Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Drabbad av Sweet Page


Dannes

Recommended Posts

Hej,

 

Jag har nyligen gjort en systemåterställning på mors laptop, i samband med återställningen så installerade jag också Norton. Trots anti virusprogrammet så finns nu sweet page på datorn och skapar problem. 

 

Kan det vara så att man får det genom att logga in på ett gmail-konto som är drabbat? Eller är det mer troligt att det gått till angrepp innan jag installerat anti virus?

Kan det ha tagit sig in i recoveryn?

 

 

Har ni möjlighet att hjälpa mig att ta bort det från datorn.

0

Här är logfilen från FRST.txt som ni hänvisat till i tidigare trådar.

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-09-2015 01
Ran by Marianne (administrator) on MARIANNE-VAIO (28-09-2015 20:55:54)
Running from C:\Users\Marianne\Desktop
Loaded Profiles: Marianne (Available Profiles: Marianne)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Svenska (Sverige)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Atheros) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\N360.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe
(Protexis Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(InterVideo) C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe
(ArcSoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\N360.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\VAIO Gate.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Atheros Communications) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
(Atheros Commnucations) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\Marianne\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Nico Mak Computing) C:\Program Files\WinZip\FAH\FAHWindow64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Dolby Laboratories Inc.) C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4.exe
() C:\ProgramData\Results Hub\ResultsHubDesktopSearch.exe
(WinZip Computing, S.L.) C:\Program Files\WinZip\WzPreloader.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
(Atheros Commnucations) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\vds.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VAIOUpdt.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe
() C:\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\updater.exe
(Sony of America Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugincontainer.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\10\Plugin.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\2\Plugin.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7\Plugin.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\5\Plugin.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\6\Plugin.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\3\Plugin.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\3\Plugin.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7\Plugin.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\msiexec.exe
() C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\8\Plugin.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\45.0.2454.85\nacl64.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\45.0.2454.85\nacl64.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\coNatHst.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 
 
==================== Registry (Whitelisted) ===========================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11895400 2011-07-20] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2226280 2011-07-20] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AtherosBtStack] => C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [947360 2011-07-05] (Atheros Communications)
HKLM\...\Run: [AthBtTray] => C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe [797344 2011-07-05] (Atheros Commnucations)
HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2531624 2011-06-22] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [497648 2010-07-29] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [iAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [283160 2011-01-12] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Dolby Home Theater v4] => C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4.exe [500736 2011-05-02] (Dolby Laboratories Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [iSBMgr.exe] => C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2801288 2011-05-31] (Sony Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [PMBVolumeWatcher] => c:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe [650080 2011-03-15] (Sony Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [sunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [597552 2015-08-04] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4468056 2015-06-18] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\...\Run: [bingSvc] => C:\Users\Marianne\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-04-07] (© 2015 Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\...\MountPoints2: {60d709ff-638d-11e5-a321-9439e5a2ef1a} - F:\SETUP.EXE
HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
ShellIconOverlayIdentifiers: [  OverlayExcluded] -> {4433A54A-1AC8-432F-90FC-85F045CF383C} => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\buShell.dll [2015-07-13] (Symantec Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  OverlayPending] -> {F17C0B1E-EF8E-4AD4-8E1B-7D7E8CB23225} => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\buShell.dll [2015-07-13] (Symantec Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  OverlayProtected] -> {476D0EA3-80F9-48B5-B70B-05E677C9C148} => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\buShell.dll [2015-07-13] (Symantec Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FAH.lnk [2015-09-03]
ShortcutTarget: FAH.lnk -> C:\Program Files\WinZip\FAH\FAHConsole.exe (Nico Mak Computing)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ResultsHubDesktopSearch.lnk [2015-09-25]
ShortcutTarget: ResultsHubDesktopSearch.lnk -> C:\ProgramData\Results Hub\ResultsHubDesktopSearch.exe ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Preloader.lnk [2015-09-03]
ShortcutTarget: WinZip Preloader.lnk -> C:\Program Files\WinZip\WzPreloader.exe (WinZip Computing, S.L.)
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{A4FF7EB2-2021-4F2C-8086-B76DC7B9F58F}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{D4E428A7-0BBD-43F0-9D82-9E22B9706416}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 
Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggUcw4NUA5HGBgSIgwOTA0QFQEOIQENBxQVEgEVd1gMBAFJQwYFIk0FA1ADB0VXfVBdFElXTwhxJUpNDU0CaUBB
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggUcw4NUA5HGBgSIgwOTA0QFQEOIQENBxQVEgEVd1gMBAFJQwYFIk0FA1ADB0VXfVBdFElXTwhxJUpNDU0CaUBB
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://vaioportal.sony.eu
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = hxxp://sony.msn.com
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = hxxp://sony.msn.com
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/s?eq=U0EeE1xZE1oZB1ZEfQ4LVgxAFgMabQhaVA9cFVQXdBRZWQwXDFEQdA8PAA0UGQ1Bcx9aFQQTSEcFME0FCFwEURNNfWtdEkwdVUZrNVs=&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> OldSearch URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/s?eq=U0EeE1xZE1oZB1ZEfQ4LVgxAFgMabQhaVA9cFVQXdBRZWQwXDFEQdA8PAA0UGQ1Bcx9aFQQTSEcFME0FCFwEURNNfWtdEkwdVUZrNVs=&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/s?eq=U0EeE1xZE1oZB1ZEfQ4LVgxAFgMabQhaVA9cFVQXdBRZWQwXDFEQdA8PAA0UGQ1Bcx9aFQQTSEcFME0FCFwEURNNfWtdEkwdVUZrNVs=&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> OldSearch URL = hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/s?eq=U0EeE1xZE1oZB1ZEfQ4LVgxAFgMabQhaVA9cFVQXdBRZWQwXDFEQdA8PAA0UGQ1Bcx9aFQQTSEcFME0FCFwEURNNfWtdEkwdVUZrNVs=&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/s?eq=U0EeE1xZE1oZB1ZEfQ4LVgxAFgMabQhaVA9cFVQXdBRZWQwXDFEQdA8PAA0UGQ1Bcx9aFQQTSEcFME0FCFwEURNNfWtdEkwdVUZrNVs=&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {17070116-D6C1-4381-91FD-5AD407CB2C28} URL = hxxp://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ddc&hsimp=yhs-ddc_bd&type=bl-bir-dd__alt__ddc_dss_bd_com&p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {54C1A7FF-1E79-4CE4-99A6-C2123D633DC4} URL = hxxp://www.bing.com/search?FORM=SK2MDF&PC=SK2M&q={searchTerms}&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {8C0B49C3-54AF-4A1C-B7AE-F85D3AB1BCD3} URL = hxxps://se.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&fr=yset_ie_syc_oracle&type=orcl_default
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {93655534-54A5-4E68-B5EA-101E63D17B17} URL = hxxp://rover.ebay.com/rover/1/0/4?satitle={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {D47185EB-6E9E-4477-8151-B652AF7CD865} URL = hxxp://services.zinio.com/search?s={searchTerms}&rf=sonyslices
BHO: Norton Identity Protection -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-11-15] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Norton Identity Protection -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
BHO-x32: CIESpeechBHO Class -> {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} -> C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll [2011-07-05] (Atheros Commnucations)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
Toolbar: HKLM-x32 - Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
 
FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll [2015-09-03] ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-07-11] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-09-03] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\new_plugin\npjp2.dll [No File]
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-09-03] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.0.50401.0\npctrl.dll [2010-04-01] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2011-06-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2011-06-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @SonyCreativeSoftware.com/Media Go,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\npmediago.dll [2010-12-10] (Sony Network Entertainment International LLC)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-27] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-27] (Google Inc.)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62}] - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_22.5.2.15\coFFPlgn
FF Extension: Norton Toolbar - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_22.5.2.15\coFFPlgn [2015-09-28]
 
Chrome: 
=======
CHR HomePage: Profile 1 -> hxxp://www.msn.com/?pc=__PARAM__&ocid=__PARAM__DHP&osmkt=sv-se
CHR DefaultSearchURL: Profile 1 -> hxxp://www.bing.com/search?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Profile 1 -> bing.com
CHR DefaultSuggestURL: Profile 1 -> hxxps://se.search.yahoo.com/sugg/ie?output=fxjson&command={searchTerms}&nResults=10
CHR Profile: C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Presentationer) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-09-03]
CHR Extension: (Entanglement Web App) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aciahcmjmecflokailenpkdchphgkefd [2015-09-25]
CHR Extension: (Google Dokument) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-09-03]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-09-03]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-03]
CHR Extension: (Norton Security Toolbar) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe [2015-09-25]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-09-03]
CHR Extension: (Google Kalkylark) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-09-03]
CHR Extension: (Google Dokument Offline) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-03]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-09-25]
CHR Extension: (Simple Highlighter (deprecated)) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hljnlfolmbmibdjaikiaepgepgnldclj [2015-09-25]
CHR Extension: (Norton Identity Safe) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif [2015-09-27]
CHR Extension: (Poppit!) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mcbkbpnkkkipelfledbfocopglifcfmi [2015-09-25]
CHR Extension: (Betalning via Chrome Web Store) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-09-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-09-03]
CHR Profile: C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1
CHR Extension: (Norton Security Toolbar) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe [2015-09-28]
CHR Extension: (Norton Identity Safe) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif [2015-09-28]
CHR Extension: (Betalning via Chrome Web Store) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-09-28]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe] - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\Exts\Chrome.crx [2015-09-25]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe] - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\Exts\Chrome.crx [2015-09-25]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx [2015-05-01]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [npdicihegicnhaangkdmcgbjceoemeoo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 
==================== Services (Whitelisted) ========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
S3 ACDaemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [113152 2010-03-18] (ArcSoft Inc.)
R2 Atheros Bt&Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [138400 2011-07-05] (Atheros) [File not signed]
R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [98976 2011-07-05] (Atheros Commnucations) [File not signed]
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1394816 2015-05-01] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1772672 2015-05-01] (Microsoft Corporation)
S3 DCDhcpService; C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe [104096 2011-07-19] (Atheros Communication Inc.) [File not signed]
R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1268568 2015-06-18] (Disc Soft Ltd)
S3 Lenovo EasyPlus Hotspot; C:\Program Files (x86)\Common Files\LENOVO\easyplussdk\bin\EPHotspot64.exe [625632 2015-07-22] (Lenovo)
R2 N360; C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\N360.exe [282016 2015-07-16] (Symantec Corporation)
S3 Roxio UPnP Renderer 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe [313840 2010-02-24] (Sonic Solutions)
S2 Roxio Upnp Server 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe [362992 2010-02-24] (Sonic Solutions)
R2 SampleCollector; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe [259512 2011-07-22] (Sony Corporation)
R2 Service Mgr ResultsHub; C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugincontainer.exe [1046240 2015-09-28] ()
R2 uCamMonitor; C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [105024 2011-02-23] (ArcSoft, Inc.)
R2 Update Mgr ResultsHub; C:\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\updater.exe [608480 2015-09-28] ()
S3 VCFw; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe [887000 2011-01-20] (Sony Corporation)
R3 VUAgent; C:\Program Files\Sony\VAIO Update\vuagent.exe [1634304 2015-03-16] (Sony Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
 
===================== Drivers (Whitelisted) ==========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R3 ArcSoftKsUFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [19968 2009-05-26] (ArcSoft, Inc.)
R1 BHDrvx64; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\BASHDefs\20150921.003\BHDrvx64.sys [1650936 2015-07-28] (Symantec Corporation)
R1 ccSet_N360; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\ccSetx64.sys [173808 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2015-09-25] (Disc Soft Ltd)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R1 eeCtrl; C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [498512 2015-08-20] (Symantec Corporation)
R3 EraserUtilRebootDrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [155456 2015-08-20] (Symantec Corporation)
R1 IDSVia64; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\IPSDefs\20150925.001\IDSvia64.sys [767216 2015-09-25] (Symantec Corporation)
R3 NAVENG; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\VirusDefs\20150928.002\ENG64.SYS [138488 2015-05-20] (Symantec Corporation)
R3 NAVEX15; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\VirusDefs\20150928.002\EX64.SYS [2146040 2015-05-20] (Symantec Corporation)
R2 risdsnpe; C:\Windows\System32\DRIVERS\risdsnxc64.sys [98816 2011-06-23] (REDC)
R3 SRTSP; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\SRTSP64.SYS [926448 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R1 SRTSPX; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\SRTSPX64.SYS [50936 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R0 SymEFASI; C:\Windows\System32\drivers\N360x64\1605020.00F\SYMEFASI64.SYS [1620720 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R3 SymEvent; C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [111344 2015-09-25] (Symantec Corporation)
R1 SymIRON; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\Ironx64.SYS [297720 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R1 SymNetS; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\SYMNETS.SYS [576248 2015-07-11] (Symantec Corporation)
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
 
Link to comment
Share on other sites

==================== One Month Created files and folders ========

 

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

 

2015-09-28 20:55 - 2015-09-28 20:57 - 00029425 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\FRST.txt

2015-09-28 20:55 - 2015-09-28 20:56 - 00000000 ____D C:\FRST

2015-09-28 20:55 - 2015-09-28 20:55 - 02192384 _____ (Farbar) C:\Users\Marianne\Desktop\frst64.exe

2015-09-28 12:30 - 2015-09-28 12:30 - 00001145 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Update.lnk

2015-09-28 12:26 - 2015-09-28 12:26 - 00000000 ___RD C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BT Devices

2015-09-27 18:04 - 2015-02-03 05:31 - 01424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2015-09-27 18:04 - 2015-02-03 05:12 - 01230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll

2015-09-27 17:18 - 2015-09-27 17:23 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT

2015-09-27 17:18 - 2015-08-26 18:37 - 134753440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe

2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00744448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFx.dll

2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll

2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll

2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll

2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 04:26 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFRd.sys

2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 04:26 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFPf.sys

2015-09-27 16:57 - 2012-06-02 16:57 - 00000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf

2015-09-27 16:50 - 2012-03-01 08:46 - 00023408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fs_rec.sys

2015-09-27 16:50 - 2012-03-01 08:28 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmi.dll

2015-09-27 16:50 - 2012-03-01 07:29 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmi.dll

2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 20:06 - 02565120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 20:06 - 01648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll

2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 20:06 - 01180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll

2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 19:57 - 01987584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll

2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 19:57 - 01251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll

2015-09-27 14:49 - 2015-02-04 05:16 - 00465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2015-09-27 14:49 - 2015-02-04 04:54 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll

2015-09-27 14:03 - 2015-09-27 14:03 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel

2015-09-27 14:03 - 2015-09-27 14:03 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser

2015-09-27 13:29 - 2015-01-09 01:44 - 00419936 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls

2015-09-27 13:29 - 2015-01-09 01:43 - 00419936 _____ C:\Windows\system32\locale.nls

2015-09-27 13:07 - 2015-07-30 15:13 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2015-09-27 13:07 - 2015-07-30 15:13 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2015-09-27 13:00 - 2013-10-14 18:00 - 00028368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEUDINIT.EXE

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 24917504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 19607040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 14404096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 12829696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 06026240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 04305920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 02885632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 02426880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 02278912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 02125824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 01950720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 01545728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 01309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00942592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00940032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00720384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00389840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00342728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\elshyph.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iexpress.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wextract.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardie.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imgutil.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe

2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2015-09-27 12:00 - 2015-09-27 12:00 - 00014838 _____ C:\test.xml

2015-09-27 11:59 - 2015-09-27 11:59 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\iolo

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 03928064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 03419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 02776576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 02284544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01682432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01238528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsGdiConverter.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1core.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00245248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10core.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecsExt.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2015-09-27 11:43 - 2015-09-27 13:00 - 00035190 _____ C:\Windows\IE11_main.log

2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 05:14 - 00950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perftrack.dll

2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 05:14 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdi.dll

2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 05:14 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\powertracker.dll

2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 04:48 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdi.dll

2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:56 - 01110016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll

2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:56 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll

2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:56 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jnwmon.dll

2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:40 - 00216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll

2015-09-25 18:14 - 2015-07-15 05:17 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll

2015-09-25 18:14 - 2015-07-15 04:54 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll

2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:58 - 01632256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll

2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:58 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll

2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:42 - 01372160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll

2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:42 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:06 - 05568960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:06 - 00155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:06 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 01730496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01390592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01216512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:01 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:01 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:01 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:58 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:57 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:51 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:57 - 03989952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:57 - 03934656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:54 - 01311768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00635392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:47 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:46 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:48 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:45 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:44 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:44 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:34 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:34 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2015-09-25 18:12 - 2015-06-03 22:17 - 00459336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:18 - 02004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:18 - 01887232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:13 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:13 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:58 - 01391104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:58 - 01241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:51 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:51 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 20:03 - 00692672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi

2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 20:00 - 00616360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi

2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 19:56 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 19:55 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe

2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 12:06 - 00115136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe

2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 12:01 - 01941504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 12:01 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 11:44 - 01805824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll

2015-09-25 18:11 - 2015-06-03 22:16 - 00619056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe

2015-09-25 18:11 - 2015-06-03 22:16 - 00532176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe

2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 07:26 - 00613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisdecd.dll

2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 07:25 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisrndr.ax

2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 06:24 - 00465408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\psisdecd.dll

2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 06:19 - 00075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\psisrndr.ax

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:48 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:48 - 00034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:48 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:47 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 03:51 - 03209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 03:47 - 00372736 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 03:33 - 00299520 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 03165696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 02606080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:55 - 00034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe

2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:56 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:56 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:55 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe

2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:47 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll

2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 18:58 - 00061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys

2015-09-25 18:10 - 2015-06-03 22:21 - 00457400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:09 - 00017344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 01116672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00774656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00743424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00437760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepdu.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 21:55 - 01148416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-06-03 22:16 - 01239720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe

2015-09-25 18:09 - 2015-06-03 22:16 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-06-02 02:07 - 00254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cewmdm.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-06-02 01:47 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cewmdm.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-04-18 05:10 - 00460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll

2015-09-25 18:09 - 2015-04-18 04:56 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll

2015-09-25 18:08 - 2015-04-13 05:28 - 00328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe

2015-09-25 18:08 - 2014-12-11 19:47 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe

2015-09-25 18:08 - 2014-01-28 04:32 - 00228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll

2015-09-25 18:08 - 2013-10-30 04:32 - 00335360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msieftp.dll

2015-09-25 18:08 - 2013-10-30 04:19 - 00301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msieftp.dll

2015-09-25 18:08 - 2013-03-19 07:53 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-16 07:49 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xmllite.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-16 06:33 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xmllite.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbctrac.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccp32.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccu32.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccr32.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbcjt32.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbctrac.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccp32.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccu32.dll

2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccr32.dll

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:22 - 14635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:21 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:21 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:21 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:19 - 12625920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 11411456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll

2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:05 - 12625408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL

2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 20:17 - 00226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll

2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 20:17 - 00055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 19:40 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore6.dll

2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 19:40 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcsvc6.dll

2015-09-25 18:06 - 2015-07-15 20:15 - 00094656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys

2015-09-25 18:06 - 2015-07-15 20:10 - 01743360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll

2015-09-25 18:06 - 2015-07-15 20:10 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll

2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:51 - 03722752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll

2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:51 - 00158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aaclient.dll

2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:51 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsgqec.dll

2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:34 - 03221504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll

2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:34 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tsgqec.dll

2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:33 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aaclient.dll

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:19 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logman.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\typeperf.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\relog.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diskperf.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:01 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logman.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\relog.exe

2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe

2015-09-25 18:03 - 2012-01-04 12:44 - 00509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll

2015-09-25 18:03 - 2012-01-04 10:58 - 00442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll

2015-09-25 18:02 - 2014-08-01 13:53 - 01031168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll

2015-09-25 18:02 - 2014-08-01 13:35 - 00793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll

2015-09-25 18:02 - 2014-04-25 04:34 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll

2015-09-25 18:02 - 2014-04-25 04:06 - 00626688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-11-17 08:35 - 00395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-11-17 07:35 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:25 - 02315776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 02223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:19 - 00591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:19 - 00249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:19 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:34 - 01549312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 01401344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:28 - 00427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:28 - 00164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe

2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:28 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 04121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 01574400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscp.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msnetobj.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 01202176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 01069056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00631808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsp.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcawrk.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:29 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:28 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:19 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 03209728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 01329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 01005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:11 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:11 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe

2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:09 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll

2015-09-25 18:00 - 2014-12-19 05:06 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll

2015-09-25 18:00 - 2014-06-19 00:23 - 00156824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscorier.dll

2015-09-25 18:00 - 2014-06-19 00:23 - 00156312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscorier.dll

2015-09-25 17:59 - 2014-10-14 04:13 - 00683520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll

2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 01943696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfshim.dll

2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 01131664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dfshim.dll

2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 00081560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscories.dll

2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 00073880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscories.dll

2015-09-25 17:59 - 2014-04-05 04:47 - 01903552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys

2015-09-25 17:59 - 2014-04-05 04:47 - 00288192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS

2015-09-25 17:59 - 2014-01-29 04:32 - 00484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll

2015-09-25 17:59 - 2014-01-29 04:06 - 00381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll

2015-09-25 17:59 - 2013-11-26 13:40 - 00376768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys

2015-09-25 17:59 - 2013-10-19 04:18 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2015-09-25 17:59 - 2013-10-19 03:36 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imagehlp.dll

2015-09-25 17:58 - 2015-07-15 05:19 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll

2015-09-25 17:57 - 2014-12-19 03:46 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys

2015-09-25 17:57 - 2014-12-06 06:17 - 00303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll

2015-09-25 17:57 - 2014-12-06 05:50 - 00156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll

2015-09-25 17:57 - 2014-12-06 05:50 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll

2015-09-25 17:57 - 2014-06-18 04:18 - 00692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osk.exe

2015-09-25 17:57 - 2014-06-18 03:51 - 00646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\osk.exe

2015-09-25 17:57 - 2013-10-04 04:16 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmk.sys

2015-09-25 17:57 - 2013-10-04 03:36 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\portcls.sys

2015-09-25 17:57 - 2011-12-30 08:26 - 00515584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\timedate.cpl

2015-09-25 17:57 - 2011-12-30 07:27 - 00478720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\timedate.cpl

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:49 - 00260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:48 - 00102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:30 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:30 - 00082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-06-17 19:47 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-06-17 19:37 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-04-24 20:17 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-04-24 19:56 - 00530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-02-03 05:31 - 00215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-02-03 05:12 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ubpm.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-01-29 05:19 - 02543104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdshext.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-01-29 05:02 - 02311168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll

2015-09-25 17:56 - 2014-06-06 12:10 - 00624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll

2015-09-25 17:56 - 2014-06-06 11:44 - 00509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll

2015-09-25 17:56 - 2014-05-30 08:45 - 00497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00488448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00485888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:26 - 00528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdrm.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:02 - 00390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdrm.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 04:28 - 00190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 04:25 - 00197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credui.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 03:58 - 00152576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 03:56 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credui.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-08-05 04:25 - 00155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ataport.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-07-25 11:25 - 01888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2015-09-25 17:56 - 2013-07-25 10:57 - 01620992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL

2015-09-25 17:56 - 2013-06-26 00:55 - 00785624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-04-26 01:30 - 01505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-04-01 00:52 - 01887232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-02-12 06:12 - 00019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usb8023.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-11-29 00:56 - 00054376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-11-29 00:56 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll

2015-09-25 17:56 - 2012-08-22 20:12 - 00950128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-07-04 22:26 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\RNDISMP.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-04-26 07:41 - 00077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpwsx.dll

2015-09-25 17:56 - 2012-04-26 07:34 - 00009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe

2015-09-25 17:55 - 2015-07-04 20:07 - 02087424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-07-04 19:48 - 01414656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 01480192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:05 - 00179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:04 - 01174528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:04 - 00143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:04 - 00103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll

2015-09-25 17:55 - 2013-07-12 12:41 - 00185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys

2015-09-25 17:55 - 2013-07-12 12:41 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbcir.sys

2015-09-25 17:55 - 2012-11-29 00:56 - 00000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf

2015-09-25 17:44 - 2012-10-03 19:44 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll

2015-09-25 17:43 - 2014-11-11 03:46 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys

2015-09-25 17:43 - 2013-07-03 06:05 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys

2015-09-25 17:43 - 2013-07-03 06:05 - 00032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:44 - 00246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netcorehc.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:44 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:44 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:42 - 00569344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 18:42 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netcorehc.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 18:42 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 18:07 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpipreg.sys

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:45 - 03242496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:45 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:44 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:43 - 02364416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:43 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:42 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:42 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:37 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
Link to comment
Share on other sites

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:44 - 00722944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\objsel.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:44 - 00039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincredprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cngprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\capiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dimsroam.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\objsel.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cngprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\capiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpapiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dimsroam.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincredprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2012-11-02 07:59 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnet.dll

2015-09-25 17:42 - 2012-11-02 07:11 - 00376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnet.dll

2015-09-25 17:41 - 2012-08-21 23:01 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OxpsConverter.exe

2015-09-25 17:40 - 2015-07-09 19:57 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe

2015-09-25 17:40 - 2015-07-09 19:57 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe

2015-09-25 17:40 - 2015-07-09 19:42 - 00179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe

2015-09-25 17:40 - 2014-08-12 04:02 - 00878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL

2015-09-25 17:40 - 2014-08-12 03:36 - 00701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL

2015-09-25 17:40 - 2014-06-16 04:10 - 00985536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys

2015-09-25 17:40 - 2013-04-10 08:01 - 00265064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 15:20 - 00441856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wpc.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 15:15 - 02746368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameux.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 14:26 - 00308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wpc.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 14:20 - 02576384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gameux.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00045568 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc-nz.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00044544 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegibbfc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00043520 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\csrr.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00030720 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\usk.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00023552 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-pt.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-fi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00055296 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cero.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00051712 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\esrb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00046592 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\fpb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00040960 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cob-au.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00021504 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\grb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00015360 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\djctq.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00055296 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\cero.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00051712 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\esrb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00046592 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\fpb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00045568 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\oflc-nz.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00044544 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegibbfc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00043520 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\csrr.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00040960 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\cob-au.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00030720 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\usk.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00023552 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\oflc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00021504 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\grb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi-pt.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi-fi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00015360 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\djctq.rs

2015-09-25 17:40 - 2011-04-29 05:06 - 00467456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys

2015-09-25 17:40 - 2011-04-29 05:05 - 00410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys

2015-09-25 17:40 - 2011-04-29 05:05 - 00168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys

2015-09-25 17:40 - 2011-02-03 13:25 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll

2015-09-25 17:39 - 2013-09-08 04:27 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll

2015-09-25 17:39 - 2013-09-08 04:03 - 00231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll

2015-09-25 17:26 - 2015-09-25 17:26 - 00266062 _____ C:\Windows\msxml4-KB2758694-enu.LOG

2015-09-25 17:21 - 2014-07-01 00:24 - 00008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardres.dll

2015-09-25 17:21 - 2014-07-01 00:14 - 00008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardres.dll

2015-09-25 17:21 - 2014-06-06 08:16 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-06-06 08:12 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:48 - 01389208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardagt.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:48 - 00171160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\infocardapi.dll

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:47 - 00619672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardagt.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:47 - 00099480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\infocardapi.dll

2015-09-25 17:05 - 2014-11-26 05:53 - 00861696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2015-09-25 17:05 - 2014-11-26 05:32 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll

2015-09-25 17:05 - 2012-03-17 09:58 - 00075120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\partmgr.sys

2015-09-25 17:04 - 2015-02-18 09:06 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe

2015-09-25 17:04 - 2015-02-18 09:04 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe

2015-09-25 17:04 - 2014-11-11 05:08 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pku2u.dll

2015-09-25 17:04 - 2014-11-11 04:44 - 00186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll

2015-09-25 17:03 - 2015-04-11 05:19 - 00069888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stream.sys

2015-09-25 17:03 - 2015-02-25 05:18 - 00754688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys

2015-09-25 17:02 - 2015-01-17 04:48 - 01067520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll

2015-09-25 17:02 - 2015-01-17 04:30 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-30 04:03 - 00165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\charmap.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-10-30 03:45 - 00155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\charmap.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 02020352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 00346624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 00310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 00181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:11 - 00266240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 01177088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 00214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:44 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-09-04 07:23 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-09-04 07:04 - 00372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:35 - 00274880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msiscsi.sys

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:35 - 00190912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:35 - 00027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Diskdump.sys

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:28 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iologmsg.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:00 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iologmsg.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-07-26 04:24 - 00197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-07-26 03:55 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-04-26 07:51 - 00751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-04-26 06:55 - 00492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll

2015-09-25 17:02 - 2012-11-23 05:13 - 00068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe

2015-09-25 17:02 - 2012-09-26 00:47 - 00078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\synceng.dll

2015-09-25 17:02 - 2012-09-26 00:46 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\synceng.dll

2015-09-25 17:01 - 2013-05-10 07:49 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptdlg.dll

2015-09-25 17:01 - 2013-05-10 05:20 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptdlg.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 13:42 - 00404480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:40 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devobj.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:40 - 00044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devrtl.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:39 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cfgmgr32.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:37 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drvinst.exe

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aelupsvc.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shimeng.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:11 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shimeng.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:10 - 00295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:10 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-10-25 03:57 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\packager.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-10-25 03:32 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\packager.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 01118720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 00235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsta.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:40 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winsta.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:39 - 01051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:21 - 00212480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpwd.sys

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:21 - 00039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tssecsrv.sys

2015-09-25 16:58 - 2012-07-05 00:16 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netapi32.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-05 00:13 - 00136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-05 00:13 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browcli.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-04 23:16 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netapi32.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-04 23:14 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\browcli.dll

2015-09-25 16:57 - 2014-12-08 05:09 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll

2015-09-25 16:57 - 2014-12-08 04:46 - 00308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll

2015-09-25 16:57 - 2014-01-24 04:37 - 01684928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 07:50 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certenc.dll

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 05:43 - 01192448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certutil.exe

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 05:08 - 00903168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 05:08 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certenc.dll

2015-09-25 16:57 - 2013-01-24 08:01 - 00223752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys

2015-09-25 16:57 - 2011-12-16 10:46 - 00634880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcrt.dll

2015-09-25 16:57 - 2011-12-16 09:52 - 00690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcrt.dll

2015-09-25 16:57 - 2011-05-03 07:29 - 00976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll

2015-09-25 16:57 - 2011-05-03 06:30 - 00741376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:32 - 00150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshom.ocx

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:31 - 00202752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrrun.dll

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:04 - 00121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshom.ocx

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:03 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:33 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscript.exe

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:33 - 00156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscript.exe

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:15 - 00141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscript.exe

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:15 - 00126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe

2015-09-25 16:55 - 2015-07-10 19:51 - 14177280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll

2015-09-25 16:55 - 2015-07-10 19:34 - 12875776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll

2015-09-25 16:55 - 2015-03-04 06:55 - 00367552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys

2015-09-25 16:55 - 2015-03-04 06:41 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll

2015-09-25 16:55 - 2015-03-04 06:10 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll

2015-09-25 16:55 - 2012-05-14 07:26 - 00956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-10-15 08:31 - 00723456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-10-15 07:38 - 00534528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-08-27 07:37 - 00331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleacc.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-08-27 06:26 - 00233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:30 - 00830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:29 - 00859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:29 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:03 - 00656896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:01 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL

2015-09-25 16:43 - 2015-09-25 16:43 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Norton 360

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00111344 _____ (Symantec Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00008214 _____ C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.CAT

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00003206 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Norton WSC Integration

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00002301 _____ C:\Users\Public\Desktop\Norton 360.LNK

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\N360x64

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Norton 360

2015-09-25 16:39 - 2015-09-25 16:43 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton

2015-09-25 16:39 - 2015-09-25 16:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Norton

2015-09-25 16:39 - 2015-09-25 16:39 - 01110944 _____ (Symantec Corporation) C:\Users\Marianne\Downloads\NortonN360Downloader (1).exe

2015-09-25 16:39 - 2015-09-25 16:39 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Downloads\Norton

2015-09-25 16:31 - 2015-09-25 16:31 - 01110944 _____ (Symantec Corporation) C:\Users\Marianne\Downloads\NortonN360Downloader.exe

2015-09-25 16:25 - 2015-09-25 16:19 - 00002839 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\Word 2013.lnk

2015-09-25 16:25 - 2015-09-25 16:19 - 00002775 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\Excel 2013.lnk

2015-09-25 16:20 - 2015-09-25 16:20 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform

2015-09-25 16:19 - 2015-09-25 16:19 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013

2015-09-25 16:18 - 2015-09-25 16:18 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER

2015-09-25 16:15 - 2015-09-25 16:15 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Microsoft Help

2015-09-25 16:15 - 2015-09-25 16:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services

2015-09-25 16:15 - 2015-09-25 16:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2015-09-25 16:14 - 2015-09-25 16:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Help

2015-09-25 16:14 - 2015-09-25 16:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office

2015-09-25 16:13 - 2015-09-25 16:13 - 00000000 __RHD C:\MSOCache

2015-09-25 16:12 - 2015-09-28 12:32 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\CrashDumps

2015-09-25 16:12 - 2015-09-25 16:13 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Skype

2015-09-25 16:12 - 2015-09-25 16:12 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Skype

2015-09-25 16:11 - 2015-09-27 09:27 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype

2015-09-25 16:11 - 2015-09-25 16:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype

2015-09-25 16:11 - 2015-09-25 16:11 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Disc_Soft_Ltd

2015-09-25 16:10 - 2015-09-25 16:10 - 01505304 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Marianne\Downloads\SkypeSetup.exe

2015-09-25 16:10 - 2015-09-25 16:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Results Hub

2015-09-25 16:10 - 2015-09-25 16:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Results Hub

2015-09-25 16:09 - 2015-09-28 18:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656

2015-09-25 16:09 - 2015-09-25 16:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Results Hub

2015-09-25 16:09 - 2015-09-25 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Lenovo

2015-09-25 16:09 - 2015-09-25 16:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo

2015-09-25 16:09 - 2012-06-06 07:03 - 00805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lenovo

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Lenovo

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Windows\Downloaded Installations

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\RHEng

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Disc Soft

2015-09-25 16:08 - 2013-08-28 03:12 - 00461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2015-09-25 16:08 - 2012-06-06 08:02 - 01133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:11 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:08 - 00030264 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtlitescsibus.sys

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:03 - 2015-09-25 16:03 - 01709792 _____ (Disc Soft Ltd.) C:\Users\Marianne\Downloads\DTLiteInstaller.exe

2015-09-25 16:02 - 2015-09-25 16:02 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2015-09-25 15:49 - 2012-02-17 08:38 - 01031680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2015-09-25 15:49 - 2012-02-17 07:34 - 00826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll

2015-09-25 15:49 - 2012-02-17 06:57 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdtcp.sys

2015-09-03 06:43 - 2015-09-03 06:43 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\YSearchUtil

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00097888 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Sun

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\.oracle_jre_usage

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2015-09-03 06:39 - 2015-09-03 06:39 - 00584288 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\Marianne\Downloads\chromeinstall-8u60.exe

2015-09-03 06:39 - 2015-09-03 06:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Qualcomm Atheros

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00002287 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\WinZip.lnk

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\WinZip

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\WinZip

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinZip

2015-09-03 06:35 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinZip

2015-09-03 06:35 - 2015-09-03 06:35 - 00685648 _____ (WinZip Computing, S.L.) C:\Users\Marianne\Downloads\winzip19-downwz.exe

2015-09-03 06:35 - 2015-09-03 06:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\UniqueId

2015-09-03 06:31 - 2015-09-03 06:31 - 00001110 _____ C:\Users\Public\Desktop\Picasa 3.lnk

2015-09-03 06:30 - 2015-09-03 06:30 - 13663344 _____ (Google) C:\Users\Marianne\Downloads\picasa39-setup.exe

2015-09-03 06:30 - 2015-09-03 06:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 3

2015-09-03 06:22 - 2015-09-03 06:22 - 00002255 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk

2015-09-03 06:22 - 2015-09-03 06:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome

2015-09-03 06:21 - 2015-09-28 20:47 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

2015-09-03 06:21 - 2015-09-28 12:26 - 00000990 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

2015-09-03 06:21 - 2015-09-27 10:28 - 00003990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA

2015-09-03 06:21 - 2015-09-27 10:28 - 00003738 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

2015-09-03 06:21 - 2015-09-27 09:58 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google

2015-09-03 06:21 - 2015-09-03 06:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google

2015-09-03 06:19 - 2015-09-27 14:31 - 00000000 ____D C:\Update

2015-09-03 06:17 - 2015-09-03 06:17 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Adobe

2015-09-03 06:16 - 2015-09-27 14:26 - 00001421 _____ C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\Documents\Bluetooth Folder

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Intel Corporation

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Atheros

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\BMExplorer

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Adobe

2015-09-03 06:15 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ___RH C:\Windows\SysWOW64\Drivers\104D_Sony_VPCF23S1E.mrk

2015-09-03 06:15 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ___RH C:\Windows\system32\Drivers\104D_Sony_VPCF23S1E.mrk

2015-09-03 06:15 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\VirtualStore

2015-09-03 06:14 - 2015-09-28 12:26 - 00122136 _____ C:\Users\Marianne\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:17 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Sony Corporation

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00005248 _____ C:\Windows\IE9_main.log

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000020 ___SH C:\Users\Marianne\ntuser.ini

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Start-meny

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Skrivare

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Nätverket

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Mina dokument

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Mallar

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Lokala inställningar

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Documents\Mina videoklipp

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Documents\Mina bilder

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Documents\Min musik

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Program

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\AppData\Local\Tidigare

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 ___HD C:\Windows\msdownld.tmp

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\VAIO Startup Setting Tool

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 ____D C:\Windows\pss

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Macromedia

2015-09-03 06:14 - 2009-07-14 06:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2015-09-03 06:14 - 2009-07-14 06:49 - 00000000 ___RD C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2015-09-03 01:27 - 2015-09-03 01:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Evernote for VAIO

2015-09-03 01:27 - 2015-09-03 01:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Evernote

2015-09-03 01:27 - 2015-09-03 01:27 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Evernote

2015-09-03 01:25 - 2015-09-03 01:25 - 00002024 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Care.lnk

2015-09-03 01:25 - 2015-09-03 01:25 - 00000000 __RHD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Care

2015-09-03 01:25 - 2015-09-03 01:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\iolo

2015-09-03 01:25 - 2011-07-15 21:35 - 00069000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offreg.dll

2015-09-03 01:25 - 2011-07-15 21:35 - 00014336 _____ (iolo technologies, LLC) C:\Windows\system32\iolorgdf64.exe

2015-09-03 01:23 - 2015-09-03 01:23 - 00000000 ____D C:\Windows\en

2015-09-03 01:22 - 2015-09-03 01:22 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live

2015-09-03 01:22 - 2015-09-03 01:22 - 00000000 ____D C:\Windows\uk

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\tr

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\sv

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\sk

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\ru

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\ro

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\pl

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\no

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\it

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\hu

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00001374 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Photo Gallery.lnk

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00001305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Movie Maker.lnk

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000020 _____ C:\Windows\töÆ

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\nl

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\fr

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\fi

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\el

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\de

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\da

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\cs

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\bg

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition

2015-09-03 01:18 - 2015-09-03 01:18 - 00001458 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk

2015-09-03 01:15 - 2015-09-03 01:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Live

2015-09-03 01:15 - 2015-09-03 01:16 - 00002486 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Messenger.lnk

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:14 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Live

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:13 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2015-09-03 01:13 - 2009-09-04 18:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll

2015-09-03 01:13 - 2009-09-04 18:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll

2015-09-03 01:13 - 2006-11-29 14:06 - 04398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll

2015-09-03 01:13 - 2006-11-29 14:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:12 - 00131072 _____ C:\Windows\ocsetup_install_OEMHelpCustomization.etl

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:12 - 00028634 _____ C:\Windows\ocsetup_cbs_install_OEMHelpCustomization.txt

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:10 - 00001275 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Transfer.lnk

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:10 - 00000000 ____D C:\VAIO Sample Contents

2015-09-03 01:09 - 2015-09-03 01:09 - 00002072 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Gate.lnk

2015-09-03 01:09 - 2015-09-03 01:09 - 00001852 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Easy Connect.lnk

2015-09-03 01:08 - 2015-09-03 01:08 - 00002269 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Data Restore Tool.lnk

2015-09-03 01:07 - 2015-09-25 16:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype

2015-09-03 01:07 - 2015-09-03 01:07 - 88691024 _____ (Axialis Software) C:\Windows\system32\VAIO Hero Screensaver - Fall 2011 - EN.scr

2015-09-03 01:07 - 2015-09-03 01:07 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Version

2015-09-03 01:07 - 2015-09-03 01:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Nascom

2015-09-03 01:07 - 2011-07-22 22:56 - 00432128 _____ C:\Windows\system32\SonyVideoProcessor.dll

2015-09-03 01:07 - 2011-07-22 22:56 - 00340480 _____ C:\Windows\SysWOW64\SonyVideoProcessor.dll

2015-09-03 01:07 - 2011-06-18 00:53 - 00000007 _____ C:\Windows\SysWOW64\scr_version.txt

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Uninstall

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sonic

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Roxio Easy Media Creator 10 LJ

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\Program Files\Roxio

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Roxio

2015-09-03 01:04 - 2015-09-28 12:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sony Corporation

2015-09-03 01:04 - 2015-09-28 12:30 - 00000000 ____D C:\Program Files\Sony

2015-09-03 01:04 - 2015-09-03 01:05 - 00001360 _____ C:\Windows\xpsp1hfm.log

2015-09-03 01:04 - 2015-09-03 01:04 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Main

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 01892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 00523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll

2015-09-03 01:03 - 2015-09-03 01:03 - 00000000 ___HD C:\SPLASH.SYS

2015-09-03 01:03 - 2015-09-03 01:03 - 00000000 ___HD C:\SPLASH.000

2015-09-03 01:03 - 2015-09-03 01:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Downloaded Installations

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 01:13 - 00000597 _____ C:\Windows\DirectX.log

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 00:56 - 00001121 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PMB.lnk

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 00:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PMB

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 00:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0

2015-09-03 00:56 - 2007-07-19 19:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll

2015-09-03 00:56 - 2006-03-31 13:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll

2015-09-03 00:56 - 2006-03-31 13:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll

2015-09-03 00:55 - 2015-09-03 00:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:52 - 2015-09-25 16:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2015-09-03 00:50 - 2015-09-03 00:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sony Media Go Install

2015-09-03 00:49 - 2015-09-03 00:49 - 00001303 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Gallery.lnk

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll

2015-09-03 00:47 - 2015-09-03 00:47 - 00000040 ____H C:\Windows\system32\ivireg.ivr

2015-09-03 00:47 - 2015-09-03 00:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Corel

2015-09-03 00:47 - 2007-04-17 12:51 - 00014112 _____ (InterVideo) C:\Windows\system32\Drivers\regi.sys

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArcSoft Webcam Suite

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ArcSoft

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Corel

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ArcSoft

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Corel

2015-09-03 00:46 - 2006-02-03 09:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll

2015-09-03 00:45 - 2015-09-03 00:45 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader X.lnk

2015-09-03 00:43 - 2015-09-03 00:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SmartSound Software Inc

2015-09-03 00:43 - 2015-09-03 00:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\eSellerate

2015-09-03 00:43 - 2015-09-03 00:43 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SmartSound Software

2015-09-03 00:42 - 2015-09-03 00:42 - 00002267 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Premiere Elements 9.lnk

2015-09-03 00:39 - 2015-09-03 00:39 - 00001519 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe ExtendScript Toolkit CS5.lnk

2015-09-03 00:39 - 2015-09-03 00:39 - 00000997 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Help.lnk

2015-09-03 00:36 - 2015-09-03 00:36 - 00001892 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 9.lnk

2015-09-03 00:36 - 2010-03-19 04:00 - 00055856 ____N (Sonic Solutions) C:\Windows\system32\Drivers\PxHlpa64.sys

2015-09-03 00:36 - 2009-10-20 04:00 - 00010224 ____N (Sonic Solutions) C:\Windows\system32\Drivers\cdralw2k.sys

2015-09-03 00:36 - 2009-10-20 04:00 - 00010224 ____N (Sonic Solutions) C:\Windows\system32\Drivers\cdr4_xp.sys

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00404640 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Roaming\Macromedia

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Macromedia

2015-09-03 00:32 - 2015-09-03 06:41 - 00002201 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Smart Network.lnk

2015-09-03 00:32 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\SONY

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00001995 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Manual.lnk

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00001531 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Control Center.lnk

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00000000 ____D C:\Documentation

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00000000 ____D C:\_FS_SWRINFO

2015-09-03 00:29 - 2015-09-28 12:31 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Sony Corporation

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 01:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sony

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 00:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 00:29 - 00001396 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO3DPortal.lnk

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 00:29 - 00000000 ____D C:\Windows\Sonysys

2015-09-03 00:26 - 2015-09-25 16:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee

2015-09-03 00:26 - 2015-09-03 06:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java

2015-09-03 00:26 - 2015-09-03 06:40 - 00274016 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\javaws.exe

2015-09-03 00:26 - 2015-09-03 00:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sun

2015-09-03 00:25 - 2015-09-03 00:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Sony Shared

2015-09-03 00:25 - 2015-09-03 00:25 - 00525544 _____ (Sun Microsystems, Inc.) C:\Windows\system32\deployJava1.dll

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Atheros

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 00:32 - 00000000 ____D C:\temp

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 00:23 - 00000206 _____ C:\WLAN_Setup.log

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 00:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Atheros WiFi Driver Installation

2015-09-03 00:23 - 2011-06-29 18:46 - 00066623 _____ C:\Windows\system32\athrextx.cat

2015-09-03 00:23 - 2011-06-21 02:03 - 02753536 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athrx.sys

2015-09-03 00:23 - 2011-06-21 02:03 - 02753536 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\athrx.sys

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\SDA

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Downloaded Installations

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\Synaptics

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics

2015-09-03 00:22 - 2011-06-24 22:33 - 00008192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\IntelMEFWVer.dll

2015-09-03 00:21 - 2015-09-28 12:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA

2015-09-03 00:21 - 2015-09-03 00:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:21 - 2015-09-03 00:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:20 - 2015-09-03 00:22 - 00020534 _____ C:\Windows\DPINST.LOG

2015-09-03 00:20 - 2015-09-03 00:21 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 08106088 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 01359976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco642040.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 00174184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 00029288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:09 - 20465256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:09 - 06029928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:08 - 15051368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:08 - 13080168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 12842600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 01643624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6420142.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 01394280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvgenco642062.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 00007621 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 10061416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 03182184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 02954856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 02871400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:05 - 06597736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:05 - 04936808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:05 - 02579560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvenc.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:04 - 18580072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:04 - 13011560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 02209384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 01971816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 01319424 _____ (SONY Deutschland GmbH - Stuttgart Technology Center) C:\Windows\system32\PVSonyDll.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 01314816 _____ (SONY Deutschland GmbH - Stuttgart Technology Center) C:\Windows\SysWOW64\PVSonyDll.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 00067176 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 00057960 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 00011240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvBridge.kmd

2015-09-03 00:19 - 2015-09-03 00:19 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_btath_hcrp_01009.Wdf

2015-09-03 00:17 - 2015-09-27 10:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:18 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BT Program

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dolby

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4

2015-09-03 00:16 - 2015-09-03 00:17 - 00002587 _____ C:\RHDSetup.log

2015-09-03 00:16 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp

2015-09-03 00:16 - 2015-09-03 00:16 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:36 - 02601816 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\WavesGUILib.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 03115112 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 01805928 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00518896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00332392 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00220512 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00211184 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00198896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00155888 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00149608 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00121744 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00081248 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00078176 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00074064 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 02905320 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 02416744 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 01560680 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 01245288 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00375128 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00204120 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00101208 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00078680 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 01474048 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 00092264 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInst64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 03308376 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 02238296 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioRealtek.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00426328 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EED64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00334680 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00136024 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00118104 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00074072 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:31 - 02197264 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:31 - 00341336 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:31 - 00318808 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:29 - 02085440 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 01756264 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 01568360 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 01486952 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00712296 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00693352 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00491112 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00432744 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00428648 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00242792 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00242792 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00241768 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:27 - 00728680 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:27 - 00200800 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:27 - 00108960 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:18 - 01698408 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll

2015-09-03 00:15 - 2015-09-28 12:30 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2015-09-03 00:15 - 2015-09-03 00:15 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel

2015-09-03 00:13 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel

2015-09-03 00:13 - 2015-09-03 00:13 - 00000000 ____D C:\Intel

2015-09-03 00:13 - 2011-06-24 22:49 - 00053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00410496 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorV.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00166272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvstor.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00148352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvraid.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00107904 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdsata.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00027008 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdxata.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:33 - 02565632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:30 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fsutil.exe

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 07:33 - 01699328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esent.dll

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 07:31 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fsutil.exe

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 06:37 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS

2015-09-03 00:08 - 2015-09-28 20:56 - 02007717 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log

2015-09-03 00:07 - 2015-09-03 00:07 - 00001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk

2015-09-03 00:07 - 2015-09-03 00:07 - 00001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk

 

==================== One Month Modified files and folders ========

 

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

 

2015-09-28 12:31 - 2009-07-14 06:45 - 00020992 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2015-09-28 12:31 - 2009-07-14 06:45 - 00020992 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2015-09-28 12:12 - 2011-02-14 23:13 - 00661956 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat

2015-09-28 12:12 - 2011-02-14 23:13 - 00141726 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat

2015-09-28 12:12 - 2009-07-14 07:13 - 01574032 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2015-09-28 12:06 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT

2015-09-28 12:06 - 2009-07-14 06:51 - 00035453 _____ C:\Windows\setupact.log

2015-09-28 12:05 - 2009-07-14 06:45 - 00466528 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2015-09-28 12:04 - 2010-11-21 05:47 - 00023288 _____ C:\Windows\PFRO.log

2015-09-28 12:00 - 2011-05-31 06:51 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System

2015-09-28 11:59 - 2011-02-14 22:15 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\winrm

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WCN

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\slmgr

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts

2015-09-28 11:59 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI

2015-09-28 11:59 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz

2015-09-28 11:59 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\winrm

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WCN

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\slmgr

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Printing_Admin_Scripts

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\com

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MUI

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\IME

2015-09-28 11:57 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\com

2015-09-28 11:55 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\tr-TR

2015-09-28 11:54 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\tr-TR

2015-09-28 11:47 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sk-SK

2015-09-28 11:46 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sk-SK

2015-09-28 11:43 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ro-RO

2015-09-28 11:43 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\ro-RO

2015-09-28 11:19 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Speech

2015-09-28 11:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\bg-BG

2015-09-28 11:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\bg-BG

2015-09-28 11:09 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers

2015-09-27 20:29 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache

2015-09-27 14:03 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\AppCompat

2015-09-27 14:02 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions

2015-09-27 14:01 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\tracing

2015-09-27 14:01 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\zh-HK

2015-09-27 14:01 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\zh-HK

2015-09-27 13:07 - 2011-02-14 23:24 - 08025700 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI

2015-09-25 16:18 - 2011-05-31 06:51 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellNew

2015-09-25 16:18 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2015-09-25 16:15 - 2009-07-14 04:34 - 00000510 _____ C:\Windows\win.ini

2015-09-03 07:08 - 2011-02-14 21:12 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther

2015-09-03 07:08 - 2009-07-14 06:46 - 00004059 _____ C:\Windows\DtcInstall.log

2015-09-03 06:15 - 2011-05-26 16:04 - 00000077 ____H C:\splash.idx

2015-09-03 06:14 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\restore

2015-09-03 06:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries

2015-09-03 01:27 - 2011-02-14 21:20 - 00002086 _____ C:\Windows\system32\snyinst.oem

2015-09-03 01:12 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Help

2015-09-03 01:04 - 2009-07-14 07:38 - 00029696 ___SH C:\Windows\system32\config\BCD-Template.LOG

2015-09-03 01:04 - 2009-07-14 07:32 - 00032768 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template

2015-09-03 00:47 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system

2015-09-03 00:30 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Resources

2015-09-03 00:29 - 2011-02-14 21:20 - 00000012 _____ C:\Windows\csup.txt

2015-09-03 00:29 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00246804 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AtherosBt.bin

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001274 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_26.dfu

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001242 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_40_0x01.dfu

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001204 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_40_0x02.dfu

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001204 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_40.dfu

2015-09-03 00:18 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2015-09-03 00:07 - 2011-02-14 21:32 - 00003652 _____ C:\Windows\TSSysprep.log

2015-09-03 00:07 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games

 

Some files in TEMP:

====================

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\BSvcProcessor.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\BSvcUpdater.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\DAEMON Tools Lite.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ose00000.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ytb.exe

 

 

==================== Bamital & volsnap =================

 

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

 

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

 

 

LastRegBack: 2015-09-27 18:21

 

==================== End of FRST.txt ============================

Link to comment
Share on other sites

Samt Logfilen från ADWCleaner

 

# AdwCleaner v5.009 - Logfile created 28/09/2015 at 21:19:58
# Updated 27/09/2015 by Xplode
# Database : 2015-09-27.1 [server]
# Operating system : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (x64)
# Username : Marianne - MARIANNE-VAIO
# Running from : C:\Users\Marianne\Desktop\adwcleaner_5.009.exe
# Option : Scan
 
***** [ Services ] *****
 
Service Found : Service Mgr ResultsHub
Service Found : Update Mgr ResultsHub
 
***** [ Folders ] *****
 
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Results Hub
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
Folder Found : C:\ProgramData\Results Hub
Folder Found : C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
Folder Found : C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
Folder Found : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Results Hub
Folder Found : C:\Users\Marianne\AppData\Local\YSearchUtil
Folder Found : C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mcbkbpnkkkipelfledbfocopglifcfmi
Folder Found : C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\RHEng
Folder Found : C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\YSearchUtil
 
***** [ Files ] *****
 
File Found : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ResultsHubDesktopSearch.lnk
 
***** [ Shortcuts ] *****
 
 
***** [ Scheduled tasks ] *****
 
 
***** [ Registry ] *****
 
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F83D1872-D9FF-47F8-B5A0-49CC51E24EE8}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{99415057-7C50-439D-AA20-02D83C071B61}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7D86A08B-0A8F-4BE0-B693-F05E6947E780}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\DeviceVM
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Results Hub
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\DeviceVM
Data Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page] - hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggUcw4NUA5HGBgSIgwOTA0QFQEOIQENBxQVEgEVd1gMBAFJQwYFIk0FA1ADB0VXfVBdFElXTwhxJUpNDU0CaUBB
Data Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page] - hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggUcw4NUA5HGBgSIgwOTA0QFQEOIQENBxQVEgEVd1gMBAFJQwYFIk0FA1ADB0VXfVBdFElXTwhxJUpNDU0CaUBB
Data Found : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page] - hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggUcw4NUA5HGBgSIgwOTA0QFQEOIQENBxQVEgEVd1gMBAFJQwYFIk0FA1ADB0VXfVBdFElXTwhxJUpNDU0CaUBB
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\OldSearch
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Data Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\OldSearch
Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Data Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Data Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Key Found : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\OldSearch
Key Found : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
Data Found : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope] - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
 
***** [ Web browsers ] *****
 
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web data] [search Provider] Found : searchinterneat-a.akamaihd.net
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web data] [search Provider] Found : sweet-page
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.delta-search.com/?affID=119816&babsrc=HP_ss&mntrId=F2400008CAFAB233
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1402943394&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403101210&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403337485&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403421003&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403536361&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403619112&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403705978&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403755549&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403757623&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403882339&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1403942459&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404139263&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404321982&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404398072&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404399227&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404414853&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404422208&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404472460&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404473181&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404475528&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404546725&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404627069&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404725834&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404728037&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1404728070&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405017010&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405085777&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405143237&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405256097&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405340684&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405504723&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405590377&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1405836045&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406217986&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406353271&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406445041&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406564121&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406614392&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406717148&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406806531&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406872160&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1406999240&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407061688&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407161623&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407253184&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407273355&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407420466&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407469735&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407505571&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://www.sweet-page.com/?type=hppp&ts=1407745053&from=wpc&uid=HitachiXHTS727575A9E364_J3740084HM59SEHM59SEX
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Found : hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggUcw4NUA5HGBgSIgwOTA0QFQEOIQENBxQVEgEVd1gMBAFJQwYFIk0FA1oDB0VXfV5bFElXTwhxJUpNDU0CaUBB
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Default_Search_Provider_Data] Found : hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/s?eq=U0EeE1xZE1oZB1ZEfQ4LVgxAFgMabQhaVA9cFVQXdBRZWQwXDFEQdA8PAA0UGQ1Bcx9aFQQTQkcFME0FBloEURNNfWtdEkwdVUZrNVs=&q={searchTerms}
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Found : fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Found : mcbkbpnkkkipelfledbfocopglifcfmi
[C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Found : npdicihegicnhaangkdmcgbjceoemeoo
 
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s3].txt - [16327 bytes] ##########
Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

1. Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.

Klicka på Clean-knappen.
Tryck på OK.
Tryck på OK fler gånger om det kommer upp meddelanden.

Datorn kommer att startas om, om den inte gör det automatiskt får du göra det själv.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt

 

 

2. Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/ och använd helst Internet Explorer till det.
För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

Välj alternativet Enable detection of potentially unwanted applications.

Klicka på Advanced Settings.
Ta bort bocken framför Remove found threats.
Bocka för:
Scan Archives
Scan for potentially unsafe applications
Enable Anti-Stealth Technology

Klicka på Start

När skanningen är klar klicka på List of found threats, följt av Export to a text file. Spara till en fil på skrivbordet, öppna filen, kopiera resultatet och klistra sedan in det i ditt svar.

 

 

3. Starta FRST, bocka för Addition.txt. Skanna med programmet och bifoga de två nya loggarna.

Link to comment
Share on other sites

Tackar för snabb hjälp.

 

Här kommer rapporten från städningen.

 

# AdwCleaner v5.009 - Logfile created 29/09/2015 at 10:03:43
# Updated 27/09/2015 by Xplode
# Database : 2015-09-27.1 [server]
# Operating system : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (x64)
# Username : Marianne - MARIANNE-VAIO
# Running from : C:\Users\Marianne\Desktop\adwcleaner_5.009.exe
# Option : Cleaning
 
***** [ Services ] *****
 
[-] Service Deleted : Service Mgr ResultsHub
[-] Service Deleted : Update Mgr ResultsHub
 
***** [ Folders ] *****
 
[-] Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Results Hub
[-] Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
[!] Folder Not Deleted : C:\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
[-] Folder Deleted : C:\ProgramData\Results Hub
[-] Folder Deleted : C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
[!] Folder Not Deleted : C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
[-] Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Results Hub
[-] Folder Deleted : C:\Users\Marianne\AppData\Local\YSearchUtil
[-] Folder Deleted : C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mcbkbpnkkkipelfledbfocopglifcfmi
[-] Folder Deleted : C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\RHEng
[-] Folder Deleted : C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\YSearchUtil
 
***** [ Files ] *****
 
[-] File Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ResultsHubDesktopSearch.lnk
 
***** [ Shortcuts ] *****
 
 
***** [ Scheduled tasks ] *****
 
 
***** [ Registry ] *****
 
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F83D1872-D9FF-47F8-B5A0-49CC51E24EE8}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{99415057-7C50-439D-AA20-02D83C071B61}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7D86A08B-0A8F-4BE0-B693-F05E6947E780}
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\DeviceVM
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Results Hub
[-] Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\DeviceVM
[-] Data Restored : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]
[-] Data Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]
[-] Data Restored : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]
[-] Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\OldSearch
[-] Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Data Restored : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope]
[!] Key Not Deleted : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\OldSearch
[!] Key Not Deleted : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Data Restored : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope]
[-] Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Data Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope]
[!] Key Not Deleted : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\OldSearch
[!] Key Not Deleted : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
[-] Data Restored : HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [DefaultScope]
 
***** [ Web browsers ] *****
 
[-] [C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [search Provider] Deleted : searchinterneat-a.akamaihd.net
[-] [C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [search Provider] Deleted : sweet-page
[-] [C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [startup_URLs] Deleted : hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggUcw4NUA5HGBgSIgwOTA0QFQEOIQENBxQVEgEVd1gMBAFJQwYFIk0FA1oDB0VXfV5bFElXTwhxJUpNDU0CaUBB
[-] [C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Default_Search_Provider_Data] Deleted : hxxp://searchinterneat-a.akamaihd.net/s?eq=U0EeE1xZE1oZB1ZEfQ4LVgxAFgMabQhaVA9cFVQXdBRZWQwXDFEQdA8PAA0UGQ1Bcx9aFQQTQkcFME0FBloEURNNfWtdEkwdVUZrNVs=&q={searchTerms}
[-] [C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Deleted : fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd
[-] [C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Deleted : mcbkbpnkkkipelfledbfocopglifcfmi
[-] [C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Deleted : npdicihegicnhaangkdmcgbjceoemeoo
 
*************************
 
:: Winsock settings cleared
 
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [4930 bytes] ##########
Link to comment
Share on other sites

Log från Onlinescanningen

 

C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\updater.bak.vir a variant of Win32/BrowseFox.AM potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\updater.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.AM potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugincontainer.bak.vir a variant of Win32/BrowseFox.AU potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugincontainer.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.AU potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\10\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\10bak\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\2\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\2bak\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\3\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\3bak\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\5\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\5bak\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\6\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\6bak\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7\resources\38.0.5.dll.vir a variant of Win32/BrowseFox.CF potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7\resources\39.0.0.dll.vir a variant of Win32/BrowseFox.CF potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7\resources\40.0.0.dll.vir a variant of Win32/BrowseFox.CF potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7bak\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7bak\resources\38.0.5.dll.vir a variant of Win32/BrowseFox.CF potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7bak\resources\39.0.0.dll.vir a variant of Win32/BrowseFox.CF potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\7bak\resources\40.0.0.dll.vir a variant of Win32/BrowseFox.CF potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\8\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656\plugins\8bak\Plugin.exe.vir a variant of Win32/BrowseFox.BZ potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Users\Marianne\AppData\Roaming\RHEng\519F7C3B887C409883A1485FC717355C\setup.exe.vir Win32/BrowseFox.CC potentially unwanted application
C:\Program Files\WinZip\Utils\WzSysScan\WINZIPSS.exe a variant of Win32/Systweak.L potentially unwanted application
C:\Program Files\WinZip\Utils\WzSysScan\WINZIPSSHelper.dll a variant of Win32/Systweak.N potentially unwanted application
C:\Program Files\WinZip\Utils\WzSysScan\WINZIPSSPrivacyProtector.exe a variant of Win32/Systweak.L potentially unwanted application
C:\Program Files\WinZip\Utils\WzSysScan\WINZIPSSRegClean.exe a variant of Win32/Systweak potentially unwanted application
C:\Program Files\WinZip\Utils\WzSysScan\WINZIPSSRegistryOptimizer.exe a variant of Win32/Systweak.L potentially unwanted application
C:\Program Files\WinZip\Utils\WzSysScan\WINZIPSSSystemCleaner.exe a variant of Win32/Systweak.L potentially unwanted application
C:\Windows\Installer\faebe.msi a variant of Win32/Systweak.L potentially unwanted application
Link to comment
Share on other sites

Nya First-loggen

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-09-2015 01
Ran by Marianne (administrator) on MARIANNE-VAIO (29-09-2015 16:18:35)
Running from C:\Users\Marianne\Desktop
Loaded Profiles: Marianne (Available Profiles: Marianne)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Svenska (Sverige)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Atheros) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
(Atheros Commnucations) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\N360.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\VAIO Gate.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBDeviceInfoProvider.exe
(Protexis Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Atheros Communications) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
(Atheros Commnucations) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\Marianne\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Nico Mak Computing) C:\Program Files\WinZip\FAH\FAHWindow64.exe
(WinZip Computing, S.L.) C:\Program Files\WinZip\WzPreloader.exe
(Dolby Laboratories Inc.) C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VAIOUpdt.exe
(Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\N360.exe
(Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 9 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUAgent.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(InterVideo) C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe
(ArcSoft, Inc.) C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\vds.exe
(Sony of America Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe
 
 
==================== Registry (Whitelisted) ===========================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11895400 2011-07-20] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2226280 2011-07-20] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AtherosBtStack] => C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [947360 2011-07-05] (Atheros Communications)
HKLM\...\Run: [AthBtTray] => C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe [797344 2011-07-05] (Atheros Commnucations)
HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2531624 2011-06-22] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [497648 2010-07-29] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [iAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [283160 2011-01-12] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Dolby Home Theater v4] => C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4.exe [500736 2011-05-02] (Dolby Laboratories Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [iSBMgr.exe] => C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2801288 2011-05-31] (Sony Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [PMBVolumeWatcher] => c:\Program Files (x86)\Sony\PMB\PMBVolumeWatcher.exe [650080 2011-03-15] (Sony Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [sunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [597552 2015-08-04] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4468056 2015-06-18] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\...\Run: [bingSvc] => C:\Users\Marianne\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-04-07] (© 2015 Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\...\MountPoints2: {60d709ff-638d-11e5-a321-9439e5a2ef1a} - F:\SETUP.EXE
HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
ShellIconOverlayIdentifiers: [  OverlayExcluded] -> {4433A54A-1AC8-432F-90FC-85F045CF383C} => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\buShell.dll [2015-07-13] (Symantec Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  OverlayPending] -> {F17C0B1E-EF8E-4AD4-8E1B-7D7E8CB23225} => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\buShell.dll [2015-07-13] (Symantec Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [  OverlayProtected] -> {476D0EA3-80F9-48B5-B70B-05E677C9C148} => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\buShell.dll [2015-07-13] (Symantec Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FAH.lnk [2015-09-03]
ShortcutTarget: FAH.lnk -> C:\Program Files\WinZip\FAH\FAHConsole.exe (Nico Mak Computing)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Preloader.lnk [2015-09-03]
ShortcutTarget: WinZip Preloader.lnk -> C:\Program Files\WinZip\WzPreloader.exe (WinZip Computing, S.L.)
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{A4FF7EB2-2021-4F2C-8086-B76DC7B9F58F}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{D4E428A7-0BBD-43F0-9D82-9E22B9706416}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 
Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://vaioportal.sony.eu
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = hxxp://sony.msn.com
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = hxxp://sony.msn.com
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKLM -> OldSearch URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {17070116-D6C1-4381-91FD-5AD407CB2C28} URL = hxxp://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ddc&hsimp=yhs-ddc_bd&type=bl-bir-dd__alt__ddc_dss_bd_com&p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {54C1A7FF-1E79-4CE4-99A6-C2123D633DC4} URL = hxxp://www.bing.com/search?FORM=SK2MDF&PC=SK2M&q={searchTerms}&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {8C0B49C3-54AF-4A1C-B7AE-F85D3AB1BCD3} URL = hxxps://se.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&fr=yset_ie_syc_oracle&type=orcl_default
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {93655534-54A5-4E68-B5EA-101E63D17B17} URL = hxxp://rover.ebay.com/rover/1/0/4?satitle={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 -> {D47185EB-6E9E-4477-8151-B652AF7CD865} URL = hxxp://services.zinio.com/search?s={searchTerms}&rf=sonyslices
BHO: Norton Identity Protection -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-11-15] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Norton Identity Protection -> {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} -> C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
BHO-x32: CIESpeechBHO Class -> {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} -> C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll [2011-07-05] (Atheros Commnucations)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine64\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
Toolbar: HKLM-x32 - Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\coIEPlg.dll [2015-07-10] (Symantec Corporation)
DPF: HKLM-x32 {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2015-05-01] (Microsoft Corporation)
 
FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll [2015-09-03] ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-07-11] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-09-03] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\new_plugin\npjp2.dll [No File]
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-09-03] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.0.50401.0\npctrl.dll [2010-04-01] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-21] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2011-06-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2011-06-16] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @SonyCreativeSoftware.com/Media Go,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\npmediago.dll [2010-12-10] (Sony Network Entertainment International LLC)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-27] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-27] (Google Inc.)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{2D3F3651-74B9-4795-BDEC-6DA2F431CB62}] - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_22.5.2.15\coFFPlgn
FF Extension: Norton Toolbar - C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_22.5.2.15\coFFPlgn [2015-09-29]
 
Chrome: 
=======
CHR HomePage: Profile 1 -> hxxp://www.msn.com/?pc=__PARAM__&ocid=__PARAM__DHP&osmkt=sv-se
CHR DefaultSearchURL: Profile 1 -> hxxp://www.bing.com/search?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Profile 1 -> bing.com
CHR DefaultSuggestURL: Profile 1 -> hxxps://se.search.yahoo.com/sugg/ie?output=fxjson&command={searchTerms}&nResults=10
CHR Profile: C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Presentationer) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-09-03]
CHR Extension: (Entanglement Web App) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aciahcmjmecflokailenpkdchphgkefd [2015-09-25]
CHR Extension: (Google Dokument) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-09-03]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-09-03]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-03]
CHR Extension: (Norton Security Toolbar) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe [2015-09-25]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-09-03]
CHR Extension: (Google Kalkylark) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-09-03]
CHR Extension: (Google Dokument Offline) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-03]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-09-25]
CHR Extension: (Simple Highlighter (deprecated)) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hljnlfolmbmibdjaikiaepgepgnldclj [2015-09-25]
CHR Extension: (Norton Identity Safe) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif [2015-09-27]
CHR Extension: (Betalning via Chrome Web Store) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-09-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-09-03]
CHR Profile: C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1
CHR Extension: (Norton Security Toolbar) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe [2015-09-28]
CHR Extension: (Norton Identity Safe) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif [2015-09-28]
CHR Extension: (Betalning via Chrome Web Store) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-09-28]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe] - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\Exts\Chrome.crx [2015-09-25]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [cjabmdjcfcfdmffimndhafhblfmpjdpe] - C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\Exts\Chrome.crx [2015-09-25]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx [2015-05-01]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [npdicihegicnhaangkdmcgbjceoemeoo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 
==================== Services (Whitelisted) ========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
S3 ACDaemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [113152 2010-03-18] (ArcSoft Inc.)
R2 Atheros Bt&Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [138400 2011-07-05] (Atheros) [File not signed]
R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [98976 2011-07-05] (Atheros Commnucations) [File not signed]
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1394816 2015-05-01] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1772672 2015-05-01] (Microsoft Corporation)
S3 DCDhcpService; C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe [104096 2011-07-19] (Atheros Communication Inc.) [File not signed]
R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1268568 2015-06-18] (Disc Soft Ltd)
S3 Lenovo EasyPlus Hotspot; C:\Program Files (x86)\Common Files\LENOVO\easyplussdk\bin\EPHotspot64.exe [625632 2015-07-22] (Lenovo)
R2 N360; C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\N360.exe [282016 2015-07-16] (Symantec Corporation)
S3 Roxio UPnP Renderer 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe [313840 2010-02-24] (Sonic Solutions)
S2 Roxio Upnp Server 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe [362992 2010-02-24] (Sonic Solutions)
R2 SampleCollector; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe [259512 2011-07-22] (Sony Corporation)
R2 uCamMonitor; C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [105024 2011-02-23] (ArcSoft, Inc.)
S3 VCFw; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe [887000 2011-01-20] (Sony Corporation)
R3 VUAgent; C:\Program Files\Sony\VAIO Update\vuagent.exe [1634304 2015-03-16] (Sony Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
 
===================== Drivers (Whitelisted) ==========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R3 ArcSoftKsUFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [19968 2009-05-26] (ArcSoft, Inc.)
R1 BHDrvx64; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\BASHDefs\20150921.003\BHDrvx64.sys [1650936 2015-07-28] (Symantec Corporation)
R1 ccSet_N360; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\ccSetx64.sys [173808 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2015-09-25] (Disc Soft Ltd)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R1 eeCtrl; C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [498512 2015-08-20] (Symantec Corporation)
R3 EraserUtilRebootDrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [155456 2015-08-20] (Symantec Corporation)
R1 IDSVia64; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\IPSDefs\20150928.001\IDSvia64.sys [767216 2015-09-25] (Symantec Corporation)
R3 NAVENG; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\VirusDefs\20150928.009\ENG64.SYS [138488 2015-05-20] (Symantec Corporation)
R3 NAVEX15; C:\Program Files (x86)\Norton 360\NortonData\22.5.2.15\Definitions\VirusDefs\20150928.009\EX64.SYS [2146040 2015-05-20] (Symantec Corporation)
R2 risdsnpe; C:\Windows\System32\DRIVERS\risdsnxc64.sys [98816 2011-06-23] (REDC)
R1 SRTSP; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\SRTSP64.SYS [926448 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R1 SRTSPX; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\SRTSPX64.SYS [50936 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R0 SymEFASI; C:\Windows\System32\drivers\N360x64\1605020.00F\SYMEFASI64.SYS [1620720 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R3 SymEvent; C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [111344 2015-09-25] (Symantec Corporation)
R1 SymIRON; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\Ironx64.SYS [297720 2015-07-11] (Symantec Corporation)
R1 SymNetS; C:\Windows\system32\drivers\N360x64\1605020.00F\SYMNETS.SYS [576248 2015-07-11] (Symantec Corporation)
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== One Month Created files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2015-09-29 16:09 - 2015-09-29 16:09 - 00010284 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\online scan.txt
2015-09-29 10:11 - 2015-09-29 10:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ESET
2015-09-29 10:06 - 2015-09-29 10:06 - 00000000 ___RD C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BT Devices
2015-09-29 10:06 - 2015-09-29 10:06 - 00000000 ____D C:\NPE
2015-09-29 03:19 - 2015-09-29 03:22 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX
2015-09-29 03:19 - 2015-09-29 03:19 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX
2015-09-29 03:01 - 2014-06-27 04:08 - 02777088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
2015-09-29 03:01 - 2014-06-27 03:45 - 02285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2015-09-28 21:39 - 2015-09-29 10:12 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\NPE
2015-09-28 21:09 - 2015-09-29 10:03 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-09-28 21:06 - 2015-09-28 21:06 - 01670656 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\adwcleaner_5.009.exe
2015-09-28 21:04 - 2015-08-18 03:42 - 00393304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-18 03:14 - 00344168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:48 - 25190400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:34 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:33 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:18 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:18 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:17 - 02886144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:17 - 00585216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:17 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:17 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:10 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:09 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:06 - 19856896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:06 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:04 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:04 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:04 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:04 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 08:00 - 05923328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:57 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:53 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:53 - 00490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:46 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:42 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:41 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:40 - 00504832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:40 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:39 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:39 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:39 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:38 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:35 - 02279424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:33 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:32 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:30 - 00479232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:29 - 00665600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:29 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:29 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:24 - 00720384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:23 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:22 - 02126336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:22 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:21 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:16 - 14451712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:16 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:14 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:12 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:11 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:10 - 04520448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:07 - 02427392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:04 - 12857344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:02 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:01 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 07:01 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 06:55 - 01545728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 06:43 - 01951232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 06:43 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 06:39 - 01310720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2015-09-28 21:04 - 2015-08-15 06:37 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 04:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDYAK.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 04:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDTAT.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 04:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU1.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 04:03 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDBASH.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 04:03 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 03:31 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDYAK.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 03:31 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDTAT.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 03:31 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDRU1.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 03:31 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDRU.DLL
2015-09-28 21:04 - 2014-07-09 03:31 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDBASH.DLL
2015-09-28 21:04 - 2013-11-26 10:16 - 03419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2015-09-28 21:04 - 2013-11-23 00:48 - 03928064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
2015-09-28 21:04 - 2012-07-06 22:07 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthport.sys
2015-09-28 21:04 - 2012-02-11 08:36 - 00559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
2015-09-28 21:04 - 2012-02-11 08:36 - 00067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
2015-09-28 21:04 - 2011-04-28 05:54 - 00080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.SYS
2015-09-28 20:58 - 2015-09-28 20:59 - 00042996 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\Addition.txt
2015-09-28 20:55 - 2015-09-29 16:18 - 00025768 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\FRST.txt
2015-09-28 20:55 - 2015-09-29 16:18 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-09-28 20:55 - 2015-09-28 20:55 - 02192384 _____ (Farbar) C:\Users\Marianne\Desktop\frst64.exe
2015-09-28 12:30 - 2015-09-28 12:30 - 00001145 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Update.lnk
2015-09-27 18:04 - 2015-02-03 05:31 - 01424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2015-09-27 18:04 - 2015-02-03 05:12 - 01230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2015-09-27 17:18 - 2015-09-27 17:23 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-09-27 17:18 - 2015-08-26 18:37 - 134753440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00744448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFx.dll
2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll
2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll
2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 05:08 - 00045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll
2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 04:26 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFRd.sys
2015-09-27 16:57 - 2012-07-26 04:26 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFPf.sys
2015-09-27 16:57 - 2012-06-02 16:57 - 00000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf
2015-09-27 16:50 - 2012-03-01 08:46 - 00023408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fs_rec.sys
2015-09-27 16:50 - 2012-03-01 08:28 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmi.dll
2015-09-27 16:50 - 2012-03-01 07:29 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmi.dll
2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 20:06 - 02565120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 20:06 - 01648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 20:06 - 01180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 19:57 - 01987584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll
2015-09-27 14:49 - 2015-07-30 19:57 - 01251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2015-09-27 14:49 - 2015-02-04 05:16 - 00465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
2015-09-27 14:49 - 2015-02-04 04:54 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll
2015-09-27 14:03 - 2015-09-27 14:03 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2015-09-27 14:03 - 2015-09-27 14:03 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-09-27 13:29 - 2015-01-09 01:44 - 00419936 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2015-09-27 13:29 - 2015-01-09 01:43 - 00419936 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2015-09-27 13:07 - 2015-07-30 15:13 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2015-09-27 13:07 - 2015-07-30 15:13 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2015-09-27 13:00 - 2013-10-14 18:00 - 00028368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEUDINIT.EXE
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00942592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00247808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00235008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\url.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\elshyph.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iexpress.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wextract.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardie.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imgutil.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
2015-09-27 12:09 - 2015-09-27 12:09 - 00012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe
2015-09-27 12:00 - 2015-09-27 12:00 - 00014838 _____ C:\test.xml
2015-09-27 11:59 - 2015-09-27 11:59 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\iolo
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01682432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01238528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 01080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10level9.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00522752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsGdiConverter.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1core.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00245248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10core.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecsExt.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAnimation.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10_1.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:58 - 2015-09-27 11:58 - 00002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
2015-09-27 11:43 - 2015-09-27 13:00 - 00035190 _____ C:\Windows\IE11_main.log
2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 05:14 - 00950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perftrack.dll
2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 05:14 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdi.dll
2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 05:14 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\powertracker.dll
2015-09-25 18:18 - 2015-01-09 04:48 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdi.dll
2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:56 - 01110016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:56 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:56 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jnwmon.dll
2015-09-25 18:14 - 2015-08-05 19:40 - 00216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2015-09-25 18:14 - 2015-07-15 05:17 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2015-09-25 18:14 - 2015-07-15 04:54 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:58 - 01632256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:58 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll
2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:42 - 01372160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2015-09-25 18:13 - 2015-07-09 19:42 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmapi.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:06 - 05568960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:06 - 00155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:06 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 01730496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:03 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01390592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01216512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00879104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:02 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:01 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:01 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 02:01 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:58 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:57 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:52 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-23 01:51 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:57 - 03989952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:57 - 03934656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:54 - 01311768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00635392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:53 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:52 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:47 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:46 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 19:42 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:48 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:45 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:44 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:44 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:34 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:34 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-07-22 18:31 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-09-25 18:12 - 2015-06-03 22:17 - 00459336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:18 - 02004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:18 - 01887232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:13 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 20:13 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:58 - 01391104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:58 - 01241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:51 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-27 19:51 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 20:03 - 00692672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 20:00 - 00616360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 19:56 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-08-04 19:55 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 12:06 - 00115136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 12:01 - 01941504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 12:01 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-06-25 11:44 - 01805824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2015-09-25 18:11 - 2015-06-03 22:16 - 00619056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2015-09-25 18:11 - 2015-06-03 22:16 - 00532176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 07:26 - 00613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisdecd.dll
2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 07:25 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisrndr.ax
2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 06:24 - 00465408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\psisdecd.dll
2015-09-25 18:11 - 2011-08-17 06:19 - 00075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\psisrndr.ax
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 05:04 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:48 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:48 - 00034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:48 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 04:47 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 03:51 - 03209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 03:47 - 00372736 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-09-02 03:33 - 00299520 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 03165696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 02606080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:07 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 20:06 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:56 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-26 19:55 - 00034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:56 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:56 - 00032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:55 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 19:47 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2015-09-25 18:10 - 2015-08-04 18:58 - 00061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2015-09-25 18:10 - 2015-06-03 22:21 - 00457400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:09 - 00017344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 01116672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00774656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00743424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00437760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepdu.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 22:05 - 00069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-07-28 21:55 - 01148416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-06-03 22:16 - 01239720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
2015-09-25 18:09 - 2015-06-03 22:16 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-06-02 02:07 - 00254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cewmdm.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-06-02 01:47 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cewmdm.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-04-18 05:10 - 00460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2015-09-25 18:09 - 2015-04-18 04:56 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2015-09-25 18:08 - 2015-04-13 05:28 - 00328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
2015-09-25 18:08 - 2014-12-11 19:47 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe
2015-09-25 18:08 - 2014-01-28 04:32 - 00228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
2015-09-25 18:08 - 2013-10-30 04:32 - 00335360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msieftp.dll
2015-09-25 18:08 - 2013-10-30 04:19 - 00301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msieftp.dll
2015-09-25 18:08 - 2013-03-19 07:53 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-16 07:49 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xmllite.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-16 06:33 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xmllite.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbctrac.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccp32.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccu32.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 12:02 - 00106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccr32.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbcjt32.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbctrac.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccp32.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccu32.dll
2015-09-25 18:08 - 2011-06-15 10:55 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbccr32.dll
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:22 - 14635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:21 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:21 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:21 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:19 - 12625920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 11411456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:07 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2015-09-25 18:07 - 2015-04-29 20:05 - 12625408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 20:17 - 00226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 20:17 - 00055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll
2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 19:40 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore6.dll
2015-09-25 18:07 - 2012-10-09 19:40 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcsvc6.dll
2015-09-25 18:06 - 2015-07-15 20:15 - 00094656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
2015-09-25 18:06 - 2015-07-15 20:10 - 01743360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
2015-09-25 18:06 - 2015-07-15 20:10 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll
2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:51 - 03722752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:51 - 00158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aaclient.dll
2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:51 - 00044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsgqec.dll
2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:34 - 03221504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:34 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tsgqec.dll
2015-09-25 18:05 - 2015-07-10 19:33 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aaclient.dll
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:19 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logman.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\typeperf.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\relog.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:18 - 00019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diskperf.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:01 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logman.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\typeperf.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\relog.exe
2015-09-25 18:04 - 2015-05-25 20:00 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\diskperf.exe
2015-09-25 18:03 - 2012-01-04 12:44 - 00509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
2015-09-25 18:03 - 2012-01-04 10:58 - 00442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
2015-09-25 18:02 - 2014-08-01 13:53 - 01031168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
2015-09-25 18:02 - 2014-08-01 13:35 - 00793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
2015-09-25 18:02 - 2014-04-25 04:34 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
2015-09-25 18:02 - 2014-04-25 04:06 - 00626688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-11-17 08:35 - 00395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-11-17 07:35 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:25 - 02315776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 02223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:22 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:19 - 00591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:19 - 00249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 07:19 - 00113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:34 - 01549312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 01401344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:32 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:28 - 00427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:28 - 00164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2015-09-25 18:02 - 2011-05-04 06:28 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 04121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 01574400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscp.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msnetobj.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:31 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 01202176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 01069056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00631808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsp.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcawrk.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:30 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:29 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:28 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:19 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 03209728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 01329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 01005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:12 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:11 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:11 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2015-09-25 18:01 - 2015-02-03 05:09 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2015-09-25 18:00 - 2014-12-19 05:06 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
2015-09-25 18:00 - 2014-06-19 00:23 - 00156824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscorier.dll
2015-09-25 18:00 - 2014-06-19 00:23 - 00156312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscorier.dll
2015-09-25 17:59 - 2014-10-14 04:13 - 00683520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll
2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 01943696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfshim.dll
2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 01131664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dfshim.dll
2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 00081560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscories.dll
2015-09-25 17:59 - 2014-06-19 00:23 - 00073880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscories.dll
2015-09-25 17:59 - 2014-04-05 04:47 - 01903552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2015-09-25 17:59 - 2014-04-05 04:47 - 00288192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2015-09-25 17:59 - 2014-01-29 04:32 - 00484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2015-09-25 17:59 - 2014-01-29 04:06 - 00381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2015-09-25 17:59 - 2013-11-26 13:40 - 00376768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2015-09-25 17:59 - 2013-10-19 04:18 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imagehlp.dll
2015-09-25 17:59 - 2013-10-19 03:36 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imagehlp.dll
2015-09-25 17:58 - 2015-07-15 05:19 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll
2015-09-25 17:57 - 2014-12-19 03:46 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2015-09-25 17:57 - 2014-12-06 06:17 - 00303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
2015-09-25 17:57 - 2014-12-06 05:50 - 00156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
2015-09-25 17:57 - 2014-12-06 05:50 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
Link to comment
Share on other sites

2015-09-25 17:57 - 2014-06-18 04:18 - 00692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osk.exe

2015-09-25 17:57 - 2014-06-18 03:51 - 00646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\osk.exe

2015-09-25 17:57 - 2013-10-04 04:16 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmk.sys

2015-09-25 17:57 - 2013-10-04 03:36 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\portcls.sys

2015-09-25 17:57 - 2011-12-30 08:26 - 00515584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\timedate.cpl

2015-09-25 17:57 - 2011-12-30 07:27 - 00478720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\timedate.cpl

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:49 - 00260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:48 - 00102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:30 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-07-01 22:30 - 00082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-06-17 19:47 - 00404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-06-17 19:37 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-04-24 20:17 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-04-24 19:56 - 00530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-02-03 05:31 - 00215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-02-03 05:12 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ubpm.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-01-29 05:19 - 02543104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdshext.dll

2015-09-25 17:56 - 2015-01-29 05:02 - 02311168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll

2015-09-25 17:56 - 2014-06-06 12:10 - 00624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll

2015-09-25 17:56 - 2014-06-06 11:44 - 00509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll

2015-09-25 17:56 - 2014-05-30 08:45 - 00497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00488448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00485888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:27 - 00123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:26 - 00528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdrm.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:16 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp_isv.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:03 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secproc_ssp.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 04:02 - 00390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdrm.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-12-04 03:54 - 00508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RMActivate_ssp_isv.exe

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-11-27 03:41 - 00007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 04:28 - 00190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 04:25 - 00197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credui.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 03:58 - 00152576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-10-04 03:56 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credui.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-08-05 04:25 - 00155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ataport.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-07-25 11:25 - 01888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2015-09-25 17:56 - 2013-07-25 10:57 - 01620992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL

2015-09-25 17:56 - 2013-06-26 00:55 - 00785624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys

2015-09-25 17:56 - 2013-04-26 01:30 - 01505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d11.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-04-01 00:52 - 01887232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll

2015-09-25 17:56 - 2013-02-12 06:12 - 00019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usb8023.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-11-29 00:56 - 00054376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-11-29 00:56 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll

2015-09-25 17:56 - 2012-08-22 20:12 - 00950128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-07-04 22:26 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\RNDISMP.sys

2015-09-25 17:56 - 2012-04-26 07:41 - 00077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpwsx.dll

2015-09-25 17:56 - 2012-04-26 07:34 - 00009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe

2015-09-25 17:55 - 2015-07-04 20:07 - 02087424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-07-04 19:48 - 01414656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 01480192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:23 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:05 - 00179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:04 - 01174528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:04 - 00143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll

2015-09-25 17:55 - 2015-04-27 21:04 - 00103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll

2015-09-25 17:55 - 2013-07-12 12:41 - 00185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys

2015-09-25 17:55 - 2013-07-12 12:41 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbcir.sys

2015-09-25 17:55 - 2012-11-29 00:56 - 00000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf

2015-09-25 17:44 - 2012-10-03 19:44 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll

2015-09-25 17:43 - 2014-11-11 03:46 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys

2015-09-25 17:43 - 2013-07-03 06:05 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys

2015-09-25 17:43 - 2013-07-03 06:05 - 00032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:44 - 00246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netcorehc.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:44 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:44 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 19:42 - 00569344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 18:42 - 00175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netcorehc.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 18:42 - 00018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll

2015-09-25 17:43 - 2012-10-03 18:07 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpipreg.sys

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:45 - 03242496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:45 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:44 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:43 - 02364416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:43 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:42 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:42 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll

2015-09-25 17:42 - 2015-06-15 23:37 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:44 - 00722944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\objsel.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:44 - 00039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincredprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cngprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\capiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:43 - 00044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dimsroam.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\objsel.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cngprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\capiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpapiprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dimsroam.dll

2015-09-25 17:42 - 2014-03-04 11:17 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincredprovider.dll

2015-09-25 17:42 - 2012-11-02 07:59 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnet.dll

2015-09-25 17:42 - 2012-11-02 07:11 - 00376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dpnet.dll

2015-09-25 17:41 - 2012-08-21 23:01 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OxpsConverter.exe

2015-09-25 17:40 - 2015-07-09 19:57 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe

2015-09-25 17:40 - 2015-07-09 19:57 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe

2015-09-25 17:40 - 2015-07-09 19:42 - 00179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe

2015-09-25 17:40 - 2014-08-12 04:02 - 00878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL

2015-09-25 17:40 - 2014-08-12 03:36 - 00701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL

2015-09-25 17:40 - 2014-06-16 04:10 - 00985536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys

2015-09-25 17:40 - 2013-04-10 08:01 - 00265064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 15:20 - 00441856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wpc.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 15:15 - 02746368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameux.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 14:26 - 00308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wpc.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 14:20 - 02576384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gameux.dll

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00045568 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc-nz.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00044544 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegibbfc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00043520 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\csrr.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00030720 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\usk.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00023552 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-pt.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:20 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-fi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00055296 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cero.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00051712 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\esrb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00046592 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\fpb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00040960 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cob-au.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00021504 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\grb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 13:19 - 00015360 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\djctq.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00055296 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\cero.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00051712 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\esrb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00046592 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\fpb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00045568 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\oflc-nz.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00044544 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegibbfc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00043520 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\csrr.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00040960 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\cob-au.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00030720 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\usk.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00023552 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\oflc.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00021504 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\grb.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi-pt.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi-fi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\pegi.rs

2015-09-25 17:40 - 2012-12-07 12:46 - 00015360 _____ (Microsoft) C:\Windows\SysWOW64\djctq.rs

2015-09-25 17:40 - 2011-04-29 05:06 - 00467456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys

2015-09-25 17:40 - 2011-04-29 05:05 - 00410112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys

2015-09-25 17:40 - 2011-04-29 05:05 - 00168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys

2015-09-25 17:40 - 2011-02-03 13:25 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll

2015-09-25 17:39 - 2013-09-08 04:27 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll

2015-09-25 17:39 - 2013-09-08 04:03 - 00231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll

2015-09-25 17:26 - 2015-09-25 17:26 - 00266062 _____ C:\Windows\msxml4-KB2758694-enu.LOG

2015-09-25 17:21 - 2014-07-01 00:24 - 00008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardres.dll

2015-09-25 17:21 - 2014-07-01 00:14 - 00008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardres.dll

2015-09-25 17:21 - 2014-06-06 08:16 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-06-06 08:12 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:48 - 01389208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardagt.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:48 - 00171160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\infocardapi.dll

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:47 - 00619672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardagt.exe

2015-09-25 17:21 - 2014-03-09 23:47 - 00099480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\infocardapi.dll

2015-09-25 17:05 - 2014-11-26 05:53 - 00861696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2015-09-25 17:05 - 2014-11-26 05:32 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll

2015-09-25 17:05 - 2012-03-17 09:58 - 00075120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\partmgr.sys

2015-09-25 17:04 - 2015-02-18 09:06 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe

2015-09-25 17:04 - 2015-02-18 09:04 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe

2015-09-25 17:04 - 2014-11-11 05:08 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pku2u.dll

2015-09-25 17:04 - 2014-11-11 04:44 - 00186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll

2015-09-25 17:03 - 2015-04-11 05:19 - 00069888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stream.sys

2015-09-25 17:03 - 2015-02-25 05:18 - 00754688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys

2015-09-25 17:02 - 2015-01-17 04:48 - 01067520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll

2015-09-25 17:02 - 2015-01-17 04:30 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-30 04:03 - 00165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\charmap.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-10-30 03:45 - 00155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\charmap.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 02020352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 00346624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 00310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:12 - 00181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 04:11 - 00266240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 01177088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 00214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:45 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-10-03 03:44 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe

2015-09-25 17:02 - 2014-09-04 07:23 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-09-04 07:04 - 00372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:35 - 00274880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msiscsi.sys

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:35 - 00190912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:35 - 00027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Diskdump.sys

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:28 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iologmsg.dll

2015-09-25 17:02 - 2014-02-04 04:00 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iologmsg.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-07-26 04:24 - 00197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-07-26 03:55 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-04-26 07:51 - 00751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll

2015-09-25 17:02 - 2013-04-26 06:55 - 00492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll

2015-09-25 17:02 - 2012-11-23 05:13 - 00068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe

2015-09-25 17:02 - 2012-09-26 00:47 - 00078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\synceng.dll

2015-09-25 17:02 - 2012-09-26 00:46 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\synceng.dll

2015-09-25 17:01 - 2013-05-10 07:49 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptdlg.dll

2015-09-25 17:01 - 2013-05-10 05:20 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptdlg.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 13:42 - 00404480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:40 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devobj.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:40 - 00044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devrtl.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:39 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cfgmgr32.dll

2015-09-25 17:01 - 2011-05-24 12:37 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drvinst.exe

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aelupsvc.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:41 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shimeng.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:11 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shimeng.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:10 - 00295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll

2015-09-25 17:00 - 2015-03-04 06:10 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-10-25 03:57 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\packager.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-10-25 03:32 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\packager.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 01118720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 00235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsta.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 04:07 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:40 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winsta.dll

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:39 - 01051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:21 - 00212480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpwd.sys

2015-09-25 16:59 - 2014-07-17 03:21 - 00039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tssecsrv.sys

2015-09-25 16:58 - 2012-07-05 00:16 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netapi32.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-05 00:13 - 00136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-05 00:13 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browcli.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-04 23:16 - 00057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netapi32.dll

2015-09-25 16:58 - 2012-07-04 23:14 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\browcli.dll

2015-09-25 16:57 - 2014-12-08 05:09 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll

2015-09-25 16:57 - 2014-12-08 04:46 - 00308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll

2015-09-25 16:57 - 2014-01-24 04:37 - 01684928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 07:50 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certenc.dll

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 05:43 - 01192448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certutil.exe

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 05:08 - 00903168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe

2015-09-25 16:57 - 2013-05-13 05:08 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certenc.dll

2015-09-25 16:57 - 2013-01-24 08:01 - 00223752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys

2015-09-25 16:57 - 2011-12-16 10:46 - 00634880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcrt.dll

2015-09-25 16:57 - 2011-12-16 09:52 - 00690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcrt.dll

2015-09-25 16:57 - 2011-05-03 07:29 - 00976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll

2015-09-25 16:57 - 2011-05-03 06:30 - 00741376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:32 - 00150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshom.ocx

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:31 - 00202752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrrun.dll

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:04 - 00121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshom.ocx

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 04:03 - 00163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:33 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscript.exe

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:33 - 00156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscript.exe

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:15 - 00141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wscript.exe

2015-09-25 16:56 - 2013-10-12 03:15 - 00126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe

2015-09-25 16:55 - 2015-07-10 19:51 - 14177280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll

2015-09-25 16:55 - 2015-07-10 19:34 - 12875776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll

2015-09-25 16:55 - 2015-03-04 06:55 - 00367552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys

2015-09-25 16:55 - 2015-03-04 06:41 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll

2015-09-25 16:55 - 2015-03-04 06:10 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll

2015-09-25 16:55 - 2012-05-14 07:26 - 00956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-10-15 08:31 - 00723456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-10-15 07:38 - 00534528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-08-27 07:37 - 00331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleacc.dll

2015-09-25 16:55 - 2011-08-27 06:26 - 00233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleacc.dll

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:30 - 00830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:29 - 00859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:29 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:03 - 00656896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll

2015-09-25 16:53 - 2013-10-12 04:01 - 00216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL

2015-09-25 16:43 - 2015-09-25 16:43 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Norton 360

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00111344 _____ (Symantec Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00008214 _____ C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.CAT

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00003206 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Norton WSC Integration

2015-09-25 16:42 - 2015-09-25 16:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00002301 _____ C:\Users\Public\Desktop\Norton 360.LNK

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton 360

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\N360x64

2015-09-25 16:41 - 2015-09-25 16:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Norton 360

2015-09-25 16:39 - 2015-09-28 21:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Norton

2015-09-25 16:39 - 2015-09-25 16:43 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton

2015-09-25 16:39 - 2015-09-25 16:39 - 01110944 _____ (Symantec Corporation) C:\Users\Marianne\Downloads\NortonN360Downloader (1).exe

2015-09-25 16:39 - 2015-09-25 16:39 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Downloads\Norton

2015-09-25 16:31 - 2015-09-25 16:31 - 01110944 _____ (Symantec Corporation) C:\Users\Marianne\Downloads\NortonN360Downloader.exe

2015-09-25 16:25 - 2015-09-25 16:19 - 00002839 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\Word 2013.lnk

2015-09-25 16:25 - 2015-09-25 16:19 - 00002775 _____ C:\Users\Marianne\Desktop\Excel 2013.lnk

2015-09-25 16:20 - 2015-09-25 16:20 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform

2015-09-25 16:19 - 2015-09-25 16:19 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013

2015-09-25 16:18 - 2015-09-25 16:18 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER

2015-09-25 16:15 - 2015-09-25 16:15 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Microsoft Help

2015-09-25 16:15 - 2015-09-25 16:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services

2015-09-25 16:15 - 2015-09-25 16:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2015-09-25 16:14 - 2015-09-25 16:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft Help

2015-09-25 16:14 - 2015-09-25 16:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office

2015-09-25 16:13 - 2015-09-25 16:13 - 00000000 __RHD C:\MSOCache

2015-09-25 16:12 - 2015-09-28 12:32 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\CrashDumps

2015-09-25 16:12 - 2015-09-25 16:13 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Skype

2015-09-25 16:12 - 2015-09-25 16:12 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Skype

2015-09-25 16:11 - 2015-09-27 09:27 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype

2015-09-25 16:11 - 2015-09-25 16:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype

2015-09-25 16:11 - 2015-09-25 16:11 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Disc_Soft_Ltd

2015-09-25 16:10 - 2015-09-25 16:10 - 01505304 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\Marianne\Downloads\SkypeSetup.exe

2015-09-25 16:09 - 2015-09-25 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Lenovo

2015-09-25 16:09 - 2015-09-25 16:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo

2015-09-25 16:09 - 2012-06-06 07:03 - 00805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lenovo

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Lenovo

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Windows\Downloaded Installations

2015-09-25 16:08 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Disc Soft

2015-09-25 16:08 - 2013-08-28 03:12 - 00461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2015-09-25 16:08 - 2012-06-06 08:02 - 01133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:11 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:08 - 00030264 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtlitescsibus.sys

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:06 - 2015-09-25 16:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite

2015-09-25 16:03 - 2015-09-25 16:03 - 01709792 _____ (Disc Soft Ltd.) C:\Users\Marianne\Downloads\DTLiteInstaller.exe

2015-09-25 16:02 - 2015-09-25 16:02 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2015-09-25 15:49 - 2012-02-17 08:38 - 01031680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2015-09-25 15:49 - 2012-02-17 07:34 - 00826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll

2015-09-25 15:49 - 2012-02-17 06:57 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdtcp.sys

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00097888 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Sun

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\.oracle_jre_usage

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle

2015-09-03 06:40 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2015-09-03 06:39 - 2015-09-03 06:39 - 00584288 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\Marianne\Downloads\chromeinstall-8u60.exe

2015-09-03 06:39 - 2015-09-03 06:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Qualcomm Atheros

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00002287 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\WinZip.lnk

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\WinZip

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\WinZip

2015-09-03 06:36 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinZip

2015-09-03 06:35 - 2015-09-03 06:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinZip

2015-09-03 06:35 - 2015-09-03 06:35 - 00685648 _____ (WinZip Computing, S.L.) C:\Users\Marianne\Downloads\winzip19-downwz.exe

2015-09-03 06:35 - 2015-09-03 06:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\UniqueId

2015-09-03 06:31 - 2015-09-03 06:31 - 00001110 _____ C:\Users\Public\Desktop\Picasa 3.lnk

2015-09-03 06:30 - 2015-09-03 06:30 - 13663344 _____ (Google) C:\Users\Marianne\Downloads\picasa39-setup.exe

2015-09-03 06:30 - 2015-09-03 06:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 3

2015-09-03 06:22 - 2015-09-29 03:05 - 00002179 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk

2015-09-03 06:22 - 2015-09-03 06:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome

2015-09-03 06:21 - 2015-09-29 16:09 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

2015-09-03 06:21 - 2015-09-29 10:33 - 00000990 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

2015-09-03 06:21 - 2015-09-27 10:28 - 00003990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA

2015-09-03 06:21 - 2015-09-27 10:28 - 00003738 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

2015-09-03 06:21 - 2015-09-27 09:58 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google

2015-09-03 06:21 - 2015-09-03 06:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google

2015-09-03 06:19 - 2015-09-27 14:31 - 00000000 ____D C:\Update

2015-09-03 06:17 - 2015-09-03 06:17 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Adobe

2015-09-03 06:16 - 2015-09-27 14:26 - 00001421 _____ C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\Documents\Bluetooth Folder

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Intel Corporation

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Atheros

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\BMExplorer

2015-09-03 06:16 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\Adobe

2015-09-03 06:15 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ___RH C:\Windows\SysWOW64\Drivers\104D_Sony_VPCF23S1E.mrk

2015-09-03 06:15 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ___RH C:\Windows\system32\Drivers\104D_Sony_VPCF23S1E.mrk

2015-09-03 06:15 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Local\VirtualStore

2015-09-03 06:14 - 2015-09-28 12:26 - 00122136 _____ C:\Users\Marianne\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:40 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:17 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Sony Corporation

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00005248 _____ C:\Windows\IE9_main.log

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000020 ___SH C:\Users\Marianne\ntuser.ini

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Start-meny

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Skrivare

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Nätverket

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Mina dokument

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Mallar

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Lokala inställningar

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Documents\Mina videoklipp

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Documents\Mina bilder

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\Documents\Min musik

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Program

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 _SHDL C:\Users\Marianne\AppData\Local\Tidigare

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 ___HD C:\Windows\msdownld.tmp

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\VAIO Startup Setting Tool

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 06:14 - 00000000 ____D C:\Windows\pss

2015-09-03 06:14 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Macromedia

2015-09-03 06:14 - 2009-07-14 06:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2015-09-03 06:14 - 2009-07-14 06:49 - 00000000 ___RD C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2015-09-03 01:27 - 2015-09-03 01:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Evernote for VAIO

2015-09-03 01:27 - 2015-09-03 01:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Evernote

2015-09-03 01:27 - 2015-09-03 01:27 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Evernote

2015-09-03 01:25 - 2015-09-03 01:25 - 00002024 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Care.lnk

2015-09-03 01:25 - 2015-09-03 01:25 - 00000000 __RHD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Care

2015-09-03 01:25 - 2015-09-03 01:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\iolo

2015-09-03 01:25 - 2011-07-15 21:35 - 00069000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offreg.dll

2015-09-03 01:25 - 2011-07-15 21:35 - 00014336 _____ (iolo technologies, LLC) C:\Windows\system32\iolorgdf64.exe

2015-09-03 01:23 - 2015-09-03 01:23 - 00000000 ____D C:\Windows\en

2015-09-03 01:22 - 2015-09-03 01:22 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live

2015-09-03 01:22 - 2015-09-03 01:22 - 00000000 ____D C:\Windows\uk

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\tr

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\sv

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\sk

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\ru

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\ro

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\pl

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\no

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\it

2015-09-03 01:21 - 2015-09-03 01:21 - 00000000 ____D C:\Windows\hu

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00001374 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Photo Gallery.lnk

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00001305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Movie Maker.lnk

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000020 _____ C:\Windows\töÆ

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\nl

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\fr

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\fi

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\el

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\de

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\da

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\cs

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Windows\bg

2015-09-03 01:20 - 2015-09-03 01:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition

2015-09-03 01:18 - 2015-09-03 01:18 - 00001458 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Mail.lnk

2015-09-03 01:15 - 2015-09-03 01:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Live

2015-09-03 01:15 - 2015-09-03 01:16 - 00002486 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Live Messenger.lnk

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:14 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Live

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:13 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight

2015-09-03 01:13 - 2015-09-03 01:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2015-09-03 01:13 - 2009-09-04 18:44 - 00515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll

2015-09-03 01:13 - 2009-09-04 18:44 - 00069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll

2015-09-03 01:13 - 2006-11-29 14:06 - 04398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll

2015-09-03 01:13 - 2006-11-29 14:06 - 03426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:12 - 00131072 _____ C:\Windows\ocsetup_install_OEMHelpCustomization.etl

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:12 - 00028634 _____ C:\Windows\ocsetup_cbs_install_OEMHelpCustomization.txt

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:10 - 00001275 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Transfer.lnk

2015-09-03 01:10 - 2015-09-03 01:10 - 00000000 ____D C:\VAIO Sample Contents

2015-09-03 01:09 - 2015-09-03 01:09 - 00002072 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Gate.lnk

2015-09-03 01:09 - 2015-09-03 01:09 - 00001852 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Easy Connect.lnk

2015-09-03 01:08 - 2015-09-03 01:08 - 00002269 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Data Restore Tool.lnk

2015-09-03 01:07 - 2015-09-25 16:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype

2015-09-03 01:07 - 2015-09-03 01:07 - 88691024 _____ (Axialis Software) C:\Windows\system32\VAIO Hero Screensaver - Fall 2011 - EN.scr

2015-09-03 01:07 - 2015-09-03 01:07 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Version

2015-09-03 01:07 - 2015-09-03 01:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Nascom

2015-09-03 01:07 - 2011-07-22 22:56 - 00432128 _____ C:\Windows\system32\SonyVideoProcessor.dll

2015-09-03 01:07 - 2011-07-22 22:56 - 00340480 _____ C:\Windows\SysWOW64\SonyVideoProcessor.dll

2015-09-03 01:07 - 2011-06-18 00:53 - 00000007 _____ C:\Windows\SysWOW64\scr_version.txt

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Uninstall

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sonic

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Roxio Easy Media Creator 10 LJ

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\Program Files\Roxio

2015-09-03 01:05 - 2015-09-03 01:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Roxio

2015-09-03 01:04 - 2015-09-28 12:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sony Corporation

2015-09-03 01:04 - 2015-09-28 12:30 - 00000000 ____D C:\Program Files\Sony

2015-09-03 01:04 - 2015-09-03 01:05 - 00001360 _____ C:\Windows\xpsp1hfm.log

2015-09-03 01:04 - 2015-09-03 01:04 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Main

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 02475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 01892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 00523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll

2015-09-03 01:04 - 2009-09-04 18:29 - 00453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll

2015-09-03 01:03 - 2015-09-03 01:03 - 00000000 ___HD C:\SPLASH.SYS

2015-09-03 01:03 - 2015-09-03 01:03 - 00000000 ___HD C:\SPLASH.000

2015-09-03 01:03 - 2015-09-03 01:03 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Downloaded Installations

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 01:13 - 00000597 _____ C:\Windows\DirectX.log

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 00:56 - 00001121 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PMB.lnk

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 00:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PMB

2015-09-03 00:56 - 2015-09-03 00:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0

2015-09-03 00:56 - 2007-07-19 19:14 - 05073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll

2015-09-03 00:56 - 2006-03-31 13:41 - 03927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll

2015-09-03 00:56 - 2006-03-31 13:40 - 02388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll

2015-09-03 00:55 - 2015-09-03 00:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:52 - 2015-09-25 16:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2015-09-03 00:50 - 2015-09-03 00:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sony Media Go Install

2015-09-03 00:49 - 2015-09-03 00:49 - 00001303 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Gallery.lnk

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-06-02 05:55 - 00074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 02526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 02106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 01907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 01868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll

2015-09-03 00:49 - 2010-05-26 12:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll

2015-09-03 00:47 - 2015-09-03 00:47 - 00000040 ____H C:\Windows\system32\ivireg.ivr

2015-09-03 00:47 - 2015-09-03 00:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Corel

2015-09-03 00:47 - 2007-04-17 12:51 - 00014112 _____ (InterVideo) C:\Windows\system32\Drivers\regi.sys

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArcSoft Webcam Suite

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:47 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ArcSoft

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Corel

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ArcSoft

2015-09-03 00:46 - 2015-09-03 00:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Corel

2015-09-03 00:46 - 2006-02-03 09:43 - 02332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll

2015-09-03 00:45 - 2015-09-03 00:45 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader X.lnk

2015-09-03 00:43 - 2015-09-03 00:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SmartSound Software Inc

2015-09-03 00:43 - 2015-09-03 00:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\eSellerate

2015-09-03 00:43 - 2015-09-03 00:43 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SmartSound Software

2015-09-03 00:42 - 2015-09-03 00:42 - 00002267 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Premiere Elements 9.lnk

2015-09-03 00:39 - 2015-09-03 00:39 - 00001519 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe ExtendScript Toolkit CS5.lnk

2015-09-03 00:39 - 2015-09-03 00:39 - 00000997 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Help.lnk

2015-09-03 00:36 - 2015-09-03 00:36 - 00001892 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 9.lnk

2015-09-03 00:36 - 2010-03-19 04:00 - 00055856 ____N (Sonic Solutions) C:\Windows\system32\Drivers\PxHlpa64.sys

2015-09-03 00:36 - 2009-10-20 04:00 - 00010224 ____N (Sonic Solutions) C:\Windows\system32\Drivers\cdralw2k.sys

2015-09-03 00:36 - 2009-10-20 04:00 - 00010224 ____N (Sonic Solutions) C:\Windows\system32\Drivers\cdr4_xp.sys

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00404640 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Roaming\Macromedia

2015-09-03 00:33 - 2015-09-03 00:33 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Macromedia

2015-09-03 00:32 - 2015-09-03 06:41 - 00002201 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Smart Network.lnk

2015-09-03 00:32 - 2015-09-03 06:15 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\SONY

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00001995 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Manual.lnk

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00001531 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO Control Center.lnk

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00000000 ____D C:\Documentation

2015-09-03 00:30 - 2015-09-03 00:30 - 00000000 ____D C:\_FS_SWRINFO

2015-09-03 00:29 - 2015-09-28 12:31 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Sony Corporation

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 01:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sony

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 00:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 00:29 - 00001396 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VAIO3DPortal.lnk

2015-09-03 00:29 - 2015-09-03 00:29 - 00000000 ____D C:\Windows\Sonysys

2015-09-03 00:26 - 2015-09-25 16:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee

2015-09-03 00:26 - 2015-09-03 06:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java

2015-09-03 00:26 - 2015-09-03 06:40 - 00274016 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\javaws.exe

2015-09-03 00:26 - 2015-09-03 00:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sun

2015-09-03 00:25 - 2015-09-03 00:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Sony Shared

2015-09-03 00:25 - 2015-09-03 00:25 - 00525544 _____ (Sun Microsystems, Inc.) C:\Windows\system32\deployJava1.dll

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 06:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Atheros

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 00:32 - 00000000 ____D C:\temp

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 00:23 - 00000206 _____ C:\WLAN_Setup.log

2015-09-03 00:23 - 2015-09-03 00:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Atheros WiFi Driver Installation

2015-09-03 00:23 - 2011-06-29 18:46 - 00066623 _____ C:\Windows\system32\athrextx.cat

2015-09-03 00:23 - 2011-06-21 02:03 - 02753536 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athrx.sys

2015-09-03 00:23 - 2011-06-21 02:03 - 02753536 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\athrx.sys

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\SDA

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Downloaded Installations

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\Synaptics

2015-09-03 00:22 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics

2015-09-03 00:22 - 2011-06-24 22:33 - 00008192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\IntelMEFWVer.dll

2015-09-03 00:21 - 2015-09-29 10:06 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA

2015-09-03 00:21 - 2015-09-03 00:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:21 - 2015-09-03 00:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:20 - 2015-09-03 00:22 - 00020534 _____ C:\Windows\DPINST.LOG

2015-09-03 00:20 - 2015-09-03 00:21 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 08106088 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 01359976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco642040.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 00174184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:10 - 00029288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:09 - 20465256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:09 - 06029928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:08 - 15051368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:08 - 13080168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 12842600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 01643624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6420142.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 01394280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvgenco642062.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:07 - 00007621 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 10061416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 03182184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 02954856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:06 - 02871400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:05 - 06597736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:05 - 04936808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:05 - 02579560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvenc.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:04 - 18580072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:04 - 13011560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 02209384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 01971816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 01319424 _____ (SONY Deutschland GmbH - Stuttgart Technology Center) C:\Windows\system32\PVSonyDll.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 01314816 _____ (SONY Deutschland GmbH - Stuttgart Technology Center) C:\Windows\SysWOW64\PVSonyDll.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 00067176 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 00057960 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll

2015-09-03 00:20 - 2011-07-20 23:03 - 00011240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvBridge.kmd

2015-09-03 00:19 - 2015-09-03 00:19 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_btath_hcrp_01009.Wdf

2015-09-03 00:17 - 2015-09-27 10:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:18 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BT Program

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dolby

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek

2015-09-03 00:17 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4

2015-09-03 00:16 - 2015-09-03 00:17 - 00002587 _____ C:\RHDSetup.log

2015-09-03 00:16 - 2015-09-03 00:17 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp

2015-09-03 00:16 - 2015-09-03 00:16 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:36 - 02601816 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\WavesGUILib.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 03115112 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 01805928 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00518896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00332392 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00220512 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00211184 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00198896 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00155888 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00149608 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00121744 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00081248 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00078176 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:35 - 00074064 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 02905320 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 02416744 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 01560680 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 01245288 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00375128 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00204120 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00101208 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:34 - 00078680 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 01474048 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:33 - 00092264 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInst64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 03308376 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 02238296 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioRealtek.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00426328 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EED64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00334680 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00136024 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00118104 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:32 - 00074072 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:31 - 02197264 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:31 - 00341336 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:31 - 00318808 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:29 - 02085440 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 01756264 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 01568360 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 01486952 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00712296 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00693352 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00491112 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00432744 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00428648 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00242792 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00242792 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:28 - 00241768 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:27 - 00728680 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:27 - 00200800 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:27 - 00108960 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll

2015-09-03 00:16 - 2011-07-20 23:18 - 01698408 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll

2015-09-03 00:15 - 2015-09-28 12:30 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2015-09-03 00:15 - 2015-09-03 00:15 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel

2015-09-03 00:13 - 2015-09-03 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel

2015-09-03 00:13 - 2015-09-03 00:13 - 00000000 ____D C:\Intel

2015-09-03 00:13 - 2011-06-24 22:49 - 00053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00410496 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorV.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00166272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvstor.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00148352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvraid.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00107904 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdsata.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:41 - 00027008 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdxata.sys

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:33 - 02565632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 08:30 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fsutil.exe

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 07:33 - 01699328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esent.dll

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 07:31 - 00074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fsutil.exe

2015-09-03 00:11 - 2011-03-11 06:37 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS

2015-09-03 00:08 - 2015-09-29 16:09 - 01224302 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log

2015-09-03 00:07 - 2015-09-03 00:07 - 00001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk

2015-09-03 00:07 - 2015-09-03 00:07 - 00001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk

 

==================== One Month Modified files and folders ========

 

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

 

2015-09-29 16:13 - 2009-07-14 06:45 - 00020992 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2015-09-29 16:13 - 2009-07-14 06:45 - 00020992 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2015-09-29 10:06 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT

2015-09-29 10:06 - 2009-07-14 06:51 - 00035621 _____ C:\Windows\setupact.log

2015-09-29 06:02 - 2009-07-14 06:45 - 00466528 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2015-09-29 03:31 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\AppCompat

2015-09-29 03:25 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache

2015-09-29 03:19 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions

2015-09-28 12:12 - 2011-02-14 23:13 - 00661956 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat

2015-09-28 12:12 - 2011-02-14 23:13 - 00141726 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat

2015-09-28 12:12 - 2009-07-14 07:13 - 01574032 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2015-09-28 12:04 - 2010-11-21 05:47 - 00023288 _____ C:\Windows\PFRO.log

2015-09-28 12:00 - 2011-05-31 06:51 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing

2015-09-28 12:00 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System

2015-09-28 11:59 - 2011-02-14 22:15 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\winrm

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WCN

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\slmgr

2015-09-28 11:59 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts

2015-09-28 11:59 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI

2015-09-28 11:59 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz

2015-09-28 11:59 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\winrm

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WCN

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\slmgr

2015-09-28 11:58 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Printing_Admin_Scripts

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\com

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MUI

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism

2015-09-28 11:58 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\IME

2015-09-28 11:57 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\com

2015-09-28 11:55 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\tr-TR

2015-09-28 11:54 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\tr-TR

2015-09-28 11:47 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sk-SK

2015-09-28 11:46 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sk-SK

2015-09-28 11:43 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ro-RO

2015-09-28 11:43 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\ro-RO

2015-09-28 11:19 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Speech

2015-09-28 11:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\bg-BG

2015-09-28 11:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\bg-BG

2015-09-28 11:09 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers

2015-09-27 14:01 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\tracing

2015-09-27 14:01 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\zh-HK

2015-09-27 14:01 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\zh-HK

2015-09-27 13:07 - 2011-02-14 23:24 - 08025700 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI

2015-09-25 16:18 - 2011-05-31 06:51 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellNew

2015-09-25 16:18 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2015-09-25 16:15 - 2009-07-14 04:34 - 00000510 _____ C:\Windows\win.ini

2015-09-03 07:08 - 2011-02-14 21:12 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther

2015-09-03 07:08 - 2009-07-14 06:46 - 00004059 _____ C:\Windows\DtcInstall.log

2015-09-03 06:15 - 2011-05-26 16:04 - 00000077 ____H C:\splash.idx

2015-09-03 06:14 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\restore

2015-09-03 06:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries

2015-09-03 01:27 - 2011-02-14 21:20 - 00002086 _____ C:\Windows\system32\snyinst.oem

2015-09-03 01:12 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Help

2015-09-03 01:04 - 2009-07-14 07:38 - 00029696 ___SH C:\Windows\system32\config\BCD-Template.LOG

2015-09-03 01:04 - 2009-07-14 07:32 - 00032768 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template

2015-09-03 00:47 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system

2015-09-03 00:30 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Resources

2015-09-03 00:29 - 2011-02-14 21:20 - 00000012 _____ C:\Windows\csup.txt

2015-09-03 00:29 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00246804 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AtherosBt.bin

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001274 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_26.dfu

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001242 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_40_0x01.dfu

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001204 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_40_0x02.dfu

2015-09-03 00:18 - 2011-07-05 18:27 - 00001204 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x01020200_40.dfu

2015-09-03 00:18 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2015-09-03 00:07 - 2011-02-14 21:32 - 00003652 _____ C:\Windows\TSSysprep.log

2015-09-03 00:07 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games

 

Some files in TEMP:

====================

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\BSvcProcessor.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\BSvcUpdater.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\DAEMON Tools Lite.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ose00000.exe

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll

C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ytb.exe

 

 

==================== Bamital & volsnap =================

 

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

 

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

 

 

LastRegBack: 2015-09-27 18:21

 

==================== End of FRST.txt ============================

Link to comment
Share on other sites

Nya Addition-loggen

 

Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:27-09-2015 01
Ran by Marianne (2015-09-29 16:18:57)
Running from C:\Users\Marianne\Desktop
Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) (2015-09-03 04:14:02)
Boot Mode: Normal
==========================================================
 
 
==================== Accounts: =============================
 
Administratör (S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-500 - Administrator - Disabled)
Gäst (S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1002 - Limited - Enabled)
Marianne (S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Marianne
 
==================== Security Center ========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)
 
AV: Norton 360 (Enabled - Up to date) {53C7D717-52E2-B95E-FA61-6F32ECC805DB}
AS: Windows Defender (Disabled - Out of date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Norton 360 (Enabled - Up to date) {E8A636F3-74D8-B6D0-C0D1-5440974F4F66}
FW: Norton 360 (Enabled) {6BFC5632-188D-B806-D13E-C607121B42A0}
 
==================== Installed Programs ======================
 
(Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)
 
A kiterjesztett Microsoft .NET-keretrendszer 4 HUN nyelvi csomagja (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended HUN Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
A Microsoft .NET-keretrendszer 4-es verziójához tartozó ügyfélprofil HUN nyelvi csomagja (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile HUN Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
ActiveX контрола на Windows Live Mesh за отдалечени връзки (HKLM-x32\...\{B3BA4D1C-23EF-4859-9C11-1B2CCB7FADBB}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
ActiveX-kontroll för fjärranslutningar för Windows Live Mesh (HKLM-x32\...\{376D59B1-42D9-4FA2-B6CC-E346B6BE14F5}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Adobe AIR (HKLM-x32\...\Adobe AIR) (Version: 2.7.0.19460 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Community Help (HKLM-x32\...\chc.4875E02D9FB21EE389F73B8D1702B320485DF8CE.1) (Version: 3.2.1.650 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 10 ActiveX (HKLM-x32\...\{0483BE07-260D-4E4D-815E-F737C0A72E40}) (Version: 10.3.181.26 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 10 Plugin (HKLM-x32\...\{53F29A32-7D03-4635-A8B3-839D921F6F96}) (Version: 10.3.181.26 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Photoshop Elements 9 (HKLM-x32\...\Adobe Photoshop Elements 9) (Version: 9.0 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Premiere Elements 9 (HKLM-x32\...\PremElem90) (Version: 9.0 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Reader X MUI (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-FFFF-7B44-AA0000000001}) (Version: 10.0.0 - Adobe Systems Incorporated)
ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 (HKLM-x32\...\{B1893E3F-9BDF-443F-BED0-1AAA2D9E0D68}) (Version: 2.0.149 - ArcSoft)
ArcSoft WebCam Companion 4 (HKLM-x32\...\{B77DE05C-7C84-4011-B93F-A29D0D2840F4}) (Version: 4.0.444 - ArcSoft)
Atheros WiFi Driver Installation (HKLM-x32\...\{7D916FA5-DAE9-4A25-B089-655C70EAF607}) (Version: 3.0 - Atheros)
Bluetooth Win7 Suite (64) (HKLM\...\{230D1595-57DA-4933-8C4E-375797EBB7E1}) (Version: 7.04.000.82 - Atheros Communications)
Control ActiveX Windows Live Mesh pentru conexiuni la distanță (HKLM-x32\...\{260E3D78-94E6-47EC-8E29-46301572BB1E}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Contrôle ActiveX Windows Live Mesh pour connexions à distance (HKLM-x32\...\{55D003F4-9599-44BF-BA9E-95D060730DD3}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Controlo ActiveX do Windows Live Mesh para Ligações Remotas (HKLM-x32\...\{E54EEB5D-41ED-40FE-B4A8-8565DB81469B}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Corel WinDVD (HKLM-x32\...\{5C1F18D2-F6B7-4242-B803-B5A78648185D}) (Version: 10.0.6.108 - Corel Inc.)
D3DX10 (x32 Version: 15.4.2368.0902 - Microsoft) Hidden
DAEMON Tools Lite (HKLM\...\DAEMON Tools Lite) (Version: 10.1.0.0074 - Disc Soft Ltd)
Dolby Home Theater v4 (HKLM-x32\...\{B26438B4-BF51-49C3-9567-7F14A5E40CB9}) (Version: 7.2.7000.6 - Dolby Laboratories Inc)
Elements 9 Organizer (x32 Version: 9.0 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
Elements STI Installer (x32 Version: 1.0 - Adobe Systems Incorporated) Hidden
ESET Online Scanner v3 (HKLM-x32\...\ESET Online Scanner) (Version:  - )
Evernote v. 4.4 (HKLM-x32\...\{F761359C-9CED-45AE-9A51-9D6605CD55C4}) (Version: 4.4.0.4848 - Evernote Corp.)
Formant ActiveX programu Windows Live Mesh odpowiedzialny za obsługę połączeń zdalnych (HKLM-x32\...\{B04A0E2F-1E4C-4E61-B18E-3B2BD6779CA7}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Galeria de Fotografias do Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Galeria fotografii usługi Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Galerie de photos Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Galerie foto Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 45.0.2454.101 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.28.15 - Google Inc.) Hidden
Intel® Management Engine Components (HKLM-x32\...\{65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A}) (Version: 7.0.0.1144 - Intel Corporation)
Intel® Rapid Storage Technology (HKLM-x32\...\{3E29EE6C-963A-4aae-86C1-DC237C4A49FC}) (Version: 10.1.2.1004 - Intel Corporation)
Java 8 Update 60 (HKLM-x32\...\{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218060F0}) (Version: 8.0.600.27 - Oracle Corporation)
Junk Mail filter update (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Media Gallery (Version: 1.5.0.17250 - Your Company Name) Hidden
Media Go (HKLM-x32\...\{0F895695-33CC-4203-9C47-25EF2AC9441C}) (Version: 1.7.254 - Sony)
Mesh Runtime (x32 Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation) Hidden
Metric Collection SDK 35 (x32 Version: 1.2.0010.00 - Lenovo Group Limited) Hidden
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile CSY Language Pack (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile CSY Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile DAN sprogpakke (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile DAN Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile SVE Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile NOR Language Pack (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile NOR Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PTG Language Pack (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PTG Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Client Profilen suomen kielipaketti (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile FIN Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended CSY Language Pack (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended CSY Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended DAN sprogpakke (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended DAN Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended Language Pack - SVE (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended SVE Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended NOR Language Pack (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended NOR Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extended PTG Language Pack (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended PTG Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Extendedin suomen kielipaketti (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended FIN Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 Genişletilmiş TRK Dil Paketi (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended TRK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft .NET Framework 4 İstemci Profili TRK Dil Paketi (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile TRK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Standard 2013 (HKLM\...\Office15.STANDARD) (Version: 15.0.4569.1506 - Microsoft Corporation)
Microsoft Silverlight (HKLM-x32\...\{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}) (Version: 4.0.50401.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] (HKLM-x32\...\{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}) (Version: 3.1.0000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}) (Version: 8.0.59193 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP3 Parser (HKLM-x32\...\{196467F1-C11F-4F76-858B-5812ADC83B94}) (Version: 4.30.2100.0 - Microsoft Corporation)
MSXML 4.0 SP3 Parser (KB2758694) (HKLM-x32\...\{1D95BA90-F4F8-47EC-A882-441C99D30C1E}) (Version: 4.30.2117.0 - Microsoft Corporation)
Norton 360 (HKLM-x32\...\N360) (Version: 22.5.2.15 - Symantec Corporation)
NVIDIA 3D Vision Driver 268.93 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision) (Version: 268.93 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA 3D Vision Video Player (HKLM-x32\...\{123F0CCE-21AA-401D-A335-3EDF9C13AA52}) (Version: 1.6.9 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Graphics Driver 268.93 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 268.93 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA HD Audio Driver 1.2.22.1 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver) (Version: 1.2.22.1 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA PhysX System Software 9.10.0514 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.10.0514 - NVIDIA Corporation)
Ovládací prvek ActiveX platformy Windows Live Mesh pro vzdálená připojení (HKLM-x32\...\{B6190387-0036-4BEB-8D74-A0AFC5F14706}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Ovládací prvok ActiveX programu Windows Live Mesh pre vzdialené pripojenia (HKLM-x32\...\{C2FD7DB5-FE30-49B6-8A2F-C5652E053C31}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Picasa 3 (HKLM-x32\...\Picasa 3) (Version: 3.9.140.239 - Google, Inc.)
PlayStation®Network Downloader (HKLM-x32\...\{B6659DD8-00A7-4A24-BBFB-C1F6982E5D66}) (Version: 2.05.00710 - Sony Computer Entertainment Inc.)
PlayStation®Store (HKLM-x32\...\{0E532C84-4275-41B3-9D81-D4A1A20D8EE7}) (Version: 4.1.8.11883 - Sony Computer Entertainment Inc.)
PMB (HKLM-x32\...\{B6A98E5F-D6A7-46FB-9E9D-1F7BF443491C}) (Version: 5.6.01.03300 - Sony Corporation)
PMB VAIO Edition Guide (x32 Version: 1.6.00.06030 - Sony Corporation) Hidden
PMB VAIO Edition Plug-in (Version: 1.5.10.05300 - Sony Corporation) Hidden
PMB VAIO Edition Plug-in (x32 Version: 1.6.00.06010 - Sony Corporation) Hidden
PMB VAIO Edition Plug-in (x32 Version: 1.6.00.06140 - Sony Corporation) Hidden
Poczta usługi Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Podstawowe programy Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Extended (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Qualcomm Atheros Direct Connect (x32 Version: 3.0 - Qualcomm Atheros) Hidden
Quick Web Access (HKLM-x32\...\splashtop) (Version: 1.4.6.10 - Sony Corporation)
Quick Web Access (x32 Version: 1.4.6.10 - Sony Corporation) Hidden
Raccolta foto di Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.6400 - Realtek Semiconductor Corp.)
Remote Keyboard (x32 Version: 1.1.1.07060 - Sony Corporation) Hidden
Remote Play with PlayStation 3 (x32 Version: 1.1.0.15072 - Sony Corporation) Hidden
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver (HKLM-x32\...\InstallShield_{5442DAB8-7177-49E1-8B22-09A049EA5996}) (Version: 2.0.32.0 - Renesas Electronics Corporation)
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver (x32 Version: 2.0.32.0 - Renesas Electronics Corporation) Hidden
Roxio Easy Media Creator 10 LJ (HKLM-x32\...\{537BF16E-7412-448C-95D8-846E85A1D817}) (Version: 10.3 - Roxio)
SHAREit (HKLM-x32\...\SHAREit_is1) (Version: 2.5.1.3 - Lenovo Group Limited)
Skype Click to Call (HKLM-x32\...\{6D1221A9-17BF-4EC0-81F2-27D30EC30701}) (Version: 7.4.0.9058 - Microsoft Corporation)
Skype™ 7.11 (HKLM-x32\...\{6A0549A9-1B96-498C-ACBC-3943001FEB19}) (Version: 7.11.102 - Skype Technologies S.A.)
SmartSound Quicktracks for Premiere Elements 9.0 (HKLM-x32\...\InstallShield_{6748E773-5DA0-4D19-8AA5-273B4133A09B}) (Version: 3.12.3090 - SmartSound Software Inc)
SmartSound Quicktracks for Premiere Elements 9.0 (x32 Version: 3.12.3090 - SmartSound Software Inc) Hidden
Sony Corporation (Version: 1.0.0 - Default Company Name) Hidden
SSLx64 (Version: 1.0.0 - Sony Corporation ) Hidden
SSLx86 (x32 Version: 1.0.0 - Sony Corporation ) Hidden
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 15.2.6.0 - Synaptics Incorporated)
Uzak Bağlantılar İçin Windows Live Mesh ActiveX Denetimi (HKLM-x32\...\{241E7104-937A-4366-AD57-8FDDDB003939}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
V3DPX86 (x32 Version: 1.0.0 - Sony Corporation ) Hidden
VAIO - Media Gallery (HKLM-x32\...\{FA870BF1-44A1-4B7D-93E1-C101369AF0C1}) (Version: 1.5.0.18100 - Sony Corporation)
VAIO - PMB VAIO Edition Guide (HKLM-x32\...\InstallShield_{66081CDD-C1FE-415F-BB3A-F2622BA27461}) (Version: 1.6.00.06030 - Sony Corporation)
VAIO - PMB VAIO Edition Plug-in (HKLM-x32\...\InstallShield_{270380EB-8812-42E1-8289-53700DB840D2}) (Version: 1.6.00.06140 - Sony Corporation)
VAIO - Remote Keyboard (HKLM-x32\...\{7396FB15-9AB4-4B78-BDD8-24A9C15D2C65}) (Version: 1.1.0.07060 - Sony Corporation)
VAIO - Remote Play with PlayStation®3 (HKLM-x32\...\{07441A52-E208-478A-92B7-5C337CA8C131}) (Version: 1.1.0.15072 - Sony Corporation)
VAIO 3D Portal (HKLM-x32\...\{C14EAE86-C526-4E00-B245-CFF86233C3D2}) (Version: 1.1.0.06232 - Sony Corporation)
VAIO Care (HKLM\...\{B36D0130-31DC-4A27-84B1-F1CE6CE2DB95}) (Version: 7.0.2.08120 - Sony Corporation)
VAIO Control Center (HKLM-x32\...\{8E797841-A110-41FD-B17A-3ABC0641187A}) (Version: 5.0.0.07070 - Sony Corporation)
VAIO Data Restore Tool (HKLM-x32\...\{57B955CE-B5D3-495D-AF1B-FAEE0540BFEF}) (Version: 1.7.0.05270 - Sony Corporation)
VAIO Data Restore Tool (x32 Version: 1.7.0.05270 - Sony Corporation) Hidden
VAIO Easy Connect (HKLM-x32\...\{7C80D30A-AC02-4E3F-B95D-29F0E4FF937B}) (Version: 1.0.0.03050 - Sony Corporation)
VAIO Gate (HKLM-x32\...\{A7C30414-2382-4086-B0D6-01A88ABA21C3}) (Version: 2.4.0.06210 - Sony Corporation)
VAIO Gate Default (HKLM-x32\...\{B7546697-2A80-4256-A24B-1C33163F535B}) (Version: 2.5.0.07080 - Sony Corporation)
VAIO Hero Screensaver - Fall 2011 Screensaver (HKLM-x32\...\VAIO Hero Screensaver - Fall 2011 Screensaver) (Version:  - )
VAIO Improvement (HKLM-x32\...\{3A26D9BD-0F73-432D-B522-2BA18138F7EF}) (Version: 1.1.0.06030 - Sony Corporation)
VAIO Improvement Validation (HKLM\...\{75C95C84-264F-4CC7-8A7E-346444E6C7C1}) (Version: 1.0.4.01190 - Sony Corporation)
VAIO Manual (HKLM-x32\...\{C6E893E7-E5EA-4CD5-917C-5443E753FCBD}) (Version: 1.4.0.05310 - Sony Corporation)
VAIO Sample Contents (HKLM-x32\...\{547C9EB4-4CA6-402F-9D1B-8BD30DC71E44}) (Version: 1.4.2.09010 - Sony Corporation)
VAIO Smart Network (HKLM-x32\...\{0899D75A-C2FC-42EA-A702-5B9A5F24EAD5}) (Version: 3.8.1.08270 - Sony Corporation)
VAIO Transfer Support (HKLM-x32\...\{5DDAFB4B-C52E-468A-9E23-3B0CEEB671BF}) (Version: 1.4.0.14230 - Sony Corporation)
VAIO Update (HKLM-x32\...\{9FF95DA2-7DA1-4228-93B7-DED7EC02B6B2}) (Version: 7.0.0.15160 - Sony Corporation)
VCCx64 (Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
VCCx86 (x32 Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
VD64Inst (Version: 1.00.0000 - Roxio, Inc.) Hidden
VHD (x32 Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
Windows Live Essentials (HKLM-x32\...\WinLiveSuite) (Version: 15.4.3508.1109 - Microsoft Corporation)
Windows Live Mesh - ActiveX-besturingselement voor externe verbindingen (HKLM-x32\...\{C32CE55C-12BA-4951-8797-0967FDEF556F}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections (HKLM-x32\...\{2902F983-B4C1-44BA-B85D-5C6D52E2C441}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Windows Live Mesh ActiveX control for remote connections (HKLM-x32\...\{C5398A89-516C-4DAF-BA07-EE7949090E56}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections (HKLM-x32\...\{C63A1E60-B6A4-440B-89A5-1FC6E4AC1C94}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Windows Live Mesh ActiveX-kontroll for eksterne tilkoblinger (HKLM-x32\...\{09B7C7EB-3140-4B5E-842F-9C79A7137139}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Windows Live Mesh ActiveX-objekt til fjernforbindelser (HKLM-x32\...\{57220148-3B2B-412A-A2E0-82B9DF423696}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Windows Live Mesh ActiveX-vezérlő távoli kapcsolatokhoz (HKLM-x32\...\{6E29C4F7-C2C2-4B18-A15C-E09B92065F15}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Windows Live Meshin etäyhteyksien ActiveX-komponentti (HKLM-x32\...\{4CF6F287-5121-483C-A5A2-07BDE19D8B4E}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
WinZip 19.5 (HKLM\...\{CD95F661-A5C4-44F5-A6AA-ECDD91C240ED}) (Version: 19.5.11532 - WinZip Computing, S.L. )
VIx64 (Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
VIx86 (x32 Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
VPMx64 (Version: 1.0.0 - Sony Corporation ) Hidden
VSNx64 (Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
VSNx86 (x32 Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
VU5x64 (Version: 1.1.0 - Sony Corporation ) Hidden
VU5x86 (x32 Version: 1.1.0 - Sony Corporation ) Hidden
VWSTx86 (x32 Version: 1.0.0 - Sony Corporation) Hidden
Πακέτο γλωσσών για τα Ελληνικά του Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile ELL Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Πακέτο γλωσσών για τα Ελληνικά του Microsoft .NET Framework 4 Extended (HKLM\...\Microsoft .NET Framework 4 Extended ELL Language Pack) (Version: 4.0.30319 - Microsoft Corporation)
Στοιχείο ελέγχου ActiveX του Windows Live Mesh για απομακρυσμένες συνδέσεις (HKLM-x32\...\{F665F3B8-01B4-46A9-8E47-FF8DC2208C9F}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Συλλογή φωτογραφιών του Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Елемент керування Windows Live Mesh ActiveX для віддалених підключень (HKLM-x32\...\{6756D5CA-3E31-4308-9BF0-79DFD1AF196E}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
Основи Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Основные компоненты Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Почта Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Корпорация Майкрософт) Hidden
Фотоальбом Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Фотогалерия на Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Фотоколекція Windows Live (x32 Version: 15.4.3502.0922 - Microsoft Corporation) Hidden
Элемент управления Windows Live Mesh ActiveX для удаленных подключений (HKLM-x32\...\{BCB0D6F7-7EAB-4009-A6F2-8E0E7F317773}) (Version: 15.4.5722.2 - Microsoft Corporation)
 
==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== Restore Points =========================
 
27-09-2015 16:44:49 Windows Update
27-09-2015 18:28:36 Borttagning av språkpaket
28-09-2015 10:28:31 Windows Update
28-09-2015 12:27:55 Removed VAIO Update 5
28-09-2015 12:30:06 Installed VAIO Update
28-09-2015 21:11:35 Systemåterställning
29-09-2015 03:00:29 Windows Update
 
==================== Hosts content: ===============================
 
(If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)
 
2009-07-14 04:34 - 2009-06-10 23:00 - 00000824 ____N C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts
 
==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
Task: {265664B2-F403-4F8F-A8C2-F8D1A7B35F77} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Control Center\Level4Daily => C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\WBCBatteryCare.exe [2011-07-07] (Sony Corporation)
Task: {2AFD23E6-F7ED-4CAA-8092-69B339F36D3F} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Smart Network\VSN Logon Start => C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient
Task: {339A92B8-E36A-482B-AFD5-E20F17C7CC94} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Improvement Validation\VAIO Improvement Validation => C:\Program Files\Sony\VAIO Improvement Validation\viv.exe [2011-01-20] (Sony Corporation)
Task: {3D013C74-F285-418E-9503-50AF7D9F4920} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
Task: {4DB0F797-0B28-4F6A-BCD6-16DEB8388455} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Power Management\VPM Session Change => C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe [2011-05-31] (Sony Corporation)
Task: {54EE389D-2504-4C39-A499-EB8ACB5DF097} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Gate\StartExecuteProxy => C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\ExecutionProxy.exe [2011-06-21] (Sony Corporation)
Task: {66176ADE-060B-4B6C-BC0D-DAB169645DF5} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\VCUpdateLearn => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCsystray.exe
Task: {70BE9FDF-40CF-48BD-854E-68FB954E774F} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Update\VAIO Update Self Repair => C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VUSR.exe [2015-03-06] (Sony Corporation)
Task: {70C584A7-C7D9-412F-B2F7-9B251EC0AF78} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Gate\VAIO Gate => C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\VAIO Gate.exe [2011-06-21] (Sony Corporation)
Task: {771ECDB0-B0BD-4685-BD87-BF386F819E82} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office15\OLicenseHeartbeat.exe [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
Task: {77B34BEF-73D0-4D96-ABFC-185A0D38EA72} - System32\Tasks\Norton 360\Norton Error Analyzer => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\SymErr.exe [2015-05-19] (Symantec Corporation)
Task: {79481D8D-A8F0-417B-8D5F-DE6E076CBCFD} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\VAIO Care => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe [2011-08-12] (Sony Corporation)
Task: {8B545250-7B34-450F-BF7D-DE61976B66FF} - System32\Tasks\Norton 360\Norton Error Processor => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\SymErr.exe [2015-05-19] (Symantec Corporation)
Task: {8C84557F-F151-4767-A3FD-AF36F591900C} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\VCOneClick => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe [2011-08-12] (Sony Corporation)
Task: {8DD67157-A905-4E32-9C46-D1873606BD16} - System32\Tasks\Lenovo\Lenovo Customer Feedback Program 64 35 => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Customer Feedback Program 35\Lenovo.TVT.CustomerFeedback.Agent35.exe [2015-07-06] (Lenovo)
Task: {93952CC9-EEB3-43DE-9ABA-A003D9B8F2D2} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Improvement\VAIOImprovementUploader => C:\Program Files\Sony\VAIO Improvement\viuploader.exe [2011-06-03] (Sony Corporation)
Task: {A59E7A99-A8F4-4231-AB68-283E7BDD11DE} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\CRMReminder => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe [2011-08-12] (Sony Corporation)
Task: {AA7BD537-756F-44A3-8980-4749887055A2} - System32\Tasks\Norton WSC Integration => C:\Program Files (x86)\Norton 360\Engine\22.5.2.15\WSCStub.exe [2015-07-16] (Symantec Corporation)
Task: {B0667920-1DC8-4450-A656-DB3B29C5357F} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Control Center\Level4Month => C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\WBCBatteryCare.exe [2011-07-07] (Sony Corporation)
Task: {B09B0708-15C0-4C25-839A-75BCC3B051B4} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\AutoCheckMessage => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe [2011-08-12] (Sony Corporation)
Task: {C1815B40-3FB9-4E26-B1E4-56081B802364} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Power Management\VPM Unlock => C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe [2011-05-31] (Sony Corporation)
Task: {CCF7B229-4D7B-4A0F-92F8-94CC3B2BBAB5} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-03] (Google Inc.)
Task: {CE72381C-7790-4E27-ADD9-C6B86F0BFB50} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Power Management\VPM Logon Start => C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe [2011-05-31] (Sony Corporation)
Task: {D104FEC0-C48B-4A94-AE76-29EFBF3A41FF} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Update\VAIO Update => C:\Program Files\Sony\VAIO Update\VAIOUpdt.exe [2015-03-16] (Sony Corporation)
Task: {D2DAA23F-3B8E-4BF2-B424-515A38A2E170} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2015-09-03] (Google Inc.)
Task: {D39E1C66-A09E-44B5-B174-8E6040D837FA} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\VCCheckIcon => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe [2011-08-12] (Sony Corporation)
Task: {D435D0CE-7361-4501-988E-09BE7B59049B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater => Rundll32.exe invagent.dll,RunUpdate -noappraiser
Task: {D650E9A1-EBC5-44D8-BF04-4C0D81A9304C} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\VCMetrics => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe [2011-08-12] (Sony Corporation)
Task: {F2061313-0413-4E43-B754-81AC83FB3C4D} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
Task: {F9CA799C-81E0-461D-A87E-E206F9E979B6} - System32\Tasks\Sony Corporation\VAIO Care\VAU => C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe [2011-08-12] (Sony Corporation)
 
(If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)
 
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
 
==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============
 
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00321024 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\ManagedVAIORecoveryMedia.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00179712 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\VAIORecovery.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00054784 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\Logging.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00061440 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\VAIOCommon.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00192000 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\OsServices.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00037376 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\PluginFactory.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 02229760 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\RecoveryPartitionManager.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00035840 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\XMLTools.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00055296 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\VAIOInstallAppsDrivers.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00137728 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\InstallDB.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00134144 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\InstallationTools.dll
2011-06-19 15:15 - 2011-06-19 15:15 - 00024064 _____ () C:\Program Files\Sony\VAIO Care\CRM\VAIOUtility.dll
2015-09-03 00:30 - 2011-07-07 16:44 - 00013824 _____ () C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESBasePS.dll
2015-09-28 12:21 - 2015-09-28 12:21 - 00169472 _____ () C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\IsdiInterop\9b1cac8d98bd69d3e56a26ff2f96f266\IsdiInterop.ni.dll
2015-09-03 00:15 - 2011-01-12 18:56 - 00058880 _____ () C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IsdiInterop.dll
 
==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========
 
(If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)
 
 
==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" will be restored.)
 
 
==================== EXE Association (Whitelisted) ===============
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)
 
 
==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)
 
 
==================== Other Areas ============================
 
(Currently there is no automatic fix for this section.)
 
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Marianne\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 192.168.0.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall is enabled.
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==
 
(Currently there is no automatic fix for this section.)
 
MSCONFIG\startupreg: Adobe ARM => "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
MSCONFIG\startupreg: Adobe Reader Speed Launcher => "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"
 
==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
FirewallRules: [{1869AC77-AD01-4EED-866C-03FF522C04CA}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
FirewallRules: [{7FFEC404-D14C-4958-A50F-4C3CDF9F5470}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe
FirewallRules: [{5313E72F-7298-4B92-9628-275F57E9CAC5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{949C9997-EFF6-4110-B5B9-06591730D166}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
FirewallRules: [{CE9F3512-25BD-455F-93E8-F60A99DB644D}] => (Allow) LPort=2869
FirewallRules: [{25CEBFA2-C19A-4492-B098-EBD5FCA6EF07}] => (Allow) LPort=1900
FirewallRules: [{C55C6E60-4F21-408F-B70B-746A738AC093}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
FirewallRules: [{6C00BE25-6DDF-4083-A617-BDD942321497}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mesh\MOE.exe
FirewallRules: [{FD48EAE7-D756-4A37-8DA8-38CE96B40794}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{A94DAED1-BE22-4372-AA4D-2C65BB6641E5}] => (Allow) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\DCDhcpService.exe
FirewallRules: [{96F67AC7-3E34-4D93-B35B-84FB2365F7CF}] => (Allow) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\WiFiDirectApplication.exe
FirewallRules: [{8E4D78E6-6807-40DA-86AA-8CA46EBF2747}] => (Allow) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\WiFiDirectApplication.exe
FirewallRules: [{2C922EE4-D45F-4AC3-95C5-C90CED4E93E4}] => (Allow) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\WFDA\WiFiDirectApplication.exe
FirewallRules: [{B8EE2559-0039-4BC1-A556-AA0460CD9C9C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Lenovo\SHAREit\SHAREit.exe
FirewallRules: [{01954525-EFCB-4186-AD64-4829F83F15E8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Lenovo\SHAREit\SHAREit.exe
 
==================== Faulty Device Manager Devices =============
 
 
==================== Event log errors: =========================
 
Application errors:
==================
Error: (09/29/2015 11:31:07 AM) (Source: Customer Experience Improvement Program) (EventID: 1008) (User: )
Description: 80004005
 
Error: (09/29/2015 10:07:11 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003
 
Error: (09/29/2015 06:03:52 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003
 
Error: (09/29/2015 03:23:17 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003
 
Error: (09/28/2015 09:30:43 PM) (Source: Customer Experience Improvement Program) (EventID: 1008) (User: )
Description: 80004005
 
Error: (09/28/2015 08:51:36 PM) (Source: YSearchUtilSvc) (EventID: 0) (User: )
Description: YSearchUtilSvc error: Åtgärden har slutförts. (0x0)Could not open service (1060)
 
Error: (09/28/2015 12:31:56 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Felet uppstod i programmet med namn: VCSystemTray.exe, version 7.0.2.8120, tidsstämpel 0x4e44f632
, felet uppstod i modulen med namn: mscorlib.ni.dll, version 4.0.30319.1026, tidsstämpel 0x53b4fc1e
Undantagskod: 0xc0000005
Felförskjutning: 0x00000000003da728
Process-ID: 0x19ec
Programmets starttid: 0xVCSystemTray.exe0
Sökväg till program: VCSystemTray.exe1
Sökväg till modul: VCSystemTray.exe2
Rapport-ID: VCSystemTray.exe3
 
Error: (09/28/2015 12:31:42 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Felet uppstod i programmet med namn: VCSystemTray.exe, version 7.0.2.8120, tidsstämpel 0x4e44f632
, felet uppstod i modulen med namn: KERNELBASE.dll, version 6.1.7601.18939, tidsstämpel 0x55b02e7b
Undantagskod: 0xe0434352
Felförskjutning: 0x000000000000b16d
Process-ID: 0x19ec
Programmets starttid: 0xVCSystemTray.exe0
Sökväg till program: VCSystemTray.exe1
Sökväg till modul: VCSystemTray.exe2
Rapport-ID: VCSystemTray.exe3
 
Error: (09/28/2015 12:31:41 PM) (Source: .NET Runtime) (EventID: 1026) (User: )
Description: Tillämpningsprogram: VCSystemTray.exe
Framework-version: v4.0.30319
Beskrivning: Processen avslutades på grund av ett ohanterat undantag.
Undantagsinformation: System.Runtime.InteropServices.COMException
Stack:
   vid System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(System.RuntimeType, Boolean, Boolean, Boolean ByRef, System.RuntimeMethodHandleInternal ByRef, Boolean ByRef)
   vid System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean, Boolean, Boolean)
   vid System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean, Boolean, Boolean, Boolean)
   vid System.Activator.CreateInstance(System.Type, Boolean)
   vid ContactAndSupportBL.ContactAndSupportVaioUpdateLinks.FetchVaioUpdateURLs()
   vid ContactAndSupportBL.ContactAndSupportVaioUpdateLinks.get_SupportByProductURL()
   vid ContactAndSupportBL.ContactAndSupportModuleInit.AddVaioUpdateMenuLinks()
   vid System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(System.Object)
   vid System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode, CleanupCode, System.Object)
   vid System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   vid System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
 
Error: (09/28/2015 12:06:30 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 990x80041003
 
 
System errors:
=============
Error: (09/29/2015 10:17:31 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Tjänsten eapihdrv kunde inte startas på grund av följande fel: 
%%1275
 
Error: (09/29/2015 10:17:31 AM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: \??\C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys har hindrats från att läsas in eftersom den är inkompatibel med den här datorn. Kontakta enhetens tillverkare och fråga om en kompatibel version av drivrutinen.
 
Error: (09/29/2015 10:17:30 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Tjänsten eapihdrv kunde inte startas på grund av följande fel: 
%%1275
 
Error: (09/29/2015 10:17:30 AM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: \??\C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys har hindrats från att läsas in eftersom den är inkompatibel med den här datorn. Kontakta enhetens tillverkare och fråga om en kompatibel version av drivrutinen.
 
Error: (09/29/2015 10:17:30 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Tjänsten eapihdrv kunde inte startas på grund av följande fel: 
%%1275
 
Error: (09/29/2015 10:17:30 AM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: \??\C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys har hindrats från att läsas in eftersom den är inkompatibel med den här datorn. Kontakta enhetens tillverkare och fråga om en kompatibel version av drivrutinen.
 
Error: (09/29/2015 10:15:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Tjänsten eapihdrv kunde inte startas på grund av följande fel: 
%%1275
 
Error: (09/29/2015 10:15:57 AM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: \??\C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys har hindrats från att läsas in eftersom den är inkompatibel med den här datorn. Kontakta enhetens tillverkare och fråga om en kompatibel version av drivrutinen.
 
Error: (09/29/2015 10:15:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Tjänsten eapihdrv kunde inte startas på grund av följande fel: 
%%1275
 
Error: (09/29/2015 10:15:57 AM) (Source: Application Popup) (EventID: 1060) (User: )
Description: \??\C:\Users\Marianne\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys har hindrats från att läsas in eftersom den är inkompatibel med den här datorn. Kontakta enhetens tillverkare och fråga om en kompatibel version av drivrutinen.
 
 
==================== Memory info =========================== 
 
Processor: Intel® Core i7-2670QM CPU @ 2.20GHz
Percentage of memory in use: 36%
Total physical RAM: 8173.22 MB
Available physical RAM: 5225.81 MB
Total Virtual: 16344.64 MB
Available Virtual: 13220.77 MB
 
==================== Drives ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:676.37 GB) (Free:596.32 GB) NTFS
 
==================== MBR & Partition Table ==================
 
========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 698.6 GB) (Disk ID: 9D953D03)
Partition 1: (Not Active) - (Size=22.2 GB) - (Type=27)
Partition 2: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 3: (Not Active) - (Size=676.4 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==================== End of Addition.txt ============================
Link to comment
Share on other sites

1. Från Esets logg:
C:\Program Files\WinZip\Utils\WzSysScan\WINZIPSS.exe a variant of Win32/Systweak.L potentially unwanted application
...
WinZip har börjat skicka med olämpliga program (Utils) så låt bli att använda dem. Om du nu inte kan avinstallera programmet helt förstås.


2. Starta programmet Anteckningar.
Kopiera alla rader i rutan:

CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
C:\Program Files (x86)\Common Files\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
C:\ProgramData\3929cb63-cbbd-4b9c-8b92-a50fbd04e656
HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\...\MountPoints2: {60d709ff-638d-11e5-a321-9439e5a2ef1a} - F:\SETUP.EXE
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FAH.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinZip Preloader.lnk
BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
CHR Extension: (Entanglement Web App) - C:\Users\Marianne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aciahcmjmecflokailenpkdchphgkefd [2015-09-25]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-3227299807-2671386162-2431099662-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [npdicihegicnhaangkdmcgbjceoemeoo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
Reboot:

och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att inga filer har delats upp på två rader.
Spara filen på skrivbordet med namnet fixlist.txt.

Stäng av alla program.
Starta FRST som finns på skrivbordet.
Klicka på knappen Fix.
Vänta tills programmet är klart.
Om datorn inte startas om automatiskt så gör det själv.

Programmet skapar en logg Fixlog.txt på skrivbordet.
Klistra in innehållet i den i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites