Just nu i M3-nätverket
Jump to content

samla bevismaterial


cybertears

Recommended Posts

cybertears

Jag är trött på att hela tiden få höra att en socialsekreterare gör grova tjänstefel.

 

Jag fick en idé men nu behöver jag hjälp med den juridiska biten.

 

Om man använder en penna som då har en dold kamera så att man kan spela in med både film och ljud.

 

Får man då använda det för att spela in detta för att sedan anmäla och använda det i tingsrätten som en del av ett bevismaterial?

 

Jag tänker att de som är journalister använder ju den metoden och enligt min mening så ska inte det vara ett brott att göra så för en privatperson då jag ser det som att man bara samlar in bevismaterial för att kunna använda det emot dom.

 

Det är inte acceptabelt att värdehandlingar slarvas bort och har man det då på film att hen tagit emot sådana papper som hen sedan nekar att hon fått  så är det lättare att kunna bevisa att hen verkligen har fått dessa papper genom en film.

 

Hen vägrar skriva under ett papper att dessa papper tagits emot och chefen lyssnar på vad man säger och sedan bara går hon och kommer inte tillbaka därav så är dessa möten helt värdelösa.

 

Jag blir rasande, socialtjänsten är till för att hjälpa men många verkar vara där bara för att få pengar.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

I korthet är det helt lagligt att spela in (åtminstone banda analogt för att slippa ev. PuL-förvirring) ljudet av ett samtal där man själv är en av deltagarna i samtalet. Det gäller även om den man talar med inte vet om att han/hon blir inspelad. 
Se motsatsvis (e contrario) 4 kap 9a § brottsbalken

 

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

 

Kan inte komma på att det skulle vara någon skillnad gällande rörlig bild/video men har inte kollat upp det så ta det med en nypa salt.

 

Du måste sedan dock tänka på hur du använder det inspelade, dvs. beakta risk för förtalsbrott, brott mot PUL osv. 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...