datum, klient, åtgärd, kommentarer, tid, tidspillan, utlägg

4.     Faktura, klient, faktura id, datum, Arbete (tid*timarvode), Tidspillan(tidspillan*arvode för tidspillan), Utlägg, summa med och utan moms

 

Det förekommer att jag har klienter där det inte finns något målnummer. Exempelvis om jag upprättar testamente, avtal m.m. Men klienten har ett ärendenummer. Men i merparten av uppdragen finns det ett mål eller ärendenummer. Det förekommer också att jag har samma klienter men i olika mål. Exempelvis om ett beslut skall överklagas. Men varje mål är ett eget ärende och varje mål faktureras för sig. Så när jag får en dom eller ett beslut är ärendet avslutat.

 

Det som jag framförallt eftersträvar är ett system för att enkelt kunna tidrapportera och få fram respektive klients tidrapporter. Men även att kunna få en överblick över vad som är fakturerat och hur mycket som är upparbetat men ofakturerat.

 

Jag kanske också skall nämna att tiden anges som 0,1, 0,2 till 1. Alltså minsta tidsparametern är 6 min.

 

Jag har även i den bifogade filen ett blad som heter ”data-listor” Det är 5 kolumner, Åtgärder, Arvode, Tidspillan, Status och Typ av mål. Min tanke var att kolumnerna åtgärder, status och typ av mål skall fungera som rulllist och att jag kan utöka dessa listor efterhand. Kolumnerna Arvode och Tidspillan var tanken att hämta värdena till upparbetad ersättning och fakturering. Arvodering och tidsspillan ändras varje år. 

Link to comment
Share on other sites

Funderar.

 

Föreligger det alltid en en till en relation för klienter. En klient, ett mål, en faktura osv?

Eller kan en klient vara med i flera mål, få flera fakturor?

 

Om ett till ett relation kan man kanske hålla nere komplexiteten, inte skapa flera tabeller utan hålla ihop det lite. 

Link to comment
Share on other sites

En klient kan kopplas till flera mål och flera fakturor.

 

Om man exempelvis tar ett ärende som ligger hos tingsrätten så kommer fakturan/kostnadsräkningen lämnas in till tingsrätten vid huvudförhandling och betalas när det kommer ett beslut/dom. När sedan beslutet/domen överklagas till hovrätten blir det ett nytt ärende fast med samma klient.

 

/P

Link to comment
Share on other sites

Jag har funderat lite och kommit fram till att det unika värdet för varje ärende är internnumret. En klient kan förekomma i flera ärenden. Det är inte alla ärenden som har mål eller beteckningsnummer. Därför bör varje rapport kopplas till internnumret. Så istället för att låta varje klientrapport var ett eget blad bör varje rapportblad vara ärendet med internnumret som namn på bladet.

Link to comment
Share on other sites

ta en titt i detta arbetsblad, har lagt in fyra blad, fyra tabeller som jag tror passar dig.

 

Du behöver nog komplettera dem med lite fler fält men tror du förstår min tanke.

 

I dessa tabeller fyller du på med data. Ur tabellerna, men formler, hämtar du data till rapporter. de kan se ut som de klient-blad du har i boken om du vill, eller helt annorlunda ut.

Dvs du anger klient och du får fram alla målnummer denna har. du väljer målnummer även och du får fram alla data om detta mål.

 

det senare finns givetvis inte i boken men kan läggas in med lite formler.

 

Nästa steg, om man vill ta det, det är att kunna redigera data i rapporten ovan. Dvs inte behöver skriva i tabellerna. Det går att ordna även det men då krävs det VBA-kod och bygga upp det ovan först och sedan kan man kanske ta detta steg. Kanske

.

tidrapportering_mål.xlsx

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...