Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
HansEriksson

Hjälp att rensa virus

Rekommendera Poster

Hej!

 

Skulle ladda ner Google chrome men det gick lite för fort, såg mig inte för och fick med en massa skräp. 

Dessa har jag förökt ta bort dessa:

 

Isrartsurf

Wajam

Web shield

Iminet 

 

Tror jag lyckats få bort Wajam men nu när jag försöker ta bort de andra får jag bara upp meddelandet "Vänta tills den pågående avinstallationen eller ändringen har slutförts"

 

Jag fick lite för brottom igen och klickade på något som hette STOPzillaPRO_downloader och då blev det något fel med Chrome så det bad mig nollställa chrome eftersom det fanns något skadligt program som gjorde att chrome inte fungerade normalt, så jag nollställde. Jag körde aldrig STOPzillaPRO utan laddade bara ner det.

 

När jag skulle ladda ner FRST så fick jag felmeddelandet: "Error saving file" och "RegCreateKeyEx: 5 - åtkomst nekad" för alla filer men det funkade ändå.

 

Det jag undrar är helt enkelt om jag har någonting skadligt i datorn och hur jag får bort meddelandet "Vänta tills den pågående avinstallationen eller ändringen har slutförts", är det bara att vänta?

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:07-06-2015
Ran by Hans (administrator) on TUMBAS-DATOR on 08-06-2015 17:10:51
Running from C:\Users\Hans\Downloads
Loaded Profiles: Hans (Available Profiles: Hans)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) OS Language: Svenska (Sverige)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
Failed to access process -> csrss.exe
Failed to access process -> csrss.exe
(Windows ® Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\CamMute.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\TPKNRSVC.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Settings\LenovoSetSvr.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Windows\System32\LenovoWiFiHotspotSvr.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LUService.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe
(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(Atheros) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\AMCore\mcshield.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\systemcore\mfefire.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Atheros Communications) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Password Manager\password_manager.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\TpKnrres.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Password Manager\pwm_ie_helper_desktop.exe
(Lenovo Group Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Password Manager\password_manager.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\utility.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McUICnt.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LU.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® ME FW Recovery Agent\bin\ismagent.exe
() C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® ME FW Recovery Agent\bin\updateui.exe
(XTab system) C:\Program Files (x86)\MiuiTab\ProtectService.exe
(SearchProtect) C:\Program Files (x86)\MiuiTab\CmdShell.exe
(XTab system) C:\Program Files (x86)\MiuiTab\HPNotify.exe
() C:\ProgramData\Elnubreirohei\1.0.1.0\afhaasug.exe
() C:\ProgramData\Elnubreirohei\1.0.1.0\afhaasug.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\mcafee\virusscan\mcods.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\Core\mchost.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mspaint.exe
 
 
==================== Registry (Whitelisted) ==================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13667032 2014-02-24] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1379544 2014-03-05] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_DOLBYDRAGON] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1379544 2014-03-05] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1379544 2014-03-05] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\Windows\RTFTrack.exe [6340312 2014-03-25] (Realtek semiconductor)
HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2780912 2013-10-31] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [synLenovoGestureMgr] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe [670960 2013-10-31] (Synaptics)
HKLM\...\Run: [PasswordManager] => C:\Program Files\Lenovo\Password Manager\password_manager.exe [1622072 2014-01-09] (Lenovo Group Limited)
HKLM\...\Run: [LENOVO.TPKNRRES] => C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TPKNRRES.exe [295768 2014-05-17] (Lenovo Group Limited)
HKLM\...\Run: [Energy Manager] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.exe [16094704 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [Lenovo Utility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Utility.exe [10841584 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM-x32\...\Run: [uSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2014-04-10] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [mcpltui_exe] => C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe [537512 2013-09-25] (McAfee, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [958576 2013-05-10] (Adobe Systems Incorporated)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [btvStack] => C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [132736 2013-09-07] (Atheros Communications)
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
ProxyEnable: [.DEFAULT] => Internet Explorer proxy is enabled
ProxyServer: [.DEFAULT] => http=127.0.0.1:49821;https=127.0.0.1:49821
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = http://www.lenovo.com
HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = http://www.lenovo.com
HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.istartsurf.com/?type=hppp&ts=1433772633&z=a3e8c266ab7cf1802337a17g4zacdc5mfm0o5qcoat&from=tugs&uid=SAMSUNGXMZ7TE128HMGR-000L2_S1NWNSAF811140
HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.istartsurf.com/?type=hppp&ts=1433772633&z=a3e8c266ab7cf1802337a17g4zacdc5mfm0o5qcoat&from=tugs&uid=SAMSUNGXMZ7TE128HMGR-000L2_S1NWNSAF811140
HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.istartsurf.com/web/?type=dspp&ts=1433772633&z=a3e8c266ab7cf1802337a17g4zacdc5mfm0o5qcoat&from=tugs&uid=SAMSUNGXMZ7TE128HMGR-000L2_S1NWNSAF811140&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.istartsurf.com/web/?type=dspp&ts=1433772633&z=a3e8c266ab7cf1802337a17g4zacdc5mfm0o5qcoat&from=tugs&uid=SAMSUNGXMZ7TE128HMGR-000L2_S1NWNSAF811140&q={searchTerms}
BHO-x32: LuckyTab Class -> {51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F} -> C:\Program Files (x86)\MiuiTab\SupTab.dll [2015-06-03] (Thinknice Co. Limited)
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files\mcafee\msc\McSnIePl64.dll [2013-09-25] (McAfee, Inc.)
Filter-x32: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files (x86)\McAfee\msc\McSnIePl.dll [2013-09-25] (McAfee, Inc.)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.0.1
 
FireFox:
========
FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2013-09-25] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-09-16] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-09-16] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2013-09-25] ()
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-06-08] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-06-08] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2013-05-10] (Adobe Systems Inc.)
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK
FF Extension: McAfee Anti-Spam Thunderbird Extension - C:\Program Files\McAfee\MSK [2014-10-19]
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-06-08]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-06-08]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-06-08]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-06-08]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-06-08]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-06-08]
CHR Extension: (Office Editing for Docs, Sheets & Slides) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj [2015-06-08]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-06-08]
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-06-08]
CHR Extension: (Chrome Hotword Shared Module) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lccekmodgklaepjeofjdjpbminllajkg [2015-06-08]
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-06-08]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-06-08]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [geempcnjhccnoepfmahaeemnnfnignab] - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Password Manager\chrome_npapi_extension.crx [2014-01-09]
 
==================== Services (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [312448 2013-09-07] (Windows ® Win 7 DDK provider) [File not signed]
R2 HomeNetSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)
R2 IHProtect Service; C:\Program Files (x86)\MiuiTab\ProtectService.exe [125056 2015-06-03] (XTab system)
R2 Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel® Corporation) [File not signed]
S3 Intel® Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel® Corporation)
R2 Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-09-16] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-09-16] (Intel Corporation)
R2 LENOVO.TVTVCAM; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe [197464 2014-05-17] (Lenovo Group Limited)
R2 LenovoSetSvr; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Settings\LenovoSetSvr.exe [389680 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)
R2 LenovoWiFiHotspotSvr; C:\Windows\System32\LenovoWiFiHotspotSvr.exe [198192 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)
S3 LSCWinService; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSCWinService.exe [1662424 2014-02-20] ()
R2 LUService; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LUService.exe [38896 2014-02-18] (Lenovo(beijing) Limited)
R2 McAPExe; C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe [178048 2013-11-28] (McAfee, Inc.)
S3 McAWFwk; c:\Program Files\Common Files\mcafee\ActWiz\McAWFwk.exe [334608 2013-07-30] (McAfee, Inc.)
R2 McMPFSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)
R2 McNaiAnn; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)
R3 McODS; C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe [602944 2013-08-15] (McAfee, Inc.)
R2 McOobeSv2; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)
R2 mcpltsvc; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)
R2 McProxy; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)
R2 mfecore; C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe [1025232 2013-11-27] (McAfee, Inc.)
R2 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [219272 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
R2 mfevtp; C:\Windows\system32\mfevtps.exe [184800 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
R2 MSK80Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-02-26] (Microsoft Corporation)
R2 ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [323584 2013-09-07] (Atheros) [File not signed]
 
==================== Drivers (Whitelisted) ====================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-09-07] (Qualcomm Atheros)
R3 cfwids; C:\Windows\System32\drivers\cfwids.sys [70112 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
S3 HipShieldK; C:\Windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [197704 2013-09-23] (McAfee, Inc.)
R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-11-21] (Intel Corporation)
R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [99288 2013-09-16] (Intel Corporation)
R3 mfeapfk; C:\Windows\System32\drivers\mfeapfk.sys [179792 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
R3 mfeavfk; C:\Windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [311120 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
R3 mfefirek; C:\Windows\System32\drivers\mfefirek.sys [519576 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
R0 mfehidk; C:\Windows\System32\drivers\mfehidk.sys [782616 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
R3 mfencbdc; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencbdc.sys [411944 2013-11-27] (McAfee, Inc.)
S3 mfencrk; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencrk.sys [96112 2013-11-27] (McAfee, Inc.)
R0 mfewfpk; C:\Windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [343696 2013-12-06] (McAfee, Inc.)
R3 rtsuvc; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtsuvc.sys [9113304 2014-03-25] (Realtek Semiconductor Corp.)
R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-10-31] (Synaptics Incorporated)
S3 wsvd; C:\Windows\System32\DRIVERS\wsvd.sys [101840 2012-07-06] ("CyberLink)
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== One Month Created files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2015-06-08 17:10 - 2015-06-08 17:12 - 00022399 _____ C:\Users\Hans\Downloads\FRST.txt
2015-06-08 17:08 - 2015-06-08 17:11 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-06-08 17:08 - 2015-06-08 17:08 - 02108928 _____ (Farbar) C:\Users\Hans\Downloads\FRST64.exe
2015-06-08 16:49 - 2015-06-08 16:49 - 02042328 _____ (iS3, Inc.) C:\Users\Hans\Downloads\STOPzillaPRO_Downloader (1).exe
2015-06-08 16:48 - 2015-06-08 16:48 - 02042328 _____ (iS3, Inc.) C:\Users\Hans\Downloads\STOPzillaPRO_Downloader.exe
2015-06-08 16:39 - 2015-06-08 16:39 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\SupTab
2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00003444 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Elnubreirohei
2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Elnubreirohei
2015-06-08 16:11 - 2015-06-08 16:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\IHProtectUpDate
2015-06-08 16:10 - 2015-06-08 16:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MiuiTab
2015-06-08 16:09 - 2015-06-08 16:09 - 00002306 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SpeedUpMyPC Startup
2015-06-08 16:09 - 2015-06-08 16:09 - 00002262 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-06-08 16:09 - 2015-06-08 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\istartsurf
2015-06-08 16:09 - 2015-06-08 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\inminet
2015-06-08 16:09 - 2015-06-08 16:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome
2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 16:18 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 16:18 - 00000990 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 16:13 - 00003990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 16:13 - 00003738 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\Google
2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 16:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2015-06-08 15:29 - 2015-06-08 15:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee
2015-06-08 15:19 - 2015-06-08 15:20 - 00282072 _____ C:\Windows\Minidump\060815-11590-01.dmp
2015-06-08 15:19 - 2015-06-08 15:19 - 727897457 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
2015-06-08 15:19 - 2015-06-08 15:19 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2015-06-06 10:00 - 2015-06-06 10:00 - 00000000 __SHD C:\Users\Hans\AppData\Local\EmieUserList
2015-06-06 10:00 - 2015-06-06 10:00 - 00000000 __SHD C:\Users\Hans\AppData\Local\EmieSiteList
2015-06-06 10:00 - 2015-06-06 10:00 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Lenovo
2015-06-05 16:18 - 2015-06-05 16:18 - 00000000 _____ C:\Users\Hans\agent.log
2015-06-05 16:01 - 2015-06-05 16:01 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\LSC
2015-06-05 16:01 - 2015-06-05 16:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\LU
2015-06-05 15:57 - 2015-06-06 10:19 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\U3
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 18:23 - 02477536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 18:23 - 00058336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 18:23 - 00044512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 18:21 - 02620928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 09:23 - 00198600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 09:23 - 00179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 09:20 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-06-05 15:54 - 2014-05-14 09:17 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-06-01 14:55 - 2015-06-08 16:39 - 00000000 ____D C:\Users\Hans
2015-06-01 14:55 - 2015-06-08 16:09 - 00001740 _____ C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-06-01 14:55 - 2015-06-05 16:01 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Adobe
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00092295 ____H C:\Windows\modules.log
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00058016 _____ C:\Users\Hans\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000020 ___SH C:\Users\Hans\ntuser.ini
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Start-meny
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Skrivare
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Nätverket
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Mina dokument
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Mallar
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Lokala inställningar
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Documents\Mina videoklipp
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Documents\Mina bilder
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Documents\Min musik
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Program
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\AppData\Local\Tidigare
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\Documents\Bluetooth Folder
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Atheros
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\VirtualStore
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\BMExplorer
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Energy Manager
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Atheros
2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _____ C:\Windows\firstboot.dat
2015-06-01 14:55 - 2014-10-19 06:39 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Macromedia
2015-06-01 14:55 - 2009-07-14 06:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-06-01 14:55 - 2009-07-14 06:49 - 00000000 ___RD C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2015-06-01 14:54 - 2015-06-01 14:54 - 00000000 __SHD C:\Recovery
 
==================== One Month Modified files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2015-06-08 17:07 - 2009-07-14 06:45 - 00035664 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-06-08 17:07 - 2009-07-14 06:45 - 00035664 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-06-08 16:30 - 2014-10-19 06:27 - 01913119 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-06-08 15:29 - 2014-10-19 06:38 - 00001855 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee LiveSafe – Internet Security.lnk
2015-06-08 15:25 - 2014-10-19 06:39 - 00001053 _____ C:\Users\Public\Desktop\Lenovo Settings.lnk
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:12 - 00663312 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:12 - 00142080 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:10 - 00472874 _____ C:\Windows\system32\perfh00B.dat
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:10 - 00100972 _____ C:\Windows\system32\perfc00B.dat
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:08 - 00485902 _____ C:\Windows\system32\perfh014.dat
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:08 - 00094856 _____ C:\Windows\system32\perfc014.dat
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:05 - 00500802 _____ C:\Windows\system32\perfh006.dat
2015-06-08 15:24 - 2014-10-19 06:05 - 00098110 _____ C:\Windows\system32\perfc006.dat
2015-06-08 15:24 - 2009-07-14 07:13 - 03324692 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-06-08 15:20 - 2014-10-19 06:37 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
2015-06-08 15:20 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-06-08 15:19 - 2014-10-19 06:25 - 00014685 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-06-05 15:59 - 2014-10-19 06:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2015-06-05 15:58 - 2014-10-19 06:37 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\mcafee
2015-06-05 15:54 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\restore
2015-06-05 15:54 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
2015-06-05 15:51 - 2009-07-14 06:45 - 00267912 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-06-02 06:50 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2015-06-02 06:47 - 2010-11-21 05:47 - 00005794 _____ C:\Windows\PFRO.log
2015-06-01 15:05 - 2014-10-19 06:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Lenovo
2015-06-01 14:55 - 2014-10-19 06:29 - 00000021 _____ C:\Windows\SysWOW64\Drivers\17AA_Lenovo_Lenovo_M30-70_80H8.MRK
2015-06-01 14:55 - 2011-02-24 19:03 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2015-06-01 14:54 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Recovery
 
==================== Files in the root of some directories =======
 
2014-10-19 06:32 - 2014-10-19 06:32 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
 
==================== Bamital & volsnap Check =================
 
(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
 
C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
 
 
LastRegBack: 2011-02-24 19:04
 
==================== End of log ============================

Addition.txt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

1. En första grovrensning med FRST för att göra internetanslutningen säkrare. Upprepa åtminstone efter varje omstart av datorn.

 

Starta programmet Anteckningar.
Kopiera alla rader i rutan:

CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
ProxyEnable: [.DEFAULT] => Internet Explorer proxy is enabled
ProxyServer: [.DEFAULT] => http=127.0.0.1:49821;https=127.0.0.1:49821
och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att inga filer har delats upp på två rader.
Spara filen på skrivbordet med namnet fixlist.txt.

Stäng av alla program.
Starta FRST som finns på skrivbordet.
Klicka på knappen Fix.
Vänta tills programmet är klart.

Programmet skapar en logg Fixlog.txt på skrivbordet.
Klistra in innehållet i den i ditt svar.

 

 

2. Avinstallera Google Chrome för säkerhets skull så att det inte är en hackad version.

 

 

3. Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/

Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.
Klicka på knappen Log file.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag kunde inte klistra in texten så jag fick skriva av den, den andra (AdwCleaner[R0])bifogar jag, hoppas det går bra.

 

 

 

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:07-06-20

Ran by Hans at 2015-06-08 20:21:05 Run:1

Running from c:\Users\Hans\Desktop

Loaded Profiles: Hans (Available Profiles: Hans)

Boot Mode: Normal

===================================

 

fixlist content:

****************

CreateRestorPoint:

CloseProcesses:

ProxyEnable: [.DEFULT] => INternet Explorer Proxy enabled

ProxyServer: [.DEFULT] => http=127.0.0.1:49821;https=127.0.0.1:49821

*******************

Restore Points was successfully created.

Processes closed successfully.

HKU\.DEFULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyEnable => value removed successfully

HKU\.DEFULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyServer => value removed successfully

 

The system needed a reboot..

 

==== End of Fixing 20:21:19 ====

AdwCleanerR0.txt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du kan alltid bifoga filer i stället för att klistra in dem.

 

1. Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.

Klicka på Clean-knappen.
Tryck på OK.
Tryck på OK fler gånger om det kommer upp meddelanden.

Datorn kommer att startas om, om den inte gör det automatiskt får du göra det själv.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt

 

 

2. Starta FRST.

Sätt dit en bock framför Addition.txt.

Skanna med FRST.

Klistra in eller bifoga de två nya loggfilerna.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser


# AdwCleaner v4.206 - Logfile created 09/06/2015 at 12:28:30

# Updated 01/06/2015 by Xplode

# Database : 2015-06-08.1 [server]

# Operating system : Windows 7 Professional Service Pack 1 (x64)

# Username : Hans - TUMBAS-DATOR

# Running from : C:\Users\Hans\Downloads\adwcleaner_4.206.exe

# Option : Cleaning

 

***** [ Services ] *****

 

[#] Service Deleted : IHProtect Service

 

***** [ Files / Folders ] *****

 

Folder Deleted : C:\ProgramData\IHProtectUpDate

Folder Deleted : C:\Users\Hans\SupTab

File Deleted : C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.istartsurf.com_0.localstorage

File Deleted : C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.istartsurf.com_0.localstorage-journal

 

***** [ Scheduled tasks ] *****

 

Task Deleted : SpeedUpMyPC Startup

 

***** [ Shortcuts ] *****

 

 

***** [ Registry ] *****

 

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\speedupmypc

Key Deleted : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WindowsMangerProtect

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{917CAAE9-DD47-4025-936E-1414F07DF5B8}

Key Deleted : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}

Data Restored : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E6696234-7598-4B9C-9A2E-AD992BA6033E}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DynConIE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\istartsurfSoftware

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Uniblue

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\IHProtect

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\istartsurf.com

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\www.istartsurf.com

Data Deleted : HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyServer] - hxxp=127.0.0.1:49821;hxxps=127.0.0.1:49821

Data Deleted : HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyEnable] - 1

Data Deleted : HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyOverride] - <-loopback>

 

***** [ Web browsers ] *****

 

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17801

 

Setting Restored : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [search Page]

Setting Restored : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]

Setting Restored : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]

Setting Restored : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]

Setting Restored : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]

Setting Restored : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [search Page]

 

-\\ Google Chrome v43.0.2357.81

 

[C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] - Deleted [search Provider] : hxxp://www.istartsurf.com/web/?type=dspp&ts=1433772633&z=a3e8c266ab7cf1802337a17g4zacdc5mfm0o5qcoat&from=tugs&uid=SAMSUNGXMZ7TE128HMGR-000L2_S1NWNSAF811140&q={searchTerms}

 

*************************

 

AdwCleaner[R0].txt - [7175 bytes] - [08/06/2015 20:36:02]

AdwCleaner[R1].txt - [7096 bytes] - [09/06/2015 12:25:10]

AdwCleaner[R2].txt - [7427 bytes] - [09/06/2015 12:27:30]

AdwCleaner[s0].txt - [4697 bytes] - [09/06/2015 12:28:30]

 

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [4756  bytes] ##########

 

 

 

 


 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:07-06-2015

Ran by Hans (administrator) on TUMBAS-DATOR on 09-06-2015 12:33:44

Running from C:\Users\Hans\Desktop

Loaded Profiles: Hans (Available Profiles: Hans)

Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) OS Language: Svenska (Sverige)

Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)

Boot Mode: Normal


 

==================== Processes (Whitelisted) =================

 

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

 

(Windows ® Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe

() C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe

(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\CamMute.exe

(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\TPKNRSVC.exe

(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe

(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Settings\LenovoSetSvr.exe

(Lenovo(beijing) Limited) C:\Windows\System32\LenovoWiFiHotspotSvr.exe

(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LUService.exe

(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe

(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe

() C:\ProgramData\Mobile Broadband\OnlineUpdate\ouc.exe

(Atheros) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

(McAfee, Inc.) C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe

(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\AMCore\mcshield.exe

(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\systemcore\mfefire.exe

(Atheros Communications) C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe

(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe

(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe

(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe

(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe

(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe

(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

(Synaptics) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe

(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Password Manager\password_manager.exe

(Lenovo Group Limited) C:\Program Files\lenovo\Communications Utility\TpKnrres.exe

(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.exe

(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\utility.exe

(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McUICnt.exe

(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

(Lenovo Group Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Password Manager\pwm_ie_helper_desktop.exe

(Lenovo Group Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Password Manager\password_manager.exe

(Lenovo) C:\Program Files\lenovo\Lenovo Solution Center\LSCNotify.exe

(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

 

 

==================== Registry (Whitelisted) ==================

 

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

 

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13667032 2014-02-24] (Realtek Semiconductor)

HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1379544 2014-03-05] (Realtek Semiconductor)

HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_DOLBYDRAGON] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1379544 2014-03-05] (Realtek Semiconductor)

HKLM\...\Run: [RtHDVBg_LENOVO_MICPKEY] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1379544 2014-03-05] (Realtek Semiconductor)

HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\Windows\RTFTrack.exe [6340312 2014-03-25] (Realtek semiconductor)

HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2780912 2013-10-31] (Synaptics Incorporated)

HKLM\...\Run: [synLenovoGestureMgr] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynLenovoGestureMgr.exe [670960 2013-10-31] (Synaptics)

HKLM\...\Run: [PasswordManager] => C:\Program Files\Lenovo\Password Manager\password_manager.exe [1622072 2014-01-09] (Lenovo Group Limited)

HKLM\...\Run: [LENOVO.TPKNRRES] => C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\TPKNRRES.exe [295768 2014-05-17] (Lenovo Group Limited)

HKLM\...\Run: [Energy Manager] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.exe [16094704 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)

HKLM\...\Run: [Lenovo Utility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Utility.exe [10841584 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)

HKLM-x32\...\Run: [uSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2014-04-10] (Intel Corporation)

HKLM-x32\...\Run: [mcpltui_exe] => C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe [537512 2013-09-25] (McAfee, Inc.)

HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [958576 2013-05-10] (Adobe Systems Incorporated)

Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)

HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [btvStack] => C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [132736 2013-09-07] (Atheros Communications)

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0

HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\...\MountPoints2: {2bad365f-0e07-11e5-960f-5c93a2d21b69} - D:\AutoRun.exe

HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\...\MountPoints2: {644d1007-0e07-11e5-80da-5c93a2d21b69} - D:\AutoRun.exe

 

==================== Internet (Whitelisted) ====================

 

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

 

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = 

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.com

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.com

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 

HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = http://www.lenovo.com

HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = http://www.lenovo.com

SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 

SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 

SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 

Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files\mcafee\msc\McSnIePl64.dll [2013-09-25] (McAfee, Inc.)

Filter-x32: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files (x86)\McAfee\msc\McSnIePl.dll [2013-09-25] (McAfee, Inc.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.0.1

Tcpip\..\Interfaces\{80305DB1-1D43-4F3F-8E67-D1F2676F422A}: [NameServer] 195.67.199.18 195.67.199.19

 

FireFox:

========

FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2013-09-25] ()

FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File

FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-09-16] (Intel Corporation)

FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-09-16] (Intel Corporation)

FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2013-09-25] ()

FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File

FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-06-08] (Google Inc.)

FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-06-08] (Google Inc.)

FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2013-05-10] (Adobe Systems Inc.)

FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK

FF Extension: McAfee Anti-Spam Thunderbird Extension - C:\Program Files\McAfee\MSK [2014-10-19]

 

Chrome: 

=======

CHR Profile: C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default

CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-06-08]

CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-06-08]

CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-06-08]

CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-06-08]

CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-06-08]

CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-06-08]

CHR Extension: (Lenovo Password Manager) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\geempcnjhccnoepfmahaeemnnfnignab [2015-06-08]

CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-06-08]

CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-06-08]

CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-06-08]

CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [geempcnjhccnoepfmahaeemnnfnignab] - C:\Program Files (x86)\Lenovo\Password Manager\chrome_npapi_extension.crx [2014-01-09]

 

==================== Services (Whitelisted) =================

 

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

 

R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe [312448 2013-09-07] (Windows ® Win 7 DDK provider) [File not signed]

R2 HomeNetSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)

R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976 2011-03-14] ()

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel® Corporation) [File not signed]

S3 Intel® Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel® Corporation)

R2 Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-09-16] (Intel Corporation)

R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-09-16] (Intel Corporation)

R2 LENOVO.TVTVCAM; C:\Program Files\Lenovo\Communications Utility\vcamsvc.exe [197464 2014-05-17] (Lenovo Group Limited)

R2 LenovoSetSvr; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Settings\LenovoSetSvr.exe [389680 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)

R2 LenovoWiFiHotspotSvr; C:\Windows\System32\LenovoWiFiHotspotSvr.exe [198192 2014-10-19] (Lenovo(beijing) Limited)

S3 LSCWinService; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\App\LSCWinService.exe [272440 2015-03-09] (Lenovo)

R2 LUService; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LUService.exe [38896 2014-02-18] (Lenovo(beijing) Limited)

R2 McAPExe; C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe [178048 2013-11-28] (McAfee, Inc.)

S3 McAWFwk; c:\Program Files\Common Files\mcafee\ActWiz\McAWFwk.exe [334608 2013-07-30] (McAfee, Inc.)

R2 McMPFSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)

R2 McNaiAnn; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)

S3 McODS; C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe [602944 2013-08-15] (McAfee, Inc.)

R2 McOobeSv2; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)

R2 mcpltsvc; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)

R2 McProxy; C:\Program Files\Common Files\mcafee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)

R2 mfecore; C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe [1025232 2013-11-27] (McAfee, Inc.)

R2 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [219272 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

R2 mfevtp; C:\Windows\system32\mfevtps.exe [184800 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

S2 Mobile Broadband. RunOuc; C:\Program Files (x86)\Mobile Broadband\UpdateDog\ouc.exe [655712 2015-06-08] ()

R2 MSK80Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [328928 2013-09-12] (McAfee, Inc.)

S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-02-26] (Microsoft Corporation)

R2 ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent; C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [323584 2013-09-07] (Atheros) [File not signed]

 

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

 

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

 

R3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-09-07] (Qualcomm Atheros)

R3 cfwids; C:\Windows\System32\drivers\cfwids.sys [70112 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

U5 ew_hwusbdev; C:\Windows\System32\Drivers\ew_hwusbdev.sys [117248 2015-06-08] (Huawei Technologies Co., Ltd.)

S3 HipShieldK; C:\Windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [197704 2013-09-23] (McAfee, Inc.)

R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-11-21] (Intel Corporation)

R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [99288 2013-09-16] (Intel Corporation)

R3 mfeapfk; C:\Windows\System32\drivers\mfeapfk.sys [179792 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

R3 mfeavfk; C:\Windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [311120 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

R3 mfefirek; C:\Windows\System32\drivers\mfefirek.sys [519576 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

R0 mfehidk; C:\Windows\System32\drivers\mfehidk.sys [782616 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

R3 mfencbdc; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencbdc.sys [411944 2013-11-27] (McAfee, Inc.)

S3 mfencrk; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencrk.sys [96112 2013-11-27] (McAfee, Inc.)

R0 mfewfpk; C:\Windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [343696 2013-12-06] (McAfee, Inc.)

R3 rtsuvc; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtsuvc.sys [9113304 2014-03-25] (Realtek Semiconductor Corp.)

R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-10-31] (Synaptics Incorporated)

S3 wsvd; C:\Windows\System32\DRIVERS\wsvd.sys [101840 2012-07-06] ("CyberLink)

 

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

 

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

 

 

==================== One Month Created files and folders ========

 

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

 

2015-06-09 12:34 - 2015-06-09 12:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee

2015-06-09 12:33 - 2015-06-09 12:34 - 00016791 _____ C:\Users\Hans\Desktop\FRST.txt

2015-06-09 12:24 - 2015-06-09 12:24 - 02231296 _____ C:\Users\Hans\Downloads\adwcleaner_4.206.exe

2015-06-08 23:29 - 2015-06-08 23:29 - 00002262 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk

2015-06-08 23:29 - 2015-06-08 23:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome

2015-06-08 23:28 - 2015-06-09 12:30 - 00000990 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

2015-06-08 23:28 - 2015-06-09 12:19 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

2015-06-08 23:28 - 2015-06-08 23:34 - 00003990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA

2015-06-08 23:28 - 2015-06-08 23:34 - 00003738 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore

2015-06-08 22:09 - 2015-06-08 22:09 - 00007175 _____ C:\Users\Hans\Desktop\AdwCleaner[R0].txt

2015-06-08 20:50 - 2015-06-08 23:28 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\Deployment

2015-06-08 20:50 - 2015-06-08 20:50 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\Apps\2.0

2015-06-08 20:35 - 2015-06-09 12:28 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner

2015-06-08 20:32 - 2015-06-08 20:32 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ldiagio_uefi_01009.Wdf

2015-06-08 20:11 - 2015-06-08 20:11 - 00002002 _____ C:\Users\Public\Desktop\Lenovo Solution Center.lnk

2015-06-08 20:07 - 2015-06-08 20:07 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\Adobe

2015-06-08 20:03 - 2015-06-08 20:03 - 00000000 __SHD C:\Users\Hans\AppData\Local\EmieBrowserModeList

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 20:37 - 00002118 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mobile Broadband.lnk

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Mobile Broadband

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 01490656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01007.dll

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 01490656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfCoInstaller01007.dll

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 01001472 _____ (DiBcom SA) C:\Windows\system32\Drivers\mod7700.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00421888 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ewusbwwan.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00223744 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_juwwanecm.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00223232 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ewusbmdm.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00117248 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_hwusbdev.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00098304 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_jucdcacm.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00087040 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_jubusenum.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00072192 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_jucdcecm.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00032768 _____ (Huawei Tech. Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ewdcsc.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00028672 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_juextctrl.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00022016 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_hwupgrade.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00013952 _____ (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\ew_usbenumfilter.sys

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ew_jubusenum_01007.Wdf

2015-06-08 19:58 - 2015-06-08 19:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mobile Broadband

2015-06-08 19:57 - 2015-06-08 19:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DatacardService

2015-06-08 19:57 - 2015-06-08 19:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mobile Broadband

2015-06-08 19:50 - 2015-06-08 19:50 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX

2015-06-08 19:50 - 2015-06-08 19:50 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX

2015-06-08 19:39 - 2015-01-09 01:44 - 00419936 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls

2015-06-08 19:39 - 2015-01-09 01:43 - 00419936 _____ C:\Windows\system32\locale.nls

2015-06-08 18:22 - 2012-07-26 05:08 - 00744448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFx.dll

2015-06-08 18:22 - 2012-07-26 05:08 - 00229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

2015-06-08 18:22 - 2012-07-26 05:08 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll

2015-06-08 18:22 - 2012-07-26 05:08 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll

2015-06-08 18:22 - 2012-07-26 05:08 - 00045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll

2015-06-08 18:22 - 2012-07-26 04:26 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFRd.sys

2015-06-08 18:22 - 2012-07-26 04:26 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFPf.sys

2015-06-08 18:22 - 2012-06-02 16:57 - 00000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf

2015-06-08 18:20 - 2015-05-01 15:17 - 00124112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2015-06-08 18:20 - 2015-05-01 15:16 - 00102608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2015-06-08 18:16 - 2014-06-27 04:08 - 02777088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2015-06-08 18:16 - 2014-06-27 03:45 - 02285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll

2015-06-08 18:11 - 2014-07-01 00:24 - 00008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardres.dll

2015-06-08 18:11 - 2014-07-01 00:14 - 00008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardres.dll

2015-06-08 18:11 - 2014-06-06 08:16 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe

2015-06-08 18:11 - 2014-06-06 08:12 - 00035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe

2015-06-08 18:11 - 2014-03-09 23:48 - 01389208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardagt.exe

2015-06-08 18:11 - 2014-03-09 23:48 - 00171160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\infocardapi.dll

2015-06-08 18:11 - 2014-03-09 23:47 - 00619672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icardagt.exe

2015-06-08 18:11 - 2014-03-09 23:47 - 00099480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\infocardapi.dll

2015-06-08 17:12 - 2015-06-08 17:14 - 00021059 _____ C:\Users\Hans\Downloads\Addition.txt

2015-06-08 17:10 - 2015-06-08 17:14 - 00033033 _____ C:\Users\Hans\Downloads\FRST.txt

2015-06-08 17:08 - 2015-06-09 12:33 - 00000000 ____D C:\FRST

2015-06-08 17:08 - 2015-06-08 17:08 - 02108928 _____ (Farbar) C:\Users\Hans\Desktop\FRST64.exe

2015-06-08 16:49 - 2015-06-08 16:49 - 02042328 _____ (iS3, Inc.) C:\Users\Hans\Downloads\STOPzillaPRO_Downloader (1).exe

2015-06-08 16:48 - 2015-06-08 16:48 - 02042328 _____ (iS3, Inc.) C:\Users\Hans\Downloads\STOPzillaPRO_Downloader.exe

2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00003444 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Elnubreirohei

2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Elnubreirohei

2015-06-08 16:10 - 2015-06-08 16:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MiuiTab

2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 23:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google

2015-06-08 16:08 - 2015-06-08 16:09 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\Google

2015-06-08 15:19 - 2015-06-08 15:20 - 00282072 _____ C:\Windows\Minidump\060815-11590-01.dmp

2015-06-08 15:19 - 2015-06-08 15:19 - 727897457 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP

2015-06-08 15:19 - 2015-06-08 15:19 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump

2015-06-06 10:00 - 2015-06-06 10:00 - 00000000 __SHD C:\Users\Hans\AppData\Local\EmieUserList

2015-06-06 10:00 - 2015-06-06 10:00 - 00000000 __SHD C:\Users\Hans\AppData\Local\EmieSiteList

2015-06-06 10:00 - 2015-06-06 10:00 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Lenovo

2015-06-05 16:28 - 2015-01-09 05:14 - 00950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perftrack.dll

2015-06-05 16:28 - 2015-01-09 05:14 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdi.dll

2015-06-05 16:28 - 2015-01-09 05:14 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\powertracker.dll

2015-06-05 16:28 - 2015-01-09 04:48 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdi.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-05-05 03:29 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-05-05 03:12 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-22 04:28 - 00389840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-22 03:48 - 00342736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 19:14 - 24971776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 19:08 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 19:07 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:51 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:50 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:50 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:50 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:49 - 02885120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:48 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:41 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:40 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:37 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:35 - 00816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:35 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:35 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:34 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:31 - 06025728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:26 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:25 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:24 - 19691008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:22 - 00490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:14 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:11 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:11 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:10 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:09 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:09 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:08 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:08 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:05 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:04 - 02278400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:03 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:02 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 18:00 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:58 - 00664576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:58 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:57 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:49 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:49 - 00720384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:48 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:47 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:46 - 02125824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:43 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:40 - 14401536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:39 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:38 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:36 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:31 - 04305920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:27 - 02352128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:26 - 00688640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:25 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:24 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:17 - 12828672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:15 - 01547264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:03 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 17:02 - 01882112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 16:58 - 01310208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-21 16:56 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-18 05:10 - 00460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-18 04:56 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:29 - 00155576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:29 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:22 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:20 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:20 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:17 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:17 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:15 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:05 - 00550912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:05 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:05 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:05 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:05 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:05 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:05 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:04 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:04 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:01 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 05:01 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll

2015-06-05 16:26 - 2015-04-04 04:59 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-04-20 05:17 - 01647104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-04-20 05:17 - 01179136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-04-20 04:56 - 01250816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-04-20 04:11 - 03204608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys

2015-06-05 16:25 - 2015-04-13 05:28 - 00328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:41 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:40 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:40 - 00046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:40 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:13 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:13 - 00034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:13 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 06:12 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 05:29 - 00372224 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-20 05:09 - 00299008 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:34 - 00693176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:34 - 00094656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:33 - 00616360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 14632960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 04121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 01574400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00641024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msnetobj.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:31 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 12625920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 01480192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 01202176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 01069056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00631808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00187904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcawrk.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:30 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:29 - 00008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:28 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:19 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 11411968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 03209728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 01329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 01174528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 01005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptui.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmv2clt.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\blackbox.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmdrmsdk.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\drmmgrtn.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msnetobj.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:12 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:11 - 12625408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:11 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:11 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 05:09 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll

2015-06-05 16:25 - 2015-02-03 04:32 - 00061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys

2015-06-05 16:25 - 2014-12-11 19:47 - 00052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe

2015-06-05 16:25 - 2014-11-01 00:24 - 00619056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe

2015-06-05 16:25 - 2014-08-01 13:53 - 01031168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll

2015-06-05 16:25 - 2014-08-01 13:35 - 00793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll

2015-06-05 16:25 - 2014-06-28 02:21 - 00532176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe

2015-06-05 16:25 - 2014-06-28 02:21 - 00457400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll

2015-06-05 16:25 - 2011-11-17 08:35 - 00395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll

2015-06-05 16:25 - 2011-11-17 07:35 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll

2015-06-05 16:24 - 2014-12-19 05:06 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll

2015-06-05 16:24 - 2014-06-19 00:23 - 01943696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfshim.dll

2015-06-05 16:24 - 2014-06-19 00:23 - 01131664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dfshim.dll

2015-06-05 16:24 - 2014-06-19 00:23 - 00156824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscorier.dll

2015-06-05 16:24 - 2014-06-19 00:23 - 00156312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscorier.dll

2015-06-05 16:24 - 2014-06-19 00:23 - 00081560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscories.dll

2015-06-05 16:24 - 2014-06-19 00:23 - 00073880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscories.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-04-08 05:29 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-04-08 05:29 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jnwmon.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-04-08 05:14 - 00216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 03298816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 02553856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 00191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:24 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:23 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:23 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:23 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:00 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:00 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:00 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:00 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe

2015-06-05 16:23 - 2015-03-25 05:00 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll

2015-06-05 16:23 - 2014-12-06 06:17 - 00303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll

2015-06-05 16:23 - 2014-12-06 05:50 - 00156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll

2015-06-05 16:23 - 2014-12-06 05:50 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll

2015-06-05 16:23 - 2014-10-14 04:13 - 00683520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll

2015-06-05 16:23 - 2014-06-24 05:29 - 02565120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2015-06-05 16:23 - 2014-06-24 04:59 - 01987584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3d10warp.dll

2015-06-05 16:23 - 2014-06-18 04:18 - 00692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osk.exe

2015-06-05 16:23 - 2014-06-18 03:51 - 00646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\osk.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:22 - 05557696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:19 - 01727904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:17 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:17 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:17 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:16 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:15 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:01 - 03976632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 07:01 - 03920824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:59 - 01309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:57 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:57 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:56 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:56 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:56 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 05:45 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 05:45 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 05:43 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 05:43 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 05:43 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-17 05:43 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-10 05:25 - 01882624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-10 05:21 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-10 05:08 - 01237504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-10 05:05 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-05 07:12 - 00404480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-03-05 06:05 - 00311808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-02-13 07:26 - 12875264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-02-13 07:22 - 14177280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-02-03 05:31 - 00215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-02-03 05:12 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ubpm.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-01-31 01:56 - 00459336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys

2015-06-05 16:22 - 2015-01-29 05:19 - 02543104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdshext.dll

2015-06-05 16:22 - 2015-01-29 05:02 - 02311168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll

2015-06-05 16:22 - 2014-12-19 03:46 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys

2015-06-05 16:22 - 2014-11-11 03:46 - 00119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys

2015-06-05 16:22 - 2014-08-12 04:02 - 00878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL

2015-06-05 16:22 - 2014-08-12 03:36 - 00701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IMJP10K.DLL

2015-06-05 16:22 - 2014-06-06 12:10 - 00624128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll

2015-06-05 16:22 - 2014-06-06 11:44 - 00509440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll

2015-06-05 16:22 - 2014-05-30 08:45 - 00497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys

2015-06-05 16:22 - 2013-11-27 03:41 - 00343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys

2015-06-05 16:22 - 2013-11-27 03:41 - 00325120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys

2015-06-05 16:22 - 2013-11-27 03:41 - 00099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys

2015-06-05 16:22 - 2013-11-27 03:41 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys

2015-06-05 16:22 - 2013-11-27 03:41 - 00007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys

2015-06-05 16:21 - 2015-02-25 05:18 - 00754688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys

2015-06-05 16:21 - 2015-02-18 09:06 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe

2015-06-05 16:21 - 2015-02-18 09:04 - 00142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe

2015-06-05 16:21 - 2015-02-03 05:31 - 01424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2015-06-05 16:21 - 2015-02-03 05:12 - 01230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll

2015-06-05 16:21 - 2015-01-17 04:48 - 01067520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll

2015-06-05 16:21 - 2015-01-17 04:30 - 00828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-11-26 05:53 - 00861696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-11-26 05:32 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-11-11 05:08 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pku2u.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-11-11 04:44 - 00186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-11-08 05:16 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-11-08 04:45 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-30 04:03 - 00165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\charmap.exe

2015-06-05 16:21 - 2014-10-30 03:45 - 00155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\charmap.exe

2015-06-05 16:21 - 2014-10-04 04:10 - 03722752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-04 03:42 - 03221504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-04 03:42 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aaclient.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 04:12 - 02020352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 04:12 - 00346624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 04:12 - 00310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 04:12 - 00181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 04:11 - 00266240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 03:45 - 01177088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 03:45 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 03:45 - 00214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 03:45 - 00145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-10-03 03:44 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe

2015-06-05 16:21 - 2014-09-04 07:23 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-09-04 07:04 - 00372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastls.dll

2015-06-05 16:21 - 2014-06-16 04:10 - 00985536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:55 - 00367552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:41 - 00342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:41 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:41 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aelupsvc.dll

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:41 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:41 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shimeng.dll

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:11 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shimeng.dll

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:10 - 00295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:10 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll

2015-06-05 16:20 - 2015-03-04 06:10 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe

2015-06-05 16:20 - 2014-12-08 05:09 - 00406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-12-08 04:46 - 00308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-10-25 03:57 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\packager.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-10-25 03:32 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\packager.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-10-14 04:13 - 03241984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-10-14 03:50 - 02363904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 04:07 - 01118720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 04:07 - 00455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 04:07 - 00235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsta.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 04:07 - 00150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 03:40 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winsta.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 03:39 - 01051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstsc.exe

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 03:21 - 00212480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpwd.sys

2015-06-05 16:20 - 2014-07-17 03:21 - 00039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tssecsrv.sys

2015-06-05 16:20 - 2014-06-03 12:02 - 01941504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-06-03 12:02 - 00504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-06-03 12:02 - 00112064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe

2015-06-05 16:20 - 2014-06-03 11:29 - 01805824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll

2015-06-05 16:20 - 2014-06-03 11:29 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll

2015-06-05 16:20 - 2011-02-23 06:55 - 00090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys

2015-06-05 16:18 - 2015-06-05 16:18 - 00000000 _____ C:\Users\Hans\agent.log

2015-06-05 16:14 - 2015-02-04 05:16 - 00465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2015-06-05 16:14 - 2015-02-04 04:54 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll

2015-06-05 16:13 - 2014-07-14 04:02 - 01216000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2015-06-05 16:13 - 2014-07-14 03:40 - 00664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll

2015-06-05 16:02 - 2012-02-17 08:38 - 01031680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2015-06-05 16:02 - 2012-02-17 07:34 - 00826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll

2015-06-05 16:02 - 2012-02-17 06:57 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdtcp.sys

2015-06-05 16:01 - 2015-06-05 16:01 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\LSC

2015-06-05 16:01 - 2015-06-05 16:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\LU

2015-06-05 15:57 - 2015-06-06 10:19 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\U3

2015-06-01 14:55 - 2015-06-09 12:28 - 00000000 ____D C:\Users\Hans

2015-06-01 14:55 - 2015-06-08 20:28 - 00001428 _____ C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk

2015-06-01 14:55 - 2015-06-05 16:01 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Adobe

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00092295 ____H C:\Windows\modules.log

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00058016 _____ C:\Users\Hans\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000020 ___SH C:\Users\Hans\ntuser.ini

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Start-meny

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Skrivare

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Nätverket

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Mina dokument

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Mallar

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Lokala inställningar

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Documents\Mina videoklipp

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Documents\Mina bilder

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\Documents\Min musik

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Program

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _SHDL C:\Users\Hans\AppData\Local\Tidigare

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\Documents\Bluetooth Folder

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Atheros

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\VirtualStore

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Local\BMExplorer

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Energy Manager

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Atheros

2015-06-01 14:55 - 2015-06-01 14:55 - 00000000 _____ C:\Windows\firstboot.dat

2015-06-01 14:55 - 2014-10-19 06:39 - 00000000 ____D C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Macromedia

2015-06-01 14:55 - 2009-07-14 06:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2015-06-01 14:55 - 2009-07-14 06:49 - 00000000 ___RD C:\Users\Hans\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2015-06-01 14:54 - 2015-06-01 14:54 - 00000000 __SHD C:\Recovery

 

==================== One Month Modified files and folders ========

 

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

 

2015-06-09 12:34 - 2014-10-19 06:38 - 00001855 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee LiveSafe – Internet Security.lnk

2015-06-09 12:33 - 2014-10-19 06:12 - 00663728 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat

2015-06-09 12:33 - 2014-10-19 06:12 - 00142496 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat

2015-06-09 12:33 - 2014-10-19 06:10 - 00473290 _____ C:\Windows\system32\perfh00B.dat

2015-06-09 12:33 - 2014-10-19 06:10 - 00101388 _____ C:\Windows\system32\perfc00B.dat

2015-06-09 12:33 - 2014-10-19 06:08 - 00486318 _____ C:\Windows\system32\perfh014.dat

2015-06-09 12:33 - 2014-10-19 06:08 - 00095272 _____ C:\Windows\system32\perfc014.dat

2015-06-09 12:33 - 2009-07-14 07:13 - 02730026 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2015-06-09 12:32 - 2014-10-19 06:27 - 01736736 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log

2015-06-09 12:30 - 2014-10-19 06:39 - 00001053 _____ C:\Users\Public\Desktop\Lenovo Settings.lnk

2015-06-09 12:29 - 2014-10-19 06:25 - 00017037 _____ C:\Windows\setupact.log

2015-06-09 12:29 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT

2015-06-09 12:27 - 2009-07-14 06:45 - 00035872 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2015-06-09 12:27 - 2009-07-14 06:45 - 00035872 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2015-06-08 23:24 - 2010-11-21 05:47 - 00008344 _____ C:\Windows\PFRO.log

2015-06-08 23:18 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache

2015-06-08 23:16 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WCN

2015-06-08 23:16 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Printing_Admin_Scripts

2015-06-08 23:16 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\Speech

2015-06-08 23:13 - 2014-10-19 06:05 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer

2015-06-08 23:13 - 2014-02-26 04:52 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal

2015-06-08 23:13 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\winrm

2015-06-08 23:13 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WCN

2015-06-08 23:13 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\slmgr

2015-06-08 23:13 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts

2015-06-08 23:13 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\winrm

2015-06-08 23:13 - 2010-11-21 09:06 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\slmgr

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\com

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MUI

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Dism

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\com

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\IME

2015-06-08 23:13 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System

2015-06-08 20:11 - 2014-10-19 06:39 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Lenovo

2015-06-08 20:11 - 2014-10-19 06:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\lenovo

2015-06-08 20:11 - 2014-10-19 06:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Lenovo

2015-06-08 20:09 - 2014-10-19 06:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Downloaded Installations

2015-06-08 19:51 - 2009-07-14 06:45 - 00267424 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2015-06-08 19:50 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\tracing

2015-06-08 19:50 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers

2015-06-08 19:50 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions

2015-06-08 19:43 - 2014-10-19 06:28 - 03249260 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI

2015-06-08 15:20 - 2014-10-19 06:37 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee

2015-06-05 15:59 - 2014-10-19 06:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee

2015-06-05 15:58 - 2014-10-19 06:37 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\mcafee

2015-06-05 15:54 - 2009-07-14 07:32 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\restore

2015-06-05 15:54 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries

2015-06-01 15:05 - 2014-10-19 06:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Lenovo

2015-06-01 14:55 - 2014-10-19 06:29 - 00000021 _____ C:\Windows\SysWOW64\Drivers\17AA_Lenovo_Lenovo_M30-70_80H8.MRK

2015-06-01 14:55 - 2011-02-24 19:03 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther

2015-06-01 14:54 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Recovery

 

==================== Files in the root of some directories =======

 

2014-10-19 06:32 - 2014-10-19 06:32 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

 

Some files in TEMP:

====================

C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll

 

 

==================== Bamital & volsnap Check =================

 

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

 

C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed

C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed

C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed

C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed

C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed

C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed

C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

 

 

LastRegBack: 2015-06-08 23:03

 

==================== End of log ============================


 

 

Addition.txt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/ och använd helst Internet Explorer till det.
För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

Välj alternativet Enable detection of potentially unwanted applications.

Klicka på Advanced Settings.
Ta bort bocken framför Remove found threats.
Bocka för:
Scan Archives
Scan for potentially unsafe applications
Enable Anti-Stealth Technology

Klicka på Start

När skanningen är klar klicka på List of found threats, följt av Export to a text file. Spara till en fil på skrivbordet, öppna filen, kopiera resultatet och klistra sedan in det i ditt svar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det står att den sidan bara är tillgänglig i nordamerika (Sorry, this page is only available to residents of North America.) går det att komma runt eller finns det en annan sida?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
C:\Program Files (x86)\MiuiTab\BrowerWatchCH.dll Win32/ELEX.BM Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\BrowerWatchFF.dll Win32/ELEX.BM Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\BrowserAction.dll en variant av Win32/ELEX.DH Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\CmdShell.exe en variant av Win32/ELEX.CY Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\ffsearch_toolbar!1.0.0.1031.xpi Win32/Toolbar.TNT2.I Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\HPNotify.exe en variant av Win32/ELEX.DK Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\IeWatchDog.dll Win32/ELEX.BM Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\ProtectService.exe en variant av Win32/ELEX.EE Potentiellt oönskat program

C:\Program Files (x86)\MiuiTab\SupTab.dll en variant av Win32/Thinknice.B Potentiellt oönskat program

C:\ProgramData\Elnubreirohei\1.0.1.0\afhaasug.exe en variant av MSIL/Adware.PullUpdate.P program

C:\Users\All Users\Elnubreirohei\1.0.1.0\afhaasug.exe en variant av MSIL/Adware.PullUpdate.P program

C:\Users\Hans\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1I0OABF8\google chrome.exe en variant av Win32/SoftPulse.AH Potentiellt oönskat program

C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\3fc48e68-dd0c-4050-8c81-796b3e87775e\setup.exe flera hot

C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\7ba2ed34-36e1-4182-867a-3c70fd08b531\speedupmypc.exe Win32/SpeedUpMyPC.A Potentiellt oönskat program

C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\8dcdeb6c-58f0-4692-9f93-b5d688fab0cb\lly_istartsurf.exe en variant av Win32/ELEX.CL Potentiellt oönskat program

C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\is-AEQI6.tmp\sp-standalone-setup.exe Win32/SpeedUpMyPC Potentiellt oönskat program

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nedanstående skript kommer att tömma papperskorgar och mappar för tillfälliga filer, se till att du inte har något där som du vill ha kvar.
 
Starta programmet Anteckningar.
Kopiera alla rader i rutan:

CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\...\MountPoints2: {2bad365f-0e07-11e5-960f-5c93a2d21b69} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\...\MountPoints2: {644d1007-0e07-11e5-80da-5c93a2d21b69} - D:\AutoRun.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00003444 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Elnubreirohei
2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Elnubreirohei
2015-06-08 16:10 - 2015-06-08 16:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MiuiTab
Task: {0E14C5E2-A660-40C4-8AF8-FF0186984A51} - System32\Tasks\Elnubreirohei => C:\ProgramData\Elnubreirohei\1.0.1.0\afhaasug.exe [2015-06-08] ()
CMD: ipconfig /flushdns
EmptyTemp:

och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att inga filer har delats upp på två rader.
Spara filen på skrivbordet med namnet fixlist.txt.

Stäng av alla program.
Starta FRST som finns på skrivbordet.
Klicka på knappen Fix.
Vänta tills programmet är klart.
Om datorn inte startas om automatiskt så gör det själv.

Programmet skapar en logg Fixlog.txt på skrivbordet.
Klistra in innehållet i den i ditt svar.

 

 

Hur fungerar datorn nu?

Några fler frågor innan jag skriver hur AdwCleaner och FRST ska avinstalleras?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Vad jag märker verkar datorn fungera bra nu. 

Jag litar på din expertis men undrar ändå detta:

När jag använde eset.com så skulle jag ju bocka ur Remove found threats. Det kom ju upp massor av threats, är de borta nu? 

 

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:07-06-2015

Ran by Hans at 2015-06-09 18:01:59 Run:2

Running from C:\Users\Hans\Desktop

Loaded Profiles: Hans (Available Profiles: Hans)

Boot Mode: Normal

==============================================

 

fixlist content:

*****************

CreateRestorePoint:

CloseProcesses:

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0

HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\...\MountPoints2: {2bad365f-0e07-11e5-960f-5c93a2d21b69} - D:\AutoRun.exe

HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\...\MountPoints2: {644d1007-0e07-11e5-80da-5c93a2d21b69} - D:\AutoRun.exe

SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 

SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 

SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 

2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00003444 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Elnubreirohei

2015-06-08 16:14 - 2015-06-08 16:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Elnubreirohei

2015-06-08 16:10 - 2015-06-08 16:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MiuiTab

Task: {0E14C5E2-A660-40C4-8AF8-FF0186984A51} - System32\Tasks\Elnubreirohei => C:\ProgramData\Elnubreirohei\1.0.1.0\afhaasug.exe [2015-06-08] ()

CMD: ipconfig /flushdns

EmptyTemp:

*****************

 

Restore point was successfully created.

Processes closed successfully.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\\NoFolderOptions => value removed successfully

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\\NoControlPanel => value removed successfully

"HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{2bad365f-0e07-11e5-960f-5c93a2d21b69}" => key removed successfully

HKCR\CLSID\{2bad365f-0e07-11e5-960f-5c93a2d21b69} => key not found. 

"HKU\S-1-5-21-450036781-1173409803-2372739584-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{644d1007-0e07-11e5-80da-5c93a2d21b69}" => key removed successfully

HKCR\CLSID\{644d1007-0e07-11e5-80da-5c93a2d21b69} => key not found. 

HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value removed successfully

HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value removed successfully

HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value removed successfully

C:\Windows\System32\Tasks\Elnubreirohei => moved successfully.

C:\ProgramData\Elnubreirohei => moved successfully.

C:\Program Files (x86)\MiuiTab => moved successfully.

"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Boot\{0E14C5E2-A660-40C4-8AF8-FF0186984A51}" => key removed successfully

"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{0E14C5E2-A660-40C4-8AF8-FF0186984A51}" => key removed successfully

C:\Windows\System32\Tasks\Elnubreirohei not found.

"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Elnubreirohei" => key removed successfully

 

=========  ipconfig /flushdns =========

 

 

IP-konfiguration f�r Windows

 

DNS-matcharens cacheminne har rensats.

 

========= End of CMD: =========

 

EmptyTemp: => 726.4 MB temporary data Removed.

 

 

The system needed a reboot.. 

 

==== End of Fixlog 18:02:28 ====

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det som Esets skanner hittade var fördelade på tre mappar och de mapparna är nu borttagna eller tömda med hjälpa av skriptet till FRST.

 

1. Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.
Klicka på Uninstall-knappen.

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet: http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe
Dubbelklicka på filen för att starta programmet.
Tryck på knappen CleanUp! och FRST kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn. Ta bort eventuella loggar.

3. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://ceciliasec.wordpress.com/rad/
Det är mycket viktigt att hålla alla småprogram i datorn uppdaterade, gamla versioner av t ex Flash, Java och Adobe Reader innehåller kända säkerhetshål, vilka kan användas av en webbsida för att infektera datorn. Jag tycker att Secunias program (länk på min webbsida) är en bra hjälp för att kontrollera hur det står till med säkerhetshål i datorn och ange vad som behöver åtgärdas.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...