Mer information om kommandot SFC förklaras i inlägg #2 nedan.   Systemfilsgranskaren (SFC) även kallad SystemFileChecker klarar inte alltid av att köras och reparera vissa filer med Windows systemet uppe i normalt läge.   Därför är det bra om man kan köra detta verktyg i felsäkert läge eller i reparationsläget, för att på så sätt frigöra en del filer som annars skulle varit låsta av Windows systemet.   För att systemfilsgranskaren (sfc) skall kunna utföra något mer